Матрица на женското тяло

Формирането на учението за даоисткото тяло се e осъществило въз основа на разбирането за тялото в пространството, тоест по троичния принцип (Земя-Човек-Небе), който впоследствие е залегнал в основата на концепцията и знанията за даоисткото тяло. Освен това, трябва да се отчете и следния важен аспект: тялото в даоисткото учение се е разглеждало от позицията на две много важни концепции – движението и покоя. Следователно, този аспект станал определящ за класификацията на различните зони на тялото по принципа на зададените от природата усилия, които имали янска основа (движение), или инска основа (покой).

Принципът на деление на тялото се явява един от първите и най-важни в разбирането на знанията за даоисткото тяло. Тялото се е разглеждало като единно само в момента на раждането и в този на напускането на Земята, т.е. от гледна точка на неговата структура. По-нататък би могло да се анализира в съответствие с различните версии на деление. Освен това, под деление се подразбира делението, както на външното, така и на вътрешното тяло.

Принципи на построение на външното тяло – закон на Вен Вaн

Външното тяло – това е тялото, което възприемаме и което се отнася до нашата активност. В даоистката традиция, то притежава понятието тяло, развиващо се по закона на Вен Ван. Даденият закон определя, че движещото се тяло е подложено на други закони, в сравнение с тялото, намиращо се в покой. Следователно, развитието и случващите се изменения в тялото се различават по принципа на движението и покоя.

Основното деление на движещото се тяло се разглежда от гледна точка на симетрията, тоест способно ли е то да съхранява своята хармония и ос.

Двоично деление на тялото (принципът на симетрията)
 • Ин
 • Ян

Даденото деление включва в себе си множествени показатели, тъй като всички процеси в природата, които са подвластни на движението, също така притежават и симетрия.


Принципи на развитие през седмицата
 • Янско времe – 0–12 часа
 • Инско време – 12–24 часа

Това деление показва различните фази на физиологичното просъществуване на тялото.


Принципи на развитие по полюсите
 • Северен полюс
 • Южен полюс

Тяло, което живее на южното или на северното полукълбо, се подчинява на различни закони и това трябва да се отчита в съответствие с природните, климатичните и температурните явления.


Принципи на развитие по меридианите
 • Центростремителни меридиани
 • Центробежни меридиани

Ние притежаваме центростремителни и центробежни меридиани, които предопределят физиката и химията на нашето тяло. С други думи, съществуват определени части на тялото, които се поддават на опъване, а има и такива, които се поддават на свиване.


Принципи на симетрия на тялото
 • Отпред – отзад
 • Отгоре – отдолу
 • Отдясно – отляво

В зависимост от това, каква е степента на симетрия на нашето тяло, вече можем да говорим за неговото състояние, възможности и свойства.Вселенски съответствия

Даденият раздел разглежда съответствието между макрокосмическите и микрокосмическите процеси. Например, коремът се съотнася с Безпределното, горната част на корема – с Великия предел, ръцете – с двете първоначала Ин и Ян, слънцето – с енергията Ян и т.н.


Четвъртично деление на тялото

Даденото съответствие също се опира върху принципа на симетрията, но вече от позицията на две оси. Отличителен тук е фактът, че се задава направление. Тоест, ако в първия случай процесът се ръководи от единението, то тук – от направлението, което управлява пространството.

Както и в предишния случай, това деление включва в себе си също и определен разбор на тялото според времето на седмицата, според сезоните и т.н., единственото различно нещо тук е, че за основа се взима направлението.

Ако вземем за пример меридианите, тогава можем да наблюдаваме характеристиката на изразеността. Тя е следната: тай – най-голяма, мин – силна, цзюя – умерена и шао – малка.

Например, според частите на тялото: бедра и колене – с четири образа (малко Ин, малко Ян, голямо Ин и голямо Ян).


Шестично деление на тялото

Даденото съответствие се определя според характеристиките на въртенето, тоест дадената симетрия, опираща се вече на три оси, определя въртенето, което, на свой ред, се опира на принципа на напълването.


Осмично деление на тялото

Даденото съответствие се определя от характеристиките на силата, които са представени от триграми. Двигателят на въпросното деление се явява ритъмът.

Триграми: Земя, Небе, Вода, Огън, Вятър, Гръм, Планина и Езеро.

Всъщност, осмичното деление, също така, може да бъде сравнено и с определени групи, при които всяка една от тях по скрит начин изразява сила (или ос).

Например, системата на съответствията според частите на тялото е следната: 4 големи пръста имат 8 стави, което се разбира като „силата на осемте". Освен това, всяка става представлява една от триграмите.

Същото нещо е и със ставите: например, лактите и коленете влизат в троично съответствие (длан, лакът и рамо, като вертикална ос) или двоично съответствие (лактите по отношение едно спрямо друго). В хоризонталната ос те нямат съответствия, тъй като нямат опора, което ги прави самостоятелни.

А, вече стъпалата, дланите, бедрата и раменете образуват осмичното деление.

Същото нещо бихме могли да кажем и за възможностите на тялото в движение, тъй като то притежава осем възможни характеристики.

Десетично деление на тялото

Даденото съответствие се определя от напълнеността на тялото и способността му да се трансформира и изменя.

Десетте вида преминаване на енергията се явяват характеристиките на деленията:

 • През мускулите
 • През клетката
 • През кръвта
 • През кожата
 • През костите
 • През сухожилията
 • През нервите
 • През жлезите
 • През секрециите
 • През жилите

Дванадесетично деление на тялото

Това е определена характеристика, която е зададена по природа или е изменена. Тя се определя от дванайсетте личностни ритъма на развитие на енергията от позицията на Предишното Небе:

 • Един ритъм с малко алхимично време
 • Един ритъм с намалено алхимично време
 • Два ритъма с недостатъчно алхимично време
 • Три ритъма на пълното съответствие
 • Два ритъма с увеличено алхимично време
 • Един ритъм с извънредно алхимично време
 • Един ритъм с голямо алхимично време
 • Един ритъм с неопределено алхимично време

С други думи, тук се разглежда изразходваното време за силата, която се създава от природата – от раждането до смъртта.

 • 3 – мишка
 • 6 – заек
 • 9 – прасе, овен
 • 12 – змия, петел, куче
 • 15 – бик, тигър
 • 21 – кон
 • 49 – маймуна, дракон (разглежда се също така и като условно време).

Това е определена матрица – както на личностния ръст, така и на преминаването на циркулацията на енергията в тялото. Например, ако човек се е родил в годината на мишката, то неговите основни показатели ще имат бърза форма на просъществуване, която по отношение на годината е равна на една четвърта част, т.е. годината на мишката е несъизмеримо малка. Следователно, в този случай не си заслужава да се опираме на своите показатели, а трябва да проработваме тялото в тези енергии, които се намират в опозиция. В този план са добри знаците с 12-годишно съответствие.


Препоръчваме Ви да се запознаете с темата още и в материала на книгата „Пътят на жената“ .

15 юли 2015

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката


9 0
| 865 прегледи |
Етикети:

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5