Коланът

Мярата на пространството имала конкретно значение в древността: тя се изразявала в идеята за колебанието на това пространство. Тоест тя била онова, което днес наричаме енергия. Една мяра на колебанието се равнявала на един лакът. Тази мяра се определяла от нашия временен параметър.

Всъщност лакътят определял размерът на колебанието, а два лакътя – целия процес на колебание, когато той достигал максимума си и след това затихвал. Интересното е, че този кръг бил свързан с идеята за разделянето на тялото на горна и долна част, при което разделителната линия минавала през талията. Това прави двата лакътя условна единица за разделяне, свързване и т. н. Фиксирането на тази мяра първоначално ставало чрез възела, а впоследствие се появила и катарамата, която заела не по-малко важно място в историята на колана от самия него.

Размерът на колана или мярата му имал свое физическо въплъщение, което се превърнало в първото оръжие, способно да покрива физически доста големи разстояния. Като при хвърлянето с прашка.

Коланът и разбирането за измерването, въведено в Древен Египет, възникнали практически по едно и също време. Ето защо можем да кажем, че коланът е онова, което довело по-късно и до появата на мерната единица «метър». Масовото използване на лакътя или на двойния лакът като мерна единица свидетелстват за особената нагласа на античните народи към мярата.

Първото, което поясният ремък закрепял, била предната набедрена превръзка, известна като шенти. В същото време ремъкът определял и връзката на човека с духа, който, както древните вярвали, се намирал в долната част на корема. На това място поясният ремък бил връзван на възел, а впоследствие този възел бил заменен от катарамата.

В Древния Рим коланът се превръща в елемент от драпировката и става част от облеклото. Като цяло идеята за закрепването на поясния ремък е не по-малко важна от самия колан. Възелът и катарамата играят специална роля, а с течение на времето значението им се променя от сакрално до изцяло естетическо.

Катарамата е много символичен атрибут, тя служи не само като елемент за закрепване на колана, а и носи определен сакрален смисъл. Разположението на катарамата под пъпа и нейната връзка с жизнеността определят особеното отношение към избора й. Най-сериозно към тази тема са подхождали келтите, които са придавали на процеса по приготвянето на този атрибут най-голямо значение.

Същевременно при египтяните, шумерите, китайците ... изобщо при всички антични народи е имало особено отношение към този детайл от колана. Прикрепянето към пояса на различни битови и военни аксесоари повишило значението на колана, докато един ден той започнал да се възприема като основен елемент от дрехите и да се носи като предмет, към който може да се прикрепи почти всичко необходимо.

Трябва да се отбележи също така и използването на колана като оразличителен елемент, когато към него започнала да се прикрепя презрамната лента, която го превърнала в незаменим символ на социален статус. И макар днес коланът да е по-скоро подчинен на идеята да се подчертае панталона, той продължава да играе важна роля за тялото на човека, като важно значение в това отношение има не само качеството на колана, но и историята на създаването му.

Във всеки случай поясът трябва да се възприема най-малкото като важен атрибут за образа на човека. А заедно с катарамата, в която често се добавят и декоративни орнаменти, той може да изразява и определена геометрична композиция.

И макар днес коланът да се разглежда основно като предмет, чиято задача е да придържа панталоните, в действителност много хора го използват като аксесоар, като украшение, а не заради действителна необходимост да придържат нещо. Същото е било и при келтите, които слагали колана си върху костюма или роклята, макар че в този случай се осъществявала не по-маловажната задача да се поддържа циркулацията на енергията между тъканта и дрехата. С други думи келтите препасвали дрехите си.

Възможно е келтите да са взаимствали това от културата на Древен Китай, където със същата цел китайците препасвали халатите си. Като цяло всички древни народи, живели в сложни климатични условия (особено тези, водили номадски начин на живот), използвали колана като катинар, прикрепващ тялото и дрехата в единно цяло.

Коланът се оказал особено удобен и като място, където можеш да си носиш кесията с пари, а днес — като място за прикрепяне на калъфа за мобилния телефон, което дава свобода на движенията и освобождава човека от неизбежното ровене из джобовете.

Коланът играе интересна роля и при славянските народи, където той изпълнява функцията на амулет, защитаващ жизнеността на човека. Тук коланът определено има статута на самостоятелна единица от облеклото. Първоначално той се връзвал на специален възел, а след това възелът бил заменен от катарамата.

