Олег Черне http://www.olegcherne.ru/ Fri, 20 Sep 2019 01:55:28 <![CDATA[Програма „Изкуството на Великата отвара: пакетиране на духа“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/759-velika-otvara-paketirane-duha/ Водещ: ЧОМ
Начало: 09 февруари
Край: 09 февруари]]>
759 ЧОМ Tue, 01 Oct 2019
<![CDATA[Програма „Изкуството на Великия цяр: формулата на обогатяването“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/758-velikiya-cyar/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 12 октомври
Край: 12 октомври]]>
758 Цзе Кун Mon, 30 Sep 2019
<![CDATA[Програма „Философският камък“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/750-filosofskiyat-kamak/ Водещ: Глеб Черный
Начало: 26 октомври
Край: 26 октомври]]>
750 Глеб Черный Mon, 02 Sep 2019
<![CDATA[Програма „Даоистка алхимия. Осемте безсмъртни: учението на Ли Тиегуай“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/747-uchenie-li-teguai/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 01 февруари
Край: 06 февруари]]>
747 Цзе Кун Sun, 04 Aug 2019
<![CDATA[Програма „Постулатът на Червения талисман“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/741-postulat-talisman/ Водещ: ЧОМ
Начало: 08 ноември
Край: 12 ноември]]>
741 ЧОМ Sun, 30 Jun 2019
<![CDATA[„Метафизика на мозъка“ – практически занятия]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/740-metafizika-mozga/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 01 ноември
Край: 04 ноември]]>
740 Цзе Кун Thu, 06 Jun 2019
<![CDATA[Семинар „Дишането на Джан Голао“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/739-dyshanie-zhan-golao/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 05 ноември
Край: 07 ноември]]>
739 Цзе Кун Wed, 29 May 2019
<![CDATA[Семинар „Постулат на Бялата пагода“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/738-postulan-byalata-pagoda/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 08 ноември
Край: 10 ноември]]>
738 Цзе Кун Mon, 27 May 2019
<![CDATA[Програма „Класът на съда ян“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/737-klasat-sosuda-yang/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 13 октомври
Край: 15 октомври]]>
737 Цзе Кун Tue, 21 May 2019
<![CDATA[Програма „Цинобърно тяло“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/731-cinobarno-tyalo/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 10 октомври
Край: 15 октомври]]>
731 Цзе Кун Mon, 29 Apr 2019
<![CDATA[Програма „Развиване на Алхимичното тяло“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/730-razvivane-alhimichnoto-tyalo/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 04 октомври
Край: 09 октомври]]>
730 Цзе Кун Mon, 29 Apr 2019
<![CDATA[Програма „Съвършена: Maiglöckchen“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/729-sovershennaya-maiglochcken/ Водещ: ЧОМ
Начало: 25 октомври
Край: 31 октомври]]>
729 ЧОМ Mon, 22 Apr 2019
<![CDATA[Семинар „Очистване на костния мозък“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/728-ochistvane-kostnya-mozak/ Водещ: ЧОМ
Начало: 30 септември
Край: 01 октомври]]>
728 ЧОМ Sat, 20 Apr 2019
<![CDATA[Програма „Пътят на чистата девица“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/727-pyat-chistata-devica/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 09 март
Край: 17 март]]>
727 Цзе Кун Mon, 15 Apr 2019
<![CDATA[Семинар „Вълшебна флейта“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/725-valshebnaya-fleita/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 30 септември
Край: 02 октомври]]>
725 Цзе Кун Wed, 27 Mar 2019
<![CDATA[Семинар „Съждения за тринадесетте позиции“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/723-sazhdenia-trinadesette-pozicii/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 30 септември
Край: 02 октомври]]>
723 Цзе Кун Wed, 27 Mar 2019
<![CDATA[Даоистки ритуал]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/722-daoistki-ritual/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 30 септември
Край: 02 октомври]]>
722 Цзе Кун Wed, 27 Mar 2019
<![CDATA[Програма «Ритуал Инти»]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/721-programa-ritual-inti/ Водещ: Бен Челеро
Начало: 03 януари
Край: 09 януари]]>
721 Бен Челеро Mon, 25 Mar 2019
<![CDATA[„Учение на безсмъртния Лю Дунбин: осемте тайни формули“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/720-liu-dongbin-lima/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 28 декември
