Кръвоносната система

Семето на бащата и кръвта на майката са факторите, които определят съществуването на физическата ни природа в пространството. Ние се раждаме изначално зависими от обема на пространството, в което трябва да живеем. Не от вибрациите на енергията, а от обема. И тъй като кръвта е основният източник на храна за мозъка, това означава, че съзнанието ни веднага попада под въздействието на една устойчива мерна единица. И нейното име е време. С други думи, ние веднага попадаме под управлението на конкретни времеви показатели.

Трябва да признаем, че това невинаги е било така. Имало е времена, когато човекът веднага се е настройвал на своя собствена честота, на вибрация, която в повечето случаи е надвишавала тази, в която е живеел. Но и тогава, и сега основният материал, който ни настройва, настройва мозъка ни, е кръвта. Кръвта е своеобразно тяло на обема, което трябва да преодолеем, за да усъвършенстваме мозъка си. Разбира се, качеството на кръвта в човека е различно, но най-важното тук е, че всичко това се намира в определени координатни условия, при които чувствата, преживяванията и емоциите ни се въртят около едни и същи честоти.

Първият проблем, с който занимаващите се трябва да се справят, е да овладеят процеса на енергийното дишане. Ако не променим активността на кръвта, ако не намалим влиянието върху мозъка, никога няма да успеем да се научим да дишаме дълбоко и просто ще изгаряме енергията на кръвта, което ще изпраща в мозъка ни още по-голям обем от нискочестотна енергия и ще ни носи временно удоволствие от това кислородно опиянение. Всъщност повечето йоги, които се занимават с дишане, са кислородни наркомани. Да не говорим за различните системи на дишане, които са насочени към изгарянето на енергия, а не към развитието й.

Трябва да разбираме най-малкото следната проста формула: през лятото кръвта напълва тялото ни, а през зимата го унищожава. Ако зимата не позволяваме на тялото ни да си почине от кръвта, тогава дишането ни се нарушава. През зимата кръвта изпълнява функцията на съхраняване, а през лятото – функцията на подхранване. Същото между другото се случва и в рамките на денонощието – през деня се получава напълване, а през нощта – запазване.

Основната трудност в разбирането на кръвоносната система се явява храненето с течности. Ето защо днес храненето е най-важното условие, което трябва да изпълним, за да се движим в необходимата посока.

Основни функции на кръвта

Питателна функция – засяга пренасянето на различни вещества, които определят енергийните реакции в една или друга част на тялото: кислород, въглероден двуокис, хранителни вещества, хормони, медиатори, електролити, ферменти и прочие. Тази функция е особено важна, защото засяга подхранването на мозъка, а от качеството на работата на мозъка зависи качеството на човешкото съществуване. Ето защо тук важен за нас е ритъмът на циркулиране на кръвта, особено ускорението му. Трябва да следим кръвта да не изключва съзнанието ни по време на занятията. Важно е също да регулираме съкращаването на сърдечния мускул.

Дихателна функция – засяга пренасянето на кислорода от белите дробове към тъканите на организма и на въглеродния двуокис от клетките към белите дробове. Качеството на кръвта и структурата й определят доколко енергийните канали могат да възприемат различните енергийни честотни характеристики. По-просто казано, кръвта не бива да отвлича дишането от най-важното – да ни насища с енергия. Ако не се научим да дишаме правилно, тогава се получава повишаване на окисляването на организма и ние се зареждаме с нискочестотна енергия. Така рано или късно ставаме зависими от некачественото дишане.

Трофическа функция – засяга пренасянето на хранителните вещества от храносмилателните органи към тъканите на организма. Тази функция всъщност определя зависимостта на човека към едни или други хранителни компоненти. Ако организмът ни е настроен правилно, тогава започваме да си набавяме най-важното от кръвта – необходимите хранителни елементи се пренасят към зоните, където има недостиг, освен това кръвта може да пренася и енергийна храна, в случай че сте се отказали от грубата, смъртна храна.

Отделителна функция – засяга пренасянето на крайните продукти от обмена на веществата (пикочна киселина и др.), излишната вода и органичните и минерални вещества към отделителните органи (бъбреци, потни жлези, бели дробове, черва). Много важна функция, която всъщност показва дали кръвта контролира съзнанието, или съзнанието контролира кръвта. Например, неумението да регулираме жизнената си дейност и мислите си е показател за зависимост от едни или други отделителни функции, които чрез кръвта контролират поведението ни. Освен това колкото по-силна е кръвта ни, толкова по-голяма е и способността ни да съхраняваме едни или други полезни вещества, които участват преди всичко във водния обмен.

Регулаторна функция – обемна функция, засягаща най-различни процеси – от регулирането на температурата до регулирането на активните физиологични вещества и доставянето на хормоните, пептидите и йоните от местата, където се синтезират, към клетките на организма. Тя регулира и енергийните процеси, свързани с вътрешните канали. Тази особеност на кръвта, която ни свързва с пространството, често ни прави зависими от временни явления. Затова е важно да следим за появата на такива зависимости, особено към студа и горещината (особено на нивото на реакциите).

