Написаните от мен и представяни тук книги имат различни цели. Всички те по един или друг начин са свързани с моето разбиране за развитие и като цяло не целят да предизвикат дебат. Четенето и разбирането на тези книги изисква определено усилие и именно развитието на волевото усилие е всъщност основната задача на публикациите. Тези книги са интелектуална собственост и са предназначени за сериозни и отговорни хора, които проявяват интерес към собственото си съзнание.
top