Край: 30 декември]]>
720 Цзе Кун Sun, 24 Mar 2019
<![CDATA[Програма „Даоистка алхимия: Знанията на Червения постулат“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/719-postulat-peru/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 27 декември
Край: 27 декември]]>
719 Цзе Кун Sun, 24 Mar 2019
<![CDATA[Ритуал „Максимон“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/717-ritual-maksimon/ Водещ: Бен Челеро
Начало: 10 януари
Край: 13 януари]]>
717 Бен Челеро Mon, 18 Mar 2019
<![CDATA[Майсторска церемония „Ayahuasсa: Plantas Maestras“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/716-ayahusca-plantas-maestras/ Водещ: Бен Челеро
Начало: 31 декември
Край: 02 януари]]>
716 Бен Челеро Mon, 18 Mar 2019
<![CDATA[Програма „В търсене на съзнанието“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/715-trsene-saznanieto/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 09 май
Край: 11 май]]>
715 Цзе Кун Fri, 15 Mar 2019
<![CDATA[Програма «Йога матка»]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/714-yoga-matka/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 06 май
Край: 08 май]]>
714 Цзе Кун Wed, 13 Mar 2019
<![CDATA[Програма „Съвършена: Салвия“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/713-suvrshena-salvia/ Водещ: ЧОМ
Начало: 13 юли
Край: 18 юли]]>
713 ЧОМ Fri, 01 Feb 2019
<![CDATA[Тамплиер. Келтски ритуал „Пътят към Грала“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/711-templar-ritual/ Водещ: ЧОМ
Начало: 20 януари
Край: 20 януари]]>
711 ЧОМ Fri, 28 Dec 2018
<![CDATA[„Отвъд ограниченията“. Програма „The Perfect One. Man“ ]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/710-perfect-one-man/ Водещ: ЧОМ
Начало: 16 октомври
Край: 22 октомври]]>
710 ЧОМ Tue, 25 Dec 2018
<![CDATA[Семинар „Изкуството на чистата девица: учение на безсмъртния Хан Сяндзъ“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/709-izkustvo-chitata-devica/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 13 януари
Край: 15 януари]]>
709 Цзе Кун Tue, 25 Dec 2018
<![CDATA[Семинар „Подхранване със слюнка: учение на безсмъртната Хъ Сянгу“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/708-slunka-podhranvane/ Водещ: ЧОМ
Начало: 13 януари
Край: 15 януари]]>
708 ЧОМ Fri, 21 Dec 2018
<![CDATA[Семинар „Учение на безсмъртния Цао Годжу: изкуството на вътрешното сцепление“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/706-cao-ojzu-ufa/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 01 юни
Край: 02 юни]]>
706 Цзе Кун Wed, 07 Nov 2018
<![CDATA[Програма „Пространство на мозъка: интегрално съзнание“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/705-integralno-sznaniye/ Водещ: ЧОМ
Начало: 01 юни
Край: 02 юни]]>
705 ЧОМ Wed, 07 Nov 2018
<![CDATA[Семинар „Алхимичният мозък“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/698-alhimichniyat-mozk/ Водещ: ЧОМ
Начало: 12 септември
Край: 19 септември]]>
698 ЧОМ Mon, 10 Sep 2018
<![CDATA[Семинар „Изкуството на заздравяване на костния мозък“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/697-iskustvo-zazdravyane-kostniya-mozg/ Водещ: ЧОМ
Начало: 02 септември
Край: 10 септември]]>
697 ЧОМ Mon, 10 Sep 2018
<![CDATA[Програма „Учение на безсмъртния Лю Дунбин: осемте тайни формули“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/695-liu-dongbin-formuli/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 29 ноември
Край: 08 декември]]>
695 Цзе Кун Thu, 30 Aug 2018
<![CDATA[Програма „Учение на безсмъртния Джан Гoлао“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/694-dzan-golao/ Водещ: ЧОМ
Начало: 19 ноември
Край: 27 ноември]]>
694 ЧОМ Thu, 30 Aug 2018
<![CDATA[Програма „Деветте цинобърни еликсира“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/693-devet-eliksira/ Водещ: ЧОМ
Начало: 13 ноември
Край: 18 ноември]]>
693 ЧОМ Thu, 30 Aug 2018
<![CDATA[Ритуал Knight]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/690-ritual-knight/ Водещ: Глеб Черный
Начало: 18 декември
Край: 18 декември]]>
690 Глеб Черный Thu, 30 Aug 2018
<![CDATA[Семинар „Изкуството на чистата девица: учението на безсмъртния Хан Сяндзи“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/689-han-xiangzi/ Водещ: ЧОМ
Начало: 19 декември
Край: 23 декември]]>
689 ЧОМ Thu, 30 Aug 2018
