Написаните от мен и представяни тук книги имат различни цели. Всички те по един или друг начин са свързани с моето разбиране за развитие и като цяло не целят да предизвикат дебат. Четенето и разбирането на тези книги изисква определено усилие и именно развитието на волевото усилие е всъщност основната задача на публикациите. Тези книги са интелектуална собственост и са предназначени за сериозни и отговорни хора, които проявяват интерес към собственото си съзнание.

Индиански практики


Художествени


Мате

Бен Челеро Мате

Хранене на бъдещето


Готви се за издаване


Йога на храненето

Бен Челеро Йога на храненето

Африканското тяло

Бен Челеро Африканското тяло

top