Изкуството на брачните покои

III. Трудни въпроси

 

Какво представляват Брачните покои днес?

За днешното поколение хора това наистина е една сложна тема за възприемане. И това, всъщност, е свързано с две неща. Първото – това е нарушението в работата на кората на главния мозък, вследствие на реакцията към сексуалната възбуда и натрупания опит в даденото състояние. А второто – днес самата тема за Брачните покои е спекулативна и не само, че не може да бъде опозната, но и изучавана, без наличието на разбиране за основополагащите принципи. Тези, които искат сериозно да я опознаят, трябва да осъзнаят най-важното: първоначално трябва да се избавите от отклоненията, които са сформирали поведенческия ви характер по този въпрос. С други думи, самото понятие „Брачни покои“ – вече е труден въпрос.

По какъв начин Брачните покои подобряват сексуалните отношения?

Разбира се, че можем да разглеждаме Брачните покои от позицията на подобряване на сексуалните отношения, и реално на определен етап от развитието този въпрос дори е бил изведен като социално ориентиран аспект на практиката, но е редно да се знае, че това учение първоначално бива създадено не за сексуални отношения, а дори би могло да се каже – против тях.

Безусловно, бихме могли да разглеждаме дадените задачи, занимавайки се с това изкуство, и може би дори сме длъжни да го правим, но това всъщност трябва да бъде второстепенно за този, който се вълнува как да излезе на пътя на алхимичните преобразувания. Но, ако ще си останете просто любители по дадения въпрос, тогава защо пък не? Всичко зависи от това с жена от какъв точно порядък взаимодействате. Е и, като минимум, Брачните покои са изкуство за сублимиране на енергията, насочено към това адептът да не зависи от секса, а точно обратното.

Откъде произлиза Изкуството на брачните покои? Върху какво се опира то?

Изкуството на брачните покои е неотменна част от даоистката алхимия. Дори и ако адептът не определя в своето развитие дадената практика, на него така или иначе ще му се наложи да премине през фазите на сливането.

Неоспоримото достойнство на Изкуството на брачните покои се състои в това, че дадената практика има достатъчно дълга история на съждения и коментари, което всъщност е важно за анализ. Тя, преди всичко, изучава физиологията, психологията и анатомията на човека – неговата комплексна връзка с макрокосмоса. Учението датира от около четири хиляди години, макар че се смята, че се оформя окончателно като завършена система от знания едва през XIII век.

Изкуството на брачните покои, на първо място, е интересно с това, че на практика прояснява всички аспекти от човешката природа – как работят системите на тялото, как се формират и изработват чувствата, защо не стигат усилията, как да се контролира сексуалната енергия. Обяснява се психиката, физиката и енергетиката на човека. Даденото учение, преди всичко, е свързано с женския принцип – процеса на съхраняване на енергия.

Изкуството на Брачните покои може ли да се смята за научна система, изискваща комплексно овладяване?

В наши дни това изкуство не е адресирано към някаква конкретна група от хора, както не е и някаква определена дисциплина за обучение. По-скоро, това е определен пласт от знания за хора, които се стремят да бъдат независими от ориентацията на външното потребление. Следователно, това изкуство е насочено в по-голяма степен към съхраняването на самите нас, отколкото да бъде сексуално изкуство. Освен това се изисква и доста сериозна индивидуална подготовка. Основният постулат на тази наука гласи: „Отначало подготви самия себе си, а след това вече взаимодействай с някой Друг“.

В дадената практика, на първо място, трябва да се прояви личността на човека. Това е енергиен процес, реализиращ най-главната задача – контрола върху енергията. Даоистката наука учи практикуващия как да бъде отговорен пред самия себе си. Изкуството на брачните покои изисква да имаме осъзнато усилие по отношение на самите нас – от етичен, естетически, физиологичен, енергиен характер и т.н. Това изкуство ни учи как да подготвяме себе си за процеса на взаимодействие, но не предполага да се поддаваме на въздействието на неконтролируеми желания, което може да доведе до загуба на личната ни сила.

