Ципово – алхимичната столица на Молдова

Всяка страна се характеризира с три основни показателя: качеството на енергията на пространството, качеството на хората, живеещи на тази земя и алхимичната ѝ столица. Първият показател определя какво мястото може да даде на хората, как то може да спомогне за развитието им. И тук въпросът не засяга самата територия, а нейната енергийна сила, т.е. КПД на земята, създаващ условията за живот в нея.

В това отношение Молдова вероятно може да претендира за едно от първите места в света, наред със страни като, да кажем, Грузия. Следващият показател е този за качеството на живот или по-скоро качеството на живеене на този живот. Тук също няма никакъв спор – всяка страна на виното (а Молдова е такава) представлява не само тероар за създаването на вина, но и носи определени условия за живот.


Печатът на Стефан Велики

Важно за нас, разбира се, е да проучим следния въпрос: има ли точка, така да се каже, център на тежестта, сформиран в резултат на дълги векове, който да носи силата на тази страна? Тук стигаме всъщност до най-сложното. Оказва се, че тези точки са толкова много, че непременно трябва да направим анализ на това къде се намират и как са се използвали тези места. Първото място, към което би трябвало да обърнем вниманието си, е Старият Орфей, разположен на 60 км. североизточно от Кишинев.

Още от древни времена това място привлича упорито вниманието към себе си. Навремето представителите на Златните орди го определяли като най-важното за живота им в енергийно отношение. Монголците пък го нарекли Шехр ал-Джедид или „мястото за обновление”, „обновеното”.

Тази зона е толкова активна в енергийно отношение, че даките, например, я използвали не за живеене, а за извършването на ритуали. Именно затова нито монголите, нито онези, които се опитали да заживеят там след тях, не успели да се задържат тук. В средата на XVI век хората започнали да си тръгват от тези краища. Мястото, което било предназначено само за особени, така да се каже, специални цели, се защитило и така останало жизнено важна акупунктурна точка върху тялото на Молдова.

Това място е било и си остава предназначено за живеене единствено на посветени хора – древните жреци били заменени от монашеските, християнски общности, заселили се в тукашните пещери. Кого ли не е видяла тази земя – и гети, и даки, и бастарни, и монголо-татари, същото се отнася и за разположеното тук село Ципово, което всъщност е и алхимичната столица на Молдова.

Тук се намира сакрален православен манастир, най-големият не само в Молдова, но и в тази част на Европа.

В ню-ейдж средите това място се нарича още „четирите ъгъла”, което е символ на неговото възприемане като съд, в който може да се акумулира енергия. Всъщност именно това качество (не само на конкретното място, но и на цяла Молдова) вероятно определя и едно от наименованията на тази страна – княжество Валахия.

Смятам, че би било по-добре Молдова да бе съхранила една от най-важните страници от своята история – когато е била Дакия. Дакия по-правилно, независимо от времевите паралели, представя идеята не само за самите даки и готи, но (което е още по-интересно) на хуните, гепидите и аварите. А ако се вземе предвид, че същите тези хуни донесли тук множество културологични процеси (тъй като това е всъщност една събирателна култура), може да се каже, че молдовската нация е една събирателна нация, т.е. народ, сформирал се именно тук, на тази земя.

И това е изключително любопитно – сравнително неголяма територия сформира нова, несъществуваща до момента култура. Макар да наблюдаваме подобен феномен и в други страни, днес не са толкова много държавите, запазили така цялостно връзката с историческата си територия.

Да вземем например етруските, които се сформирали всъщност по подобен принцип, но територията им днес влиза в състава на друга територия. С други думи Италия се състои от различни самодостатъчни и самостоятелни територии. А когато става дума за Молдова и народа ѝ, не може да се търси кой всъщност я е основал – страната се е образувала от самото пространство. Така жителите на страната побрали в себе си частица от много култури и народи и я претопили в това, което днес се нарича „молдовец”.

Това е в същността си една алхимична нация и затова тя няма особена нужда от история, тъй като нейната цел е бъдещето. А това е чудесно, тъй като не са много страните днес, които могат да се похвалят със собствена изразена идентичност, повечето придърпват за ушите различни исторически реалности и така живеят в миналото, а не в настоящето. Така излиза, че никой не е покорявал тази територия, а всички са я развивали.

Затова смятам даките, въплътили схемата „дойдох, дадох нещо и си отидох”, за най-удачни за разбирането на историята около създаването на Молдова. Даките сеят, те не могат да развият нещо. А фактът, че толкова много племена и етноси са посетили това място, трябва действително да ни накара да се замислим за особеностите на тази страна. Тя е всъщност един енергиен ключ с много центрове, сред които на преден план изпъква Ципово. Към това ни насочват най-вече хуните, за които култът към Земята бил най-важен, по-важен дори от култа към небето, за разлика от монголите и римляните.

Затова, ако добавим тук аварите, ургите, печенегите, куманите и славянските племена, които също се насочили към това енергийно изявено място, ще получим това, което днес се разбира като молдовец. С други думи онзи, който бил създаден в определена енергийна зона, благодарение на съчетаването на всички изброени по-горе култури, като тук могат да се добавят още поне десет народности, от келтите и викингите до германците и литовците.

