Храненето на бъдещето

Мед

Хранене на бъдещето > Подхранване с кристали > Мед

История на меда

Медът се е появил на нашата планета, когато Земята е придобила определена единна и завършена форма, след което тя е можела не само да използва енергията от пространството, но и да изразява своята собствена. Смята се, че от момента на въпросното формиране, Земята е придобила 13 свойства. Това се споменава в шумерските записки и китайския трактат “Ши дзин” (Shi jing). Тринайсетте качества представляват тринайсет вида геометрия, всяка от които формира своя собствена сила, доста често почитана като тотем. Именно тази сила е позволила на Земята да взаимодейства с пространството. Така са се появили първите форми на живот, включително и тази на човека.

Споменаване за появата на меда от тотемната сила намираме при Моисей, който отбелязал тотемната роля във формирането на пчелите, а именно тотемът на лъва. Или, по-просто казано, той имал предвид силата, която се изразявала в асоциативния образ на лъва. Медът е нектар, който на първо място бил необходим на самата Земя, за да можела да се развива. Той също така представлявал и нектар, който бил необходим и на боговете. Нектар, с който те можели да се хранят.

В Библията медът бива асоцииран преди всичко със структурата на земята. Само тази земя, която била възприемана като мед, давала нектар и мляко. Понятието за плодородие било неразривно свързано с понятието за това, че земята дава само ако притежава сила и само ако има мед. Така или иначе, обаче, всички богове на плодородието са свързани със свещената пчела, която не само събира мед, но и поддържа живота на растенията.

Пчелата била символ на развитието на растителността и като следствие, на животинския свят. Ето защо ни е трудно да кажем кога точно хората са започнали да използват мед, но при това пък е очевидно, че медът представлявал даденост, с която не само са се сблъскали, но и чрез която са се появили първите хора.

Първите веществени доказателства и артефакти, сочещи към употребата на мед, датират от периода около 7000 г. преди н.е. – известните скални рисунки в Испания. Или пък можем да говорим за стотици милиони години назад – периодът на формирането на Земята, защото един е въпросът за появата на меда, а съвсем друг – неговото осмисляне. Един от центровете за развитието на културата, свързана с меда, е бил Египет. В храма на Слънцето край Кайро може да се намери запис за меда, който датира, примерно, от XXIV в.пр.н.е. Освен това, следва да се обърне внимание и на Древен Китай, където независимо от “Ши цзин”, медът се споменава и в поезията на Цюй Юан (Qu Yuan, епохата на държавата Чу (Chu), XI–III в.пр.н.е.).

Поднасянето на меда в древността било много важно и значимо нещо. Той бил поднасян само на боговете и владетелите. През Средновековието медът също така бил използван и като валута, с която се разплащали в Европа. Всъщност подобно нещо съществувало и във времената на Юлий Цезар и Марк Аврелий, когато медът се използвал в качеството си на заместител на златото, за плащането на данъци. В тази връзка, е показателна етимологията на съвременното английско honey (мед). В древно-английския език била думата huneg, в съвременния немски език тя звучи като honig, а в гръцкият – knēkos (жълт), когато в същото време на санскрит kának означава злато.

Така че въпросът за меда е по-скоро държавен въпрос. И неслучаен е фактът, че културата на употребата на мед е започнала да се развива паралелно с възникването на първите държави – около 2100-2500 години преди н.е.

Тези, които ядели мед, можели да изменят своята природа. Така, например, в скандинавската митология, която до ден днешен вълнува умовете на много хора, сред множеството понятия, определящи магическата страна на живота на древните скандинавци, може да се изтъкне медното тяло. Това е тялото, което довежда духа до движение. Източникът на познанието лежи под корена на ясена, но каквито и сили да са спирали опитите на придобилия медно тяло да получи знания, не биха били преграда. Медът като еликсир и като нектар се свързват с понятието за Граала (Всепораждащата чаша).


Съществува там Котел с чудодеен мед,
Тези, които живеят там, пият от този мед.
Той никога не свършва; и така
Котелът винаги ще си остане пълен…


Възвеличаването на процеса на преобразуването (ферментацията), който характеризира силата на меда, видимо си заслужава да се отнесе към времената на формирането на култа към Дионис. Най-малкото, римският поет Овидий говори за “медния нектар” така, както и за виното. Описанието на важността на меда намираме в много значими източници и почтени трактати – при Ведите, Тората, Корана, “Ши дзин”, в шумерските писания и в хетския кодекс. Медът не е бил пренебрегнат и от Хомер, Платон, Аристотел, Демокрит и много други знакови фигури от античността.

