Онлайн-излъчване на програмата „Открий вътрешната си светлина“

Дата: 11/05/2020 — 16/05/2020
Адрес: онлайн

„Открий вътрешната си светлина“ е програма от особено значение за жените. Чрез тази програма се създават условия за усъвършенстване и задълбочаване на опита по пътя на развитието. В нейната основа е залегнал многогодишен изследователски опит и практическо развитие на основните принципи, модели, системи и схеми за развитие на жената.

Програмата е построена по успоредно-последователна схема, в съответствие с макроскопичното устройство, според което практиката е водеща и представлява единна линия, състояща се от 12 направления. Притежаването на тези знания е важно, за да може природата на развитие ни да се гледа под различен ъгъл и за да не ставаме заложници на една догма.

В хода на програмата ще бъде представена цяла образователна система, която има единен и постепенен алгоритъм на развитие на процеса. С такава многостепенна система практиката се формира като конструктор, с който се създава единно цяло съобразено с индивидуалните менталност, склонности и лична природа. Всичко това влиза в понятието „анатомия на практиката“.

Тялото на жената се разглежда като явление с много нива, което комуникира със своето вътрешно и външно пространство по различен начин и по законите на макрокосмическата архитектура.

За основа на изучаването се взимат знанията на интегралната медицина, която разглежда тялото и съзнанието като многофункционална структура и отчита функциите и енергийните възможности на женската природа, а не просто номиналната ѝ стойност.

Цялата система на „Съвършена“ е разбита на на 12 нива – както по анатомичен така и по съзнателен, практически принцип. Всъщност, тази система е академичен модел за развитие на женската природа, при който от една страна се разглеждат традициите на тантра на различните предели, а от друга се формира разбиране за оракулната природа на жената, произтичаща от вътрешната ѝ потребност.

Пътя на „Съвършена“ е път на търсене, възстановяване и развитие на вътрешната си светлина. Тази уникална система се основава върху 40 годишния практическия път на алхимика Дзие Кун, и опита придобит в развитието на природата на човека, където на жената се отрежда най-важната роля. От общуването не само с различни традиции, но и с майстори е натрупано огромно знание за развитието на женската природа, изпробвано на всички континенти и довело до са изграждането на майстори на това направление.

Програмата „Открий вътрешната си светлина“ е матрична и е задължително да се изучава от тези, които са тръгнали по пътя на „Съвършена“, тъй като в нея се обясняват най-важните и фундаментални принципи в развитието на жената и което е най-важно – дава се разбиране за метода на развитие.

Проектът „Съвършена“ е методологична система, свързана с функциите на развитие не толкова на физическото тяло, колкото на енергийното и менталното тяло. Това е система, която засяга всички интегрални полета.

Програмата взима предвид развитието на висшата преходна функция на съществуване на човешката природа, свързана с менталността и с познанието, чрез която ние се представяме на различните интегрални нива на съществуването.

Програма

Пространство на практиката

Пространството на практиката е особено понятие, което служи за определяне каква е степента на поддържане и ефекта на практиката. Схема, позволяваща ни да изтъкаваме своето вътрешно, а след това и външно пространство.

Пространството на практиката е едновременно карта и навигация. В него се развива операционната система на Съвършената. Практиката е работа с пътя, следване на изучаваната посока, а не само захласване по някоя традиция или технически модел.

Анатомия на практиката

Анатомията на практиката е основополагаща за интегралното развитие на жената. Анатомията на практиката представлява дванадесет практически пътища в тяхното геометрично, херметично и алхимично представяне, подобно на дванадесетте съвършени фигури. Това е конструкторът, скелетът на практическия път, който формира дванадесет нива на разбиране за пътя, погледнати през призмата на макрокосмическото делене, позволяващо веднага да се възприема обемът на практиката, а не нейната линейност.

 

Светлината на разума

Всяка практика притежава собствен език, който формира начин на мислене и създава разбиране за това, как да усвояваме практическия път на развитие. Поемайки по пътя на познанието, е важно да изградим ясно схващане за понятията, задачите и термините в развитието, за да можем да се опрем на практиката като предмет на знанието.

 

Анатомия на духа

Анатомията на духа характеризира условията, които представляват одухотворената природа на заложеното в нас висше начало. Възприемането на анатомията на духа е възможност за настройване, а след това и опознаване на дълбочината на нашата природа, дълбочината на пространствата, които представлява нашето съзнание. Разбирането на анатомията на духа предполага познание на геометрията или ако искате – астралната геометрия, която е същност на тялото на духа.