<![CDATA[Семинар „Учение на безсмъртния Цао Годжу: изкуството на вътрешното сцепление“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/688-cao-goju-sofia/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 10 декември
Край: 17 декември]]>
688 Цзе Кун Thu, 30 Aug 2018
<![CDATA[Програма „Съвършена. Тамариск“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/687-perfect-one-lima/ Водещ: ЧОМ
Начало: 22 март
Край: 24 март]]>
687 ЧОМ Sun, 12 Aug 2018
<![CDATA[Семинар по келтска алхимия „Ритуалът – мяра на човека“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/686-keltska-alhimiya-ritual/ Водещ: ЧОМ
Начало: 31 юли
Край: 31 юли]]>
686 ЧОМ Tue, 07 Aug 2018
<![CDATA[Семинар по келтска алхимия „Ритуал“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/685-keltska-alhimiya-ritual/ Водещ: ЧОМ
Начало: 30 септември
Край: 30 септември]]>
685 ЧОМ Wed, 01 Aug 2018
<![CDATA[The Perfect One. Семинар „Йога на матката“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/684-yoga-matkata/ Водещ: ЧОМ
Начало: 30 септември
Край: 01 октомври]]>
684 ЧОМ Tue, 31 Jul 2018
<![CDATA[Семинар „Пречистване на костния мозък“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/683-prechistvane-kostniya-mozk/ Водещ: ЧОМ
Начало: 02 октомври
Край: 04 октомври]]>
683 ЧОМ Tue, 24 Jul 2018
<![CDATA[Семинар „Интегрален масаж“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/682-integralen-masazh/ Водещ: ЧОМ
Начало: 30 септември
Край: 30 септември]]>
682 ЧОМ Sun, 22 Jul 2018
<![CDATA[Програма „The Perfect One. Черно лале“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/681-cherno-lale/ Водещ: ЧОМ
Начало: 08 август
Край: 21 август]]>
681 ЧОМ Sun, 01 Jul 2018
<![CDATA[Семинар „Анатомия на Тай дзи Цюан“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/680-anatomiya-taidzi-quan/ Водещ: ЧОМ
Начало: 21 декември
Край: 29 декември]]>
680 ЧОМ Sat, 30 Jun 2018
<![CDATA[Семинар „Развиване на оста. Ба Гуа Джан“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/679-razvivane-osta/ Водещ: ЧОМ
Начало: 02 януари
Край: 12 януари]]>
679 ЧОМ Sat, 30 Jun 2018
<![CDATA[Програма „Съвършено“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/677-perfectbaby2020/ Водещ: ЧОМ
Начало: 01 юли
Край: 14 юли]]>
677 ЧОМ Wed, 27 Jun 2018
<![CDATA[Програма „The Perfect One: Ангкор Ват“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/676-perfect-one-angkorwat/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 27 юни
Край: 15 юли]]>
676 Цзе Кун Wed, 27 Jun 2018
<![CDATA[Програма „Пътят на истинската девица“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/675-pat-istinska-devica/ Водещ: ЧОМ
Начало: 26 февруари
Край: 07 март]]>
675 ЧОМ Wed, 27 Jun 2018
<![CDATA[Семинар по келтска алхимия „Ритуалът – мяра на човека“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/674-keltska-alhimiya-ritual/ Водещ: ЧОМ
Начало: 30 декември
Край: 30 декември]]>
674 ЧОМ Wed, 27 Jun 2018
<![CDATA[Програма „Алхимично тяло“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/673-alhimichno-tyalo/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 28 септември
Край: 03 октомври]]>
673 Цзе Кун Wed, 27 Jun 2018
<![CDATA[Семинар „Учението на безсмъртния Лю Дунбин“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/672-liudongbin-2020/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 14 февруари
Край: 25 февруари]]>
672 Цзе Кун Wed, 27 Jun 2018
<![CDATA[Семинар „Изкуството на чистата девица“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/671-iskusstvoto-chistata-devica/ Водещ: ЧОМ
Начало: 21 август
Край: 25 август]]>
671 ЧОМ Sun, 17 Jun 2018
<![CDATA[Фестивал „Матрица на танца. Съвършена“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/670-matrica-tanca-sovershennaya/ Водещ: Бен Челеро
Начало: 26 август
Край: 31 август]]>
670 Бен Челеро Sun, 17 Jun 2018
<![CDATA[Лекция „Енергийните пари“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/669-energujnite-pari/ Водещ: ЧОМ
Начало: 13 август
Край: 13 август]]>
669 ЧОМ Sun, 17 Jun 2018
<![CDATA[Програма „Подмладяване. Лъч светлина“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/668-podmladyavane-luch-svetlina/ Водещ: ЧОМ
Начало: 14 август
Край: 20 август]]>
668 ЧОМ Sun, 17 Jun 2018
<![CDATA[Инициация на трето интегрално поле]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/667-iniciacija-treto-integralno-pole/ Водещ: ЧОМ
Начало: 29 септември
Край: 29 септември]]>
667 ЧОМ Sun, 17 Jun 2018
