Интегрална алхимия

VIII. Времеви показатели на интегралността

Времевите показатели на интегралността се съдържат в разбирането за анатомията на интегрирането, т.е. разбирането за процеса, който е необходимо да използваме, за да можем изобщо да се напредване в своето собствено развитие, а също и в алхимията. И макар даденият въпрос да се опира на интегралната архитектура, ние трябва да се научим и реално да изразяваме своето отношение към усилието на мозъка, преди да сме започнали да осмисляме това усилие и още повече да боравим с него.

Тъй като всички тези усилия са свързани с мозъка, а самият мозък се явява времева величина, затова и разглеждаме тези показатели като времеви. Но най-интересното е, че дори и при това положение използвайки временността на мозъка, интегралната алхимия ни учи как да изразяваме извънвремевите процеси, строейки същевременно съществуването на извънвремеви мозък. Въпреки че, именно времевите понятия са тези, които е много важно да бъдат построени, настроени, ориентирани и следвани.

Всички времеви понятия произлизат от задачите на интегралната архитектура и са резултат от довеждането на всички реакционни процеси в нашата глава до определен ред в следването им. Иначе ще имаме просто някакъв набор от реакционни и неконтролируеми действия в главата си, които освен всичко останало ще бъдат примесени с хаотичността на тяхното използване.

С други думи става въпрос за това мозъкът да бъде доведен от хронично до подредено състояние, за да успеем да го доведем до фазата на придвижване, опирайки се на функциите, които са заложени в неговите клетки.

С пълната версия на материала можете да се запознаете в едноименния блог.

   1345  

Задай въпрос


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.top