Даоистко тяло

26 октомври 2017

Владивосток

ЧОМ. Семинар „Алхимията на ветрилото: Изкуството на пурпурната пеперуда“

27 — 28 октомври 2017

Владивосток

ЧОМ. Семинар „Алхимия на Ба Гуа“

03 — 05 ноември 2017

Уфа

ЧОМ. Семинар „Построяване на алхимично съзнание. Учение на безсмъртния Цао Годзю“

10 — 23 ноември 2017

Москва

ЧОМ. Програма „Учение на безсмъртния Лю Дунбин“

28 — 30 ноември 2017

Санкт-Петербург

ЧОМ. Семинар „Учение на безсмъртната Хе Сянгу“

28 — 30 ноември 2017

Санкт-Петербург

ЧОМ. Семинар „Учение на безсмъртния Лан Цайхъ. Познание на личния код“

01 — 03 декември 2017

Санкт-Петербург

ЧОМ. Семинар „Практика на безсмъртния Ли Тъгуай. Освобождаване от мътните води“

01 — 03 декември 2017

Санкт-Петербург

ЧОМ. Семинар „Изкуството на Златния еликсир: учение на безсмъртния Лю Дунбин“

04 — 06 декември 2017

Санкт-Петербург

ЧОМ. Семинар „Изкуство на формиране на Дантиен. Учение на безсмъртния Цао Годзю“

07 — 09 декември 2017

Санкт-Петербург

ЧОМ. Семинар „Учение на безсмъртния Джан Голао. Развиване на дишането на костенурката“

15 — 17 юли 2018

Москва

ЧОМ. Семинар „Пречистване на костния мозък“

26 — 28 октомври 2018

Хабаровск, Русия

ЧОМ. Семинар „Алхимия на Тайдзи Цюан“

26 — 28 октомври 2018

Хабаровск, Русия

ЧОМ. Семинар „Тайдзи Цюан с ветрило“

10 — 11 ноември 2018

Владивосток

ЧОМ. Семинар „Алхимия на Ба Гуа: тринадесет монади“

12 ноември 2018

Владивосток

ЧОМ. Семинар „Алхимия на Тайдзи цюан“

16 — 20 януари 2019

Москва, Русия

ЧОМ. Семинар „Построяване на алхимичното тяло: деветте цинобърни еликсира“

12 — 21 март 2019

Барилоче, Аржентина

ЧОМ. Програма „Учението на безсмъртния Лю Дунбин“

13 — 16 май 2019

София, България

ЧОМ. Семинар по даоистка алхимия „Бяла пагода“

17 — 20 май 2019

България

ЧОМ. Семинар по даоистка алхимия „Зелена тераса“

top