Тантра на храненето

Питание будущего

За храненето като за изкуство на развитие, за храненето като за нещо повече – не нещо, което напълва, а нещо, което развива. Изобщо, за структурното отношение към храненето или за тантрата на храненето.

Тантра е изкуството на изменяне на тоналността, изменяне на вибрационното състояние на човека, превеждането му от един вид вибрация в друг и най-важното – усвояването на тази вибрация.

Идеята за тантра се оформя като резултат от наблюдаването на различни състояния на напрежение в човешкото тяло. Това наблюдение демонстрирало, че вибрационните показатели на човек в състояние на покой се различават от характеристиките му в състояние на възбуда. Проблемът е там, че възбудата, отговаряща на едно или друго напрежение, се определя от естествени процеси, които често имат временна природа. По правило, човек не контролира подобно състояние на възбуда, напротив, възбудата управлява него, което води до появата на сериозни пречки не само пред развитието, но и пред най-баналното съхраняване на енергията.

Всъщност тантра става първата доктрина, която ни учи как да контролираме възбудата и да я използваме в развитието си. По-късно това знание се развива много сериозно: от базовите формати, при които хората се опитват да разберат и да се сдобият с контрол над определени състояния на възбуда на тялото до управляването на високочестотната енергия. И тук следва да споменем, че широко известните сексуални практики, които обикновено се разбират под „тантра“, са само един от подвидовете на това учение, свързан с физиологичните аспекти на човешкото съществуване.

Ако е налице разбиране за двата аспекта на всеки процес (т.е. възбуда и усвояване), от гледна точка на тантрата можем да подходим към всичко. С други думи, съществува вътрешна тантра, която е свързана с определено активиране на тялото, и външна тантра, при която изменяме личната си вибрация с помощта на определени външни показатели. Съществува още и висша тантра, при която външното и вътрешното се съединяват.

Във връзка с това искам да обърна вниманието ви на факта, че много хора са тантристи в различна степен. Възбудата, желанието и интересът, които човек изпитва към храненето до голяма степен надвиват над всичко останало. Въпросът е как да се използва това по грамотен начин. Например, идеята за културата гурме може да бъде изцяло съотнесена с тантра: човек първоначално дълго време е във вид възбуда, очаквайки храната, след което се наслаждава на вкуса. Можем да приведем като пример и ситуацията, при която човек се подготвя за храненето и опитва едно, после друго, докато накрая вече всъщност не му се яде. Това също е тантра.

Това, че храната е свързана с възбуда за нас е хубаво, но тук възниква и следният въпрос: понижава ли храната състоянието ни или го повишава и най-вече можем ли да усвоим всичко? Да, храната за нас е свързана с възбуда, но трябва да помислим още дали тя заглушава, дали понижава състоянието ни или ни дава качествено напълване. Повечето хора просто използват храната като заглушител и разчитат на временната енергия от смилането на това, с което се напълнили „търбуха“ си.

Когато човек не умее да приема високочестотна храна, той започва да използва нискочестотна, като резонира, така да се каже, с околното пространство. В идеалния случай ние трябва да преценяваме не само честотните характеристики на храната, но и своята способност, своето умение да я усвоим. Този въпрос е тясно свързан с енергийното образование, с това дали разбираме природата на енергията изобщо.

Храненето е най-нагледният пример, илюстриращ законите на тантра, защото всяка храна представлява стимул за човека и се усвоява от него зле, бедно. Затова целесъобразно би било не да възприемаме храната от гледна точка на белтъците, мазнините, въглехидратите, витамините и т. н., а да се опитаме да разберем до каква степен можем да изменяме напрежението й. Ако е налице базова вибрация, насочена към физиологично поддържане на организма, тогава имаме нужда от временна храна. Ако искаме с помощта на храната да повишим собствената си тоналност, тогава на преден план излиза, разбира се, разбирането за енергоемкостта на храната.

Трябва да консумираме храна и напитки, които са енергийно по-силни от мястото, в което живеем. В противен случай не бихме могли да изменим нищо в себе си и само ще обработваме пространството, в което се намираме, като гъба, която зависи от законите на своето пространство и се храни с това, което се намира в близост. А трябва да бъдем не гъба, а кактус, т.е. да акумулираме енергия, за да можем да се извисим енергийно над околното пространство, в противен случай нищо няма да се промени.

Това означава, че са необходими други технологии - например, включване в храненето на энергетици, които да задействат механизма на усвояване на по-сложните съединения. Същевременно често когато започваме да консумираме енергетици с неподготвено тяло (още ненастроено към високовибрационната храна), стигаме до стимулиране без усвояване. Тантра е опасна, ако се разглежда само от гледна точка на възбудата. Защото това ще ни направи зависими от тантра и именно тук се крие грешката на много хора. Удобните усещания не са равносилни на издигане до по-висше състояние, още повече ако сме неспособни да усвояваме и просто изгаряме енергийния си ресурс.

