ALQUIMIA Travel

Движението на човек от древността насам е определило възприемането му на пространството. Човек никога не се е скитал и не се е движил по света просто така. Той винаги е бил в търсене на нови възприятия, в търсене на качество, което да го напълва и да му дава определени преживявания. Днес, когато човечеството има възможност да се мести от една точка на планетата в друга с различни видове транспорт и с различна скорост, имаме шанса да възприемаме света на ново качествено равнище.

Съвременните ритми обаче все по-често не ни позволяват да обърнем внимание на реалността на това, къде, кога и защо пребиваваме. Пътешествията се превърнаха по-скоро в бягство от реалността, отколкото в търсене на нещо ново. Умението да се събудиш, да преживееш и да разбереш накъде и защо вървиш и е истинската задача на дадения проект. Проектът «ALQUIMIA Travel» е авторски проект. Всяка програма е резултат от дълга изследователска работа.

Туровене не могат да бъдат изравнени технически, тъй като всички те са нестандартни и зад всяко изглеждащо просто техническо описание лежи огромна работа на множество хора. Всички гидове са изследователи и всяка програма носи изключително познавателен и развиващ характер. Вие действително познавате страната (или страните) през призмата на реалното усещане за нея.

Проектът включва не повече от 3–5 експедиции на година. Особеното на проекта е в това, че не ние се нагаждаме към вас, а обратно. Разбирането, че „клиентът винаги е прав” тук е неприемливо, тъй като нашите енергийни, физически и дори финансови разходи ни позволяват честно да гледаме в очите тези, които пътешестват с нас.

2488
top