Интегрална живопис

II. Енергийна линия

Енергийната линия на Интегралната Живопис е базирана на енергийните процеси, формиращи триизмерното пространство. В такова пространство могат да се развиват девет вида енергии, които в живописта са представени във вид на една или друга текуща форма.

За едно по-явно и, така да се каже, тактилно разбиране, тези процеси могат да бъдат възприети като съответствие на някое от състоянията на водата. Всъщност, благодарение на опита си в наблюдаването за текучеството на пространството, основателите на Интегралната Живопис могат с право да бъдат наречени келти. Именно на база тяхното наработване и практиките на взаимодействие с текучеството на пространството, всъщност, е била създадена книгата „Book Of Celts“.

Трите състояния на течностите могат да бъдат представени по идеален начин чрез проявата на трите усилия в една или друга течна форма:

  • самата течност, която в случая е представена от пространството;
  • кристалната есенция – това, с какъв кристал може да взаимодейства текучеството на енергията;
  • както и самият процес на преобразуване, което на практика превръща процеса в енергиен.

Задачата на живописта е да предаде именно енергийната същност, т.е. преобразуването, което може да даде един от видовете енергия.

 

Творби на Елена Врублевская (Elaya) по линията енергийна живопис.

Въпроси и отговори

Като гледам образеца на енергийна живопис „Бяла роза“ ми изниква въпросът – къде е въобще смисълът от една такава „материализация“ на енергийните процеси. Може ли изобщо да се възползваме от една такава картина? Авторът на практика усъвършенства своите настройки и така неговото развитие му позволява да види същността на енергийните процеси на водата. Защо обаче да го внася в „по-грубия“ свят? Тъй като, всъщност, в този си вид дадените символи не „да бъдат прочетени“ от недоразвитите си „зрители“. Вие казвате, че картината предава енергийното усилие – така, а кой всъщност може да го възприеме, освен авторът и хората с развити настройки? Но това навярно въобще не им е и необходимо в този си вид? Или дадената схема може да бъде използвана по модела на „мандалата“? Какво, даденото изображение, може да даде на по-малко развитите? И въпросната изобразена схема абсолютна ли е или субективна?
Всяка картина носи задачата да демонстрира аромата или есенцията на определен енергиен процес. В действителност, тук е заложено много повече от самата идея за мандалата, а именно е изявено това, което трябва да се възприеме. В дадения контекст тя се съединява с идеята за изменение на пространството, по принцип. Например, създаването на определен акумулативен ефект, свързан с водата. Като например – създаването на океанска стая в Сахара.

 

   1218  

Задай въпрос


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.top