Системата за хранене с кристали

Ако искаме да разгледаме кристалите като храна, най-напред трябва да разберем самият въпрос, самата идея. Като критерий за оценка ни служат вибрациите на всеки кристал, които всъщност или представляват, или се вписват в определена форма.

Важно е да се знае, че енергията може да съществува в безформеното пространство (преходно), в пространството на несъвършени форми (несъразмерно или асиметрично) и в пространството на съвършени форми, способно да трансформира и усъвършенства енергията (основно условие на кристализацията). Самият кристал всъщност се явява изразител на съвършената форма, тъй като представлява условията за Вселенската макрокосмическа структурата в земното пространството.

Все пак когато говорим за кристали и кристални образования, не трябва да забравяме за формата, която определя пространството на кристала и връзката с него. Формата е първична, без нея не можем да възприемаме енергията на кристалите. В крайна сметка какво е формата? Тя представлява конкретната циркулация на енергията. Какво е кристалът? Той е резултатът от преобразуването на енергията в дадената форма.

Да вземем, например, една от най-съвършените форми - цилиндъра. Той съдържа условия за затворена циркулация на енергията и, следователно, условия за кристализация. Колкото по-съвършена е формата, толкова по-голяма възможност ни дава да получим по-съвършен кристал. Остава съвсем малко: да се определи броят на формите, които могат да кристализират енергията (ако се тръгне от формата, от геометрията към кристала).

Но може да се тръгне от кристала към формата и тогава е важно да се разбере как се наслагват вибрационните, честотните характеристики на кристала, т.е. доколко привнесената кристална есенция ще бъде ефективна за нашето тяло. Ефективността на тялото се определя от наличието на структура и ос, които ни позволяват да абсорбираме входящата енергия, да я задържим и преобразуваме, в този случай – да я усвоим.

Възниква въпросът: ако не успеем да усвоим кристалните есенции, има ли изобщо смисъл да ги приемаме? Имаме ли необходимите условия да приемаме кристални есенции? Еднозначен отговор няма. Като започнем да се храним с кристали, ние, най-напред настройваме работата на мозъка (тъй като кристалната енергия на първо място отива в мозъка) и на второ място спазваме дисциплина в действията си, тъй като с кристалите, например, не бива да се приема нискочестотна храна. Така натрупваме определен опит, за който е необходимо и време, и в рамките на който трябва да разработим системата. Дори и да имаме съвършени показатели и способност за усвояване, ние все пак ще трябва да преминем през процеса на преструктуриране.

Системата Хранене на бъдещето е в изкуството да се разберат седемте форми на хранене, всяка от които трябва да можем да сформираме. За тази цел  се използват различни практически умения, включително техники на дишане и хранене. Най-важното обаче е, че всички те идват от или чрез мозъка. Вследствие на това се оказва, че кристалите са полезни за нас дори в нашето несъвършенство, дори ако не сме готови за тяхното възприемане.

Единственото изпитание пред нас се оказва дисциплината на действие. Ако сме дисциплинирани, мозъкът получава седем вида настройки (всеки кристал има определени резонансни честоти и оказва влияние върху различни форми на тялото). Нашата задача е да изградим една съвършена телесна система, определена от седемте форми.

Да вземем за основа една от най-съвършените форми. Например, отново цилиндъра, който притежава подредена съвкупност от енергия (неговата енергия има затворен цикъл и ритъм на въртене), ос и пропорция. Това ни позволява не само да развием самата форма за сметка на собствената си енергия, а също така да абсорбираме енергия отвън. И ако сме настроени именно към тази форма, ще можем с помощта на вибрациите да създадем условия за формирането й, дори и самата тя да липсва. За тази цел трябва да отделим основната система на тялото, която определя работата на формата цилиндър. Такава система е мускулната, която поддържа сухожилната и подхранва ендокринната система (тъй като енергията на кристалите може първоначално да бъде възприемана само чрез жлезите).

Така, цилиндърът е пропорционален на структурата на човешкото тяло, а тялото най-напред формира мускулите. Освен това, ако вземем циркулацията на енергия в мускулите и в цилиндъра, ще получим много сходна формула. Тази формула ни води до резонансната честота, която по своите характеристики се съотнася с изумруда. И в действителност този кристал резонира в центровете, които влияят, например, върху мускулните връзки и възли.

По този начин ние получаваме ключа към сформирането на тялото на въртенето. А когато говорим за създаване на тялото на въртене, можем да говорим за цилиндъра и за фазите и ритъма, които можем да постигнем чрез въртенето на тази фигура. В действителност става дума за геометрията и съотношенията, в които тялото трябва да бъде вписано. Но тъй като в основата на нашето тяло са мускулите, то когато първоначално говорим за тялото, имаме предвид именно мускулите.

Това означава, че нашата цел е да създадем определена плътност, която генерира енергия за формата и бива сформирана от тази форма. Единствената разлика в тези две образувания е в резонанса. Той може да бъде хоризонтален или вертикален, което зависи  от ъгъла и посоката на въртене на енергията. Това обаче вече е следствие, докато най-важното е, че сме получили едно първично тяло, което трябва да развиваме - тялото на въртенето.

Когато става дума за тялото на въртенето, всъщност става дума за една по-качествена форма на енергия, която трябва да съществува и да пребивава в нашето тяло. Тя трябва да има свой собствен ритъм на пребиваване (например, свързан с формата на цилиндъра). В крайна сметка цилиндърът представлява условие за съществуването на определени кристални форми. Въртенето на цилиндъра произвежда усилие, което се характеризира с вибрация. В природата кристалите създават подобно усилие. Във вътрешността на всеки кристал е заложена изначална форма, която обаче не се намира на земята, а в пространството. Ето защо храненето с кристали е един вид посаждане на семената на формата.

