Повелителите на островите

Великобритания е островна страна. Всеки остров генерира особена енергия, което се дължи на взаимодействието на сушата със заобикалящата я вода.

Келтите смятат, че именно тази особеност на островите, плюс условията на разполагането им, създават възможността за зараждането на енергията на първочовека. Според шотландската митология такова място е езерото Финлаган. На островите на това езеро в периода 12 – 14 век се разполага резиденцията на клана Макдоналд, чиито представители били наричани «Повелителите на островите». Езерото Финлаган се използва от хората от древни времена, което свидетелства за неговата значимост. Някога то било място за среща първо на келтските вождове, а след това – на кралете на Франция, Шотландия и Англия.

Не по-малко интересен е и островът, свързан с процеса на инициация – Островът на закона. Остров Айлей добива особено значение за всеки човек, попаднал на него. Специалната енергия на острова инициира човека и укрепва енергийните и психическите му качества. Според една от версиите, името на това място произлиза от шотландската дума I-lagh, която означава „Остров на закона”, а според друга – то е свързано с една датска принцеса на име Лула.

Преданията за острова разказват за множество преобразувания, тук дори камъните и земята сякаш имат удивително жива форма. Никак не е странно, че хората на Фирборг, дошли чак от Испания (иберите) в търсене на място за инициации, свързани с превръщания, се спрели именно на този остров. Особен интерес към остров Айлей, впрочем, проявяват и Фионите, които идват веднага след народа Филборг и племето Дану. Това са всъщност първите хора, живели на територията на Ирландия и Шотландия, с които са свързани много чудновати истории. Смята се, че в опит да разкрият законите за достигане на безсмъртие, те изживявали живота си във връзка с мястото и действието. Освен това на остров Айлей живял не кой да е, а самият Фин, син на Куул.

Не знаете кой е Фин? Не знаете за Фингаловата пещера в Стафа, Фингаловата стълба в Агрила, креслото на Фингал на остров Скай? Нищо! Всички ние имаме възможността да получим мъдростта, която Фин добива, изяждайки свещената сьомга. Учудвате се? Именно така е било. И макар основните събития с Фин да са се случвали на остров Скай, Фиан предпочита да се занимава с усвояването на знания на остров Айлей.

Преданията свързват този остров също и с мястото, откъдето Фин напуска тази земя, или по-скоро с TirnanOg  (шотландски), откъдето той тръгва за Земята на вечната младост, проходът към която преминава именно през този остров. Смята се, че това място е недалеч от района, където днес се намира спиртната фабрика Порт Елън...

Интересно защо на местата, където днес се намират много спиртни фабрики, по-рано се разполагали различни светини? Спиртната фабрика «Bruichladdich» в Сент-Лоларан, «Lagavulin» в Сент-Мери (St.Marie), «Port Ellen» в Сент-Нахтон (St. Naughton). Още Боумор (Bowmore) – мястото, където се срещат всички светии и десетки други примери! И само едно от тези места е свързано с действителен библейски сюжет за светци! Отговор на този въпрос ще ни дадат две интересни легенди.

Първата е свързана с това, че на острова (отново в района на спиртната фабрика Порт Елън) бил намерен Камък на съдбата – същият като в легендарния Скоун! Тук може да има две версии – той е или къс от основната шотландска светиня, или са съществували няколко такива камъка. А това означава, че пребиваването на крале на този остров може да има по-дълбоки и мистични корени, свързващи ги с мястото.

Втората легенда е свързана с Пещерата на уискито. Тя потвърждава теорията, че процесът на дестилация е бил известен на келтите много преди да бъде открит в Средновековна Европа и че те са извършвали това в специални пещери.

На острова има една пещера, с която е свързан първородният звук, появата на живота и създаването на жива вода, т.е. на уиски. Легендата разказва как в пещерата случайно попада ранен жител на острова и докато лежи там, в устата му потича някаква течност, която го изцелява... Как може обаче спиртът да се дестилира без апарат?! Интересно наистина! Тук не бихме могли да минем без Уиски-медитация, а дотогава...

А дотогава, според магическия квадрат на келтите, следва да се насочим към свещените острови Мал (Mull) и Йона (Iona). Множество митични истории разказват за тези места. Те са неразривно свързани с името на свети Колумба и с ордена Йона, основан всъщност от тамплиерите, както и с различни друидски предания. Дълго време остров Мал бил наричан Островът на друидите. Освен всичко останало интересно е да се разбере чия е идеята и осъществяването на удивителните стъклени витражи, които са абсолютно нехарактерни за традицията на обичайната християнска теология. И защо те се помещават в християнската църква Килмор (Kilmore Church) именно на шотландския остров Мал?

Още една църква – църквата на Тиса – изразява идеята за поклонението пред аромата на възраждането. Много истории свързват остров Йона с феи и елфи. Съществуват и версии, че навремето Мария Магдалена и Исус Христос са посещавали този остров. Като цяло особеностите на пространството са запечатани не само в митовете и легендите, но и в материалните доказателства, които в крайна сметка поставят много въпроси пред човечеството – какви са били келтите, кои са били тамплиерите и какви са били християните в онези далечни времена?

