Геометрията на тялото

Неспособността, неумението, нежеланието на човек да се занимава са характерни днес не само за тези, които нищо не правят, а и за онези, които се занимават с нещо. Развитието е свързано с реално разбиране на това, което правиш и с реален резултат. А реалният резултат е вътрешното удовлетворение от процеса.

В тялото ни са заложени две основни усилия – усилието на развитие и усилието на разрушение. И независимо дали човек го желае или не, той може или да развива себе си, или да се саморазрушава. Например всяко защитаване на собствената позиция или неразбиране на това какво правим и защо го правим също е елемент на разрушението. А нито един резултат не може да бъде окончателен, ако в основата му лежи процес.

Ако човек се занимава заради нещо или някого, то тогава той пребивава извън процеса, живее с идеите за резултата. Но резултатът винаги е по-малък като усилие от самия процес. Процесът не може да не усъвършенства, тъй като той развива самото усилие. Разрушително е именно това, че човек живее извън процеса, че живее с идеите за резултата, които се превръщат в мечти за резултата. Именно тези идеи са създали за съвременния човек една утопична картина за процеса, който всъщност се оказва лъжовен.

Лъже-процесът е научил човека да желае или да не желае, тъй като той създава определено усилие. Откъде се взима то? От свободното време, в което си почиваме от нещо. С други думи първо живеем нещо, което ни обременява, което не ни харесва, а след това си почиваме от него. Защо да живеем нещо, което не бива да живеем, след като после ще трябва да си почиваме от него?

Можете да възразите: Човек може да си почива и от нещо, което желае! На това аз ще отвърна, че съществува понятието познато и понятието непознато. Как да говорим за познато ако не умеем да опознаваме? Откъде черпят сили нашата неохота, нежелание, неудовлетворение? Струва си да се замислим, че сами отглеждаме силата си, намирайки се в непознаваеми процеси. Ако съзнанието няма опора в разбирането, откъдето идват и леността, и злобата, и неудовлетвореността, то тогава отсъства и самото съзнание, доколкото то отдавна зависи от непознати усилия.

Всяко нерегулируемо действие е неосъзнато, което означава, че някаква енергия управлява човека и той я превежда в определенията, които е изработил (или по-скоро, на които е реагирал). Често тази енергия има някакъв период на нарастване и рано или късно човек й дава определение.

Например, един човек казва за друг, че не го харесва. Ако тук няма работа на мозъка, то всяко подобно съждение остава основано на реакция, тъй като няма опора. Тъй като обаче тялото ни е в състояние да изработва различни усилия, то в човека се създава усещане за обем на живота, което в зависимост от обстоятелствата периодично се изменя, а това е свързано и с настроенията му.

И ако се опитаме да разгледаме природата на това усилие, ще видим, че усилието, което управлява тялото е онова усилие, което има по-съвършена геометрия. А кое усилие има най-съвършена геометрия в тялото ни? Съдовете на половите органи! Геометрията на съдовете на половите органи позволяват не само да се изработва усилие, но и да се трансформира честотата.

Разбира се, ние разполагаме с много повече органи, които имат своя геометрия, но усилието и степента на трансформация навсякъде са различни и ако не ги развиваме, тогава човек зависи повече от тези геометрични параметри, които могат да му влияят най-силно. Между другото, в много култури съществуват свещени символи, които имат формата именно на фалоса или матката. Много важно е да се разбира вибрационния механизъм на трансформация, който е заложен в нас.

Най-опасно не е това, че човек зависи от някакви вече заложени геометрични показатели, а това, че той самият не е геометрично построен. Следователно, енергиите не могат да влязат една в друга. Всъщност, човек е превърнал областта, която трябва да захранва най-вече съзнанието в област, на която той разчита за получаването на едни или други емоционални състояния.

В началото човечеството не е имало толкова чести сношения както се случва днес. Хората живеели и взаимодействали един с друг от позицията на тотема (т. е. отношенията се определяли и регулирали от силата на мястото, от племето), а не от позицията на реакцията един спрямо друг.