<![CDATA[Семинар по кельтской алхимии «Ритуал»]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/666-seminar-orel-ritual/ Водещ: Глеб Черный
Начало: 07 юли
Край: 07 юли]]>
666 Глеб Черный Fri, 08 Jun 2018
<![CDATA[Винена дегустация „Вината на лозаря Ной“ ]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/665-vinena-degustaciya/ Водещ: ЧОМ
Начало: 07 юли
Край: 07 юли]]>
665 ЧОМ Fri, 08 Jun 2018
<![CDATA[Семинар „Учението на безсмъртния Цао Годзю: построяване на алхимично съзнание“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/664-cao-goju-ufa/ Водещ: ЧОМ
Начало: 02 октомври
Край: 04 октомври]]>
664 ЧОМ Fri, 08 Jun 2018
<![CDATA[Семинар по египетска йога ]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/662-orel-egipetska-yoga/ Водещ: ЧОМ
Начало: 08 юли
Край: 08 юли]]>
662 ЧОМ Wed, 30 May 2018
<![CDATA[Програма „Дзябяк“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/661-dzyabiak2019/ Водещ: ЧОМ
Начало: 02 август
Край: 11 август]]>
661 ЧОМ Fri, 25 May 2018
<![CDATA[Даоистки лагер „Възстановяване“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/660-daoistki-lager-kavarna/ Водещ: ЧОМ
Начало: 25 юли
Край: 01 август]]>
660 ЧОМ Wed, 23 May 2018
<![CDATA[Програма „Орфически мистерии“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/658-orficheski-misterii/ Водещ: ЧОМ
Начало: 22 юли
Край: 24 юли]]>
658 ЧОМ Wed, 23 May 2018
<![CDATA[Семинар „Интегрален масаж“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/657-integralen-masazh/ Водещ: ЧОМ
Начало: 09 юли
Край: 10 юли]]>
657 ЧОМ Wed, 23 May 2018
<![CDATA[Семинар „Учение на безсмъртния Джан Гoлао”]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/656-uchenie-bessmertniya-dzanggulao/ Водещ: ЧОМ
Начало: 09 юли
Край: 11 юли]]>
656 ЧОМ Wed, 23 May 2018
<![CDATA[Семинар „Построяване на алхимичното тяло: деветте цинобърни еликсира“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/654-alhimichnoto-tyalo/ Водещ: ЧОМ
Начало: 16 януари
Край: 20 януари]]>
654 ЧОМ Mon, 14 May 2018
<![CDATA[Лагер „Дзябяк. Майстор“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/653-dz-majstor2019/ Водещ: ЧОМ
Начало: 18 април
Край: 24 април]]>
653 ЧОМ Sun, 13 May 2018
<![CDATA[Семинар „Учението на безсмъртния Лан Цайхъ. Изучаване на персоналния код“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/652-uchenie-bessmertnogo-lan-cajxe/ Водещ: ЧОМ
Начало: 29 април
Край: 30 април]]>
652 ЧОМ Sun, 13 May 2018
<![CDATA[Семинар по даоистка кармична йога]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/651-karmichna-yoga/ Водещ: ЧОМ
Начало: 26 април
Край: 28 април]]>
651 ЧОМ Sun, 13 May 2018
<![CDATA[Семинар „Даоистка алхимия за жени“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/650-dao-alchemy-zheni/ Водещ: ЧОМ
Начало: 11 април
Край: 15 април]]>
650 ЧОМ Sun, 13 May 2018
<![CDATA[Семинар „Изкуството на чистата девица“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/649-izkustvoto-chistata-devica/ Водещ: ЧОМ
Начало: 04 юли
Край: 04 юли]]>
649 ЧОМ Thu, 26 Apr 2018
<![CDATA[Семинар „Тайдзи Цюан с ветрило“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/648-taidzi-vetrilo/ Водещ: ЧОМ
Начало: 26 октомври
Край: 28 октомври]]>
648 ЧОМ Thu, 26 Apr 2018
<![CDATA[Семинар „Алхимия на Тайдзи Цюан“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/647-alhimiua-tadzi-quan/ Водещ: ЧОМ
Начало: 26 октомври
Край: 28 октомври]]>
647 ЧОМ Thu, 26 Apr 2018
<![CDATA[Семинар „Даоистко тяло. Опознаване на дванадесетте вътрешни органа“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/644-daoistko-tyalo/ Водещ: ЧОМ
Начало: 08 февруари
Край: 10 февруари]]>
644 ЧОМ Tue, 03 Apr 2018
<![CDATA[Майсторска церемония Spirit of Incas]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/640-spirit-of-incas/ Водещ: ЧОМ
Начало: 31 януари
Край: 04 февруари]]>
640 ЧОМ Mon, 19 Feb 2018
<![CDATA[Семинар „Изкуството за развиване геометрията на мозъка”]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/639-iskusstvoto-geometriya-mozga/ Водещ: ЧОМ
Начало: 26 септември
Край: 27 септември]]>
639 ЧОМ Mon, 19 Feb 2018
<![CDATA[Майсторска церемония Spirit of Plants]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/638-spirit-of-plants-majstorska/ Водещ: ЧОМ
Начало: 27 януари
Край: 31 януари]]>
638 ЧОМ Wed, 14 Feb 2018
<![CDATA[Кемп по даоистка алхимия „Знанията на червения постулат“ ]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/637-znanie-krasnogo-postulata/ Водещ: ЧОМ
Начало: 25 януари
Край: 26 януари]]>