Какво е това мед?

Независимо от всичко, което се е случвало, медът винаги е съществувал – и този, който е бил в древността, и този, който към дадения момент е претърпял толкова изменения. Нуждата от мед е ускорила процеса на култивиране на пчелите и развитието на технологиите, а също така е изменила и вибрацията на Земята, а технологиите от своя страна, са изменяли самото понятие за вкуса, а понякога дори изобщо са лишавали човека от възможността да го разбере (това особено се отнася за съвременните хора).

В наши дни протича определено изменение на честотните характеристики на Земята и популацията на пчелите мигрира в планинските и подпланински райони – преди всичко, защото цветята вече не притежават необходимата за тях биоактивност. Всъщност днес вече можем да говорим за това, че истинският мед се крие от хората и този факт ни лишава от възможността да употребяваме истински нектар.

В резултат на това се получава така, че производителят изкарва на пазара определен сурогат или имитация на мед, която понякога достига до 80%. Макар че дори съхранилият се натурален, ливаден, цветен мед, събран в местност с понижени честотни характеристики (където е отслабена силата на растенията), много често не е надарен със структурата, която би ни позволила да използваме меда по предназначение. Освен това би могъл дори да бъде вреден за нас, тъй като не ни дава сила, а точно обратното, я отнема от нас (изгаряйки тялото ни отвътре). Ето защо днес за мед може да се смята само този продукт, който преди всичко достига кристализация, а след това чрез нея повишава своите честотни характеристики, т.е. се превръща в кристал.

Качественият мед е продукт, който може да кристализира и точно такъв мед дава реална сила и е от полза за организма. В днешно време е най-добре да се получава мед директно от ръцете на пчелар или експерт. По магазините не може да има мед, тъй като, ако там се продаваше истински такъв, то той щеше да струва много пари и пак нямаше да има гаранция, че е истински.

В страните, в които медът се явява част от културата на хранене и следователно, съществува реална необходимост от неговото потребление, е много важно да се разбере, че той не може да бъде добър или лош, а само полезен или вреден. И в крайна сметка, не всичко, което се нарича мед, наистина е мед.

Каква е природата на истинския мед? Медът – това е преживяването на природата, преживяването на пространството, което създава растителността и я дарява със сила. Именно тази сила се събира от пчелите, за да могат след това да я свържат в структура, която изфинва природната сила. И в действителност само истинският структурен мед може да се смята за мед въобще, защото всичко останало са просто “продукти от мед”, които не притежават силата на структурирания мед. Ако се изразим с думите на гърците: медът – това е амброзия, която трябва да влезе във взаимодействие с нашето тяло, енергия и съзнание.

Медът може да освобождава човек от вътрешната топлина, а може и да наслагва и подхранва клетката или кръвта, или напротив, да ги претоварва. Ценността му не се изразява във факта, че в него има около петстотин полезни компонента или съединения, а в това, че те се намират в уравновесено състояние. Важното е процентът на калия и калция да превишава всички останали минерални съединения, за да може да има правилно уравновесяване на желязото, медта, мангана, магнезия и фосфора.

С други думи, в истинският мед всички тези минерали не представляват най-значимият елемент, а просто се явяват като строителен материал за кристала на меда, който трябва да има честота не по-малка от 10 Hz. И говорейки за състава, ние сме длъжни да разбираме структурата на меда и това дали е способен да генерира енергия или просто само ни подхранва. Важно е да се помни, че медът би могъл и да разрушава, ако не е цялостен или е изменен по някакъв начин.

Въздействието на меда върху организма

 • Допълва с енергия;
 • Явява се като антисептик;
 • Помага при лечение на правото черво, във връзка с колит;
 • Лекува диабетни язви;
 • Явява се като натурален ингредиент за балсамирането на течности;
 • Тонизира работата на далака;
 • Аналгетик, премахва болката;
 • Извежда токсичните вещества от организма;
 • Подхранва мозъка;
 • Подобрява зрението;
 • Повишава съдържанието на антиоксиданти в кръвта;
 • Притежава подмладяващ ефект, влияе на продължителността на живота.

Как да определим качеството на меда

Така, медът е уникален и сложен продукт, който на първо място трябва да бъде надежден и правилен. В днешния свят, когато той масово се филтрира, нагрява (пастьоризира), смесва или просто се разрежда, намирането и посочването на истинския мед е далеч непросто изкуство.