Още веднъж: много е важно как и колко пълно можем да усвояваме! Задачата тук е да се превърне човека в контейнер за съхраняване на енергията. Но за да се научим сами да я съхраняваме, трябва да изменим собствената си природа. За тази цел ни е необходима храна, която да успеем да усвоим и която да активира необходимите процеси. За това се нуждаем от специални продукти, които да ни помогнат да съхраним в тялото енергията и да увеличим вероятността тя да бъде усвоена от организма. С други думи, храната трябва да има кристална основа, която да „пакетира“ енергията.

Ако разглеждаме тантра като наука за вибрацията, най-важно при нея е именно умението да съхраняваме, консервираме, а след това и да преобразуваме енергията. Ако можем да осъществим тези задачи с помощта на храненето, тогава отново идва време за кристали, символи и всичко останало, което формира условията за получаване на интегралното, или тантрическо, тяло.

Каквито и да са заниманията ни и отношението ни към понятието „тантра“, за нас е важно да активираме мозъка си, което тантрическите будистки монаси правят с помощта на ритуали, мантри, мандали (свещена геометрия), визуализиране на божества и пр.

Всъщност, когато се стремим да постигнем тези преживявания и състояния, с помощта на нови (или по-точно добре забравени стари) инструменти – кристали, аромати и вибрационни символи, ние можем да заменим 20-те години живот в будистки тантрически манастир с две-три години работа!

В същото време трябва да сме наясно, че храненето включва всичко, което консумираме и усвояваме отвън, като в това отношение най-важно е всъщност дишането. И тук въпросът опира не толкова до това как и какво дишаме, а по-скоро до това как пакетираме енергията на дишането. В тази връзка важно е да се каже, че дишането е преди всичко реакция на мозъка към усвояваната чрез вдишването енергия. Ако това е така, тогава можем да изменим природата на дишането си с помощта на интегрални аромати, които имат силен хранителен потенциал.

Човек би казал, че всички ние, волю-неволю дишаме, получаваме енергия по някакъв начин, но тогава защо така ни привлича именно аромата? Всичко е много просто: когато дишаме, ние използваме обема на белите си дробове, а при всеки човек този орган зависи от изначалната му природа. Трябва да признаем, че днес белите ни дробове далеч не са съвършени. В резултат от повърхностното дишане и неспособността да използваме пълния обем на органа, по време на дишането ние не просто не получаваме достатъчно количество енергия, но и не можем да я усвоим. А мозъкът или например матката при жените, изискват постоянно енергийно подхранване, което трябва да получим чрез дишането. Тук се очертава следния интересен момент: оказва се, че ароматът може да кондензира енергията в белите дробове и едновременно да настройва мозъка.

За разлика от дишането просто на въздух, с ароматите може да се усвои в пъти повече енергия. Това обяснява защо жените са така зависими от миризмите. Когато вдишваме аромат, ние получаваме допълнителен източник на енергия, който можем да усвоим за същата мяра дишане. Използването на аромати представлява не просто храна, но и защита от разрушителните процеси, с които често пространството ни товари.

Истински интегралният аромат (натурален аромат, носещ сила) може да се задържи в тялото на човека и да се усвои енергийно в максимална степен, да не говорим, че той дава и реакция в мозъка, като развива дяловете, свързани с дишането. Дишането е основополагащото тантрическо усилие и ако разглеждаме дишането като хранене, важно е да си дадем сметка, че енергията на всяко вдишване трябва да се абсорбира максимално и след това да се усвои. Дори когато просто готвим храна, мозъкът ни се храни с вкуса и аромата й. Ние разглеждаме тантра именно на фона на това отношение към аромата. Това означава, че на практика в живота си ние зависим от две неща: каква енергия получаваме и колко качествено я усвояваме.

Така при разглеждането на храненето като тантра можем да изведем следните три аспекта: дишане, хранене и движение. Кристалното хранене е особено полезно за регулиране на енергията в движение, затова по време на всички двигателни процеси ние зависим изключително силно от циркулацията на енергията в кръвта. В същото време важно е и да развием в себе си настройката, да създадем насочено виждане, за да се научим да разбираме високовибрационните показатели, на които ни учи науката за символите.


ПРЕПОРЪЧВАМЕ ЗА ХРАНЕНЕ


ПРЕПОРЪЧВАМЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕПРЕПОРЪЧВАМЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ


ПРЕПОРЪЧВАМЕ ЗА ЧЕТЕНЕ
Интегралното тяло

27 юли 2015

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.1584
| Храненето на бъдещето

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5