• Всички автори
  • ЧОМ
  • Дзие Кун
  • Бен Челеро
  • Шаабан
  • Глеб Чорни
  • Всички теми

Руската мисълЧОМ

Руската мисъл е акт на сътворяване на руския език. Характерна черта на руския език е надкултурната значимост на неговата менталност. Другояче казано – това означава, че този език трябва да бъде възприеман не само като национален признак, а и да се отчита кой и доколко умее естествено да мисли на него.

236
top