Енергията на матката

Разбирането за матката и енергията й представлява единно цяло, ако разглеждаме тази тема през призмата на естествената физиология, и нещо разделно, ако подходим към въпроса от гледна точка на усилието, което този орган може да сформира, създавайки допълнителни възможности за жената. Матката е своеобразен генератор в женското тяло, но той далеч не е включен у всяка жена. Това води до разлики в усилието на матката и най-важното  в способността за улавяне на допълнителна енергия.

Много важно е, разбира се, качеството на енергията на самата матка, но усилието е все пак привнесен процес и за да го разберем, трябва да се научим да различаваме времевите показатели на матката от извънвремевите.

Времеви показатели на матката

Времевите показатели на матката са преди всичко температурните показатели, с чиято помощ определяме състоянието на органа според принципа «топлина – хлад». За матката е характерна способността да усвоява както вътрешната температура, така и външната. Жената може да се освободи от тази утилитарна зависимост, едва когато подчини матката на извънвремевите характеристики. Сексът също се причислява към тази група показатели, тъй като оказва въздействие върху температурната среда на матката.

Към времевите показатели се отнася също и процесът на подхранване на матката с кръв. Насищането с кръв определя поведението на матката в процеса на менструация. Ако този орган живее в равен ритъм, често определян от цялостния ритъм на живот на жената, тогава се нарушава кръвоснабдяването в него, което блокира работата му и създава условия за застой на енергията.

Това води до нарушаване на метаболизма в матката, което прави невъзможен процеса на разтваряне и усвояване на хормоните. Вследствие от това възниква недостиг не само като цяло, но и в частност. И тази частност може да парализира изцяло нормалното съществуване на жената, тъй като така се нарушава постъпването на енергия в костния мозък. В резултат на това се получава нарушаване на процеса на изработване на кръвни клетки и се получава недостиг на кръв. В този случай матката започва да подяжда сама себе си.

Това води не само до нарушаване на вътрешните процеси в тялото на жената, но и до създаването на проблеми за бъдещото потомство, ако жената желае да има деца. Защото раждането на дете се превръща по-скоро в медицинска форма на възстановяване на матката, при което се взима енергия от плода. С други думи, неподготвената матка не може да подхранва плода нормално и източва жизнения ресурс на детето в утробата. В резултат се ражда дете с понижена жизненост.

И това не е всичко. Неподготвената за раждане матка пречи на формирането на по-висшите свойства на плода, т.е. на това, което наричаме дух или душа. Става дума за онези параметри, които се формират под въздействието както на майчината (времева) и бащината (дестилирана в матката) енергия, така и на пространствената.

И ако за неподготвения човек е трудно да разбере пространствената енергия, много важно е да се разбере процеса на постъпване на този тип енергия. Тя може да влезе в организма единствено при процеса на сливане на яйцеклетката със сперматозоида. Смята се, че по време на това сливане енергията Ян започва да се трансформира (това е енергията на бащата). Тази трансформация води до формиране на вибрация с определена тоналност, която влиза в резонанс с пространството и привлича неговата вибрация отвън.

Този процес е свързан с идеята за прераждането. Тоест от бащата и майката всъщност зависи не само геометричното (енергийно) насищане на плода, но и неговото настройване към по-висши и по-низши форми на съществуване. Това означава, че матката предопределя не само физическите характеристики на плода, но и неговите енергийни и, най-важното, умствени характеристики.

Извънвремеви показатели на матката

За да разберем значимостта на матката в един по-дълбок смисъл, трябва да разберем как тя взаимодейства с извънвремевите характеристики. И първото, което ни интересува в това отношение, е геометрията на матката. Този параметър всъщност предопределя дали матката е способна да се намира в определено напрежение. Най-важното тук е целостта на матката.

Матката е своеобразен конус, който в основата си образува сфера, а на върха – триъгълник. Ако се разгледат тези две фигури, може да се определи центърът на матката и взаимодействието й с извънвремевата енергия или да се коментира напрежението на матката във връзка с естествената или построената геометрия.

Ако това напрежение отсъства, можем да говорим за взаимодействие само с определена част от енергията ци. Ако това напрежение е налично, можем да говорим за взаимодействие с енергията дзин. Така разбирането за статуса на матката може да ни помогне да определим следващия ход в развитието си.

Извънвремевите показатели са много важни за подхранването на духа на жената. Ако времевите показатели подхранват тялото и акумулират енергия, то извънвремевите подхранват духа. С други думи дори ако матката не изработва високовибрационна енергия, тя все пак подхранва духа й. А това е много важна характеристика.

Семинар «Съвършената»

 

28 март 2014

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката


14 0
| 1485 прегледи |
Етикети:

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5