Торбата на суфиите

// Кабу-Абу-Бакр, възлюбеният град
твоите цветя благоухаят в нощта…
// И сладко пее славеят своята песен
Родена от твоята красота…
// В безкрайните простори на пустинята
Ще намериш ли оазиса на чудесата?..

Малик ал-Илм

Проектът „Торбата на суфи” е игра на различни състояния на човека. Зад всеки неин епизод стоят дълбоки принципи, които водят до осмислянето на развитието като опит. Този проект може да се възприеме като реализация на принципите на Изгубения град (виж книгата „Торбата на суфи”), когато човек е живеел по други закони и понятия. Пред мен стои задачата да изявя, да покажа хора търсещи, способни да извървят пътя на познанието. И едновременно с това да разкрия нещо от това познание.

Защо “Торбата на суфи”? Защото това е пътят, който разделя различните състояния на търсенето, а те от своя страна позволяват на човека да задържи собственото си развитие, вместо да потъне в неконтролируемия свят. В основата е концепцията за работа (“амал"), осмисляне, анализ, а не просто свободни мнения. Човек не трябва да замърсява ума си с нагласи, за които не е намерил лично потвърждение. Важен е личният опит и разбиране, те са на първо място.

Важно е да се изяви човек, да се разкрие, да му се даде възможност да се опре на собствените си разсъждения, истината за които е познанието за себе си. “Торбата на суфи” е проект, чиято основна цел е напълването на човешкия мозък, създаване на усилия и способност за познаване на един от начините за развитие.

 

1371
top