В наши дни възприятието на човека е ориентирано към външните образи. Това е изгодно за бизнеса, манипулиращ психическите процеси на хората по пътя на създаването на привлекателни образи. В атмосферата на постоянно „прегряване“ и стимулация на чувствените сфери, тези психически процеси излизат извън контрол. Освен това, възниква и определена зависимост от тези образи. В резултат на това човек загубва връзката със самия себе си и неговата енергийна структура се разрушава. Изкуството на брачните покои преди всичко ни учи да пребиваваме в съгласие със своето същество, което в днешно време вече се явява едва ли не като връх в развитието.

Изкуството на брачните покои се свързва с името на Жълтия Император. Какво означава този символ? Какви знания ни съобщава той?

Действително, Жълтият Император преди всичко представлява символ. Символ на това, че човек може да влияе на своята съдба. Всъщност, самото понятие „жълт“ реално е свързано именно с идеята за преобразуването. Това е символът на лабораторията, в която се създава съвършеният човек.

Всъщност, би могло да се каже, че всички знания, свързани със създаването на съвършен човек, трябва да свързваме с лабораторията на Жълтия Император, т.е. с даоистката алхимия. И едно от направленията тук е именно Изкуството на брачните покои, където женският принцип се явява като доминанта.

Оттук не следва ли, че жените са енергетически по-силни?

По принцип, понятията „женски принцип“ и „жена“ трябва да бъдат разграничавани, като жената също така се ръководи и от мъжкия принцип.

Разбира се, в тялото на жената и мъжа доминират различни видове енергии. Но най-интересното се изразява в това, че те се разделят по своята полярност, която се отчита, така да се каже, в началото на пътя, но няма никакво значение, когато вече става въпрос за трансформация.

От гледна точка на базовата енергия, формираща човека, жената при всички положения е по-силна. На свой ред, при мъжете в по-голяма степен са изразени способностите им за трансформация. Но за да може да започне трансформацията, е необходимо да се създаде база. Излиза, че на начален етап жената е по-силна, но след това ѝ е по-сложно. Мъжът на практика трябва да изучава по-дълго време това изкуство, но пък ако му се удаде да създаде матрица, позволяваща му да контролира и съхранява енергията си, тогава той става по-силен в сферата на вътрешните процеси. Освен това, принципът на еволюцията в природата по своята същност е янски – разгръщащ навън.

С какво трябва да се започне, когато пристъпваме към изучаването на Изкуството на брачните покои?

Съвременният човек се намира под влиянието, както на своите енергийни процеси, така и на активните процеси от външната среда. В тези условия се изисква постоянна вътрешна енергийна хигиена на тялото. Практиката трябва да е насочена към възстановяването и контрола върху вътрешната енергия, за да може да се намалят отклоненията, които природата най-вероятно ни е задала или сме придобили в процеса на нашия живот.

Началният етап винаги се свежда до изкуството на контрол. Защото какво е това, да речем, желание? Това е просто кълбо от енергия, която кара човека да върши нещо. И задачата се състои в следното – да оседлаем този кон, за да не може да ни носи натам, докъдето ни виждат очите. Тогава възниква възможността да се поработи с това кълбо, да го разцепите и да го разтъркате, за да може да подхрани вашите мускули, кожа, жлези и накрая съзнанието ви. Желанията представляват определен потенциал, който повечето хора просто изгубват. И началният етап, разбира се, трябва да бъде фокусиран не към удоволствието, а към удовлетворението.

Оргазмът удовлетворение ли е?

Човек, който не владее изкуството на усвояване на енергията, започва да зависи от гениталния оргазъм. От позицията на даоистката алхимия, гениталният оргазъм е изхвърляне на енергия, която може да бъде усвоена. В крайна сметка, това състояние може да се получава от всяко едно действие – правилната концентрация, правилното положение, правилното действие, правилната работа на половите жлези и т.н.

Но преди да се говори за оргазъм, трябва да се разбере, какво е това възбуда. Без да бъде познато и без да сте се научили да го усвоявате – рано е да се говори за удовлетвореност, или още повече да го сравнявате с оргазъм.

