Даоистка йога на любовта


Във вашата книга „Изкуство на брачните покои” е казано, че за мъжа е добре, когато има няколко партньорки, а за жената е добре да има един. С какво е свързано това?

От гледна точка на обществото, разбира се, не може да се каже, че мъжът може да има множество партньори, а жената — само един. Написаното трябва да се възприема от гледната точка на даоистката алхимия, към която принадлежи и това изкуство. Човек може да се развие по различен начин. Някои избират своя път, други не избират, а просто следват, някои живеят рационално, други следват процеси, които трудно осъзнават, трети се посвещават на практиката на енергийното преобразуване, която се нарича алхимия. Изкуството на брачните покои трябва да се разглежда именно от алхимична позиция. В този случай се има предвид това, че мъжът е достигнал такова ниво на самоконтрол, че той има нужда от допълнително взаимодействие с цел изучаване на вътрешните процеси. Енергийна структура на жената е различна, тя е затворена. Основа на жената е напълването и за жената е далеч по-полезно и качествено да използва един мъж за своето напълване, отколкото да губи това напълване като взаимодейства с голям брой мъже.


Какви са корените на Изкуството на брачните покои, върху какво се опира то?

Изкуството на брачните покои е част от даоистката традиция и нейното неоспоримо достойнство е в това, че тя е научна и ясна. Тя изучава физиологията, психологията, анатомията на човека, неговата комплексна връзка с макрокосмоса. Тази наука е на около четири хиляди години, а като завършена система от знания тя се оформя към XIII век. Тя е интересна преди всичко с това, че прояснява практически всички аспекти на човешката природа: как работи този мускул, за какви чувства отговаря тази жлеза, защо не достигат усилия, как се контролира сексуалната енергия и т.н. Даоистката традиция обяснява всякакви аспекти от психиката, физиката и енергетиката на човека. Исторически изкуство на брачните покои е изобретение на жените. В онези времена обичайна ситуация е било няколко жени да имат един мъж. За жените процесът на съхранение на енергията — огнище, напълване, баланс — е бил първичен. Това не е било частно състояние, а общо, културологично, защото ако жената съхранява своята енергия, то тя живее в своя си ритъм. Днес природата на жената се разрушава вследствие на постоянната възбуда — не толкова сексуална, колкото друга, от всякакъв друг характер.


Може ли да смятаме изкуството на брачните покои за научна система, която изисква комплексно овладяване?

В наши дни изкуството на брачните покои не е адресирано към конкретна група, то не е и образователна дисциплина. Това е по-скоро пласт от знания за тези, които се стремят да бъдат независими от външното потребление. Следователно това е изкуство на съхраняване на самия себе си, а не толкова сексуално изкуство. Освен това то предполага сериозна индивидуална подготовка. Основният постулат на тази наука гласи: „подготви себе си сам, а след това взаимодействай с някой друг”. Личността се среща с друга личност, това е енергиен процес, а не просто реализация и удовлетворение на неконтролируеми и едва осъзнавани желания. Даоистката наука ни учи да бъдем отговорни към самите себе си и към своите партньори. Изкуството на брачните покои изисква усилие над самите себе си — етическо, естетическо, физиологическо, енергийно и т.н., учи на това да се подготвим за процеса на взаимодействие, а не да се въвличаме в него под въздействието на неконтролируеми желания, което води до загуба на личната сила. В наши дни при 70-80% от брачните двойки чувството на любов изчезва след две-три години. Възниква въпросът — какво са търсели, осъзнавали ли са себе си в този процес? Едва ли. В наши дни възприемането на човека е ориентирано към външни образи. Това е изгодно на шоу-бизнеса, който манипулира психическите процеси у човека чрез създаването на привлекателни образи. В атмосферата на постоянно „пренагряване” и стимулация на сетивните сфери тези психически процеси излизат извън контрол. Освен това се появява зависимост от тези образи. В резултат на това човек губи връзка със самия себе си, неговата енергийна структура се разрушава. Това е много опасно. Изкуството на брачните покои учи преди всичко на това да бъдеш в съгласие със своето същество и съществото на партньора, учи на това да слушаш себе си, да се анализираш.