Всички тези манипулации са свързани с това да се осигури ниска себестойност на меда. Прави се с цел да се изкарват пари, в резултат на което страда, както самият потребител, така и пчеларят, който съвсем съзнателно подменя меда, а при някои случаи дори създава отрова и всъщност се явява престъпник. Пренебрежителното отношение на медицината и на много практикуващи диетолози към меда, не само е увеличило обема на некачествения мед, който се предлага на пазара, но и свежда до нула усилието на малкото останали честни производители, да не тръгнат срещу съвестта си.

Етикетът с надпис “Мед” и красивата цветова гама отдавна са станали главен ориентир за много хора. Основният показател за меда се явява ароматът. Той трябва да бъде фин, устойчив, достатъчно плътен и трябва да съдържа в себе си остатъчна слабост. Вкусът трябва да улавя процесите на ферментация, ако медът е достигнал стадия на кристализацията, киселинността и дъбилните вещества. Истинският мед не може да се развали и да умре, тъй като представлява кристал. Най-древният мед, който е бил открит от археолозите е на повече от 3500 години. Той е бил намерен в Египет и е имал нормален устойчив вкус.

Днес истински мед може да произлезе само от планински регион или от район с повишена радиация, която да може да поддържа силата на растението. Но това има и своите минуси, защото в момента потенциалът на планинския мед превишава сто пъти този на равнинния и степния мед. А това всъщност е определена сила или контакт с нашето тяло. Мед, който не е събран в планините, вече не е способен да встъпи в нужната реакция с ферментите на нашето тяло. Ако този слаб мед се съедини с гореща вода (както се препоръчва на болните от простуда), тогава ефектът му става дори негативен. Равнинният мед е много зависим от всякакви въздействия и е хиляда пъти по-слаб в тези случаи, отколкото планинският (структурен) мед.

Особеност

Медът представлява кристална форма, която е способна да съхрани природното усилие, чийто изразител се явяват пчелите. А те са тези, които събират сила. И за да може да имаме сила, трябва да ядем мед.

Медът е вещество, което се използва за лечение във всички традиционни култури и затова е важно човек да може да разбира и да се ориентира в неговото качество. Дори неправилното съхранение на този продукт може да сведе до нула много от функциите на меда. И най-важното е да имаме именно кристален мед, който може да съхранява своята цялостност, въпреки многото неправилни въздействия върху него. Тоест най-важният показател е неговото структуриране, което трябва да започне не по-рано от три месеца и не по-късно от девет месеца.

Съхраняване на меда

Медът трябва да се съхранява в чисти и плътно затворени съдове. Най-добри в този случай са стъклото и порцеланът. На сухо, прохладно и чисто място. Много важно е да се избягва попадането на преки слънчеви лъчи върху него.

Друго важно нещо е да не попадат ненужни съединения в меда и да не се съхранява в целофан или глинени съдове, тъй като може да започне да изяжда пластмасата или да извлича тежките елементи от керамиката.

Температурата на меда не бива да надвишава 70 градуса (както във водата, така и при неговото нагряване, когато доста често, за да могат да го излеят от кацата, повишават температурата му много силно). Друго важно нещо е температурата да се изменя постепенно, а не рязко, ако изобщо това е необходимо.

Пчелата в политическата, религиозната и обществената символика

 • Папа Урбан VIII използвал изображението на пчела за своя герб.
 • Пчелата била знакът на царя на Долен Египет във времената на Първата династия (3200 г.пр.н.е.).
 • На флага на Наполеон били нанесени редица летящи пчели, а неговата дреха били обшита с техните изображения.
 • През III в. преди н.е. пчелата била изобразена върху монетите на гръцкия град Ефес.
 • Пчели били наричани жриците на много богини от различни традиции – Кибела, Артемида (Диана), Деметра, Персефона и Афродита.
 • Пчелата била символ на античните божества Артемида (Диана) и Ерос (Амур).
 • Пчелата станала символ на преданост и покорство при египтяните, рисуващи я на своите молби към фараона.
 • В християнството летящата пчела символизира душата, встъпваща в Царството Небесно. Християните често сравняват църквата с кошер, а себе си с пчели.
 • Пчелата се явява символ на Дева Мария и християнските светии Амвросий и Бернар от Клерво.
 • В много страни пчелата се смята за символ на поезията.