Как се построява практиката по овладяването на Изкуството на брачните покои?

Практиката в Изкуството на брачните покои се състои от три нива: първото от тях е индивидуалното, второто и третото са в двойка, но съвкупление се осъществява едва на третото ниво, ако разбира се приемем системата, наложила се през XIII век. Ако обаче говорим за нея съгласно начина, по който се е строила изначално, тогава всичко тук е много по-сериозно и задълбочено.

Въпреки че, най-важното ниво е първото – базовото ниво. То представлява основата на основите, тъй като не можете да контролирате себе си, без да сте изработили концентрация.

Какво да се направи, ако единият от партньорите не владее напълно Изкуството на брачните покои?

Напълно достатъчно е единият от партньорите – мъжът или жената – да владее изкуството. Той ще може бързо да покаже, разкаже, да предаде смисъла и да изведе другия на необходимото ниво на осъзнаване. Все пак, обаче, трябва да бъдете внимателни и с това да не сведете Изкуството на брачните покои до някаква опростена схема, при която да се приема и възприема само според желанието.

Изкуството на брачните покои предполага ли раждането на дете, или то е ориентирано единствено към получаването на енергия за нас самите? И как би трябвало да се отнасяме към привързаността – подобни отношения не пораждат ли чувство на тъга, тъй като любовта до известна степен е подарък?

Това е тотално неправилно разбиране. Изкуството на брачните покои във варианта на практика по двойки трябва да бъде единствено с цел обмен на енергии. Това не е потребителство, но не е и изразходване на самия себе си. Разберете нещо елементарно: всички отношения имат свое качествено енергийно ниво. Изкуството на брачните покои учи да се взаимодейства в определено качество, то ви учи да трансформирате енергията си в процеса на взаимодействието. Това преди всичко е отговорност – отначало към самия себе си, а след това и към партньора. Как бихте могли да направите някой щастлив, ако самите вие сте нещастни? Енергия от какво качество ще вкарате в това взаимодействие и с какво ще отидете при партньора? Това вече се развива чрез практиката.

Тази практика дарява ли мъжа със способността да бъде силен в половия си живот, както на 60г., така и по-късно?

Изкуството на брачните покои е многофункционално и наистина при мъжете, овладели това изкуство, е естествено да нямат да сексуални проблеми. Но не забравяйте, че Изкуството на брачните покои е само част от даоистката традиция, част от процеса на трансформация, в течение на която се осъществяват вътрешни промени. А дали мъжът ще бъде заинтересован от практика в двойка, когато е на осемдесет години – това вече е друг въпрос. Освен това и жените могат да постигат толкова качествени състояния. Важното е да се разбере, че тук няма значение полът или възрастта. Практиката на брачните покои е самодостатъчна, но за човек, който живее в мегаполис, да се занимава само с нея – няма да е чак толкова ефективно. Необходими са допълнителни практики, развиващи концентрацията, координацията и т.н.

Както, всъщност, и показателят за силата на мъжа е в неговите вътрешни преживявания, а не в това, дали може да удовлетвори жената или не. Както, впрочем, и въпросът за удовлетворяването не бива да се свежда до гениталната кондиция. Все пак най-важният орган за мъжа е мозъкът, а не членът.

Може ли да се говори за ползата от тези знания в глобален мащаб?

Трябва да се разбира, че за подобна практика ключов момент се явява способността да се изработва усилие. И това се отнася не само до сексуалната сфера, но важи и за целия живот, тъй като животът, като минимум, представлява практически опит. Ако обаче става въпрос за държавно ниво, то тогава има два пътя – или масата от хора да изработва концентрирано усилие, насочвайки го към държавата, или държавата да налага усилието си върху масата. Ако го няма нито едното, нито другото, тогава нацията е обречена на измиране и няма друг път. Що се отнася до Русия, то в нашата страна културата на сексуалните отношения в масов мащаб не може да бъде изградена – прекалено голяма страна, прекалено голяма бруталност.

Колко време е необходимо за овладяването на тази практика?