Изкуството на брачните покои е свързано с имената на Жълтия император. Какво означава този символ? Какви знания ни носи той?

Действително Жълтият император е преди всичко символ на това, че човек може да влияе върху съдбата си като развие силите си. По него време видимо мъжете не са притежавали способност да съхраняват енергията си и Жълтият император станал своего рода лабораторен обект. Той бил избран от жените, за да разбират те дали от мъжа може да излезе съвършен човек от гледна точка на енергийното развитие? Те са съумели да предат знанията си за способността да се съхранява и акумулира енергията — процеси, за овладяването на които мъжът се нуждаел от доста повече време.


Не следва ли от това, че жените са по-силни енергийно?

И да, и не. В телата на жените и мъжете има различни видове енергия. От позиция на базовата енергия, формираща човека, жената е безусловно по-силна. Мъжете имат далеч по-добри способности към трансформация. Но за да се започне трансформацията трябва да се създаде базата. Излиза така, че на начален етап жената е по-силна, но след това при нея става по-сложно. По-нататък мъжът започва да овладява това изкуство по-добре, ако му се отдаде възможност да създаде матрица, позволяваща да контролира и да съхранява енергията, то той става силен в частта на вътрешните процеси. Освен това принципът на еволюцията в природата по своята същност е янски, развиващ се навън.


C какво трябва да започнем, за да овладеем изкуството на брачните покои?

Съвременният човек се намира под влияние на своите енергийни процеси и на процесите на външната среда. В тези условия се изисква постоянна вътрешна, енергийна хигиена на тялото. Първото ниво на практиката предполага възстановяване и контрол на вътрешната енергия за да не се зависи от нея. Началният етап е твърде индивидуален, защото вие няма да можете да контролирате процесът по двойки, ако не контролирате самите себе си. В първия етап вие се учите да не зависите от собствените си желания. Какво представлява желанието? Това е просто топка енергия, която принуждава човек нещо да прави. И задачата е да оседлаеш коня, за да не те отведе той където му видят очите. Тогава може да се поработи някак с тази топка, да я раздробите, да я разпръснете, за да нахрани мускулите, кожата, жлезите, и накрая съзнанието. Желанието е потенциал, който повечето хора просто губят. И началният етап, разбира се, доставя не удоволствие, а удовлетворение.


Удовлетворение чрез оргазъм?

Човек, който не владее изкуството на усвояване на енергията, започва да зависи от гениталния оргазъм. От позиция на даоистката алхимия гениталният оргазъм е изхвърляне на енергия, която може да се усвоява и, в крайна сметка, това състояние може да се придобие от всяко действие — от правилна концентрация, правилно положение, правилно действие, правилна работа на половите жлези.


От какво е изградена практиката по овладяване на изкуството на брачните покои?

Практиката на изкуството на брачните покои се състои от три нива, като първото от тях е индивидуално, а второто и третото са свързани с практика по двойки, но съвокупление се случва само на третото ниво. Дори на второто ниво, без физически контакт, мнозина губят контрол, без да съзнават, че може да се отиде по-далеч и по-дълбоко. Първото ниво е основата на основите — не може да контролирате себе си, ако не изработите концентрация.


Какво се получава, ако един от партньорите не владее изкуството на брачните покои?

Напълно достатъчно е, ако само един от партньорите — мъжът или жената – владее това изкуство. Той ще може бързо да покаже, да разкаже, да предаде същността, да доведе другия до необходимото ниво на осъзнаване.


Предполага ли изкуството на брачните покои раждането на дете или то е насочено само към получаване на енергия за себе си? И какво да се прави с привързаността – не раждат ли подобни отношения чувства на тъга, любовта в много случаи е подарък?

