Ритуал

Съновният камък Наследството на келтите Сакрална геометрия
Апокалипсис Арка Астралният град
Мярата на алхимията Тайната доктрина Мяра на тайната доктрина
Келтска алхимия Граалът Майстор
Центърът на света Ритуалът като мяра Светата земя
Ключът за светилището Повелителите на островите Камъкът на съдбата
Нацията като мяра Пилат Понтийски Първият тамплиер
Тайният код на Мария Магдалена

Ритуалът е особено действие, определящо характера и поведението на човек. Това е своеобразен гейс, който по един уникален начин задава неговия поведенческия характер и определени изисквания към пространството и към символа. Всъщност, ритуалът сам по себе си се явява сложен и многокомпонентен символ, насочен към реализацията на различни задачи.

Обикновено ритуалът е многослоен и е разделен на различни нива, всяко от които съответства на едно или друго условие. Ритуалът, преди всичко, представлява възможността да се настроиш на определена тоналност и независимо от нивото на самия ритуал и подготовката на конкретния човек, това да е процес на инициация.

Подходът и отношението към ритуала в различните култури, системи и ордени имат един и същи смисъл: да настроят човека на определена задача. Макар, че менталността на хората се различава и оттук се появяват толкова неразбираеми и противоречиви неща. Открехвайки завесата над понятието Ритуал, говорим за определено велико действие и творение, което е заложено в самите знания за това свещено действие.

Поръчайте книгите „Тамплиерът. Мяра“ и „Тамплиерът. Ритуал“

3339
top