Подхранване с кристали: Халцедон

Формула: SiO2 
Сингония: тригонална
Цвят: жълтеникав, сив
Цвят на чертите: от бяло до пясъчно
Прозрачност: мътен, полупрозрачен
Нацепеност: липсва
Твърдост: 7
Начупеност: неравен, понякога люспест
Плътност: 2,58—2,64 г/см³
Показател на пречупване:1,530—1,539
Резонансна честота: 140 Hz

Халцедонът е една от разновидностите на кварца. Наименованието си камъкът получава от древногръцкия град Халкедон (в Мала Азия). Този камък бил важен за древните, заради това че, както те вярвали, той представлявал една от небесните сфери и давал възможност на хората да установяват връзка със силите на пространството. Това виждане впоследствие се превърнало в причина за сериозния и стабилен интерес към този камък и в други религии по цял свят.

Съществуват около 120 разновидности на халцедона. Заради уникалната му способност да натрупва енергията, той често се свързва с Граала (който, според една от версиите, бил направен именно от този камък).

Халцедон са носили Мохамед, Йоан Богослов, Наполеон, Байрон и Пушкин. Този камък става причина за развиването на специално отношение към скъпоценните камъни, тъй като благодарение на многостранните си характеристики той става изключително интересен за древните математици, алхимици и астролози още от времената на Древна Гърция. Техните изследвания впоследствие продължават арабските алхимици, а интересът към халцедона е жив и до днес, особено у онези, които се опитват да разберат истинската същност на кристалите.

Особеност

Отличителните черти на халцедона, както е при всички кристали, са свързани преди всичко със структурата му. Пространствената структура на халцедона изразява резонансна честота от 140 Hz. Камъкът представлява едно усукано пространство с микрокристална концентрична структура.

Усуканите влакна на халцедона създават определено напрежение. Спиралността на този камък предопределя въздейстивето му, което се изразява в активизиране на жлезите с вътрешна секреция, ето защо халцедонът е един истински добър продукт за подхранване на кожата. Интересна в същото време е и реакцията на халцедона с щитовидната жлеза, която се изразява в засилване на преминаването на енергията (на нейната възвратност). Ахатът и сердоликът си имат своите специфики, като тук по-интересен е сердоликът, като разновидност на халцедона.

Структура

Структурата на халцедона е изключително важна за разбирането на този камък, на неговата роля и възможности. Особеността на халцедона е в скритата му сингония, която «се разхожда» от тригонална до агрегатна. Това прави камъка един вид универсален и в същото време много разнопосочен.

За нас е важно да разберем и процесите, които водят до това негово състояние и да се опираме именно на тях. Особеното в този камък е именно, че при образуването си той зависи много от силата на въздействие на водата и кислорода, което от своя страна ни дава възможност да го определим като «дишащ» камък. Това намира израз във влакнесто-порестата основа на халцедона, която сякаш «поглъща» не само въздуха и течностите, но и други минерали, които понякога халцедонът формира вътре в себе си.

Благодарение на тази своя уникална структура халцедонът е всъщност един много жив камък, защото, както вече описахме, халцедонът може да вдишва и да издишва.

Друга интересна черта на халцедона е, че той има различни аромати. Някои от тях могат да бъдат дори не особено приятни, ако процесът на вътрешно образуване на другия минерал е надделял над процеса на формиране на самия халцедон. Както вече споменахме, халцедонът може да служи като матка за образуването на кристали подобни на него (например на сардоникс или сердолик) или да развие различни нишки от вградени минерали – от магнезий и желязо до титан и мед.

Тази му особеност ни дава основание да смятаме този минерал за тригонален, тъй като при тригоналната структура, под въздействието на различното разположение на влакната, на тяхната паралелност и перпендикулярност, както и на агрегатното свиване, се получава различна координация между молекулите, което води до създаването на разнообразни геометрични комплекси във вътершността на камъка. Това е важно особено за хората, които изучават геометрията на храненето. За тях е важно да разберат връзката на структурата с центъра, в коя именно плоскост е свит халцедонът и защото именно това определя свойствата му.