Що се отнася до определянето на алхимичната столица на Молдова, за този статус със същата сила могат да претендират вероятно още дузина много интересни точки. Но въпреки всичко най-поразителното нещо в Молдова е Ципово, на всяко възможно ниво – енергийно, психологическо, физическо. Алхимичната столица на Молдова е разположена на границата на Чишишеутския хълм и Сусленската равнина, на левия бряг на река Днестър.

Мястото, на което е разположено Ципово, е уникално: то наистина е изкристализирало от Сарматско море. С други думи това е място-кристал, просто обсипано с ореол от легенди и митове. И най-важният от тях е свързан с Орфей, който избрал този край за преминаването в друго измерение.

Както знаем, според една от версиите, Орфей е истински персонаж, представител на траките, който достига състоянието на безсмъртие, като се научава да изменя честотните характеристики на тялото. За целта той съчетава специални звуци с различни места или с други думи умее да резонира с мястото.

Същото правят тук още много хора, включително и християнски монаси, които издълбават в скалите специални ниши за резониране с мястото. Интересно е, че тези ниши, които днес са празни, продължават да изпълняват ролята на резонатори, като материализират различни сили, на които се приписва всъщност събитиен характер (например привидение на Мария Войкица, четвъртата жена на Стефан Велики, легендарният господар на Молдова, венчал се именно тук).

В крайна сметка всичко опира до материализирането на енергия, която има конкретно име, дадено ѝ от траките – Залмоксис, богът на даките. И това е най-интересният факт, към който бих искал да обърна вниманието ви. Защото Залмоксис олицетворява процеса на преход на човека от смъртното състояние към безсмъртното. Онзи, който има силата на Залмоксис, може да премине, така да се каже, в лагера на безсмъртните. Залмоксис има цифрова стойност, равна на 3,5. Тя ни насочва към спиралата в мига на преминаване към следващата намотка. Можем да кажем, съответно, че Молдова винаги е била особено място, привличащо силните световни фигури, които тук се стремели да напуснат временното, т.е. разрушителните показатели. Молдова е страна, която трябва да се възприема не времево, а само пространствено.


Залмоксис

И така Залмоксис представлява всъщност процеса на кристализация, който даките свързвали с идеята за това място. Те дошли тук, може да се каже, на един дъх, нарушавайки всички мислими и немислими условия, без каквато и да било подготовка и това съответно им попречило да се задържат в този край. Възможно е Троян да е имал особени знания за пещерите, към които се стремял.

Тези пещери или резонатори създават почва за множество различни тълкувания, а най-интересното е, че те възпроизвеждат музика. Смята се, че Орфей и до ден днешен свири тук на скалите на Ципово. В това отношение мястото напомня много на Белинташ, алхимичната столица на България, която също изпълнява ролята на резонатор на Небето и Земята.

Следователно Ципово може да се разглежда като един от матричните кодове на Земята, в който е заложена определена информационна база. Затова мястото е важно не само за Молдова, но и за съществуването на целия свят. Ципово днес се използва активно от много различни ясновидци, които се включват към резонансната енергия и черпят сила от нея.

Независимо от всичко първенството в използването на това място държат тракийските жреци, споменът за които сякаш се бил изгубил в продължение на стотици години. Чудодейните им ритуали придобили огромна слава и привлекли вниманието на най-различни групи хора – от предсказатели до изключителни воини.

Интересно в същото време е и това, че онези, които искали изведнъж да изтръгнат тайната на това място, не постигнали нищо, дори монголите и татарите (с тяхната дълбочина, идейност и стремеж към познание, което всъщност след Чингизхан започнало да изчезва), да не говорим за времето, когато гестапо и КГБ търсили тук отговор на въпроса как да придобият свръхсили и да се усъвършенстват. Покой не им давали легендите за супервоините, които били придобили силата си именно тук.

И така Ципово е специално херметическо място, със седморно звучене, което всъщност го свързва с Орфей или по-правилно с всички орфически учения, съществуващи и до днес, макар и скрити зад други имена и събития.


Орфей свири до една от пещерите

Ефектите на Ципово

  • Призраци и привидения. Обикновено жена в бяло и черен монах.
  • Висящи топки и отблясъци в различни цветове.
  • Повишено напрежение на местността, което понякога започва да свети.
  • Видение на астрален град (обикновено при пълнолуние). Могат да го видят хора с по-фино виждане.
  • Музика, напомняща хор.
  • Геометрични фигури, отразяващи се в ландшафта. Особено край изворите.

Въпроси и отговори

Какво мислите за това, че в Молдова се провежда Европейски трансперсонален конгрес „Човешкият потенциал, образование и еволюция на съзнанието”?


Самата формулировка заслужава внимание и уважение, защото показва една страна, която очевидно се вълнува от такива въпроси. Подобна страна има бъдеще.

25 март 2013

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.913
| ALQUIMIA Travel

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5