Интегрална алхимия

XI. Интегрално дете

Светът, който възприемате около себе си е гледната ви точка, и тази точка създава пространството. Ако тази точка я няма, няма и пространство. Светът не е илюзия, но всичко което вие възприемате относно тази точка (която всъщност е илюзорна) – непременно е илюзия, и няма как да бъде другояче.
Кришнамурти

Интегралното дете – дете, което се развива по законите на пренаталното развитие. Тези закони се залагат в него в периода на предутробното, утробното и послеутробното състояние.

Интегралното дете – обект от пренаталната архитектура, в който са залагат основите, формиращи неговите възможности и реализиращи се в постнаталното строителство на човека.

Интегралното дете се създава по законите на кристалното развитие. В резултат на това, то представлява висшите форми на съществуване на човека, които са били предложени още от Витрувий (и се разработвали от Леонардо да Винчи) – човек с определено състояние на жизненост, произлизаща от законите за вътрешното напрежение, което в действителност се формира пренатално.

Етапи на формиране на интегралното дете
  • Настройка на интегралното дете а
  • Интегрално зачеване
  • Интегрална бременност
  • Интегрално раждане
  • Интегриране на пренаталната природа в постнаталната

Всяко развитие се определя от еволюирането, като изключително важно е какво се има предвид с това. Реакционността и емоционалността не трябва да пречат на осмислянето, което също така може да се характеризира и като понижение на качествата, а това противоречи на самата идея за интегралността.

Интегралното дете предполага формирането на такава структура в човека, която може максимално да се развива в условията на пространството, в което съществуваме и освен това сама по себе си да представлява съвършен контейнер за поместването на духа, предлагайки висш порядък на жизненост, а не случаен или още повече низш.

Интегралното дете съдържа в себе си знанията, които преди всичко са били усъвършенствани от родителите, тъй като те се явяват основата за формирането на новия живот.

Интегралното дете представлява пропорционалното съотношение между материята, енергията и духа, криещо се в законите за интегралния покой, и проявяващо по-нататък в неговите движения, т.е. в растежа и развитието му.

Интегралното дете е обективност, на която е отсъдено да живее по законите на субективността.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ.
ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА ПРИТЕЖАВАТЕ

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА ПОСЕТИТЕ „Дзябяк“.

   1514  

Задай въпрос


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.top