 

Дизайнът на тялото

Дизайнът на тялото в системата The Perfect One включва онова, което се облича и изгражда. Тази практическа особеност отличава дизайна на тялото от архитектурата на тялото, който е фундаментален аспект – или заложен по природа, или придобит по време на живота, който не е бил наличен по рождение.

Дизайнът на тялото включва условия, които могат да бъдат изработени, и които се опират върху сакралната анатомия на човека, на база на които човек преминава към алхимично и архитектурно изграждане.
 

Архитектура на тялото

Архитектурата на тялото е онова стабилно и фундаментално нещо, което притежаваме по рождение, или което сме укрепили в процеса на постнаталното си изграждане. Мяра, размерност, посока, пропорция – това са понятията от архитектурата на тялото. Тя е „пергела, ъгломера и отвеса“ на практическата реализация, нейната основа.

 

Алхимия на тялото

Тантра на тялото, или алхимията на тялото, е онова, което преобразува и усъвършенства, и което в системата от знания „Съвършена“, всъщност, е представено като алхимия.

Тантра на тялото предопределя характеристиките на дишането, които са в основата на енергийното дишане, и които формират архитектурата на тялото на Съвършената в нейната алхимична природа. По същество става дума за работа върху дизайна и архитектурата на тялото, за да можем да го контролираме по-добре.
 

Интегралната природа на чувствата

Чувствата са способността на организма да натрупва един или друг потенциал (да го наречем „преживявания“), както и да формира отношение, което като правило представлява зависимост на мозъка от биоенергийните процеси, за която постигането на истината няма никакво значение.

Интерпретацията на тези процеси е първата крачка в опознаването на интегралната природа на чувствата. По този начин интегралността на чувствата е наше вътрешно или външно проявление, което определя нашата откритост или закритост. По своята същност, този процес става своеобразен манипулатор като принуждава човека по-скоро да се приспособява, отколкото да актуализира отношението си към практиката.
 

Алхимия на мозъка

Тантра на мозъка или алхимията на мозъка е процес на истинно усъвършенстване – реална способност да интегрираме процесите на развитие в нашето съзнание, което предопределя природата на нашия дух.

Тантра на мозъка е висша интегрална реалност, спрямо която трябва да се съизмерваме във всички етапи на самоусъвършенстването ни. Това е и висша функция на познанието, на която е способен човешкият мозък. Това е познание на десетото интегрално поле, което формира най-висшите вибрации, които е възможно да се материализират в нашето тяло, в тялото на нашия мозък.
 

Перла на практиката

Всяка практика е реална скъпоценност или поне би трябвало да бъде такава. Всяка практика има своя собствена схема на задълбочаване, представляваща една от перлите, която може да се разглежда последователно или успоредно.

Измежду всички перли има една, която е най-главна или най-важна. Това е Диамантната перла, скъпоценност, която служи за кристализиране на духа. Това е тази концептуална форма на познание и необратимост, която характеризира самата природа на Съвършената.
 

Муза на съвършенството

Музата на съвършенството e силата да извличаш знания. Тя е проникновения език на практиката, тайната на преживяване на практиката. Тя е това, което може да бъде наречено хапчето на всяка практикуваща жена.

Звук, ритъм, танц или исторически сюжет, т.е. всичко, чийто език е обработеното до съвършенство, притежаващо срединност и което няма отклонения.

Музата на съвършенството създава основата, тя е източник на преживяванията по пътя на развитието.
 

Мистерия и ритуал

Мистерията е процес на илюминация и той е насочен към поддържането на огъня. Той е акт на преображение, основан върху преживяването на природата на светлината, който намира израз в съзерцанието, движението, звука, танца и т.н. Този процес води до състояние на вътрешно отваряне, пробуждане, към състояние на особен вид преживяване. Тя е винаги тайнство, тъй като обхваща особени области от архитектурата на пространството, съзнанието и тялото. И тази способност за преживяване на тайнството присъства по рождение у всеки човек.

 

Метафизика на съвършенството

Метафизиката на съвършенството е изначалната същност на реалността, която опознаваме чрез практическото битие като сборник от всички дванадесет тоналности в макрокосмоса.

