Написаните от мен и представяни тук книги имат различни цели. Всички те по един или друг начин са свързани с моето разбиране за развитие и като цяло не целят да предизвикат дебат. Четенето и разбирането на тези книги изисква определено усилие и именно развитието на волевото усилие е всъщност основната задача на публикациите. Тези книги са интелектуална собственост и са предназначени за сериозни и отговорни хора, които проявяват интерес към собственото си съзнание.

Code de Vino


Code de Vino

Глеб Чорни Code de Vino

Цена: 100.00 EUR

Художествени


Хей, ти!

Глеб Чорни Хей, ти!

Образователни


Дзябяк

Глеб Чорни Дзябяк

Цена: 50.00 EUR

Готви се за издаване


Тамплиер. Ритуал

Глеб Чорни Тамплиер. Ритуал

Тамплиерът. Мяра

Глеб Чорни Тамплиерът. Мяра

top