Геометрия на енергийната храна

Най-важната задача на съвременния човек е да се обедини със самия себе си. Съвременният човек е загубил чувтвото си за мяра на пространството, а с него и чувството си за мяра на действията. В резултат на това той е загубил и мярата на своето съзнание, а това е довело до загуба на самата възможност да се определи тази мяра. Защото всяка мяра е елемент на завършеността, т.е. тя е съдържателна.

Именно съдържателността определя това, което наричам „енергетик” или „енергийна храна”. Всъщност само онази храна, която има своя собствена геометрия, може да се нарича енергетик, тъй като именно геометрията предопределя способността или неспособността на нещо да се преобразува. Още по-важна тук е способността да се съхранява силата и възможността да се използва тя в процеса на употреба.

Енергетикът е резултат от настройката на мястото, която влияе върху израстването на растението. Самата настройка представлява определена честота, вибрация. След това идва и условието за съхраняването й в едно или друго растение, семе или производен продукт. Възможността за съхраняване произтича или от силата на вибрацията, при което растението се явява вече следствие, или от геометрията на самото растение, способно да удържи тази вибрация, независимо от физическата си природа. С други думи растението само по себе си има енергийно тяло, което, благодарение на връзките в него, може да се съхрани, дори ако растението е откъснато.

Именно това получено, произведено по геометричен път растение е един от най-важните елементи на геометрията на мястото, тъй като растението, което има само тяло на напрежението и зависи от него, представлява едно свръх-организирано растение, с други думи то е всъщност наркотик, с който мозъкът не може да се справи, следователно от гледна точка на развитието то е опасно за човека.

Тук е важно да разберем каква е разликата между енергетика и наркотика. Енергетикът стимулира и поддържа, не неутрализира и не парализира съзнанието ни, а го настройва и му помага. Наркотикът го изключва, което е равносилно на разрушаване.

Ориентация

Ориентацията на растението е най-важният и може би първичният момент, когато говорим за енергетика, тъй като именно тя определя способността на растението да усвоява и развива в себе си останалите параметри. Ориентацията зависи преди всичко от силата на растението, която произтича от условията на мястото му на растеж. Силата на растението се характеризира с показателя стрес, който позволява или пречи на растението да поглъща, да „извлича” силата и да я задържа.

Ръбът на пространството

Ръбът на пространството или стената на пространството е границата на мястото, която определя способността или неспособността на енергията да бъде натрупвана, видоизменяна или усвоявана от растението. Това е своеобразна нома, област, която влияе върху растежа на растението, т. е. тук става дума за принципа на шестте елемента или за това дали дадено пространство, дадено място е способно да кристализира енергията. След това самата кристализация също трябва да бъде определена по честотни показатели.

Светлина

Светлината е елемент, който подхранва растението, тя е необходимо условие, за да може да абсорбира то енергията на мястото. Тя определя умението или неумението на растението да пречупва енергията на мястото. И макар светлината да е вече следствие, без нея не можем да получим истинската мяра на силата на растението, която се изчислява по формулата на съответствието: способно ли е растението (и как) да пречупва енергията на мястото. А това зависи от синтеза, който пък от своя страна зависи от това как и по какви закони расте това растение. И тук най-важният елемент е именно светлината.

Форма на растението

Формата на самото растение е заключителното условие, което определя качеството на енергетика. Тя зависи от ред допълнителни показатели, като например климатичните условия, влиянието на останалите растения, вятъра и пр.

Допълнителни условия

Допълнително условие тук е информационният код на пространството, който произтича от това с какво, как и защо са се занимавали на това място в миналото, с какво се занимават сега, както и от условията на непосредствено взаимодействане с растението (с неговата, така да се каже, сила) на онези, които в действителност разбират или възприемат растението. Способни ли са тези хора да го възприемат от една по-обемна перспектива, отколкото просто като вегетативен продукт? Така с други думи към изброените по-горе тотемни показатели се прибавя и егрегорният показател.

 

24 август 2012

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката


10 0
| 462 прегледи |
Етикети:

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5