637 ЧОМ Sat, 10 Feb 2018
<![CDATA[Програма „Учението на безсмъртния Лю Дунбин“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/634-uchenieto-bezsmetniya-lv-dongbin/ Водещ: ЧОМ
Начало: 12 март
Край: 21 март]]>
634 ЧОМ Sun, 07 Jan 2018
<![CDATA[Семинар „Даоистко тяло. Познание на дванадесетте вътрешни органа“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/633-daoistko-tyalo/ Водещ: ЧОМ
Начало: 09 април
Край: 15 април]]>
633 ЧОМ Sun, 07 Jan 2018
<![CDATA[Семинар „Дванадесетте отпечатъка, обемащи изначалното“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/632-dvanaesette-otpechatka/ Водещ: ЧОМ
Начало: 27 май
Край: 31 май]]>
632 ЧОМ Sat, 06 Jan 2018
<![CDATA[Семинар „Даоисткото тяло: опознаване на дванадесетте вътрешни органа“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/631-daistkoto-tyalo/ Водещ: ЧОМ
Начало: 21 май
Край: 27 май]]>
631 ЧОМ Sat, 06 Jan 2018
<![CDATA[Семинар по даоистка алхимия „Знанията на Бялата пагода”]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/630-znaniyata-byala-pagoda/ Водещ: ЧОМ
Начало: 26 февруари
Край: 10 март]]>
630 ЧОМ Tue, 26 Dec 2017
<![CDATA[„Дванадесет чудесни еликсира: развиване на енергодишането” – семинар по даоистка алхимия]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/629-energodushanieto-chudesni-eliksiri/ Водещ: ЧОМ
Начало: 27 август
Край: 29 август]]>
629 ЧОМ Mon, 25 Dec 2017
<![CDATA[Семинар „Даоистко тяло: опознаване на дванадесетте вътрешни органа“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/628-daoistko-tyalo/ Водещ: ЧОМ
Начало: 20 август
Край: 26 август]]>
628 ЧОМ Mon, 25 Dec 2017
<![CDATA[Семинар по даоистка алхимия „Знанията на Червения постулат“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/626-znaniyata-cherveniya-postular/ Водещ: ЧОМ
Начало: 12 февруари
Край: 24 февруари]]>
626 ЧОМ Mon, 25 Dec 2017
<![CDATA[Международен майсторски лагер „Съвършена: Червена роза“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/625-majstorski-chervena-roza/ Водещ: ЧОМ
Начало: 28 март
Край: 06 април]]>
625 ЧОМ Mon, 25 Dec 2017
<![CDATA[Семинар по египетска йога]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/623-egiptskaya-joga/ Водещ: ЧОМ
Начало: 25 ноември
Край: 26 ноември]]>
623 ЧОМ Mon, 11 Dec 2017
<![CDATA[Семинар „Практика на безсмъртния Джан Голао: изкуството на дишането на костенурката“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/622-practika-zhang-guo-lao/ Водещ: ЧОМ
Начало: 30 ноември
Край: 02 декември]]>
622 ЧОМ Mon, 11 Dec 2017
<![CDATA[Семинар „Учението на безсмъртния Цао Годзю: изкуство за формиране на дантиен“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/621-formirane-dantien-caoguo-jiu/ Водещ: ЧОМ
Начало: 30 ноември
Край: 02 декември]]>
621 ЧОМ Mon, 11 Dec 2017
<![CDATA[Семинар „Учението на безсмъртния Хан Сяндзи: изкуство на брачните покои“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/620-izkustvo-brachnite-pokoi/ Водещ: ЧОМ
Начало: 27 ноември
Край: 29 ноември]]>
620 ЧОМ Mon, 11 Dec 2017
<![CDATA[Семинар „Учението на безсмъртния Лан Цайхъ: Изучаване на персоналния код“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/619-izuchavane-personalniya-kod/ Водещ: ЧОМ
Начало: 27 ноември
Край: 29 ноември]]>
619 ЧОМ Mon, 11 Dec 2017
<![CDATA[Семинар „Тайните записи за Дванадесетте кули“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/615-tainite-zapisi/ Водещ: Цзе Кун
Начало: 15 декември
Край: 20 декември]]>
615 Цзе Кун Mon, 27 Nov 2017
<![CDATA[Семинар „Преработка на костния мозък на черепа“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/613-seminar-prerabotka-kosten-mozyk-cherepa/ Водещ: ЧОМ
Начало: 30 декември
Край: 30 декември]]>
613 ЧОМ Mon, 27 Nov 2017
<![CDATA[Семинар по Интегрален масаж]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/612-seminar-integralen-masaj/ Водещ: ЧОМ
Начало: 20 декември
Край: 20 декември]]>
612 ЧОМ Mon, 27 Nov 2017
<![CDATA[Програма „Учение на безсмъртния Лю Дунбин: Осемте тайни формули”]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/611-uchenieto-lv-dongbin/ Водещ: ЧОМ
Начало: 03 декември
Край: 13 декември]]>
611 ЧОМ Sat, 18 Nov 2017
<![CDATA[„Отвъд ограниченията“. Програма „The Perfect One. Man“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/610-perfect-one-man/ Водещ: ЧОМ
Начало: 17 ноември
Край: 23 ноември]]>
610 ЧОМ Fri, 17 Nov 2017