Като цяло коланът винаги е заемал едно междинно положение, бидейки едновременно част от облеклото и предмет, свързан със силата на човека. Това се вижда много ясно при войнстващите народи, които сякаш засилвали мъжествеността си посредством колана, пример за това е дублетът, наричан в Испания jubón, а във Франция pourpoint.

Коланът играе изключително важна роля в бойните изкуства. Фактът, че хората са готови цял живот да се прекланят пред колана на майстора, без дори да имат представа какъв е самият майстор, показва колко свещен е този на пръв поглед обикновен предмет.

Изобщо за колана може да се изпишат цели книги и то не само от гледна точка на отделните народи, но и във връзка със значението му както за мъжете, така и за жените. При жените например преминаването към колана, който всъщност замества корсета, създава сериозни промени не само в стила, но и във физиологията на жената.

 

Въпроси и отговори

Обяснете, моля, как целият процес на колебание, т. е. пълният кръг е свързан именно с идеята за разделянето на тялото на горна и долна част, при което разделителната линия преминава през талията!
Това е свързано с разбирането за тялото като система с различни вибрации, според което тялото се дели на различни микрокосмически нива.

«При жените например преминаването към колана, който всъщност замества корсета, създава сериозни промени не само в стила, но и във физиологията на жената.» Бихте ли разяснили по-подробно тези промени, както и въпроса как може днес жената да използва колана не само с цел декорация и прикрепяне на дрехите!
Физиологията на жената се е променила не в резултат на колана, а в резултат на начина й на живот. Коланът, за разлика от корсета, не оказва сериозен натиск. Той не е причина, а следствие. Коланът трябва да се разглежда ведно с дрехата, с която се използва. Важно е коланът да представлява една цялост и да е направен от качествен материал, който да не нарушава работата на поясния меридиан.

Моля, разкажете за ролята на пояса при суфиите.
При суфиите интересен е не коланът, а материала, от който е направен и орнаментите му. Особено орнаментите, свързани с камъка, символ на вечността. Предвид наличието на множество трактати много трудно е да се представи ясно какво е отношението към коланите. Във всеки случай няма някакво определено позициониране, там поясът има по-скоро практична или алхимическа цел.

Определяйки енергията, Вие говорите за идеята за колебанието на пространството. Тоест самото колебание се явява свойство на пространството, негово проявление. От друга страна вътрешната природа на пространството, т. е. неговите свойства, представляват Ин и Ян, взаимодействието с които също може да се опише като вълнообразен процес на колебание, преминаване на покоя в движение, нарастване до максимум и затихване... Как правилно да сравним понятията, характеризиращи свойството на пространството да се колебае и да „протича” от Ин в Ян?
Взаимодействието Ин-Ян се случва на три нива:
Протичане: ян-чи – ин-чи.
Преобразуване: ян-дзин – ин-дзин.
Сливане: ян-шън – ин-шън.

Каква функция е изпълнявал корсетът за жените в отминалите времена и каква функция може да изпълнява той днес?
Дрехата, като такава, е следствие, изразяващо преди всичко отношението на обществото към жената. Корсетът е символизирал определено разбиране за тялото на жената. Тук, разбира се, голяма роля играели материалът, състоянието на тялото на жената, нейната възраст. Като цяло обаче, освен ако не е необходим, за да поддържа работата на някои органи, корсетът е вреден за циркулирането на енергията и в преследването на външни задачи формира вътрешни проблеми. Това е като при лотосовите крака.

Има ли съществена енергийна разлика при коланите с катарама, в зависимост от това дали коланът е обърнат отляво-надясно или отдясно-наляво? Според вас защо при днешните панталони е прието копчето на мъжките дънки да е разположено отдясно, а коланът да се слага отляво?
В дрехите са заложени два принципа от гледна точка на циркулацията на енергията – принципа на завъртането и принципа на усукването. Тук много важна роля, разбира се, играят тъканта и кройката. От гледна точка на даоистката медицина в същото време горната част на тялото на човека е усукана в едната посока, а долната – в противоположната. Следователно тук параметрите на тялото се променят. Катарамата може да има ефект на натрупване, благодарение на който енергията се удържа под пъпа. Всичко това са аспекти на едно по-задълбочено разбиране за дрехите и ако разбира това, човек трябва рязко да намали количеството на дрехите, като ги класифицира според енергийния принцип и обръща внимание на свойствата им.

24 декември 2012

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.838

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5