Никола Тесла

На няколко пъти пристъпвах към описването на Никола Тесла, ръководен от една идея – да предложа не описание, а среща с него. Много трудно е като цяло да опишеш човек, тъй като това предполага определянето на много неща, които изобщо нямаме право да определяме. А когато става дума за човек от величината на Никола Тесла, чиято история е пълна с необичайности, отговорността, разбира се, е огромна.

Необходима е подготовка, за да се говори за хора, които са настроени към най-висшите вибрации на Вселената и възприемат кристалите така естествено, както обикновените хора възприемат, например, дърветата и цветовете. Тесла вижда вътрешната основа на света, което му дава възможност да възприема пространството така, както хората днес прелистват страниците на iPad, с извънвремевите му характеристики, а това определя съществувание на честоти, непосилни за науката дори и днес.

Тесла възприема и, най-важното, взаимодейства със света нелинейно. Той превключва от една честотна характеристика на пространството към друга, което му дава възможност да представи или да създаде тайно учение, насочено към преформатирането на пространството. Никола Тесла опакова честотата на пространството във форма така, както ние днес опаковаме кекс или торта. А тези форми могат да поберат всичко – от кибритена клечка, до кораба „Елдридж“, и могат да ги изведат извън пределите на нашата реалност.

Неговата идея да се изведе цяла страна отвъд границите на нейното възприемане от света е истински уникална и може би особено актуална в наши дни. Чисто физически това е възможно, ако се промени честотата на пространството, но на практика, разбира се то е нещо, преминаващо отвъд! В същото време, например, опитът му с Аржентина, която известно време не била възприемана от световното пространство, намира определено основание тук. От времето на Никола Тесла до войната за Фолкландските острови Аржентина живее според по-особени закони. Дори днес, пристигайки в тази страна, човек се среща с една по-особена реалност. Едно е, например, да пристигнеш в Куба и да се върнеш 30-50 години в миналото, друго е Аржентина, тя винаги е била отворена страна. Смятам, че опаковането на вид пространство е бъдещето, което Тесла демонстрира още по своето време.

Смъртта може да се окаже ново начало.
Никола Тесла

Никола Тесла очевидно живее според други, космически закони на пространството, което е истински интересно. Отношението му към света може да се нарече мистично, може да му се приписва всичко. Но да не се вземат предвид идеите, които го интересуват (и които предизвикват интереса на различни тайни общества), означава да лишим себе си от бъдеще.

Проблемът на човечеството е в това, че то защитава ценности, които, като енергийни показатели, няма да бъдат използвани и възприемани от същото човечество след 10-20 години. И изваждането извън скоби на личности като Никола Тесла е, според мен, недопустимо. За мен Тесла, независимо какво се говори за него, е представител на идеологията на съвършенството, която в крайна сметка бива успешно унищожавана и крита преди всичко от американците и германците, които се опитват да я използват за собствени користни цели. Голяма част от отговорите на тази загадка можем да открием днес в Швейцария, в кантона Апенцел, който пази огромен брой алхимични тайни и сложни процеси, част от тях създадени специално за това. Както и в Аржентина, където първо се задейства двигателя, създал една различна вибрационна сила. Може би именно това е и причината за появата на такъв брой извънземни контакти там.

Проектът за създаване на различен тип пространство вероятно успява по някакъв начин. Нас обаче ни интересува възможността за нелинейно позициониране на честотните характеристики, особено днес, когато Земята се намира в огромен колайдер, с други думи, Земята е приела формата на цилиндър. Това, разбира се, е утопия за утопично мислещите хора, но такава е реалността.

Интегральная алхимия

И който първи се приспособи, той ще спечели. Днес трябва не само да спреш да действаш така, както са действали довчера, но и да мислиш така, както са мислили довчера. Ако се хванеш за дървото по време на буря, това не ти гарантира и най-елементарно оцеляване. Разсъждавам, така да се каже, според мисленето на Никола Тесла, който използва по определен начин заместването на пространството, а това води до следния въпрос: от какво се ръководи всъщност той?