Метафизиката на съвършенството изразява особен вид потоци от полетата, които се преплитат помежду си. В резултат неопознатото става видимо, наблюдаваното става разпознаваемо, а разпознаваемото – приложимо. Единствено приложимото е онова обективно и характеризуемо явление, което позволява да се работи върху съвършенството.
 

Символ на съвършенство

Символът на съвършенство е геометрията и анатомията на пътя. Той изразява разбирането, основано на усещанията и чувственото възприятие, където символът сам по себе си се явява като одухотвореният компонент на развитието.

Този особен принцип на познание отнасяме едновременно към чувственото и разумното, когато задачата на чувственото не е да следва разумното (т.е. да реагираме), а да го напълва. Това е една много специфична форма на представяне на знанията, водеща към материализацията на представеното.
 

Егрегор на съвършенството

Егрегорът на съвършенството е висшата разумна природа, илюминираща светлина и представена от макрокосмоса.

Макрокосмосът сам по себе си е съвкупност от дванадесет типа егрегори, в която съществуват низши егрегори (представени чрез тотемите) и висши (които представляват различните видове небесни номи). Всеки вид ном представлява вълна, формираща съответното напрежение, а следователно – тази вълна притежава определена светимост. Самото разбиране за егрегорността от гледна точка на светимостта – е вид пренос на енергия посредством вълната, което ни довежда до разбирането за съзнанието на светлината.
 

Тантра на подхранването

Тантра на храненето е учение, свързано с разбирането за храната, съгласно което като качествен хранителен продукт може да се определи само този, който способства за преобразуването, развитието и усъвършенстването на човека. Съгласно изкуството на тантра, храненето трябва да се разглежда като приношение на съзнанието и това не е свързано само с храната, а с всичко, което има енергийна значимост. При това адресатът на приношението е нашето собствено тяло, съзнание и дори нашият дух.

 

Условия за участие

 • Програмата сама по себе си представлява неделимо цяло, включващо практически и теоретически дисциплини. Посещение по дни не е предвидено.
 • Препоръчителен абонамент за Telegram канала  Алхимия и групата The Perfect One онлайн с цел настройка на програмата.
 • Моля обърнете внимание, че ако случайно пропуснете някое онлайн-излъчване, то няма да можете да гледате неговия запис веднага след това. Програмата ще бъде подготвена, поместена и достъпна във видео формат по сайтовете малко по-късно.

Разписание

13:00 – 15:00 ч.

Цена

9000 рубли

Регистрация

 • Регистрацията за участие в онлайн излъчванията на Олег Черне завършва в рамките на предишния ден, преди деня на съответното онлайн излъчване и изисква задължително потвърждение на Таня Кривачка по Viber: 0892215824.
 • Моля имайте предвид, че без регистрация на участието ви, достъпът до излъчването може да ви бъде отказан.

Как да вземете участие

 • Предварително се регистрирайте на сайта zoom.us и свалете програмата ZOOM на своя компютър и/или инсталирайте приложението ZOOM на своя телефон.
 • Заплащането се извършва само в България по един от следните начини:
 • Банков път: АЛХИМИЯ ООД, IBAN: BG63STSA93000017735309. Основание: Име на събитието, в което ще участвате.
 • PayPal: На t.ryskova@gmail.com. Ако нямате регистрация, е необходимо да ни предоставите ваш коректен имейл и ние ще ви изпратим линк, чрез който да направите плащането.
 • Revolut: на тел. 0892215824.
 • Ако някой от посочените по-горе начини на плащане не е удобен за вас, моля да се свържете с Таня Кривачка на тел. 0892215824, за да изясните възможността за друг начин на плащане.
 • Ден преди излъчването ще получите имейл от нас с линк за вход в конферентната стая.
 • Ако час преди началото на излъчването още нямате имейл с парола, моля проверете своята папка „Спам“. Ако и там не нямате имейл, може да поискате достъп от Таня Кривачка по Viber: 0892215824.
 • Моля да се включите 15 минути преди началото на излъчването, за да успеете да проверите звука и видеото и да се настроите.

Препоръчваме

Следващата офлайн-програма „Открий вътрешната си светлина“: 23–28 октомври 2020 г., гр. Челябинск, Русия
За допълнителна информация и регистрация се свържете с майстор Стрелиция.

Регистрация

Само регистрирани потребители могат да подадат заявка за мероприятие. Въведи име и парола или се регистрирай тук.


За регистрация натисни тук За регистрация натисни.


Попитай водещия


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

490
Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5