Дори днес все още съществуват племена, където хората живеят практически голи, което обаче не означава, че те си се нахвърлят един на друг. Разбира се, за съвременните хора това може да изглежда дивашко, но тези хора не нарушават геометрията на половите си органи и не влизат в хаотични и безразборни връзки.

Знае се, че в този тип общества жените са имали полови отношения с мъжете веднъж на шест месеца. И всяко взаимодействане било условие за раждане на дете, там не са се ползвали презервативи и разни пехотни амуниции и на хората никак не им е било безразлично какво дете ще им се роди.

Първата брачна нощ е била съпроводена от един много дълъг ритуал. Този ритуал съществува и до днес в някои култури – например в културата Йоруба. Той продължава три дни, защото е необходим не толкова определен ден, а да се постигне определено състояние. Подобни знания има и в даоистката алхимия, когато основната задача не е толкова съвокуплението, колкото подготовката на състоянието.

Именно даоистката традиция гласи, че ако имаме по-съвършени геометрични съдове, то тогава трябва максимално правилно да възприемаме енергията, която те преобразуват. И всъщност, разбирането на т. нар. в днешния свят сексуална енергия е разбиране за идеите на геометрията.

Ако имаме един съд, който може от по-груба енергия да създаде по-фина, то защо да не можем да превърнем тялото си в такъв съд? И, разбира се, хората, които поемат по пътя на развитието трябва да се освободят от сексуалната зависимост и да разберат, че това всъщност е преди всичко източник за преобразуване.

Всеки сексуален контакт днес е не просто понижаване на вибрационните качества на човека, а изобщо загуба на човека като такъв. Представете си що за съзнание е това, което зависи от сексуалната енергия, каква е силата му, ако зависи от сексуалната енергия?

Всеки сексуален контакт от гледна точка на развитието е сериозен и дълъг процес. За сексуалното взаимодействие е необходимо да се премине през различни стадии на трансформация. И всъщност отсъствието на култура на развитие и именно неразбирането на геометрията, днес не позволяват на човека не само да усвои това изкуство, но и да разбере дълбочината му.

В крайна сметка всяко развитие при човека се свежда до това той да усъвършенства своята геометрия. А най-висшето усъвършенстване е усъвършенстването на геометрията на мозъка. След това човек може да пристъпи към процеса на структуризация.

Да разбереш геометрията като метод за преобразуване означава да познаеш истинското развитие. Разбира се, удоволствие може да носи и себеразрушението, но природата на удоволствието е временна, докато природата на развитието е пространствена и трябва да се измине един път, за да може удовлетворението да има по-висше въздействие в съзнанието ни от удоволствието.

Да вземем, например, човекът, който яде месо – той изгаря себе си, оглупява и постига изкуството на собственото си разрушение. Ако обаче вегетарианецът не разбира защо не изгаря себе си, то той не разбира и природата на собственото си развитие. А неразбирането на собственото развитие също е разрушение.

Сега отново да се върне към секса. В съвременния свят секс отдавна няма, има реакция спрямо секса. Защото човекът не може да изживява този процес - за това му е необходимо да има и правилна геометрия на мозъка, за да улови и задържи тази енергия, в противен случай той просто я изгаря.

Преживяванията се свеждат до процеса на реакция, а това не може да се смята за преживяване. То дори трудно може да се сметне за усещане, тъй като няма условие за преобразуване. Това е непознат процес, което означава, че той е нечовешки, животински.

Днес хората гледат един на друг през призмата на телевизора, ритъма, мнението, но не и през призмата на личните си преживявания. Максимумът, който човек може да изживее днес или по-скоро да извика в себе си, отново е онзи животински процес, до който може да се доведе. И за да промени този процес, той трябва да промени съзнанието си. Но за да измени съзнанието си, трябва да промени геометрията на съзнанието си. А за да измени геометрията на съзнанието си, трябва да промени геометрията на тялото си.