Защото в измененото пространство могат да се създават и изменят модели, с което се занимават именно германците. И тогава отново се появява въпросът: каква е причината за огромния брой НЛО в Аржентина? Не става ли дума за създадени в друго пространство летящи машини, за които, ако не директно, то косвено Тесла намеква? С други думи резултатът от създаваното на нашата Земя може да бъде от напълно различен порядък, ако просто самото творене се изведе извън съществуващите хангари и в определени високочестотни зони.

Нека сериозно разгледаме германския проект „Хаунебу“ от гледна точка на съвършените форми за придвижване чрез изместване на центъра на тежестта. Парадоксалното тук е, че нещо подобно намираме в школата Джан Голао, която учи хората да летят. С други думи технологията за създаването на съвършена машина и технологията за създаване на съвършен човек са в много отношения идентични. Но това се отнася персонално и до Никола Тесла, който създава подобен силов център в себе си.

Действието на дори най-малкия център
може да доведе до изменение в цялата Вселена.
Никола Тесла

Важно е, разбира се, да се опираме на проверени факти и данни, но същевременно истинските тайни и възможности остават непроверени. Знанията на Нютон остават непонятни и до днес, защото онези, които се опитват да ги разберат, всъщност не достигат до Нютон.

Интересна в това отношение е самата формула на познание, предложена от Никола Тесла, според която, истинското знание трябва да се състои от 70 процента рационално и 30 процента нерационално. С други думи само адекватното и настроено към висшите вибрации съзнание може да намира отговори.

Изобщо, предложената от Никола Тесла и ненамерила разбиране по негово време идея за съпоставяне на знанието и това, което надхвърля знанието, се посреща неподобаващо дори и днес. Тесла работи с резонансните потоци и ги определя като неземни. Тоест нещо, което в рамките на нашето пространство може да не се подчинява на времето, макар да е получено във времеви параметри. С други думи, за Тесла резонансът е извънвремева реалност.

За жителите на Земята това е аномалия, подобно на явлението, регистрирано отново в Аржентина, близо до Кебрада-де-Ескопе (Quebrada de Escoipe), където се появява резониращ звук, който създава разноцветни прашинки, а те засипват селището и изгарят очите на местните жители. Това е различен тип отношение между силата и времето. Тук може да се изведе следният уникален извод: това, което определяме като особена сила, не се отнася към временните показатели. С други думи във временните показатели изобщо няма сила, тъй като тя е условие на резонирането, което се отнася към извънвремевите показатели. Следователно, отчитането на силата във временни единици е условност, граничеща с измамата.

Силата не се подчинява на временните енергии и има особен статус. С други думи, тайната на кула Ворденклиф като начин за увеличаване на енергията на човечеството. Разбира се, за да опознаем природата на времето и пространството, трябва да постигнем разбиране не само за същността на движението, но и за същността на мозъка като определена вибрация, подобно на създавания от Никола Тесла електромагнитен осцилограф.

Настройването не към енергията, а към движението дава възможност да се разбере въртенето на полето, оставащо неподчинено на времето. С други думи важно тук е, че се генерира енергия според ритъма! След като постига познание за независимостта на силата от времето, Никола тесла предлага да се търси познание за въртене, независимо от въртенето на Земята.

И тогава възниква въпросът: а от какво? От Слънцето! Тук вече се появява усещането, че Никола съзнателно заблуждава всички, като дава възможност за проява на несъстоятелното его на отрицател на науката. А за основа се взимат други показатели за растеж и развитие, възраст.

Допускам, че може да става дума за Венера или Сириус. А въртящата се енергия може да се свърже навсякъде – към планети, звезди. Та дори самата Вселена се характеризира с въртене спрямо усилието на самото въртене. За съжаление за съвременните учени цялостната теория за това явление остава технически неконтролируема. Затова е важно да се тренира мозъкът, а не да се набляга на постиженията на плодово-зеленчукова база.