Много камъни се свързват с легендарния Фин, а нощем оживяват едни от най-загадъчните камъни на острова – черните камъни или камъните на свети Йона.

Изобщо за мистичността на островите Мал и Йона може да се говори много. Те заемат изключително важно място в мистичния лабиринт на келтските знания. А пред хората, придобили тези знания, се разкриват истински видения, които ги подготвят за Острова на ясновидците.

Дали наистина съществуват персонажите от митовете и легендите можем да разберем вероятно най-добре на остров Скай (Skye). Това е едно наистина магично място. Скай е Островът на ясновидството. Още от древни времена той пази множество тайни. Тук се намират трите най-важни за историята на келтската култура и традиция замъка.

Първият, действителният и ясно осезаем замък Дунвеган, е мястото, където се пресичат истории за приказни феи с разкази за действителни кръстоносци. Вторият замък е замъкът на знаменитата келтска жена-войн Скатах, където Кухулин получава знанията на келтската алхимия. Именно тук той получава от Скатах всепронизващото копие габолг (Gae-bolg).

А третият замък е Талискер. Това е замък, който много трудно можеш да видиш веднага, макар в него до ден днешен да живеят всички магически жители от острова и не само от острова.

Когато слънцето залезе, на остров Скай започват да се случват чудни събития. Свещеният камък започва да излъчва енергия. В древни времена тя карала свещениците и жреците да изпадат в транс. Впрочем всички камъни на острова са необичайни и се делят на камъни на изгряващото слънце и камъни на залязващото слънце.

Дали ще повярвате или не, си е ваша работа. Много лесно можеш да повярваш обаче в това, че Островът на виденията е родното място на гайдата – множество истории и легенди свързват този музикален инструмент с остров Скай.

Някои могат да попаднат на този остров на чудесата чрез реална церемония по инициация на келтската алхимия. Тук можеш да си пожелаеш всякакви желания и най-интересното – да ги осъществиш. Разбира се, ако не са напълно фантасмагорични.

Впрочем, въпреки всичките си особености и цялата си значимост, този остров си остава един от многото. Всичко всъщност върши центърът на лабиринта – мястото, където се събират всички богове: Каланиш.

Остров Луис представлява нещо като пресечна точка. Пристигайки тук, ние автоматично се превръщаме в част от законите и ритуалите на древните келти, независимо че историята им ни връща в много древни времена. Тук човек се среща с великите знания за връзките, скрити в законите за видимите и невидими изменения, в законите за развитието на пространството. И тук можехме да затворим схемата на шотландския лабиринт (съществуват още ирландски, уелски и бретонски), ако не бе Островът на жените – Оркни (Orkney)…

Не бива да пропускаме това загадъчно пространство, което се свързва с женската енергия. Мястото е сякаш подредено от грижовна женска ръка. Тук времето спира и Небето се слива със Земята. Пътеката на острова на жените е наистина загадъчна, тя е сякаш покрита с одежди от гардероба на богинята Дану (Danu).

Впрочем, за да разгадаете и обясните тайните на знанията на древните жени, не е необходимо непременно да посетите този остров, достатъчно е да използвате напитката на феите – ейл от пирен. Важно е също и да знаете нещичко за тази земя.

Островът на жените е място, което и до ден днешен пази загадката си и крие много тайни, като например подземния лабиринт Майн-хоу (Mine Howe: време на създаване – периода на неолита, т.е. преди 4—2,5 хиляди години). Този лабиринт се свързва с преминаването в подземния свят. Тук се намира и могилата-крипта (която също датира от времето на неолита) – ритуално място, свързано с пренасянето на човешкия дух с помощта на Орел.

Островът на жените е и мястото, на което за първи път са били използвани т. нар. «брошки» – съоръжения, които напомнят по външен вид на брошка и всъщност свързват енергийното пространство. Като украшение върху тялото на жена, остров Оркни пази върху себе си най-различни древни съкровища.

Всички изброени дотук острови носят в себе си идеята за съответствието – съответствието на пространствените шарки, чиято обща композиция е подчинена на условията на свързване, т.е. на вече известния ни принцип на брошката.

Именно келтите дават първото описание на брошката като магически предмет. В древния език на друидите и бардовете думата „брошка” (dun) има десетки различни значения, чиито общ корен означава «условие, което спомага за запазването на наличното или за пораждането на ново».

Каменните съоръжения, подобно на брошката, имат определена структура и връзки, което им позволява да изпълняват функцията на сакрална постройка.

Именно особеностите на изграждането на тези съоръжения позволяват на енергията на пространството да се „съединява” и „обвързва”, образувайки един „възел”. Така всеки остров, ако енергията се преобразува в него, носи идеята на брошката, истинската повелителка на островите.

 

18 март 2014

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката


4 0
| 207 прегледи |
Етикети:

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5