Структура на Даоисткото Тяло

Даоисткото Тяло е тяло основаващо се на генерираните Дзин енергии и енергиите, които създават условия за формиране на духа Шън.

 • Ци, Дзин и Шън са енергии, като Ци е линейна (смъртна),
 • Дзин е енергия на формата (геометрична фигура),
 • Шън е кристализирала енергия (енергията, която поддържа формата, безсмъртна енергия).

Структурата на Даоисткото Тяло е процес на взаимодействие на микрокосмоса с макрокосмоса по схемата Небе-Земя-Човек, или по схемата на усилията, които са формирали човешката природа. Тук Земята е форма, Човекът е мярка, а Небето е съответствие, което се базира на една от тринадесетте структуризации. Структуризации, определени от честотната си характеристика и създаващи нашето пространство.

Самата рамка за вникване и изучаване на даоисткото тяло се превръща в мяра, в измерение, което импрегнира цялото учение за него.

В резултат, тялото се разглежда:

 • от позиция на напълването (или казано с други думи, от позиция на способността на тялото да натрупва и съхранява енергията);
 • от позиция на оста (капацитет на тялото да остава в балансирано състояние и като резултат да взаимодейства със системите и органите);
 • в термините на съхраняването на пропорционалните усилия (способността да се кристализира тялото и умението да се контролира ума);
 • в термините на способността да се преживяват дванадесетте вида опитност (като форма за запазване на ритъма, който подхранва енергията Шън);
 • от переспективата на способността да се справя с високочестотните характеристики.


Поради това, Учението за Даоисткото Тяло е учение за измерението, което се корени в природата на триизмерното пространство. Това пространство е разделено на три равнини, като всяка една носи комбинация от различни форми, където Небето се опира на вертикалната ос, състояща се от 13 навивки на спиралата (всяка навивка е една фигура), Земята се опира на хоризонталната ос, която се състои от 5 спирални навивки (всяка навивка е една фигура), а също и допирателната, която взаимодейства с Небето и Земята и съответства на Човешката природа. Тази ос се състои от 8 навивки, при което всяка навивка е една структура.

Всяка една от фигурите генерира определен вид енергия, която се определя от нейното разтваряне или преобразуване. Процеса на преобразуване е единствен и определя свойствата на фигурата, а тези свойства от своя страна се базират на различни видове енергия, които имат резонансна честота.

Учение за Единното, или Учението за Енергията (tai yi)

Учението за Единното, или Учението за Енергията (tai yi), е познание за различните характеристики на резонансната честота на енергията, където човешкото тяло може да съществува и да се развива. Под Резонанс се разбира момента на свързване на две и повече честоти помежду им. Живеем в трите измерения на пространството, които съответстват на три специфични честоти в зависимост от типа на енергията (Ци, Дзин или Шън). Когато тези честоти се свързват по между си по две или повече, се получава ефекта на резонанса.

Всъщност тук става въпрос за деветте вида енергия (Ци-Ци (не резонира), Ци-Дзин (стреми се да достигне резонанс), Ци-Шън (навлиза в резонанс), Дзин-Ци (резонансна, основана на геометрията на пространството), Дзин-Дзин (резонансна, основана на геометрията на усилието), Дзин-Шън (резонансна, основана на геометрията на пространството), Шън-Ци (това е резонансно пространство, което може да повлияе на природата на земята), Шън-Дзин (това е резонансно пространство, което влияе на поддържането на пространствените структури), Шън-Шън (това е резонансно пространство, което дава връзка с четвъртото измерение). Всички тези енергии са достъпни за възприемане от човешкото тяло или съзнание.

За да опознаем енергията, най-важното е да вникнем в матрицата, което ни дава основа за да осъзнаем механизма на развитието. Проблемът да се разбере матрицата е в това, че съзнанието на съвременния човек не може да работи с честотите, които могат да се вградят в по-грубите енергии на тялото. Всеки опит да се взаимодейства с тялото само на нивото на неговите честоти, не може да доведе до нищо друго, освен възстановяване и работа с най-базовите и най-груби честоти, които в общ план съответстват на енергията Ци. Това е енергията, която е саморазграждаща се и остава в рамките на честотната характеристика от 3 до 9 Hz (това включва енергиите Ци-Ци, Ци-Дзин и Ци-Шън).