Тесла познава тайните на света и тренира себе си чрез опознаването или взаимодействието с тези тайни. Човек трябва първо да усъвършенства способността за концентрация, за да може да тръгне нанякъде. Колко са тайните или секретни проекти трудно може да се каже, но едно е ясно: продуктивната възможност на Никола Тесла зависи не от квантово-механичната теория, а от квантово-енергийната, където е заложена теорията за видовете възбудимо напрежение, което нашият мозък може да възпроизвежда физически.

Едва след като темата бъде първо изучена на по-дълбокото ниво на съзнанието, човек може да се освободи от шлаката на информационното знание и да се добере до продукта на реалността на пространствено-времевото резониране или връзката на триизмерното пространство с четириизмерното.

Изключеността от познанието за теорията на ефира, предложена от Нютон, е пречка и до днес пред разбирането на творци на човечеството като Никола Тесла.

Времето трябва да бъде изключено от теорията за познание на света.
Архимед

Няма как да знаем дали Архимед наистина е казал това или не, затова ще кажа следното: времето пречи на физиката. За физиката е важна силата. Философията е важна за математиката. А това, което обединява физиката и математиката, е геометрията. Теорията на относителността е важна за нас с оглед на изчисленията, но не и за определянето на задачите.

Опасно е да се обуславя знанието. Трябва да се обуславя информацията. Физическата реалност е за всеки способността на мозъка да обработва тази реалност, а не да се съгласява с казваното. Учат ни да опознаваме явленията, но не и да създаваме условия за познание. Но ако не познаваме функциите на мозъка, как бихме могли да се опираме на него? Излиза, че днес човечеството вече избягва самата функция на познание!

Но за нас това е единственият механизъм за разбиране на енергията във временна и извънвремева последователност. Друг механизъм днес не съществува. Физическите функции на мозъка трябва да бъдат преформатирани. Физиката трябва да бъде овеществена. Впрочем, колко хора са се замисляли откъде идват балончетата в шампанското? Можете да помислите върху това чрез казаното тук.

Едва след като снеме външната обусловеност на работа на мозъка и настрои вътрешната, човек може да обърне страницата на застиналата или объркваща история, с нейните дразнещи съзнанието проявления. Ако не успее да разбере силата на мозъка, което древните китайци наричат срединност, човечеството е обречено на езотеричност. И, следователно, ще нарича всичко неразбираемо езотерика, без да разбира дори самата дума, като просто приема написаното от някого определение. Всеки човек със слабо съзнание е езотерик. Въпросът какво представлява силното съзнание не може да се постигне чрез теорията.

Докато не изобразим мозъка си в законите на космичните процеси на организация, както от гледна точка на материята на знанието, така и от гледна точка на материята на незнанието (информацията), трудно бихме могли не само да размишляваме над природата на явление като Никола Тесла, но и да четем, например, Достоевски. Биохимичният модел не бива да бъде отхвърлян, когато се работи върху биофизичния. Затова Тесла определя паметта като план, който трябва и да се залепи на необходимото място.

Паметта е волеви акт на нашето съзнание, който проектира работата на нашия мозък, а трябва да бъде обратното. Мозъкът трябва да формира всеки порядък за човека. В противен случай той съществува в хаос, а това е вид фон. Никола Тесла разглежда всички процеси именно от гледна точка на това, какво ниво на порядък носят те. Ако порядък липсва или е неразбираем, защо да се опираме на нещо, което не съществува или е неразбираемо?

Именно идеята за акумулиране на енергията с помощта на мозъка създава огромен разрив във възприемането на действителността между него и останалите. И възможността му да превежда енергия и да я акумулира в различни части на пространството намира отражение в много негови изобретения, които ни доказват или трябва да доказват особените способности на мозъка му, който той постоянно тренира. Ето защо възможността да се акумулира енергия в която и да е част на пространството представлява сътворена даденост, която Земята среща още в най-древни времена благодарение не само на атлантите, но и на първите антични цивилизации.

Въпрос


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

600
Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5