<![CDATA[Програма „Съвършена. Тамариск“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/609-suvershena-tamarix/ Водещ: ЧОМ
Начало: 31 октомври
Край: 09 ноември]]>
609 ЧОМ Thu, 16 Nov 2017
<![CDATA[Семинар „Алхимия на Ба Гуа: тринадесет монади“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/608-alhimia-bagua/ Водещ: ЧОМ
Начало: 10 ноември
Край: 11 ноември]]>
608 ЧОМ Thu, 16 Nov 2017
<![CDATA[Семинар „Алхимия на Тайдзи цюан“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/607-alhimia-taiji-cuan/ Водещ: ЧОМ
Начало: 12 ноември
Край: 12 ноември]]>
607 ЧОМ Thu, 16 Nov 2017
<![CDATA[Семинар по египетска йога „Матрицата на Баст”]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/604-matrica-bast/ Водещ: ЧОМ
Начало: 17 май
Край: 17 май]]>
604 ЧОМ Fri, 27 Oct 2017
<![CDATA[Семинар „Ритъмът като инструмент на келтската алхимия“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/603-ritmut-kato-instrument/ Водещ: ЧОМ
Начало: 18 май
Край: 18 май]]>
603 ЧОМ Fri, 27 Oct 2017
<![CDATA[Семинар «Интегральный массаж»]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/601-integralnii-massage/ Водещ: ЧОМ
Начало: 19 май
Край: 20 май]]>
601 ЧОМ Wed, 04 Oct 2017
<![CDATA[Фестивал „Даманхур: Изкуството на настройката“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/595-damanhur/ Водещ: ЧОМ
Начало: 28 септември
Край: 30 септември]]>
595 ЧОМ Sun, 01 Oct 2017
<![CDATA[Лагер „Дзябяк: Майстор“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/590-dzyabyak-master/ Водещ: ЧОМ
Начало: 23 април
Край: 26 април]]>
590 ЧОМ Wed, 13 Sep 2017
<![CDATA[Поход по следите на Златното руно]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/588-zlatnoto-runo/ Водещ: ЧОМ
Начало: 19 септември
Край: 19 септември]]>
588 ЧОМ Sat, 09 Sep 2017
<![CDATA[Учението на безсмъртния Лан Цайхъ. Дълголетие]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/587-dolgoletie2018/ Водещ: ЧОМ
Начало: 20 септември
Край: 25 септември]]>
587 ЧОМ Sat, 09 Sep 2017
<![CDATA[Семинар по интегрална алхимия]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/586-integralna-alhimia/ Водещ: ЧОМ
Начало: 04 май
Край: 08 май]]>
586 ЧОМ Thu, 07 Sep 2017
<![CDATA[Семинар „Петте зърна на даоистката алхимия”]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/581-daoistkata-alhimia/ Водещ: ЧОМ
Начало: 18 юли
Край: 19 юли]]>
581 ЧОМ Mon, 21 Aug 2017
<![CDATA[Програма „Дзябяк“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/580-dzjabjak/ Водещ: ЧОМ
Начало: 25 юли
Край: 03 август]]>
580 ЧОМ Sun, 06 Aug 2017
<![CDATA[Семинар „Пречистване на костния мозък“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/578-ochistka-kostnogo-mozga/ Водещ: ЧОМ
Начало: 15 юли
Край: 17 юли]]>
578 ЧОМ Sat, 29 Jul 2017
<![CDATA[Семинар по келтска алхимия „Ритуалът – мяра на човека“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/577-keltska-alhimiq/ Водещ: ЧОМ
Начало: 12 май
Край: 12 май]]>
577 ЧОМ Tue, 25 Jul 2017
<![CDATA[РИТУАЛ. Ирландия: петте пътища на ритуала. Алхимичен тур с Глеб Чорни]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/575-ritual-pette-putishta/ Водещ: Глеб Черный
Начало: 27 юни
Край: 05 юли]]>
575 Глеб Черный Sun, 02 Jul 2017
<![CDATA[РИТУАЛ. Шотландия: книга в камъка. Алхимичен тур с Глеб Чорни]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/574-ritual-knigata-v-kamyka-3/ Водещ: Глеб Черный
Начало: 16 юни
Край: 27 юни]]>
574 Глеб Черный Sun, 02 Jul 2017
<![CDATA[РИТУАЛ. Орден „Бяла лилия“. Алхимичен тур с Глеб Чорни]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/573-ritual-bqlata-liliya/ Водещ: Глеб Черный
Начало: 03 юни
Край: 16 юни]]>
573 Глеб Черный Sun, 02 Jul 2017
<![CDATA[Програма „Орфически мистерии“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/572-orficheski-misterii-2018/ Водещ: ЧОМ
Начало: 20 юни
Край: 22 юни]]>
572 ЧОМ Thu, 29 Jun 2017
<![CDATA[Даоистки лагер „Възстановяване“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/571-daoistki-lager-vyzstanovjavane/ Водещ: ЧОМ
Начало: 24 юни
Край: 04 юли]]>
571 ЧОМ Mon, 26 Jun 2017
<![CDATA[Семинар „Изкуството за развиване геометрията на мозъка”]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/570-izkustvo-razvitie-mozak/ Водещ: ЧОМ
Начало: 15 април
Край: 16 април]]>
570 ЧОМ Sun, 25 Jun 2017
<![CDATA[Семинар по даоистка алхимия „Зелена тераса“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/565-zelena-terasa/ Водещ: ЧОМ
Начало: 17 май
Край: 20 май]]>
565 ЧОМ Sat, 03 Jun 2017