Всичко зависи от четири фактора: личната сила на занимаващия се, качеството на преподаване, регулярността на практиката и умението да се обучаваш. Ако тези фактори се намират на добро ниво, то за постигането на сериозен прогрес ще са достатъчни и пет години.

Да вземем, например, семейство, в което и мъжът и жената практикуват даоистка алхимия. Синовете са достатъчно пораснали, за да могат да наблюдават, оценяват и анализират живота на своите родители. Трябва ли мъжът да споделя своя опит, свързан със съвкуплението си с други жени в разговор със синовете си? Полезен ли е този епизод от живота на възрастните за детското възприятие и за превръщането на юношата в личност, или в този случай семейството трябва да бъде затворено за децата?

Трябва да се споделя не опитът от взаимодействието с други жени, а умението да се общува, или отношението към жените. Защото какво, всъщност, представлява Изкуството на брачните покои? Това преди всичко е изкуство на отношението към различни сензитивни въпроси, включително допирът. Така че, както мъжът възприема жената, така и жената трябва да възприема мъжа в различните си чувствителни зони. Човекът не е труп, а значи че трябва да се изработва умението да се взаимодейства и, което е най-важното, умението да се развива това взаимодействие, както и умението да се изменя качеството на отношенията. Батерията (тяло, енергия, съзнание) трябва постоянно да се зарежда, а не да се изразходва.

Към какво е насочено Изкуството на брачните покои?

Това преди всичко е път към осъзнаването на самия себе си, което е важно във всяка една сфера. Разбира се, въпросът за сексуалността е изключително важен въпрос, но той се опира на процесите, свързани с възбудата, а тя – на това как самата тя корелира с мозъка. Следователно, тези процеси, като минимум, трябва да подхранват мозъка.

Важно е да се разбира, че това е процес на съединяване на физическото, енергийното и менталното. Всички тези аспекти трябва да се доведат до хармония и в това, всъщност, се изразява главната задачата. Но съвременният човек на практика не умее да се обучава и има готови рефлексивни отговори за абсолютно всичко. Та дори и ако човек нещо не знае, той по-скоро ще започне да защитава своето незнание, което ще е насочено към обясняването на това – защо и как.

Изкуството на брачните покои, както и въобще всяко едно изкуство, представлява дълбочина, която изисква от човек да може да се потопи в нея. В тази практика, в действителност, вие се изяснявате със собствената си природа, а не мислите как по-бързо да ви мине времето. Т.е. формирайки усилие, вие обогатявате себе си и качествено развивате собствената си природа. И ако говорим за основните задачи на практиката, то те са много ясно определени – трябва да усилите своята енергия и да продължите да живеете, укрепвайки своя дух.

Каква роля в Изкуството на брачните покои играят чувствата – например, любовта?

Чувствата играят важна роля. Но за начало трябва да се разбере какво е това чувство. Физиологически, ако всичките пет сетива не се поддържат едни други, тогава чувството в човека не може да се формира нормално, и дори и да има признаци за него, то те ще зависят от емоциите. Брачните покои учат именно на това как да се настройват и възстановяват чувствата. Просто в съвременния свят хората са се объркали, какво е това чувство, и какво – емоция, без въобще да става въпрос за знанията, свързани с тях. Затова, първостепенната задача е: да си изясним какво, всъщност, представляват чувствата и каква е разликата между чувства, емоции, усещания и преживявания.

Кой днес може да обучава на това изкуство?

Въпросът е много важен, но да се отговори на него е доста сложно и затова трябва да има зададени параметри. Не може да обучава на тази наука някой, който се е занимавал с даоистка алхимия по-малко от 5 години. Не може да обучава някой, който се стреми да доведе практиката до взаимодействие в двойка, без преди това да е отработил Изкуството по придобиването на Кехлибарено тяло. Не може да обучава някой, самият той занимавал се с дадената практика по-малко от 5 години, и който е под 35 години. Макар всичко да зависи от традицията, всъщност, инструктирането тук е възможно и при други условия. Но обучението носи сериозна отговорност, при което обучаващият се, като минимум, не трябва да зависи от възбудата.

 

   1517  

Задай въпрос


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.top