По този начин получихме една единица на храненето, свързана с изумруда. Такива единици може да има общо седем, защото енергията в нашето тяло прави пълен оборот на изменение, равняващ се на седемте форми (седемте завъртания на спиралата представляват един максимален времеви (линеен) отрязък от пространството) – което важи в случай, че разглеждаме развиващите се функции на тялото (в стабилно състояние формите са осем).

От позицията на храненето първата форма се явява телесното тегло, което всъщност са мускулите, именно затова ние я разглежда на първо място. Тя бива представяна, както е споменато по-горе, от изумруда. За единица обаче може да се вземе и резонансното тяло (мозъка), и пресеченото тялото (матката) и тялото на събирането (единния център). Всичко зависи от целите и личностните показатели.

Всички системи са като зъбчати колела, които си предават усилието едно на друго, като така възпроизвеждат един пространствен механизъм. Така "работят" и дните на седмицата, които представляват пространствен механизъм на превключване. Независимо дали ни харесва или не, зададен ни е ритъм, които можем да следваме, и той е вечен, въпреки че съществува и възможност за линейно измерение (свързано с основната  енергия на пространството). В този отрязък е скрито усилието за преобразуване на енергията, което се измерва чрез ъгъла. Както знаем всеки ъгъл се измерва чрез времето. Макар и с малко отклонение, той се измерва така, тъй като всеки ъгъл е всъщност лост или, ако следваме старата терминология, лакът.

Времето просто не отчита посоката  на формата и ъгъла, затова се получава и това отклонение или малка грешка.По този начин получаваме условния или алхимичен месец, който има 28 форми-дни или четири посоки на ъгъла (максималният ъгъл, съдържащ енергията на 90 градуса  - ето ви и четири посоки).

В този условен месец едно тяло образува друго, така че диференциацията по дни представлява условие за работата на механизма, съответстващо на определени вибрации, където един лакът се равнява на 13 градуса. Тук трябва да се има предвид, че ъгълът на този механизъм се променя непрекъснато и това, което съответства на едно днес може да се равнява на друго утре. Следователно трябва да намерим нещо, което да е постоянно.

Постоянто е всъщност нашето физическо тяло, тъй като вибрационно то е най-вече обвързано с базата или с линейния строеж на петте елемента. Това означава, че можем да разглеждаме тялото и неговите органи. И тогава за нас стават важни кристалните показатели, които влизат в системата на зависимост на петте елемента. В противен случай, ще ни е нужна по-сложна пропорция, основана на 13-те пространствени структури. Затова и формата на хранене е свързана на първо място с тялото като постоянен обект (докато то все още взаимодейства с храна с ниска честота), а не с неговото движение, отчита се обаче процеса на промяна, изразяващ идеята за движение в покой. В този случай можем да разпределим отношението на кристалите спрямо системите на тялото и да го изразим в дни или, по-правилно, в ъгли.

Понеделник се представя от формата на среброто. Това е първият базов ъгъл, който позволява на енергия да се върти. Същата задача се осъществява и във вибрационните характеристики на среброто и магнезита.

Вторник се представя от  формата на аметиста, карнеола и винения камък. Това е вторият ъгъл, който позволява на енергията да циркулира в даден обем.

Сряда се представя от цитрина и перлите. Това е третият ъгъл, който представлява силата на циркулиращата енергия.

Четвъртък се представя от изумруда, медта и тигровото желязо. Това е четвъртият ъгъл, който позволява на енергията да се развива.

Петък се представя от халцедона и планинския кристал. Това е петият ъгъл, който позволява на енергията да кристализира.

Събота се представя от клиноптилолита и червения яспис. Това е шестият ъгъл, който позволява вътрешното сформиране на ново тяло.

Неделя е представена от содалита и златото. Това е седмият ъгъл, който ни позволява да излезем извън рамките на нашето пространствено съществуване.

 

Така храненето с кристали е всъщност нещо повече от хранене. То води до формирането на определени вибрационни усилия в нашето тяло (ъгли), които от една страна ни помагат да създадем едно по-качествено тяло, а от друга страна, извеждат тялото ни извън зависимостта му от смъртната храна и свързаните с нея въпроси. Тези, които се научат да се хранят с кристали, няма да се интересуват от въпроси като витамините и други еквиваленти на грубите форми на живот.

След като разглеждаме кристалите от тази гледна точка, най-добре е да ги приемаме сутрин като използваме носители, които в най-голяма степен съответстват на кристалите. Когато приемаме кристали е важно да помним, че те подхранват най-вече мозъка, затова трябва възможно най-добре да се настройваме към вибрацията на кристала.

Когато работим върху подхранването с кристали, ние трябва да се научим да възприемаме преживяването на напълването с енергия. Това се включва в понятието за Трите най-висши преживявания. Важно е да осъзнаем, че докато не постигнем това, ние ще използваме едва 15% от потенциалните качества на кристала. Затова първата задача на йогата на храненето е да се създаде нов опит по отношение на храненето. Оттук трябва да се започне. Този опит се състои от комбинации на седемте кристала, седемте вкуса, седемте енергетика и седемте аромата.

Трябва също така да се помни, че някои кристали са, така да се каже, субстанционални, те се намират в своеобразна енергийна йерархия на още по-висши структури, т. е. те представляват самият небесен субстрат. Към тези кристали, например, се отнася турмалинът.

 

20 септември 2011

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.1318

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5