Изкуството на брачните покои

IV. Петте порти

Получаване на Кадифено тяло

Получавантое на Кадифено тяло (wai yin) е първата порта в Изкуството на брачните покои. Този процес се съотнася с изкуството по взаимодействието с жени от първи порядък и жените от втори порядък..

Кадифеното тяло представлява основополагащото условие за получаването жълтото и бялото (xuan huang) в Изкуството на брачните покои (fang zhong zhi shu).

Това е една своеобразна концепция за представянето на Небето и Земята в нашето тяло във вид на определено вещество, така да се каже, преддверието към цинобъра.

Т.е. Кадифеното тяло е тяло, в което се създава жълтото цвете сюанхуан хау, ), известно в алхимичните трактати кат резултата от сливането на оловото – есенция, получена от циркулирането на енергията по мъжкия принцип и живака – есенция, получена от циркулирането на енергията по женския принцип. Циркулацията по мъжкия принцип определя включването на мъжкото семе, а по женския – женското семе в процеса на циркулацията на енергията.

Съгласно даоисткото учение, жизнеността на човека се определя от способността му да усвоява изработената от тялото енергия ци, а жизнената сила се определя от способността за усвояването на енергията дзин, но това е възможно при условие, че енергията циркулира в изменено тяло. Измененото тяло, всъщност, е Кадифеното тяло.тяло.

Получаване на Кехлибарено тяло

Получаването на кехлибарено тяло (puo yin) е втората порта в Изкуството на брачните покои. Съотнася се с изкуството на взаимодействие с жени от трети порядък.

Кехлибареното тяло е условие за преход към фазата на цялостното. Преди да се получи Кехлибареното тяло, първо се познава Кадифеното тяло, но в него енергията така или иначе се намира в непостоянна форма, тъй като макар и да обединява Кадифеното тяло, „Сокът въпреки всичко изтича“. За да се спре „изтичането на сока от спуканата чаша“ (цюепен джи), всъщност, се създава Кехлибареното тяло. Кехлибареното тяло се опира върху природата на личностния дух и запечатва изтичането на семето (wu lou jing). Енергията се намира в постоянно сливане с духа. И естествено изработваната енергия дзин се усвоява от тялото.

Самото тяло започва да придобива свойството на паста. Кехлибареното тяло се състои от пастата на червения камък (чиши чжи), където физиологичните процеси започват да придобиват друг смисъл. Самото тяло става подобно на кехлибар или кехлибарена глина, органите изработват енергия дзин подобна на трикалциев силикат, т.е. процесите се уплътняват и групират. В резултат на това, тялото се насища от солите на металите, а кръвта се насища с червена охра.

Получаване на Живачно тяло

Получаването на Живачно тяло (gong jing) се свежда до понятието преминаване през третата порта, което означава взаимодействие с жени от четвърти и пети порядък.

Получаването на Живачно тяло символизира началото на алхимичния процес. Тук се реализира законът за трите разделения, т.е. получаването на енергия дзин, познаването на съвкуплението в ритъм и съвкуплението с енергията на изначалния шън. Самото разделение предполага наличието на живачно усилие, което формира черен цинобър (хей дан). Освен това тялото придобива други характеристики на дишането, произлизащи от закона за тричастното делене. За мъжете това е 9, 7 и 3, а за жените 8, 6 и 4. Получаването на живачно тяло е най-алхимичният етап в Изкуството на брачните покои, тъй като е получен триножник, пещ.

Освен това Живачното тяло е тяло, което не е построено въз основа на наличното, както в случая с Кадифеното и Кехлибареното, а Зачатъчно, т.е. изменено по отношение на изначалното, където в съвкуплението вече е важен ритъмът, тъй като е важно съединяването на оловото с живака.

Получаване на Нефритено тяло

Получаването на Нефритено тяло (Yu ti) е четвъртата порта в Брачните покои, което се съотнася с взаимодействието с жени от шести и седми порядък.

Тук се осъществява съвкупление с енергията от висше значение, т.е. енергията, позволяваща да се изменя съдбата, което също така означава „да се открие пътя към неразделното“. Тъмното и бялото (сюан бай) престават да бъдат разделени, макар и да продължават да присъстват. Наличието на постоянство позволява да се влезе във взаимодействие със силите от висш порядък, със силите, притежаващи пространствена структура, т.е. минералните сили. Сливането с минералната сила, всъщност, формира Нефритеното тяло.

Изкуството на брачните покои преобразува семето в олово и поддържа постоянен огън в пещта. Създадените условия за невъзвратимост на енергията дзин и цинобъра създават плода „шест-едно“ (лю и ни), състоящ се от симетрична смес от шестте основи на „пастата от червения камък“ и една основа на „пастата от белия камък“.

Получаване на тялото от Небесна чистота

Получаването на тялото от Небесна чистота (tin qing ti)представлява петата порта в Изкуството на брачните покои, което може да се сравни с взаимодействието с жени от осми и девети порядък. Получаването на тяло с Небесна чистота представлява най-висшата степен на мяра за човека. Това е възможността от сливането с извънвремевото пространство, което довежда до познанието за небесната чистота. Духът преобладава, енергията следва. Нищо не понижава свойствата на енергията. Дори и да има някаква зависимост, това ще е заради Цветния вир (хуа чи) формиращ слюнката в нашето тяло, който подхранва семето на Великото Първоначало (Тай-и юй лян).

Въпроси и отговори

Вие посочихте закона за тричастното делене. Какво определят характеристиките на дишането – 9, 7, 3 за мъжете
Енергоемкост.

Доколко постигането и пребиваването на едно или друго ниво, да речем Живачното тяло, зависи от нивото на партньора – доколко способен е мъжът да взаимодейства на това ниво, и доколко жената може да съответства на поведението на жените от четвърти или пети порядък?
Получаването на Живачно тяло представлява алхимичната част в Изкуството на брачните покои. И ако говорим за взаимодействието с партньорката или партньора, тогава за да може да се остане в развитието единият от партньорите трябва да познае Живачното тяло, т.е. да познае алхимичните принципи.

Т.е. най-главното нещо е един от партньорите да познае и да следва дадените принципи, а другият партньор и всички останали фактори по един или друг начин ще влезнат в синхронизация по естествен път?
Всичко зависи от базовата, пренатална енергия. Ако тя може да влезе в резонанс то да.

СИСТЕМАТА Е ПРЕДСТАВЕНА ОТ ДАОИСТКИЯ АЛХИМИК ДЗИЕ КУН И ЦЕНТЪР ИНБИ.
Поръчай книгата „Брачни покои. Изкуството на Трите Съвършени“Програми и практики в Изкуството на брачните покоиГъбите на Дракона ЛиКехлибарен парфюм.

 

   1410  

Задай въпрос


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.top