Ток-шоу Гуру

Ток-шоу “Гуру” е редовен телевизионен проект на украинската телевизия “Днепр-ТВ” и международния етнически център INBI World.

Участници в шоуто са инструктори, майстори, представители на различни традиции и направления. Това са професионалисти в различни области и специалности, които гледат на своето дело преди всичко като на метод за усъвършенстване, а не просто като на начин за изкарване на прехраната. Сред героите на шоуто са актьори, лекари, учители, художници и т. н. Провеждат се разговори с представители на различни направления, носители на традиции, майстори;

Водещ на шоуто е Олег Михайлович Чорне (ЧОМ) — изследовател на традициите и практиките на древните култури, пътешественик, автор на множество книги и статии за бойни изкуства и за даоистка алхимия, той е и основател на международния център за етнически култури INBI World.

Ток-шоуто “Гуру” протича в лека, непринудена атмосфера. Във всяко предаване участват от един до трима гости. Водещият задава въпроси и изгражда разговора.

Ток-шоуто може условно да се раздели на 3 функционални части:

  • Разговор/дискусия, отговори на въпроси на водещия; 
  • Кратка демонстрация на направлението/практиката (1–2 минути);  
  • Демонстрация на обучението на аза, представено от направлението (като пример се взима един или няколко зрителя от публиката).


Отделно се провеждат:

  • Интервю с всеки от участниците (в удобно време преди или след снимките на ток-шоуто);  
  • Демонстрационен видео материал /портфолио на участника.


Всеки участник в проекта по възможност предоставя:

  • Свои фотографии в процес на изпълнение на практиката в съответната форма/облекло; 
  • Видеоматериали със собствено участие;  
  • Музика, музикален мотив, съответстващ на практиката, която се  представя;  
  • Текстово описание на своята практика;
  • Биография.


Тези материали са необходими за оформянето на предаването, добавяне на специални вставки с информация за участниците, детайли по озвучаването.

 

442
top