Невъзможно е да се играят технически различни игри – Камасутра, Дао на любовта, Родригес и Мерседес и пр. без да се променят вътрешните условия на изживяване. Докато човек не разбере, че може да се възбужда в стъпалата, коленете, бедрата, тила, той няма да може да разбере обема. И това не е езотерично знание, а просто знание за геометрията.

За нас геометрията е изключително важна, тъй като тя дава възможност не само за намиране на опора за съзнанието, но и място, където можем да развиваме силата си. Този ръст на силата е най-удивителното нещо, което можем да постигнем в живота си. То носи истинско разбиране за това защо се занимаваме. Това е едно изживяване на висше ниво.

Да се върнем към репродуктивната система. Човек достига оргазъм и тази енергия има по-висока честота, но няма геометрия, ето защо тази енергия не се съхранява никъде. Т. е. всеки процес на оргазъм е процес на умиране на енергия, тъй като няма геометрия, където тя да може да се запази. Дори жените, които по природа имат затворена структура не могат да го постигат. Защото няма реална връзка между матката и съзнанието.

Разбира се, за ученик може да се счита единствено онзи, който разбира геометрията. Защото тя е реална опора, а не просто желание за нещо си. Естествено, тук трябва да се сравняват също и пренаталните показатели, но колкото и високи да са те, именно съзнанието определя ръста, защото тук става дума за ръст, който също има геометрия – геометрия на ръста.

Каквото и да представлява човек, той зависи най-вече от геометрично построените свойства на тялото си. И ги следи докато не започне да ги контролира. Защо съвременният човек не разбира какво е геометрията? Защото геометрията се отнася единствено към съзнателното усилие, а съзнателното усилие има честота, която е далеч по-висока от честотата на тялото ни. Затова задачата ни е да центрираме мозъка си и да разберем базовото усилие в мозъка, за да разберем и построим геометрията, а това всъщност е и условие за безвъзвратност. Защото така се издигаме на такава честота на взаимодействие със своята енергия, която е неразрушима, тя може само да расте или да се поддържа. Разбира се, преходът от зависимото състояние към управляемото изисква време. Но решението е ваше.

Не по-малко важно е разбирането на геометрията при хората, които са дошли на този свят с по-високи качества. Дори ако сте се родили полубог, това, уви, не означава, че имате мозък. Тъпите полубогове не могат сами себе си да разберат, а камо ли да обучават някого. Те трябва веднага да бъдат сложени в школа за повишена квалификация и да бъдат вразумени.

Как са били нещата в древността? Да вземем за пример сапотеките или Древен Египет – те са променяли черепа, защото в древността всички са се раждали с много високи показатели. Тогава не са раждали безразборно.

От гледна точка на геометрията на съзнанието човек трябва да разбира геометрията като цяло. А да разбереш геометрията на съзнанието означава не просто да умееш да следиш някакви вибрации, а да умееш да ги изживяваш.

Казват, например, че човек има 7 енергийни тела. Всъщност тези 7 енергийни тела имат 7 различни вибрации и всяка вибрация си има своя форма. Не може да съществува вибрация без форма, тя трябва да бъде структурирана. Освен това тези тела се намират едно в друго.

Постигането на геометрията може да бъде представено в една много проста схема, според която ние преминаваме през определени етапи. Първоначално имаме някаква фигура (не е важно каква), от нея получаваме тетраедър – условие за изработване на свойствената за човека природа. След това превръщаме тетраедъра в куб като условие за изработване на сила, след което получаваме сфера, а от сферата получаваме звезда или кристал, който именно преминава в друго съществуване.

Следователно първата задача налага да се разбира тетраедъра. Геометрията на тетраедъра не е особено радостна, тъй като тук ние просто съединяваме, а когато познаем куба, това вече е по-радостно. Но тетраедърът ни позволява да разберем обема и така човек излиза от линейността.

Всички хора живеят в линейни условия, затова живеят по принципа на пинг-понга: казал – отвърнал, казал – отвърнал. Те не са в състояние да преживеят и осъзнаят процеса, а могат единствено да реагират. Затова ако искате да живеете в човешки формат, трябва да познаете тетраедъра.

30 март 2012

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.2566

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5