<![CDATA[Семинар по интегрална алхимия]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/562-integralna-alquimia/ Водещ: ЧОМ
Начало: 02 май
Край: 05 май]]>
562 ЧОМ Thu, 01 Jun 2017
<![CDATA[Семинар по даоистка алхимия „Бяла пагода“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/561-bqla-pagoda/ Водещ: ЧОМ
Начало: 13 май
Край: 16 май]]>
561 ЧОМ Thu, 01 Jun 2017
<![CDATA[Кръгла маса „Интегрално поле”]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/560-integralno-pole/ Водещ: ЧОМ
Начало: 06 ноември
Край: 06 ноември]]>
560 ЧОМ Thu, 01 Jun 2017
<![CDATA[Семинар „Построяване на алхимично съзнание. Учение на безсмъртния Цао Годзю“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/559-alhimichno-suznanie/ Водещ: ЧОМ
Начало: 03 ноември
Край: 05 ноември]]>
559 ЧОМ Sun, 28 May 2017
<![CDATA[Фестивал „Интегрална алхимия”]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/558-integralna-alhimia/ Водещ: ЧОМ
Начало: 06 ноември
Край: 08 ноември]]>
558 ЧОМ Sat, 27 May 2017
<![CDATA[Семинар „Алхимия на Ба Гуа“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/557-alhimiq-bagua/ Водещ: ЧОМ
Начало: 27 октомври
Край: 28 октомври]]>
557 ЧОМ Thu, 25 May 2017
<![CDATA[Семинар „Алхимията на ветрилото: Изкуството на пурпурната пеперуда“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/556-alhimiq-vetrilo/ Водещ: ЧОМ
Начало: 26 октомври
Край: 26 октомври]]>
556 ЧОМ Thu, 25 May 2017
<![CDATA[Програма „Съвършена: Червена роза“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/554-syvyrshena-chervena-roza/ Водещ: ЧОМ
Начало: 15 октомври
Край: 25 октомври]]>
554 ЧОМ Thu, 25 May 2017
<![CDATA[Семинар по даоистка кармична йога]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/553-karmayoga-damanhur/ Водещ: ЧОМ
Начало: 30 април
Край: 03 май]]>
553 ЧОМ Tue, 23 May 2017
<![CDATA[Программа «Омоложение. Нефритовая леди»]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/552-nefritovaya-ledi/ Водещ: ЧОМ
Начало: 07 юни
Край: 13 юни]]>
552 ЧОМ Thu, 18 May 2017
<![CDATA[Семинар по даоистка алхимия „Бяла пагода“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/551-bqla-pagoda-10-2017/ Водещ: ЧОМ
Начало: 29 октомври
Край: 01 ноември]]>
551 ЧОМ Wed, 17 May 2017
<![CDATA[Програма „Етерен град Атланид“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/550-eteren-grad-atlanid/ Водещ: ЧОМ
Начало: 26 август
Край: 28 август]]>
550 ЧОМ Wed, 17 May 2017
<![CDATA[Фестивал „Даманхур. Изкуството на настройката“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/549-damanhur-nastroika/ Водещ: ЧОМ
Начало: 29 септември
Край: 01 октомври]]>
549 ЧОМ Tue, 16 May 2017
<![CDATA[Семинар по келтска алхимия “Ритуалът - мяра на човека”]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/548-keltska-alhimiq/ Водещ: ЧОМ
Начало: 20 декември
Край: 20 декември]]>
548 ЧОМ Sat, 29 Apr 2017
<![CDATA[Семинар „Даоистка алхимия. Дванадесет чудесни еликсира“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/547-daoistka-alhimiq/ Водещ: ЧОМ
Начало: 21 декември
Край: 29 декември]]>
547 ЧОМ Fri, 28 Apr 2017
<![CDATA[Семинар „Даоистко тяло. Познание на дванадесетте вътрешни органа“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/546-daoistko-tqlo/ Водещ: ЧОМ
Начало: 11 декември
Край: 19 декември]]>
546 ЧОМ Fri, 28 Apr 2017
<![CDATA[Семинар „Даоистка алхимия за жени“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/545-daoistka-alquimia-za-zheni/ Водещ: ЧОМ
Начало: 10 май
Край: 13 май]]>
545 ЧОМ Thu, 27 Apr 2017
<![CDATA[Инициационен тур „Spirit of Plants“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/537-spirit-of-plants/ Водещ: ЧОМ
Начало: 21 януари
Край: 30 януари]]>
537 ЧОМ Fri, 03 Feb 2017
<![CDATA[Семинар „Учение на безсмъртния Джунли Цюан. Постулат на Червения талисман“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/534-uchenie-bessmertnoj-hongli-quan/ Водещ: ЧОМ
Начало: 07 декември
Край: 09 декември]]>
534 ЧОМ Sat, 07 Jan 2017
<![CDATA[Семинар „Учение на безсмъртния Джан Голао. Развиване на дишането на костенурката“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/533-uchenie-bessmertnogo-zhang-guo-lao/ Водещ: ЧОМ
Начало: 07 декември
Край: 09 декември]]>
533 ЧОМ Fri, 30 Dec 2016
<![CDATA[Програма „Съвършено“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/532-syvyrsheno-7-1/ Водещ: ЧОМ
Начало: 07 януари
Край: 17 януари]]>
532 ЧОМ Fri, 30 Dec 2016
