Интегрална алхимия

29 септември01 октомври 2017

Москва, клуб „ИНБИ“

ЧОМ. Фестивал „Даманхур. Изкуството на настройката“

06 — 08 ноември 2017

Уфа

ЧОМ. Фестивал „Интегрална алхимия”

06 ноември 2017

Уфа

ЧОМ. Кръгла маса „Интегрално поле”

04 — 08 май 2018

София, България

ЧОМ. Семинар по интегрална алхимия

20 — 22 юни 2018

Старият Орхей, Молдова

ЧОМ. Програма „Орфически мистерии“

17 — 23 ноември 2018

Владивосток, Русия

ЧОМ. „Отвъд ограниченията“. Програма „The Perfect One. Man“

22 — 24 юли 2019

България

ЧОМ. Програма „Орфически мистерии“

top