В същото време халцедонът остава постоянен в едно – в своята способност да въздейства върху органите на дишането и кожата. Тук можем дори да кажем, че структурата на халцедона е съвършената структура за нашите бели дробове. И колкото по-ветрилообразна е структурата на този камък, което е свързано с пречупването на енергията в трите измерения, толкова по-ценен е той.

Доказателство за това е и още една разновидност на халцедона – геодата, която се формира като сфера. Това означава, че тук влакната така разсукват кристала, че той изменя качеството си и се подчинява, така да се каже, на влакната, което намира израз в геодата.

Геометрията на халцедона

Геометрията на всеки кристал определя възможността или невъзможността за неговото използване. Именно от разбирането за геометрията зависят способностите или свойствата на камъка.

Всеки кристал има свое кристално поле и е важно да се разбират следните три негови свойства: насоченост, плътност и разширение. Разбира се, колкото по-съвършена е структурата на кристала, толкова по-проста е тя (пример, елмаза). Но пък много по-интересно е да се взаимодейства с кристали, които се «разхождат» от агрегатните форми до тригоналните или тетрагоналните. Какво представлява геометрията всъщност? Тя е като свързаните йони, атоми и молекули. Ние не ги виждаме, но те съществуват! По същия начин всеки кристал представлява едно съединение, което може да оказва както външно, така и вътрешно въздействие.

С това именно е свързано и специалното отношение към халцедона в древни времена. То намира израз дори в цвета на камъка. Ако халцедонът е бял, тук е изявена вертикалната структура, жълтият халцедон е по-агрегатен, червеният и оранжевият са по-хоризонтални. Тук не става дума само за цвета, а и за определени вълнови и енергийни функции на кристала. Например навсякъде се говори и пише за това, че в могилата на Тутанкамон бил намерен халцедон или по-правилно казано сердолик с изразени хоризонтални функции. Става дума за кристал с червен цвят и силно хоризонтална основа. С този камък трябва да се борави много внимателно, тъй като това не е небесна геода с вертикално симетрична структура.

Разбирането за симетрията на плоскостта служи за основа на изкуството за отлеждане на кристали. Какво представлява симетрията на плоскостта, всъщност? Това е определено възвратно усилие, което определя силата на плоскостта. След това ние събираме или изваждаме тези сили (ако са взаимно противоположни) и получаваме силата на кристала. Именно това е и основата на изкуството на Уили Брунер.

Заради разликите между отделните халцедони именно извлекът определя силата, която може да даде в крайна сметка кристалът, т. е. неговата постоянна геометиря, тъй като тук вече става дума за матрица. Подобно нещо може да се получи и от чистия кристал, ако човек разбира геометрията му и например може да направи настойка в специална смес (специална течност за настойване на кристали).

След като сме определили геометрията на кристала, трябва да я наложим върху геометрията на човека или геометрията на действието. Казват, например, че халцедонът е подходящ за адвокати или художници. Какво обаче са адвоката и художника? Две различни структури. Следователно, те трябва да имат различни геометрии. За адвоката, безусловно, подходящ е не халцедонът, а содалитът. За художниците е подходящ жълтият халцедон или янтарът, виненият камък. Между другото, тук трябва да се вземе предвид също и насоката на творчеството на съответния художник.

И така, хубаво е да започнем изучаването на геометрията на камъните именно с халцедона: той е един вид учител за геометрията на кристалите. Широкото му присъствие в света около нас и разнообразните обеми, които създава, правят този камък истински идеален за онези, които искат да изучат кристалите.

Интересът към този кристал в миналото е безспорно основателен. Халцедонът станал популярен не само в Древна Гърция и Рим, той бил част и от учението за херметизма. Именно този факт определил отношението към него на различни ордени. Интерес към геометрията на халцедона проявявал също и Леонардо да Винчи, който се занимавал задълбочено с идеята за геометричната пропорционалност.

