Интегрален масаж

Интегралността на масажа е непосредственото разбиране на схемата, която трябва да приложим при определено въздействие върху тялото, както и изобщо всички принципи на въздействие, които се крият зад различните видове масаж.

Формирането на всяка масажна техника произтича от три условия: медицинския аспект, социалния и бизнес аспекта. По традиция масажът е служел на целите на различни видове терапии или възстановителни процеси. В същото време той е бил използван и за разрешаването на различи психологични въпроси, тъй като масажът предполага в основата си тактилна форма на въздействие. Именно този втори аспект дава възможност за класифицирането на масажа на три нива. Но ако разглеждаме масажа като интегрална система, той е вписан в определена рамка от закони, които предопределят развитието на масажното изкуство от изпълняващо терапевтични задачи до идеята, че масажът е път за усъвършенстване на онзи, който владее определена масажна техника.

Тази статия има за цел да определи в основни линии направленията в развитието на масажа, тъй като много аспекти от полето на споменатите техники изискват практическо обосноваване. Всички видове масаж са подредени според вибрационните си задачи, т.е. не са случайно подбрани.

1. Полинезийски масаж

Полинезийският масаж представя първата група интегрален масаж. Това е масаж-символ, масаж на линиите. Определящи за него са условията на формиране на полинезийските народи, както и тяхното разбиране за космологията, за устройството на света.

В основата на този масаж стои разбирането за геометрията на тялото на нивото на енергийните линии и възможността за изменянето и усилването им. Това е отцентриращ масаж, който е насочен към укрепването или изменянето на схемите на конкретния човек. Основното тактилно въздействие при този тип масаж е свързано с кожата, като за целта се използват специални игли. Този тип масаж е продължителен като време и включва техниката моко маори.

2. Индийски масаж

Втората група масажи е представена от индийския масаж, който отрича, отхвърля ненужната природа. Това представлява определен тип или дори типове вибрационно въздействие върху тялото, променящ(и) влиянието на негативната природа (природата на кармата).

В същото време към тази категория могат да се отнесат и видовете масаж, които напротив – затвърждават постнаталните проблеми у човека, когато проблемът не се отстранява, а се задълбочава. Така например, шведският масаж или руският масаж (в руската баня) премахват повърхностните синдроми, но могат да създадат условия за по-дълбоки поражения.

3. Индиански масаж

Третият вид масаж остава, може би най-загадъчния масаж в съвременното пространство, тъй като той всъщност се основава на природата на жизнеността на нашата планета. В същото време като се има предвид, че той се е запазил като цяло в множество аборигенски групи на планетата, а техните системи от знания и вярвания не се приемат от болшинството, може да се смята, че за съвременния човек това представлява езотеричен пласт знания (макар че той трябва да е по принцип най-разбираемият). Във всеки случай тук става дума за определени параметри на възстановяване и профилактика, свързани с природата на пространството, които се практикуват в Латинска Америка, където този тип масаж е запазен в най-чист вид.

4. Френски масаж

Четвъртият вид масаж е масаж на временното пренастройване, при който се използват локални зони (да кажем масаж на лицето или на краката). Всяка традиция има правото на претенции върху този тип масаж, но масажът на лице, например, е свързван най-често с идеята за красотата и подмладяването, в което французите виждат не по-малко терапия, отколкото в строго масажните манипулации. Разбирането за естетиката в красотата е залегнало в основите на системата на масажната терапия във Франция. Като цяло тук става дума за проверено анатомично въздействие, което извлича от определени зони временно увреждащите процеси.

5. Алхимичен масаж

Алхимичният масаж се отнася към петата група масажи. Неговата задача е да създаде въздействие, свързано със законите на запазване и увеличаване на енергията. Най-важното при този масаж е енергията на самия масажист и неговият опит, който би му позволил да открие недостига у съответния човек. Този опит изисква и познаване на различните матрици на оказване на въздействие върху тялото с оглед на необходимите цели. Основната задача на алхимичния масаж е да усили енергията на човека.

Добър пример за алхимичен масаж е умението да се прилагат различните нива на тай масажа, масажа на Чистата дева или ведическия масаж.

6. Турски масаж

Шестият тип масаж се основава на температуро-ароматното въздействие върху човека с помощта на определени форми и видове вдишван въздух. Добър пример за този тип масаж са различните ароматни вани, използвани от арабите и до днес. Най-професионален пример за този тип масаж е т. нар. хамам. Тази група обхваща арабските и маврийски направления в масажа, които съчетават топлинните, тактилни и ароматни манипулации.

7. Тантра масаж

Тантра масажът предполага снемане на вибрационната завеса, която активира процесите, блокиращи и дори разлагащи тялото. Активни елементи при този тип масаж са звукът, мандалата, знаците, изобщо всичко, което повдига човешката вибрация и изменя тоналността на човека. Добър пример за този тип въздействие е масажът Ку Ние.

Важно при масажа от седма група е личното умение на масажиста да тълкува законите на Тантра, основаващи се не само на изменянето, но и на усвояването на необходимата вибрация. По правило този тип масаж се свързва с тантричните традиции.

8. Орфически масаж

Осмият вид масаж е, може би най-необичайния и най-уникалния. Това е резонансен вид масаж, който оказва тип шоково въздействие, за което човек, разбира се, трябва да се подготви.

Майсторът на орфическия масаж владее набор от резонансни форми на въздействие, които разкриват дълбинното състояние на човека. Орфическият масаж е енергийно съчетание, водещо до резки изменения в структурата на човека. Той се извършва само от масажисти, които разбират как да изменят молекулярната структура на тялото.

9. Даоистки масаж

Деветият вид масаж е масаж на вътрешното усукване, който се основава върху идеята за деветте вътрешни тока. Той е ориентиран към личната енергийна природа на човека. От тази група произтичат практическите методи на Изтока като иглотерапията, акупунктурата, акупресурата и шиацу. Всички те първоначално са се основавали най-вече на изкуството на усукване и отпускане, свързано със задачите за укрепване на сухожилията и пречистване на костния мозък. Това е масаж на правилния път и тъй като неговият извор е даоистката традиция, той носи и нейното име.

10. Интегрален масаж

Интегралният масаж представлява възприемане на традицията на масажа според енерго-тотемния принцип, т.е. според схема на разбиране за рамките на прилагане на матрично въздействие. Интегралният масаж разглежда тялото като структура, която има определен вид напрежение. Работата тук се провежда с помощта на кристали, като масажистът е оператор, който има специалното умение да превключва напрежението по тонален и зонален принцип.

11. Лемурийски масаж

Единадесетият вид масаж се отнася към категорията на онзи тип изменение, при което се пренастройва цялата природа на човека. Това е извънвремеви вид масаж, при който се използват специални прибори и инструменти (селфи), включващи човека към най-висшите полета. Осъществяването на този тип въздействие изисква специална подготовка. Основната работа, която осъществява масажът от единайсета група, е насочена към пренастройване на работата на мозъка. Масажът трябва да се провежда в специални места при особена рехабилитационна терапия.

12. Атлантически масаж

Атлантическият масаж е масаж, който изисква определени условия. Той се основава върху знанията за електромагнитните полета и умението за прилагане на насочено планетарно въздействие. Масажът се основава на извънземни вибрации. Осъществяването на този тип въздействие изисква специално оборудване. Най-подходящото място за разбиране на атлантическия масаж е центърът Даманхур.

По-подробно по темата четете в книгата „Интегрална алхимия“
Препоръчваме да изучите
Препоръчваме да посетите

20 септември 2015

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.1435
| Интегральная медицина

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5