Пространството на третото интегрално поле

Пространството на третото интегрално поле не притежава присъщото за човека съзнание. Затова е толкова интересно да го разглеждаме от гледна точка природата на човека, който живее и, да се изразим така, тотално зависи от него, но при това притежава усилие на съзнанието от по-високо ниво.

Може да се каже, че съзнанието на третото интегрално поле представлява природа на духа, настроен по принципа на резонанса и вглъбяването в това, което го подхранва. Всъщност и тялото, и съзнанието на третото интегрално поле са едно и също нещо и в това отношение съзнанието му е цялостно и неделимо.

Разбирайки третото интегрално поле, Вие може да опознаете и неговото тяло. Самото разбиране всъщност е природата на настройването, което се основава на наблюдението и вниманието. Тялото на третото интегрално поле се представлява от духа на растението, частично – от духа на животните и частично – от духа на човека по такъв начин, че ние не само резонираме пряко с интегралното поле, но и зависим от него. Понеже в своята цялостност духът на растението е по-силен от този на човека, силата на растението лесно прониква в нас.

За пример може да послужи целият химичен процес на природата, който изцяло е привнесен в живота ни – както чрез пряко въздействие, така и чрез синтез. Както природата на фотосинтезата, така и природата на метаболизма изразяват законите на третото интегрално поле.

Тялото на третото интегрално поле винаги търси опора отвън. То не притежава достатъчно усилие, за да проникне вътре в себе си. Затова тези, които зависят от силата на духа, винаги са настроени към външното. Всъщност тук може да се разбере и разликата между духа и душата, която резонира със съзнанието на човека.

Духът се стреми постоянно да се „закачи“ към нещо, да влезе в резонанс, защото неговата природа е временна и само благодарение на резонирането той може да се извиси, придобивайки етерно тяло, способно да се издигне над временните процеси. Така живее растителният свят: като непрекъснато се захваща не само за физически обекти, но и за енергийни, завладявайки ги, резонирайки с тях.

Колкото до законите на развитието, тук за тялото от третото поле е важен самият процес на развитие, на зачеване на новото. То не се интересува от растежа или дори от увяхването. При духа на растенията жизнената програма се задава от третото интегрално поле, за разлика от човека, когото формират първото и четвъртото интегрално поле, и за разлика от животните, които биват формирани от второто интегрално поле.

Задавайки живот, третото интегрално поле задейства програма, която определя пребиваването на обекта или субекта в него. Тя се определя и осигурява от дишането. А по-нататък само поддържа тази програма чрез храненето.

Опознаването на тялото от третото интегрално поле е важно от гледна точка на тялото, което е готово за развитие. Това е основният потенциал за неосъзнато съществуване на човека – подобно на постоянната готовност за дишане. В това се състои принципът и идеята на индианското тяло, което е в непрекъсната готовност да „излезе на пътеката”.

Защо точно индианското тяло? Защото при тези, които смятаме за индианци, природата изцяло е настроена на връзката, която се регулира от шамана. А кой е шаманът? Това е този, който е способен да общува с пространството. За индианеца пространството е на първо място растението. Взаимодействието с пространството представлява медицина, но, разбира се, не в нашето разбиране на думата. Духът на индианеца, който е настроен спрямо пространството, едновременно е настроен и спрямо космоса, чийто посредник е шаманът. Той посредничи с помощта на растителния свят, с който умее да общува. За шамана духът на растението е истината, с която той се намира в непрекъснато взаимодействие.

Тялото на третото интегрално поле е тялото на духа на растението. То притежава резонансно съзнание в определени временни честоти. Това е тяло, изцяло зависещо от дишането, което може да бъде разгледано по законите на усилието на елемента въздух. Елементът въздух пък предлага седем вида усилия, които именно разглежда алхимията на третото интегрално поле.

Препоръчваме да посетите
Инициационна програма „Spirit of Plants“

Препоръчваме да прочетете
Интегрална алхимия

04 февруари 2017

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.1591

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5