Наполеон също се увличал от изучаването на свойствата на халцедона, което го накарало да се обърне към ювелирите с молбата да му направят камък за защита. Възможно е халцедонът да е повлиял някак и върху стила на империята, защото в крайна сметка той изпъква именно в периода на имперски разцвет. Този императорски стил, представящ идеята за мощ, се основавал на определена геометрия на силата, която можем да открием например в камъка сапфир, чиято нееднородна структура има плътна агрегатна основа.

Особено любопитно е «заключването» в древността на различни митологични сюжети в този камък, създаването на барелефи от него, на т. нар. камеи. В онези времена камъкът имал митологична същност, тогава митът бил част от геометрията в съзнанието на хората, а не просто приказка за нещо. Това означава, че знанието за геометрията на камъните е много тясно свързано с халцедона, който се явява изразител на пространството, което човек обитава. Или на дишането на пространството, ако може да се каже така. И при цялото многообразие от свойства на халцедона, най-ефективна е неговата връзка с дишането и кожата.

Подхранването с халцедон

Подхранването с халцедон е свързано със свойствата му. Ако става дума за самия камък, тогава имаме възможност да взаимодействаме с него външно или да направим настойка от него. А ако погледнем назад към историята, ще видим, че и Авицена и Гален са го използвали именно при различни кожни процеси и с цел лечение. Алберт Велики и Парацелс се опитвали пък с помощта на халцедона да усъвършенстват дишането.

Ако става дума за екстракт, тук нещата са още по-лесни: вече сме получили консервирана геометрична форма със собствена степен на натягане. Именно този вид напрежение е важно за нас, тъй като то позволява да се въздейства върху кожата. С други думи всяка геометрия е определен вид напрежение и според него вече се определя различното въздействие върху различните системи от тялото.

Геометрията на всеки кристал се определя от семето му, което винаги има тригонална или тетрагонална проекция, в която се проявяват усилията в трите измерения. За кожата е важно съотношението на усилията 30-60-90, където най-голямата страна е хоризонталната ос.Имаме минимален ъгъл на захват на енергията, свързан с издишването, т. е. халцедонът представлява мяра на дишането на човека.

Така получаваме геометрия с тригонална форма,в която се вписва и ромбоедър.


 

Тоест за подхранването на кожата и дишането е необходим халцедон със строго тригонална форма, а не агрегатен. Важно е също така да се разбира ориентираността на геометрията, при което хоризонталната проекция трябва да бъде по-силна от вертикалната или допирателната. Геометрията на халцедона, ако е получена в съгласие с поставените задачи, е всъщност мярата на кристала, от което тръгва и целия процес на кристализация. С други думи трябва да имаме минимална въртяща се симетрия, която определя процеса на кристализацията.

За да се получи екстракт от кристала, трябва да се задейства правилната комбинация с халцедона или да се разчита на хлориди с тетрагонална сингония. Добър пример в този случай е калциевият трихидрат. Между другото, идеята за геометрията на халцедона, през различните хлориди, лежи в основата на различни препарати. Само че медицината се основава на съединенията, докато геометрията – на силата на тези съединения.

Примери за използването на халцедона в медицината има много, като тук можем да споменем:

  • Аторвастатин (Atorvastatin) — за въздействие върху кръвоносните съдове
  • Супрадин — за усилване на имунната система
  • Ампицилин — пневмония, бронхит.

Производител: Aurum AG (Швейцария)

Продукт: кристална есенция на Халцедон.

Указания за употреба (препоръчани от производителя): температура, гнойни процеси, заболявания на гърлото, проблеми с белите дробове, нарушения в речта, проблеми с общуването, свръхчувствителност към метеорологичните условия, проблеми с очите, проблеми с лимфите, отоци. Диабет и повишено кръвно налягане.

01 август 2012

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.965

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5