Алхимията на Сет

Алхимията на Сет отразява самите закони на алхимията. Фундаментално погледнато, за да разберем що е алхимия, трябва първо да вникнем в закономерностите и мярата на пространството, а също и в процесите и взаимодействията, коите ние инициираме в него. Казано иначе – трябва да сме наясно с химичните и физични закони на битието. Същността на алхимията се формира от пространството и реакциите, които можем да извършим в него и именно на това е построено „Великото творене” (лат. MagnumOpus – б. прев.). Резултат от действията, съответстващи на алхимичните закони, са енергийни процеси, които не подлежат на разуршителното въздействие на времето. Пример за това е концепцията за „живака” в алхимичния модел на херметизма, произлязъл от египетската алхимия – основата на всички алхимични науки, ако не по име или по време, то поне от гледна точка на класификацията на условията. А фундаменталното сред тях е именно разбирането за алхимията на Сет.

Нека повторим още веднъж: навлизането в алхимичния процес започва с вникването в условията. Сет е хаосът, неподредеността – основополагащата характеристика на нашето поле на съществуване. Хаосът е понятие, свързано с времето и неговото всепоглъщащо разрушително въздействие. Ние трябва да го приемем като даденост и да се учим да го преобразуваме. Колкото до теорията, че светът е произлязъл от хаоса, това всъщност е описание на един от алхимичните процеси, който, разбира се, е зададен от макрокосмоса. Той ни предоставя възможността да живеем в законите на трето интегрално поле, в което енергиите пребивават в неподредено състояние. С други думи: енергията в нашето пространство се намира в ярост заради липсата на регулиране и контрол.

Четете по-подробно тук.

15 ноември 2018

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката


0 0
| 440 прегледи |
Етикети:

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5