Храненето на бъдещето

За хранене с кристалите

 

Храненето с кристали и минерали се определя от две важни понятия:

 • Хранене (изпълване) със самите кристали и минерали;
 • Геометрична форма на кристалите.

Хранене с кристали и минерали

На първо място ние се интересуваме от кристали, които имат правилна структура, т.е., вътрешна геометрия, което позволява да се натрупва енергия, необходима на тялото. Кристалната структура е характеристика на физическите свойства и химическите съединения. Ето защо ние трябва да разбираме естествената способност на кристала да се храни, т.е. да абсорбира енергия отвън или да я изработва вътре. Ако кристалът може да избира от околната среда енергия, от която се нуждае, значи той е в състояние да подобрява своята структура. Именно този индикатор определя това, към което може да насочи енергията на един или друг кристал. Колкото по-правилна е събирателната сила и геометричната форма на кристала, толкова по-силен е той.

Геометрична форма на кристалите

Именно геометричната форма на кристалите е първият ориентир, формиращ  отношението на хората към кристала като продукт, тъй като геометрията е условие за съществуването на силата и всеки геометрични модел има своя собствена честота. Освен това кристалът сам по себе си е форма, която характеризира  развитието на пространството.

Формите на кристалите са три вида

 • Обемна форма
  Определя тялото, което се развива в три измерения (три посоки). Тази форма притежават кристали, свързани с определени закони за пропорция и способни да генерират сила. Такъв кристал съдържа в себе си съвършената енергия на мястото, където се намира (гранат, пирит).
   
 • Осева форма
  Той се характеризира със спецификата на мястото, което от своя страна има висока честота на енергия. Тези кристали са ориентирани в една посока, те най-често са с удължена форма (кварц, аквамарин, планински кристал, рутил).
   
 • Линейна форма
  Кристали с енергийно съдържание   с две отделни направления. Те са ценни със способността си да променят енергията (рубин).


Всички тези форми образуват различни комбинации. В природата енергийно определимите комбинации са общо седем. Наричат се сингония, а разделянето се определя от формата, има най-разнообразни – от най-съвършени до кристали с триъгълна форма. Съвършените кристали са в състояние не сама да съберат максимално количество енергия, но максимално да генерират форми от сферичен или кубичен вид. Кристалите с триъгълна форма имат три оси с различна дължина, но те не разполагат с необходимия ъгъл на въртене или размотаване на енергията.

Именно този ъгъл съдържа и основната тайна на кристала, тъй като той дава силата, която се възприема от различните мистици и въплъщава в себе си фундаменталния закон на изменение на енергията с помощта на един или друг кристал. Тъкмо той образува и така нареченото "семе на кристала".

 

   1985  

Задай въпрос


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.top