Екстрасенс

Екстрасенс е този, който се оказва включен в случайна координатна система и действа, изхождайки от случайни методи.

Категории екстрасенси

  • влитащ
  • обременен
  • излитащ

Влитащ е онзи, който изведнъж усеща нещо, което по-рано не е чувствал. Налага му се да понася звуци, картини, цветове и изобщо всичко, което изпълва дясното му полукълбо и осакатява лявото.

Обременен са онзи, който е затънал в тази история до уши и или не знае, или не може да разбере как да излезе от нея. Впрочем, тъй като това захранва неговата значимост, и понякога му носи материална изгода, то този тип хора обикновено нямат време да се ориентират какво правят. Вярно е, че някои започват да изобретяват системи, като Рейки, да разговарят с ангели или да си играят на съвременни шамани. В резултат на това им се налага сами да си повярват, че най-добрият им прител е Иисус Христос или Дева Мария и да не се тревожат за човешкото несъвършенство.

Излитащ е онзи, който е разбрал, че животът в действителност е много по-интересен от това, което си е предсавял, той обаче нито разбира, нито може да оперира с процесите (за това е нужен здрав мозък, адекватност и реална вътрешна сила, а освен това и пристъпване към усъвършенстване на реалните механизми, а не на временните такива).

Това, всъщност, би било всичко, ако нямаше едно «но». Сред екстрасенсите се промъкнаха хора, родени със свърхъзнателни сили, които също бяха нарочени за екстрасенси. Което се превръща в реален проблем за онези, които не разбират честотните нива на екстрасензорните възможности и слагат всичко в една категория.

А тъй като тези, които са дарени по рождение, приемат това за нещо естествено, те не се опитват да го разберат. И всъщност често дори не могат. Тъй като обаче аз не наричам тези хора екстрасенси, а ги смятам за «флаери», т. е. долетели тук с някаква мисия, тях няма да ги коментирам.

Що се отнася до останалите, проблемът е там, че те не са цялостни нито в енергиен, нито във физически, нито, още повече, в мисловен план. Просто наличието на повече енергия им помага да заквасват повече кисели краставички. Във всички други аспекти техните «езотерически», т. е. неразбираеми, непонятни или просто ненужни действия не се отличават от действията на който и да е друг приятел, който тресе крак незнайно защо или си гризе ноктите.

Ако ви интересува световния ред, в който екстрасенсът се гмурва, той е очертан от нашето пространство, т. е. той е временен (флаерите са нещо различно, те се намират извън временното пространство). С други думи екстрасенсите живеят не в абсолютни величини, а в субстанциални такива, където гонят онези, които търсят помощ. Когато се постигне или получи съгласуване с обекта или субекта, тогава се изявява онова, което всъщност по-скоро пречи на човека, отколкото да му помага.

С други думи екстрасенсът нарушава (влошава) кармата на действията на другия човек. Грубо казано, ние живеем в плътност, която може да се раздели на пет нива. Екстрасенсите средна ръка работят в третата плътност. Когато човек отиде при такъв екстрасенс от трета плътност и го пита: «Какво ме боли?», той му посочва именно болестта от тази трета плътност. Решавайки проблема тук обаче, човек може да влоши проблем от четвърта плътност. И ето, моля ви, човекът е привидно оздравял! Той ви убеждава: «Слушай той е екстрасенс, истински екстрасенс!». И уж всичко е наред. А това, че след две години ще развие предпоставки за проблем от четвърта плътност, изобщо не го интересува. Когато това се случи обаче, ще трябва да търси екстрасенс от четвърта плътност! А такива има значително по-малко, отколкото екстрасенси от трета плътност и т. н. С други думи това е проблем на свободното време.

Затова докато човек не осъзнае какво представляват организираното и неорганизираното съзнание, той е също един такъв екстрасенс, само, може би, от по-ниско ниво – второ или дори първо.

Можем да вземем за пример професор Лебедински, който ви говори от екрана: «Взимайте имодиум и лоперамид хидрохлорид, които намаляват двигателната активност на червата и предотвратяват загубата на вода и соли, а това позволява в аварийни случаи (в продължение на час) да се отстранят неприятните симпоми на диарията». И ето на, този професор, който се е надул или от същия този препарат, или от нещо друго, ви показва, че това (както се вижда с просто око) в неговия случай не работи. Какъв е той? Екстрасенс от първо ниво. А такива имавъв всички телевизионни канали.

Вместо да кажат: «Не гълтайте всякакви гадости, аз ще ви предпиша една друга гадост!», те решават да работят върху следствията. Самият екстрасенс е едно следствие без причина. По-скоро без осъзната от него причина. Нещо от типа, има видение за връзката с бог от третата плътност и това е.

Тук отново, навярно, трябваше да поставим финалната точка, но съвременният институт за екстрасенси натрупа опит в използването на думи като «енергия», «талисмани», «амулети» и пр., като така, от една страна, опрости отношението на хората към предметите, а от друга – го мистифицира. В маошанската традиция изучаването на четирите талисмана е отнемало половин живот. А днес боравят с всичко прекалено лековато. И защо е така? Ами защото то не работи. Много лесно е да се борави с нещо, което не работи. Лесно казват: «Сложи тоя сердолик върху яйчниците и те ще се оправят!». И това е! Никакви усилия не се изискват – нито от екстрасенса, нито от яйчниците.