Вкусът на меда

Типове мед (медоноси) Вкусови особености
Акациев светложълт с фин вкус
Люцернов почти бял, добро тяло, добър като десертен мед; често го смесват с други сортове мед
Детелинов мек, светъл, често се смесва с мед от бяла детелина
Липов бял, леко горчив, когато е в чист вид, често се смесва с меда от детелина. При славяните дървото на липата се е смятало за свещено и е било сравнявано с Лада (покровителка на любовта и красотата)
От черна робиния (псевдо-акация) бял мед от много високо качество
От черно мангрово дърво светъл, течно тяло, леко солен вкус
От черна салвия много добро медоносно растение, ярко изразен характерен аромат
Къпинов червено-кафяв или почти бял цвят; не много по-ароматен от меда от детелина
От кръгъл снежноягодник (buckbush) нарича се Coralberry (Коралова ягода), светло-кехлибарен цвят, с приятен аромат
Елден от пурпурен до червен цвят; с изразен вкус, цени се от производителите на хранителни продукти
От котешки нокът (Catsclaw, лиана, растение от рода Uncaria, семейство Rubiacea) популярен сорт, бял цвят
От сладка детелина детелината дава огромно количество нектар, популярна е сред пчеларите в качеството си на източник на мед; бял цвят и мек вкус
От бяла детелина от бял до светложълт цвят с мек и възхитителен аромат
Памуков светъл цвят и мек вкус
От глухарче жълт мед със силен аромат
Евкалиптов варира по цвят и аромат, но като цяло е рязък и с лек лекарствен послевкус
Теснолистна върбовка (Fireweed, Chamaenerion angustifolium L) светъл цвят и мек вкус
От остролист самодивски чемшир (Gallberry, Ilex coriacea) светло-жълт цвят с приятен аромат; не кристализира
От златник (Goldenrod, Solidago virgaurea) жълт мед с богат вкус и аромат
От кръглолистна мента (Horsemint, Mentha rotundifolia) от бял до светло-кехлибарен цвят с ментов вкус, може да има силна миризма
Кленов от светло-кехлибарен до кехлибарен цвят, хубав вкус и аромат
Мескит (Mesquite) от светло-кехлибарен до бял цвят; обикновено го смесват с други сортове
Портокалов и цитрусов бял цвят, мек вкус с тънък цитрусов аромат
Малинов бял мед с изтънчен аромат
От палма сабал, палмето (Saw Palmetto, Sabal) наситено-жълт цвят
От дървовиден оксидендрум (семейство азалиеви, Oxydendrum arboreum, Sourwood или Sorrel Tree) воднисто-бял цвят с мек, възхитителен аромат, продава се основно във вид на медени пити или парчета от пити
От палафоксия Арида (един от видовете цветни растения от семейството на слънчогледите Asteraceae, Palafoxia arida, Spanish Needles) златисто-жълт с ярко изразен вкус, може да се смесва с мед от бяла детелина за получаването на мек мед със златист цвят
От сумах (род дървесни растения от семейството на сумаховите, Rhus, Sumac) светло-кехлибарен цвят с отличен вкус
От Клетра (Clethra alnifolia, Sweet Pepperbush) светло-жълт с мек вкус и аромат на цветя; за продажба постъпва под научното наименование Clethra
От Лирово дърво или дърво лале (Liriodendron tulipifera, Tulip Poplar) червеникаво-кехлибарен цвят с приятен аромат
От горска ниса (Nyssa silvatica, Tupelo) светло-жълт цвят с мек вкус и гъсто тяло. Не става на гранули
От вика (кръмен грах, най-добрият сорт кръмни култури, Vicia, Vetch) воднисто-бял, мек. Широка гама от аромати, цветове и плътностиМед, който се препоръчва в проекта Хранене на бъдещето


Мед "Беловодье" от пчелина на дядо Хасан

Геометрия на меда: кубична
Период на кристализация: шест месеца
Място на формиране: Алтайските планини
Плътност: 1,415 – 1,45 г/см3
Пречупване: 1,403 г/см3
Честота: 12 – 18 Hz
Цвят: от светло-жълти до тъмно-кафяви (черни) оттенъци
Вкус на меда: сладък
Сезон за приемане: между сезоните
Време на прием: от 9.00 до 11.00, от 16.00 до 18.00
Система на тялото: сухожилна
Празник: 17 април (денят на Св. Зосим, денят на меда)

Медът Беловодье е родом от Солтонския район, Алтайския край (географски координати: 52°38′00″ N 86°22′00″ E). Пчелинът е разположен в екологично чист район на 440 м. надморска височина в долината на протока Сорока. Медът е изготвен от различни билки: островни и степни билки (детелина, обикновен риган, звъника, еленски мъх, седефче, левурда, жълта сладка детелина, подбел, маргаритка).

