Интегрална алхимия

V. Изумрудени скрижали

Забранява се да се чете по диагонал, набързо или на пълен стомах.

Изумрудените скрижали са формулата на нашето пространство, която е представена в пълнота от двенадесето интегрално поле, в което се кристализират всички знания, информация свързана с нашето пространство. Това е място обитавано от нашето висше съзнание, наречено също изумрудено съзнание.

В двенадесетото интегрално поле се отразява животът на всички спирали на Земята. Спиралите на Земята са резонатори, които определят всички времеви процеси в извънвремевото поле, както и в полето на пространството независещо от времето. Три стадии на развитието на кристала изумруд.

Всъщност това са тринадесет тонови вълни, които образуват енергийната скала на Вселената, където тринадесетият тон се образува при взаимодействието на всички двенадесет тона.

Всяко поле се определя от вълна. Вълната има особено значение в разбирането на материята. И тогава ние можем да говорим за първото, второто, третото и четвъртото полета, т.е. полета, представляващи материята.

Вълната се определя от преобразуването, когато материята взаимодейства с етера, което всъщност е породило науката алхимия. Това са петото, шестото, седмото и осмото полета, когато материалното се съединява с нематериалното. Например, имаме дрехи, които ние изпълваме при носене, т.е. добавя се енергийната обмяна с предмета и формата, той става част от формата.

В следващата пространствена модел енергията не е свързана с грубите форми, а е привързана към пространството. Това са етерните полета: деветото, десетото, единадесетото и двенадесетото. Тринадесетото поле излиза извън рамките на триизмерното пространство.

Следователно, можем да кажем, че вълната може да се подчинява, да речем, на закона за гравитацията, а може и да не се подчинява. Това е взаимодействието между второто, третото и четвъртото полета.

И това е единственото нещо, което е познаваемо в макрокосмическите мащаби от позицията на абсолютните стойности, което всъщност е основата на познанието или трите ключа за четенето на Изумрудените скрижали.

Условно всяка вълна може да се изгуби в процеса на своето движение, тогава ние казваме, че тя е временна, а може и да се преобразува или, което е най-удивителното, безкрайно да се се стреми някъде. Именно затова ние можем да говорим за четирите направления на живота на вълната и, следователно, за формата, в която вълната става познаваема.

Вълната, която затихва

Това е вълна с определен ъгъл на усукване. Ако я измерваме в градуси, тогава усилието за захващенето на ъгъла от кръга започва в ъгъла от 30◦, това е пределът за затихването на вълната.

Следователно: вълна до 30◦ е затихваща вълна, а ъгълът от 30◦ е ъгълът на мярката, където се формира времето.

Това означава, че поле, подчинено на съществуването на Земята, всъщност е второто поле. Именно то след смъртта е полето със затихваща във времето жизненост.

Обаче затихващите ъгли съществуват във всички времеви и извънвремеви изчисления. Само че при извънвремеви изчисления преходът на една вълна в друга става с частична загуба на енергия или с нейното пълно преобразуване. Това означава, че вторият затихващ ъгъл е свързан с времеви процеси, които не разрушават нашата жизненост. Той е готов да я развива с помощта както на времеви, така и извънвремеви процеси. Т.е. това е ъгъл с положителен резонанс. Той е привързан към извънвремевото пространство разположено в ъгъла от 90-120◦.

И накрая, третият затихващ ъгъл представлява извънвремеви процеси във времево пространство (180-210◦). В това пространство енергията частично се отделя, тя се свързва с времеви пространства.

Затихващите пространствени процеси са разположени в четвъртия ъгъл, в зоната на затихване, съответстваща на ъгъл от 330-360◦, където енергията се трансформира напълно.

Различният ред на затихването и активирането се формира от първото, четвъртото, седмото и двенадесетото полета.

Следователно, в законите за съхранение ние имаме базова времева стойност. Тя се нарича първо интегрално поле. Това поле регулира трите ъгъла от времево пространство. Първата плоча са скрижалите, докато четвъртото поле извежда извън границите на материалното и се наблюдава затихване, прекратяване на времеви процеси.

Четвъртото интегрално поле, или четвъртата плоча на скрижалите, регулира изхода извън пределите на времеви затихващи стойности. То съществува в законите за разкриването, разгръщането на изхода зад законите на формата. Извънвремевите стойности се опират върху четвъртото интегрално поле. Това е извънвремево поле от първия порядък, което се опира върху триизмерното пространство с положителен резонанс и генерира енергия от времеви вълни.

Извънвремовото поле от втория порядък се формира от ъгъла от 180-210◦. То има отрицателен резонанс, формиращ енергия от условията за натрупването на времево и извънвремево поле във времево пространство на действието. Алхимичните знания са изградени върху този резонанс. Извънвремевото поле се опира върху четириизмерното пространство, по-точно, върху направление, водещо към извънвремеви и пространствени процеси. Също така то води към прекратяване на извънверемеви процеси във времево поле.

И накрая – четвъртият затихващ ъгъл, който транслира всичко в други пространствени стойности. Той е Двенадесетият, или възвърщащ всичко. Този ъгъл се равнява на 330-360◦.

По този начин ние имаме първият порядък от знанието, т.е. вълни, необходими за погасяване на четирите пространствени стойности. Това са вълни задаващи направленията.

Генерираща вълна

Нека разгледаме генериращите стойности, при които в развитие се намират четири вида енергия или спирали на нашето пространство. Това отново е второто поле, усилието и процес подлежащ на разрушение. Той поражда и противоположния поток на енергията, т.е. това е вид на енергия, от която нашата планета се нуждае най-много.

Основният регулатор между времеви и извънвремеви процеси в нашето пространство е петото поле, което съединява извънвремевата енергия с времевата.

Осмото поле завършва формирането на влиянието на извънвремевата енергия върху времевата.

В това поле времевите процеси се завършват напълно и пространството започва да зависи само от напрежението. Всичко което остава на единасетото поле е да подготви пространството за промяната и преминаване в друга плоскост или да подготви енергията за връщане.

И в първия случай на него му помага десетото поле, което освобождава от затихващата енергия изобщо.

Остават още третото, шестото и деветото полета. Това са херметични полета, представляващи пространствени времеви полета, които могат да се впишат в триъгълник; извънвремевото шесто поле, вълните на което се вписват в квадрат, и пространственото девето поле, вълните на които се вписъват в окръжност.

Следователно, от позицията на завършеност важен е единадесетият ъгъл, представляващ единадесето поле преминаващо в дванадесети ъгъл. Той ориентира цялата матрица или към възвръщането или към прехода в дванадесетото поле.

Така се формират знанията за Изумрудените скрижали.


По-подробно четете в книгата „Интегрална алхимия“

   3374  

Задай въпрос


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.top