Отговори на въпроси по образованието

Каква е хронологията на периодите на формиране на съзнанието?  Какви аспекти на съзнанието се формират във всеки период?

Ако говорим за всеобхватно, така да се каже, изчерпателно познание за човека, то тук ние се сблъскваме с три нива на честотите

Делта-честоти – човек с неразкрито съзнание или човек, който нивелира своето съзнание, където емоциите и реакциите въобще не позволяват на мислите да се зараждат и още повече – да бъдат контролирани.

Алфа-честоти – съзнание, при което се реализира ниво на човек и неговото умение да развива и, най-важното, да може да оперира със своя мозък

Бета-честоти и по-високи – съзнание, което много хора наричат божествено, определят го като откровение и не го свързват с човешката воля. Много често това действително е така, когато човек не е познал предварително алфа-честотата и без да е подготвен той е попаднал в по-високи честоти, където управлението на мозъка е пъти по-сложно.

Човек става безличностен ако не познава „човешкото съзнание“, независимо от това дали е надарен със свръх-състояние, в което може да пребивава, без да е способен да го развива. Развитието представлява този акт на познание, който определя това дали сме личности и дали можем да творим, или сме безличностни и можем само да следваме.

Така, както разбирам, във въпроса е заложен поетапен план за реализация на творението. При момичетата до 3.5 години (времето на формиране на матката) и до 4 години при момчетата (времето на формиране на хипоталамуса), съзнанието не притежава сила и не може да се разглежда личностно. Следователно, то се намира в някакво абстрактно състояние, което не бива да се нарушава и още повече да се усилва.

В периода между 3,5 – 7 години при момичетата и 4 – 8 при момчетата, се формира основа за подхранването на мозъка, когато детето започва да оценява заобикалящия го свят без, обаче, все още да е готово да го разбира и осъзнава. През това време то не бива да бъде натоварвано и трябва да бъдат създадени условия, при които да се намира в покой.

От 7 до 14 годишна възраст при момичетата се формира условие за съществуването и развитието на мозъка. При момчетата това се случва между 8 и 16 години. През този период те гледат на света не толкова умствено, колкото чувствено, и е много важно съществуването им в този момент да не бъде изместено в емоционалната сфера. Но тук веднага възниква въпросът: а, разбира ли детето, и още повече неговите родители, разликата между емоция и чувство?

В периода между 14 и 21 години, при момичетата приключва процесът на формиране на организма, а следователно и процесът на формиране на мозъка. При юношите формирането на мозъка приключва на 24 години.

В периода между 21 – 28 години, жената може реално да се включи в процеса на формиране на съзнанието, а при мъжете този процес се случва между 24 и 32 години. Т.е., това е времето, в което съзнанието трябва реално да се развива. Проблемът се изразява в това, че точно тогава образованието приключва, вместо реално да започва.

От 28 до 49 годишна възраст жената е длъжна да насочва своето съзнание към задачите, които тя поставя пред себе си. При мъжете този период е от 32 до 56 години.

На 49 години при жените и 56 години при мъжете настъпва менопауза. При жените матката престава да подхранва мозъка, а при мъжете престава да се реализира функцията на черния дроб, която е насочена към подхранването на мозъка. По-нататъшното развитие на човек зависи от неговото умение да превключва себе си на друга честота. Ако това не се направи, мозъкът преминава в стадий на умиране.

Как трябва да се подходи за по-правилното написване на статии, тезиси и анотации за публикации в сборници? Аз притежавам знания в нужната област, но когато стане въпрос да се изразяват мисли във формата на текст се вцепенявам или просто не се получава да напиша това, което мисля, или пък се получават изречения с отделен един от друг смисъл.

Въпросът всъщност не е толкова сложен. Просто трябва да започнете да пишете. Липсва Ви съсредоточение и умение да удържате задачата в съзнанието си, когато пристъпвате към нея? Тогава просто пишете, преписвайте и пак пишете. Нужно е постоянство и тренировка.

Въпросът тук се състои в съотношението между целите на обучението и средствата, и това доколко адекватно може се да постигне поставената цел, използвайки предлаганите средства. Аз не си служа с понятието цел, защото го смятам за уловка. Ето защо, за да можем съвместно да стигнем до разбиране на вашия въпрос, трябва да сме наясно с езика, който всеки от нас използва. И тук въпросът се разпада на множество подвъпроси.

Какво е това цел? Какво разбирате Вие под думата „цел” и какво аз? Какво представляват средствата за Вас и какво са те за мен? И така нататък. Ако наистина Ви е интересно да получите яснота по този въпрос с моя помощ, то ние изначално трябва да се абстрахираме от своя Аз, иначе ще ми се наложи да напиша цяла статия по зададения от Вас въпрос. А, иначе, моето ниво не е достатъчно високо, за да мога да Ви отговоря така набързо в две изречения.

Вие споменахте, че е изключително важно човек да се научи да възстановява симетрията на своето тяло. Но, не ми стана съвсем ясно, по какъв начин чрез метода на вътрешното усилие, който се използва (а това, както разбирам, преди всичко е концентрацията), може да се достигне до тази цел. Нали концентрацията представлява точно обратното – усилване на определена част, за сметка на всичко останало. По какъв начин концентрацията върху отделни части на тялото може да доведе до осъзнаване на цялото тяло? По мое мнение, осъзнаването на собствения ни обем, обема на нашето тяло, трябва да се придобие по-рано, но това се пропуска и се предполага, че би трябвало да е нещо естествено.

Това са вече зачатъци на анализ. Анализът произхожда от условията за размишление или разсъждение. За анализа са нужни факти. Анализът не може да се състои само от една мисъл или реакция на нещо. Понякога за да се произведе един единствен анализ са нужни години. Анализът е условие за опериране с лявото и дясното полукълбо. Ето защо, преди започнем да развиваме мозъка си, първо трябва да разберем дали сме наясно как да го подхранваме.

Действително, жените първо трябва да разберат напълването на матката, преди да опознаят напълването на мозъка. Това е свързано с тяхната физиология. Но, съдейки по въпроса Ви, мисля, че сте на път да изясните пред себе си какво представлява анализът. Важното е да не се отклонявате и да не преминете на ниво въпроси, където отговорът не се осмисля.

Как е възможно да слушаме усещанията си и едновременно с това да не се концентрираме на тях, за да не ги усилваме и да не се потапяме в тях?

А за какво да ги слушате? Първо разберете природата на чувствата и природата на преживяванията. Затова е нужно да удържате задачата. Ако мозъкът съществува без задача, то той престава да бъде част от своя притежател. Дори и самото спиране на съзнанието представлява задача.

На семинара вие казахте, че е необходимо децата първо да бъдат обучавани на ритъм, след това на театър и накрая на журналистика. Така, както разбирам тези три етапа съответстват на трите начални етапа на развитие на децата. Искам да попитам за театъра, защото тази тема е достатъчно сложна за мен, на фона на това, че имам трима сина. Театър, в смисъл да ги обучаваме как да преживяват чувствата си без да усилват емоциите си ли? Какъв точно е механизмът?

Театърът е изкуството да позиционираш себе си в пространството, изкуството да преживяваш пространството. Това е един комплексен процес на обучение, който трябва да се построи, и за който е необходим определен набор от навици и изменения. Винаги е трудно да се говори по принцип, затова е необходимо да се научим как да подреждаме конструктора наречен живот. И проблемът тук не е в незнанието, а в това, че ако не работим над него всеки ден, нищо няма да се получи.

 

17 май 2016

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката


12 0
| 3440 прегледи |
Етикети:

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5