<![CDATA[Семинар „Изкуството на брачните покои“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/531-iskusstvo-brachnyh-pokoev/ Водещ: ЧОМ
Начало: 04 декември
Край: 06 декември]]>
531 ЧОМ Wed, 21 Dec 2016
<![CDATA[Семинар „Изкуство на формиране на Дантиен. Учение на безсмъртния Цао Годзю“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/530-uchenie-bessmertnogo-cao-guo-jiu-/ Водещ: ЧОМ
Начало: 04 декември
Край: 06 декември]]>
530 ЧОМ Wed, 21 Dec 2016
<![CDATA[Семинар „Изкуството на Златния еликсир: учение на безсмъртния Лю Дунбин“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/528-iskusstvo-zolotogo-eliksira/ Водещ: ЧОМ
Начало: 01 декември
Край: 03 декември]]>
528 ЧОМ Wed, 14 Dec 2016
<![CDATA[Семинар „Практика на безсмъртния Ли Тъгуай. Освобождаване от мътните води“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/527-li-teguai-30-11/ Водещ: ЧОМ
Начало: 01 декември
Край: 03 декември]]>
527 ЧОМ Tue, 13 Dec 2016
<![CDATA[Семинар „Учение на безсмъртния Лан Цайхъ. Познание на личния код“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/526-uchenie-bessmertnogo-lan-cajxe/ Водещ: ЧОМ
Начало: 28 ноември
Край: 30 ноември]]>
526 ЧОМ Tue, 13 Dec 2016
<![CDATA[Семинар „Учение на безсмъртната Хе Сянгу“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/523-uchenie-bessmertnoj-he-xiangu/ Водещ: ЧОМ
Начало: 28 ноември
Край: 30 ноември]]>
523 ЧОМ Thu, 08 Dec 2016
<![CDATA[Фестивал „Алавердоба“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/517-alaverboda/ Водещ: ЧОМ
Начало: 19 септември
Край: 22 септември]]>
517 ЧОМ Thu, 27 Oct 2016
<![CDATA[„Дворец на мозъка“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/514-seminar-dvorec-mozga/ Водещ: ЧОМ
Начало: 10 септември
Край: 18 септември]]>
514 ЧОМ Fri, 16 Sep 2016
<![CDATA[Семинар „Построяване на геометрията на мозъка“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/513-postroenie-geometrii-mozga/ Водещ: ЧОМ
Начало: 02 септември
Край: 09 септември]]>
513 ЧОМ Fri, 16 Sep 2016
<![CDATA[The Perfect One. Фестивал „Интегрална жена“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/509-the-perfect-one/ Водещ: ЧОМ
Начало: 21 август
Край: 25 август]]>
509 ЧОМ Thu, 08 Sep 2016
<![CDATA[Ежегоден международен майсторски лагер „Съвършена“: Червена роза]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/508-syvyrshena-chervena-roza-7-1/ Водещ: ЧОМ
Начало: 07 януари
Край: 17 януари]]>
508 ЧОМ Tue, 06 Sep 2016
<![CDATA[Семинар „Дворец на мозъка“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/507-seminar-dvorec-mozga/ Водещ: ЧОМ
Начало: 08 септември
Край: 16 септември]]>
507 ЧОМ Tue, 30 Aug 2016
<![CDATA[Семинар „Построяване на геометрията на мозъка“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/506-postroenie-geometrii-mozga/ Водещ: ЧОМ
Начало: 31 август
Край: 07 септември]]>
506 ЧОМ Tue, 30 Aug 2016
<![CDATA[Ретрийт „Изкуство на брачните покои“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/503-iskusstvo-brachnyh-pokoev/ Водещ: ЧОМ
Начало: 16 август
Край: 20 август]]>
503 ЧОМ Fri, 19 Aug 2016
<![CDATA[Даоски ритрийт „Брачните покои на дракона Ли“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/501-reatreat-brachnye-pokoi-/ Водещ: ЧОМ
Начало: 08 август
Край: 12 август]]>
501 ЧОМ Tue, 16 Aug 2016
<![CDATA[Програма „Учение на безсмъртния Лю Дунбин“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/494-uchenie-bezsmartniya-lui-dunbin/ Водещ: ЧОМ
Начало: 10 ноември
Край: 23 ноември]]>
494 ЧОМ Mon, 18 Jul 2016
<![CDATA[INBI празнува 30-годишнина]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/487-inbi-birthday/ Водещ: ЧОМ
Начало: 26 ноември
Край: 26 ноември]]>
487 ЧОМ Sun, 05 Jun 2016
<![CDATA[Програма „Дълголетие“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/417-dalgoletie-2016-bg/ Водещ: ЧОМ
Начало: 24 септември
Край: 28 септември]]>
417 ЧОМ Wed, 23 Sep 2015
<![CDATA[Програма „Алхимия на тайдзи-цюан“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/343-alhimiya-taidzi2018/ Водещ: ЧОМ
Начало: 18 март
Край: 29 март]]>
343 ЧОМ Tue, 24 Feb 2015
<![CDATA[Програма „Геометрия на тайдзи-цюан“ ]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/342-geometriya-taiji-bg2018/ Водещ: ЧОМ
Начало: 02 март
Край: 14 март]]>
342 ЧОМ Tue, 24 Feb 2015
<![CDATA[Програма „Анатомия на тайдзи-цюан“]]> https://www.olegcherne.ru/sabitie/341-anatomiya-taidzi2018/ Водещ: ЧОМ
Начало: 16 февруари
Край: 28 февруари]]>
341 ЧОМ Tue, 24 Feb 2015