Докато познанието за геометрията на камъка, значението и силата му представлява едно учение, което днес е вече почти загубено. Ето защо искам да заявя следното: ако не разбирате геометрията, физиката на действията и предметите, то или се насочете към Амазонка и тамошните шамани (там не е необходимо да разбирате, важно е само да присъствате и чувствате), или се научете да разбирате причините, а не следствията.

 

Въпроси и отговори

Какво представлява хипнозата от гледна точка на енергиите? Как влияе тя върху съзнанието на хипнотизирания?

Това е хоризонтално резониране, което припокрива и временно спира физиологичните и енергийните процеси. Ако се случва рядко, тя е дори полезна. Макар че всъщност, когато нощем ни четат приказки, изживяваме съвсем същото нещо.


Живял някога един доктор по ядрена физика на име Робърт Бек, който обиколил целия свят и измервал честотата на мозъчната дейност при екстрасенсите по време на лечебните сеанси и по опитен път установил, че тази честота е 7-8 Гц, като по време на сеанса тя се синхронизира със стоящата вълна на Шуман не само по честота, но и по фаза. Това е диапазонът на тета вълните в мозъка, който отговаря за „сумрачното” съзнание, когато човек се намира между съня и бодърстването. Днес честотата на вълните на Шуман нараства и вече е достигнала 14 Гц, което съответства на алфа вълните в мозъка, които отговарят за умиротвореното съзнание, когато човек се намира в състоянието на медитация. На земята, разбира се, има 4 зони на аномалии – Южна Америка, Африка, Индия и Индонезия, където вълните на Шуман достигат честота до 14500 Гц. Относно промяната на честотата на Шуман има различни хипотези – слънчевата активност, промяната в магнитното поле на земята, но първичната, според мен, се крие в промяната на силата на гравитацията в слънчевата система. Тя води до разтягане на магнитното поле към южната точка на земята, което от своя страна влияе върху резонатора на вълните на Шуман Земя-йоносфера. Ето го и въпросът: Доколко верни са изводите ми? Иска ми се да получа макар и накратко някакви коментари или да ме насочите към източници, където могат да прочета нещо. Може ли ефектът на стоящата вълна в човешкия мозък между дясното и лявото полукълбо, която влиза във взаимодействие с вълната на Шуман, да достигне в условията на симетричност в тялото и съзнанието? Или това може да постигне всеки смъртен човек стига за известно време да прилага различни практики и да употребява специални храни? На „мъжкия код” в Киев, където бях през лятото, за съжаление, не успях да споделя с вас последния ден преди тръгването (а си заминах ден по-рано), а не спах през нощта (след това и втория ден не спах, а не чувствах никаква умора). Състоянието бе близко до това, което ми се случи в Индия, само че много по-силно. Усещането бе, че главата ми е като огромна сфера и съзнанието ми е толкова огромно, концентрирано и в същото време леко. Имах усещането, че знам всичко, достатъчно бе да задам какъвто и да е въпрос и отговорът веднага изникваше сякаш отникъде. Иска ми се да разбера какво се бе случило с мен тогава и дали има нещо общо със синхронизацията с вълната на Шуман?

Съзнанието, разбира се, трябва да бъде подготвено за по-високите честоти. Това, че честотата става по-фина в природата не означава, че всички помъдряват. Напротив, ако съзнанието не е готово, хората стават още по-затворени. С други думи честотата реално днес дели хората на способни да живеят в новата реалност и неспособни. Да, действително, ефектът на това, което наричате вълна, се достига при балансиране на мозъка и, желателно, тялото. Това е, така да се каже, ориентирна точка. Ефектът, който се е получил при вас, е свързан с изменението на честотата – това е ефект, който се придобива на лагера. Въпросът, дали всеки човек може да постигне това, е сложен, тъй като това зависи от много неща. На теория - да, но ми се струва, че дори тези, които се занимават и практикуват много се движат сравнително бавно. Причините за това са различни. Важно е да се разбира навигацията.


Въпросът ми засяга не само екстрасенсите. Интересуват ме ситуациите, когато човек, който не се справя с нещо, се обръща за помощ, нещо правят за него и ситуацията се подобрява, но човека нито разбира, нито има достатъчно съсредоточение, за да фиксира резултатите. Моля, обяснете как това влияе на кармата и какво трябва да се направи, за да не се задълбочи проблема? Правилно ли е изобщо в такива ситуации да търсим помощ?

Проблемът е в това, че всеки живее в измислени морално-етически ценности, които отдавна са построени в полза на онези, които регулират пространството. Вземете, например, този хубав принцип «Не убивай» и влезте в магазина, където 70% от храната и течностите причиняват умирането ни като хора. Тук могат да се включат и принципите на състраданието, помощта и всичко. Разбирам когато разбираме действията и можем сами да ги развием и да даваме възможност на другите. Но най-сложното е, че човек не е готов сам да помага на себе си и са му необходими разни трикове. Действието на кармата влияе на онези, които растат и се развиват, за други – кармата не е необходима. Тези, които вървят по пътя на смъртта са извън кармата, а и извън живота. За мен реалната помощ е когато човек разбира реалните знания. Да, има и изключения от правилата, но те са изключения. В останалите случаи всичко трябва да решава държавата, ако самата тя не е болна.

 

04 декември 2011

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.1398

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5