Преимуществата на продукта:

 • натурален; при изготвянето му не се използват никакви добавки;
 • не се нарушава нито едно звено от цикъла за получаването на меда;
 • събира се на височина, която позволява да се получи кристализирал мед;
 • в кошера се поддържа правилна геометрия.

За меда

Мед АВА (Пчелин АВА)

АВА е традиционен продукт на пчеларския отрасъл, получен в пчелини, в които живеят пчели с изменени параметри на енергийната си честота. АВА е продукт от ново поколение, дори може да се каже, че е модифициран, специален мед. Той се получава от различни билки в екологично чистия регион на Алтайския край: островни и степни билки (детелина, обикновен риган, звъника, еленски мъх, седефче, левурда, жълта сладка детелина, подбел, маргаритка). Но основният ефект на дадения мед е свързан с неговата енергийна честота.

Отличителна характеристика на меда АВА се явява неговата изключително висока активност, която е причината да притежава особена кристална решетка. Той буквално е наситен от милиони частици, които съдействат за уравновесяването на нашето силово поле и структурата на всяко едно вещество в нас.

Структурата на АВА представлява сама по себе си определена сферична форма с повече от 49 активирани оси, което всъщност определя неговата висока активност. Носената от него честота е 5 нива по-висока, отколкото при обикновения мед, поради което се препоръчва да се консумира веднъж в седмицата, а не ежедневно. Идеалното време за приемането на меда е петък.

Усилва обонянието и чувствителността на вкусовите рецептори. Освен това ускорява растежа на косата и усилва процесите на подмладяване в организма, т.е. инициира процесите на подновяване на клетките.

За меда

Изумруден мед

Доставчик: Алтайский дракон
Геометрия на меда кубична
Период на кристализация: девет месеца
Място на формиране: Алтай
Плътност: 1,415 – 1,45 г/см3
Пречупване: 1,403 г/см3
Честота: 18 – 22 Hz
Цвят: изумруден
Вкус на меда: сладък
Система на тялото: сухожилна, ендокринна
Форма на хранене: тяло на събиране, резонансно тяло


В наши дни много рядко може да ни се удаде възможност да намерим истински мед. Истинският мед повишава, а следователно подобрява честотните характеристики на тялото. Днес вече можем да констатираме реалното загрубяване и понижаване на качествата на меда или, с други думи, неговото изчезване, което е свързано с изменението на ролята на цветето на нашата земя. Тече определено преразпределение на силите в цветето. Макар че наблюдаваме и един друг факт – нарастващата способност на пчелите да извличат от цветята сила, притежаваща други свойства.

В тази връзка, изумруденият мед се явява реално откритие, защото сам по себе си той представя истинските възможности на меда и неговата реакция на изменението на честотните характеристики на земята. Ако по-рано адаптацията към изменението е протичала благодарение на помощта на пчелите отвън, както наблюдаваме в случая с АВА, то даденият мед ни дава надежда за появата на нов вид на нашата земя, който да е с по-високи честотни показатели, по всяка вероятност, за сметка на изменението на самите пчели. Тоест, можем да говорим за появата на по-съвършени пчели. Дори бихме могли да кажем, че това ще са своеобразни “пчели-йоги на бъдещето”.Изумруденият мед е получен от енергийно активна флора на територията на Планинския Алтай. Пчелинът е разположен на 2200 метра надморска височина.

Особеност на меда:неговата повишена честота, която не му позволява да кристализира нормално, ако бъде махнат от високопланинското място, на което се намира. Същевременно неговата активност ще се съхранява много дълго, до 3 години, след което ще загуби своята ценност.

Консумация: да се използва на малки дози, не повече от супена лъжица. Медът се явява самостоятелен продукт и за да може максимално да се извлекат полезните му свойства, е най-добре да не се съчетава с храна.

Състав: ангелика, акация, трънка, роза, левурда, орлови нокти, рилски ревен, пясъчна еспарзета, детелина, златна пръчица, теснолистан върбовка, дива мащерка, салвия, мента, обикновен риган, змеева глава, жълтурче и други планински растения.

За меда

Въпроси и отговори

Как изглежда и каква консистенция притежава медът, който е кристализирал?
Той има повишена плътност, в сравнение с младия мед.

По време на своето съхранение, отгоре на сгъстения мед се образува прозрачен слой. На какво може да се дължи това разслоение в него? На нарушаването на условията на съхранение или на още нещо?
Може да съществуват няколко варианта. Например, степента на кристализация на меда е достигнала своя максимум и той е започнал да се разпада на маси от различни субстанции.

Допълнителна информация на адрес: pitaniebudushego@benchelero.ru

   2364  

Задай въпрос


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.top