В корена на това разсъждение стои неправилно разбиране. Изкуството на брачните покои във варианта на практикуваща двойка е безусловно обмен на енергии. Това не е вампиризъм, но това не е и загуба на себе си. Разберете нещо просто — всички отношения имат своето качествено енергийно ниво. Изкуството на брачните покои учи на взаимодействие, учи да трансформираш енергията в процеса на взаимодействие. Това е преди всичко отговорност, първо към себе си, а после към партньора. Как би могъл да направиш някой щастлив, ако сам си нещастен? Енергия с какво качество ще въвлечеш в това взаимодействие, с какво ще пристъпиш към партньора? Това се оглежда в практиката.


Дарява ли тази практика способност на мъжете да бъдат силни в половия си живот и на 60 години, и по-късно?

Изкуството на брачните покои е многофункционално и мъжът, който владее това изкуство естествено няма никакви проблеми. Но не забравяйте, че изкуството на брачните покои е само част от даоистката традиция, част от процеса на трансформация, в хода на който протичат вътрешни промени. А ще бъде ли мъжът заинтересован да практикува със своя партньор и на осемдесет години е въпрос от второстепенно значение. И жените могат да достигат същите качествени състояния. Това не е въпрос на пол или възраст. Практиката на брачните покои е самодостатъчна, но за човек, който живее в мегаполис не е много ефективно да се занимава само с нея. Необходими са допълнителни практики, които развиват концентрацията, координацията и т.н.


Може ли да се говори за ползата на тези знания в масов мащаб?

Трябва да се разбира, че за подобна практика ключова е способността да се изработва усилие. И това се отнася не само за сексуалната сфера, но за целия живот, доколкото целият живот е практика. Ако се говори в по-общ, държавен, план, то тук са на лице два пътя: или масата от хора изработва концентрирано усилие, като го налага на държавата, или държавата налага усилието върху масите. Ако го няма нито едното, нито другото, то нацията е обречена на смърт и друг път няма. Що се отнася до Русия, то в нашата страна не може да бъде изградена култура на сексуалните отношения в масов мащаб — страната ни е прекалено болна.


Колко време е нужно за да се овладее практиката?

Това зависи от четири фактора: личната сила на занимаващия се, качеството на преподаване, регулярност на практиката и умение за обучение. Ако тези фактори се намират на добро ниво, то за постигане на сериозен прогрес ще са достатъчни и пет години. И в идеалния случай в началото трябва да подготвите себе си самостоятелно и едва след това да си намерите партньор.


Към какво е насочено изкуството на брачните покои?

Това е път към осъзнаване на самия себе си във всяка сфера. Ако човек е качествен в сексуалните си отношения, то той е качествен и в целия си живот. Това е алхимията — съединение на физическото, енергийното и менталното. Тези аспекти трябва да са в хармония. Това е целта. Лесно е да се каже, но да се направи…

Съвременният човек практически не умее да се обучава, той има готови отговори за всичко. И дори човек нещо да не знае, той много „професионално” си е изградил защита, насочена към обяснение на това, защо това не трябва да се прави. Хората стават своего рода кукички — те плуват на повърхността, дърпат ги напред назад и това им харесва, по-друг начин те просто вече не умеят. Изкуството на брачните покои — както всяко изкуство е дълбина, която изисква потапяне. В тази практика вие трябва да сте наясно със собствената си природа, а не да мислете как просто да си прекарате времето – тоест вие се обогатявате, качествено развивайки собствената си природа, формирайки усилие. И ако говорим за крайните цели на практиката, в това число и на двойката, то те са определени ясно — изисква се да усилиш енергията си в момента на напускане на тялото, за да продължиш да живееш. Това е задачата на алхимията — да се продължи живота, да се укрепи духа и изкуството на брачните покои е един от инструментите за усилване на духа. Човек в крайна сметка не умира енергийно и какъв финал още ни трябва, за да се отнесем към това по-сериозно?

 

03 август 2010

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.1278

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5