Институт за развитие на човека

Институтът за развитие на човека е проект, насочен към развиването на човека чрез увеличаването на личното му усилие, като при това самият процес на развитие се явява най-важната инвестиция директно в човека.

Институтът за развитие на човека е система с комплексен подход за формиране на специални способности и възможности за реализирането на различни предварително поставени задачи.

Институтът за развитие на човека е система за постигане на мултифункционално състояние, целящо да не се допускат никакви процеси, водещи към различни отклонения и разрушения.

Институтът за развитие на човека формира у човека условия за постоянно усъвършенстване, което именно го прави съвършен. Съвършенството се опира на постоянството, а не на временността.

Развитие Стратегия на развитието Схема на развитието
Презареждане

3463
top