Поле на интегралната медицина

Интегралната медицина е определен план, който формира задачите и условията за извеждане на човека от зоната на временни разрушения – както от гледна точка на възстановяването, така и от гледна точка на профилактиката.

Интегралната медицина се опира на законите на четвъртото интегрално поле. Тези закони са насочени към изменяне на напрежението на живеене, ако то пребивава в процесите на поражение, разложение, разрушение, т.е. интегралната медицина се ориентира към повишаване на човешките показатели.

Полето на интегралната медицина е схема, основана на ключовете за взаимодействие и интегриране преди всичко с вегетативното или третото интегрално поле, което води човека.

За да бъдат приложени законите на интегралната медицина, в човека трябва да се вкара ключа, който ще може да направи промяна на нивото на тялото (седемте телесни системи), на нивото на мозъка, дишането, храненето и на нивото на движението.

Ето защо, независимо за какво поле става дума, поражението при човека се проявява в третото интегрално поле и то трябва да се вземе предвид, защото, ако не се изключи това, което подхранва поражението, задачите не могат да се решат. Именно това, например, прави химиотерапията, която не просто руши полето на поражението, но и изключва възприятията на тялото на нивото на храненето, което пък подхранва болестта. Така, независимо от отношението ни към понятието интегрална медицина, съвременната медицина действа опитно и доста грубо в рамките на нейните закони, като се опитва да изведе човека от зоната на поражение или да премахне самата зона на поражение.

Особеното при интегралната медицина е, че тя използва подредени високочестотни полета, при които (за разлика от радиотерапията или лъчевата терапия) в тялото се вкарват вибрации, които то може да усвои. Интегралната медицина разглежда тялото като кристал – то е устойчиво напрежение в пространството и като форма, и като структура. Състоянието на съвременния човек изисква или възстановяване на структурата, или изменянето й.

Полето на интегралната медицина се опира на законите на кристалните връзки, в рамките на които всяка телесна система се разглежда като определена кристална структура, а изменението се осъществява чрез разбирането за връзките между атомите. Тъй като тялото ни е съставено от вода, имаме основание да го разглеждаме като течен кристал с молекулярната структура на органично съединение. Колкото по-правилна е мрежата на тялото ни, толкова по-високо напрежение и тоналност може да има то.

Ние трябва да изявим връзките в обема на нашето тяло, а те се делят:

  • според природата на третото интегрално поле: това, което физически се развива и гасне;
  • според пренаталната природа: това, което задава прага на жизнеността, личния код, т.е. разбирането, от гледна точка на какво интегрално поле се строи живота на човека;
  • според постнаталната природа: най-интересния аспект, основан на геометрията, т.е. на връзките, на възможностите за изменянето им, а следователно, на преобразуването на енергийната зависимост. Това е способността или неспособността на човека да зависи от по-високи и силни връзки или от връзките, формиращи вегетативните процеси;

Т. е., тук става дума за съотношението на плоските, временни връзки и пространствено-мрежовите връзки, които имат повърхностни и обемни свойства. Така, например, можем да имаме добра структура на клетките на костта, но, да кажем, връзката й със структурата на мускулите да е построена неправилно, което води до конфликт в рамките на нашето тяло.

За интегралната медицина е важно разбирането за строежа на връзките между всички системи, органи и секреторни съединения с помощта на най-висшата форма на управление, която е мозъкът. С други думи, цялата интегрална медицина е построена върху природата на мозъка.

Тялото на човека представлява три схеми, които в законите на нашето пространство се обединяват в единно тяло. Животът на тези системи се разглежда статично, като се изхожда от връзките, и динамично, като се изхожда от енергийните процеси вътре в тези връзки. Ако процесите са едноизмерни или двуизмерни, те не бива да бъдат променяни. Важни са триизмерните процеси, които да зададат необходимото напрежение, така че да се създаде възможност за издигане до други структури, представяни от интегрални полета от по-висок порядък.

Структурата предопределя или обема, или напрежението. Напрежението или електрическата връзка има устойчива насоченост, което създава възможност за отглеждане, изменяне или подменяне на природата на тялото към по-фино тяло.По-подробно четете в книгата „Интегрална алхимия“
Препоръчваме Ви да изучите
Препоръчваме Ви да посетите

02 септември 2015

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.855
| Интегральная медицина

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5