Единственото място от човешкото тяло , което може да възприеме всички видове честоти, е Единния център или Дантиен по отношение на който, се възприема цялото измерение на тялото. Единният център е опора за всички измерения на тялото. Поради тази специфика, даоистката медицина взима предвид мярката на тялото и органите, а не неговите системи. Освен това имаме три оперативни центъра на мерките на Ци, Дзин и Шън. За да бъде видяно тялото от перспективата на деветте типа енергия, то трябва да опознае напълването, оста, пропорцията и ритъма.

Учение за напълването

Преди да можем да опознаем тялото от перспективата на оста или пропорцията, трябва да го опознаем от перспективата на напълването, или казано с други думи, от перспективата на екзистенциалното му състояние. Напълването на тялото се определя от пренаталната природа на човека и от жизнения му ритъм (от постнаталната природа). Това са факторите, които определят поведението на човешкото същество в зависимост от природата на неговото раждане и от природата на неговото съществуване.

Тук от особена важност е напрежението на раждането. Под това се разбира коя е първата система на тялото, в която се е породило напрежение, а следователно и първа се е напълнила. Това е системата, която формира дишането на човека, а от своя страна дишането формира храненето. Това подчинява всички действия на човека и определя неговото напълване, усещанията, които получава от живота и в последствие зависимостта му от тях. Познанието за Даоисткото Тяло от перспективата на напълването се състои в познаването на напълването на тялото, на съдовете и системите в него.

Чрез напълването се представят кръвоносната и мускулната системи.

Учение за пропорцията

В основния си аспект, Даоисткото Тяло е структурата, която определя циркулацията на енергията на човека. Познаването на пропорцията не е простото идентифициране на качеството на един индивид, а е способността да се трансформира и нараства жизнената сила.

Пропорцията е състояние на тялото, при което се формира едно от осемте усилия (параметрите на комбинацията), които могат да "произведат" нашето тяло. Казано по друг начин, човекът независимо от това какъв е, зависи от схемата, от матрицата на своя идентификационен код, базиран на пропорционалната форма. Тази форма може да бъде с малък или голям размер, но нейното единство е това, което определя събитията и жизнения път на човека. Колкото по-слаба е пропорцията, толкова по-малко жизненост има човека.

Тялото категоризирано според пропорцията се дели на типове напрежение, които формират следните връзки:

 • връзки, които се определят от деветте външни съда на тялото (китки-длани, лакти, рамене, глава, гърди, корем, глезени-стъпала, колене, бедра); това е пропорцията на Главните Планини (квадратна пропорция);
 • връзки, които се определят от емоционалното състояние и усещанията на човека; основават се на петте органа: черен дроб, сърце, далак, бели дробове и бъбреци; това е пропорцията на реката Хе (триъгълна пропорция);
 • връзки, които се основават на мозъка, жлезите и тялото; тази пропорция се проявява, след като са изградени двете предходни; това е пропорцията на планината Тан (кръгла пропорция).

В продължение, имаме пет производни пропорции:

 • пропорция, която се определя от връзката на костния мозък с гръбначния мозък; това е пропорцията на Извора/Източника/ (ъглова пропорция);
 •  пропорция, която се определя от сложните връзки на органите и системите; това е пропорцията на Кладенеца (звездовидна пропорция);
 •  пропорция, която се определя от дишането (диафрагма); това е пропорцията на Дерето (линейна пропорция);
 •  пропорция, която се определя от пулсацията; това е пропорцията на Пещерата (пропорция на седморката);
 •  пропорция, която се определя от връзката на трите цинобърни полета; това е пропорцията на Шест посоки (осмоъгълна пропорция).

Чрез пропорцията се представят мускулната и костната системи.

Учение за оста

Това е познание за ъгъла на въртене на всички видове енергия, където имаме три ъгъла на въртене на енергията Ци, три ъгъла на въртене на енергията Дзин и три ъгъла на въртене на енергията Шън.

Това ни позволява да разберем ъгъла на рефракция на енергията, а в резултат, трансформацията на физическото тяло в енергийно, в което се състои самия въпрос за постигането на безсмъртие. Последното породило даоистката медицина. Тази нейна основа я отличава от традиционната китайска медицина, която работи с временното, смъртно тяло и възстановява единствено него.

Чрез оста се представят кожната и сухожилната системи.

 

18 април 2011

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.1371
| Безсмъртие

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5