Защитна функция – специална функция, която защитава човека както от отрицателните процеси, така и от положителните. Тя зависи от качеството на кръвта, циркулацията й и центрираността (създаването на еднакво налягане както в долната, така и в горната част на тялото). Защитната функция на кръвта, разбира се, има условен характер. Докато не доведем кръвта в необходимите показатели, тя не само не може да ни защитава, а е дори разрушителна. Същевременно, тъй като това е системата, чрез която взаимодействаме с пространството, което обитаваме, тя може да има и важни защитни функции.

Геометрична функция – определя вътрешното напрежение, балансът на тялото, киселинно-алкалните показатели, регулира водната среда в тялото. Това е най-важната функция на кръвта, която можем да опознаем, като изучим Тялото на обема. С други думи, тук става въпрос за напрежението на Тялото на обема, което всъщност засяга кръвта. Нашата задача е да доведем това тяло до определено състояние.

Кръвни показатели

За да си разберем колко сложна система е кръвта, трябва първо да разгледаме в общи линии основните й показатели.

Обемът на кръвта в човешкия организъм е 5–6 литра, или 6–8% от масата на тялото. Този обем обаче може да регулира всички молекулярни връзки в тялото.

Относителната плътност на кръвта (1,050 – 1,060) зависи от количеството на еритроцитите. Относителната плътност на кръвната плазма (1,025 – 1,034) зависи от белтъците. Енергийната плътност зависи от структурата на кръвта и се определя като енергийна честота. Средната енергийна честота на кръвта е 7,8 Hz. За да можем да работим с тялото си, трябва да изравним честотните показатели на мозъка си с честотните показатели на кръвта си. В противен случай няма да можем да постигнем нищо.

Киселинно-основното състояние на кръвта (КОС) е основният показател, който определя вътрешната реакция на организма (съотношението на водородните и хидроксилните йони). Тук стигаме до най-важния показател на кръвта –водородния показател pH. Прието е да се смята, че нормалният pH показател на кръвта е 7,2 – 7,4. В същото време обаче pH на кръвта е различно на отделните нива и в различните части на тялото.

Според научните данни pH на артериалната кръв е 7,4, а на венозната – 7,35. Показателят pH на кръвта се смята за константа, която не бива да се променя, тъй като именно този показател определя протичането на процесите на преобразуване и ферментация, а ако pH на кръвта спадне под 7 или надхвърли 7,85, киселинността достига нива, несъвместими с живота.

В същото време важна роля тук играе движението на кръвта. Усилието на кръвта определя доколко силно или слабо ще бъде нашето киселинно-алкално равновесие.

Разбирането ни за pH на кръвта и умението ни да го поддържаме в необходимите величини определя не само качеството на кръвта ни, но и качеството на живота ни. При това е важно да разбираме, че регулирането на кръвта определя един тип задачи, докато нерегулираната кръв ни обрича на пълна зависимост от пространството ни на обитание и свързаното с него хранене.

Именно това, че хората не са разбирали реалното значение на кръвта, е довело до появата на четирите кръвни групи, слагайки край на съществуващата единна обща кръвна група, съществувала поначало. Или по-скоро двете кръвни групи, едната от които е имала изразена събирателна активност, характерна за жените (този вид кръв свързвали със земята), и другата, която била наричана „небесна“ и била смятана за основна след засилването на слънчевата активност.

Петте кръвни групи

За човека, който се развива, е важна всъщност една кръвна група – алхимичната. Затова по време на живота си той трябва да промени качеството на кръвта си, свеждайки я до формулата „едно плюс“. Тоест той трябва да я приближи максимално до втората група, но в същото време трябва да умее периодично да въвежда тялото си в състоянието на алхимичната група.

І група – базова. Това е типът кръв, запазила изначалните си параметри, която по структура има явно изразени хоризонтални връзки. Тя се свързва най-здраво с пространството на обитание и именно затова е силна. Тази кръвна група е изключително тясно свързана с вибрациите на мястото, което я поддържа. Хората с този тип кръв зависят силно от мястото, в което живеят, и от местната храна.

ІІ група – растяща. Този тип кръв се основава на базовата кръвна група, но се отличава със способността да се усъвършенства и развива. Тази кръвна група се е появила в резултат на засилването на слънчевата активност. Тя е много подходяща за успешно развитие и е най-удобна за усъвършенстване. Зависимостта от пространството при нея обаче не позволява да се реализират допълнителните усилия. В резултат на това представителите на тази кръвна група имат проблеми с ритъма. Тъй като тази група се е появила и се е развивала еволюционно заедно с мозъка, можем да кажем, че тук имаме съчетаване на възможността за влияние на мозъка с една силна кръвна група.

ІІІ група – гъвкава. Особено интересна кръвна група, възникнала при смесването на различни етнически общности в резултат на миграциите. Тя има добри показатели, но тъй като се помества между втората и четвъртата група, й липсва стабилност. За сметка на това тя се характеризира с добра приспособимост.

ІV група – непроявена. Този тип се е появил в резултат на измененията на честотните характеристики на Земята. Тази кръвна група крие в себе си петата, която зависи от по-високи честотни вибрации и не се поддава на възприетите определения и характеристики. Тя, подобно на третата, зависи много от мозъка и това е достатъчно.

V кръвна група – алхимична. Специален вид кръв, която не зависи от енергията на пространството и е подчинена на по-високи показатели. Това е непостоянен тип кръв, която се проявява само при изменение на честотните показатели.

 

09 февруари 2011

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.1293

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5