Личностите, представени в моя сайт, са повлияли върху моето развитие. В отношението си към тези хора се опитвам да черпя от историята на нашето общуване или от техния принос в геометрията на пространството. Като ги представям на читателите, изразявам и своята признателност за това, че са направили от мен личен пример за търсене и развитие.

Кухулин Кухулин

Кухулин (CúChulainn, ирл.) – първият персонаж в келтския епос, който достига състоянието на безсмъртие, след като е роден като човек под името Сетанта. Преди него това е достъпно само за боговете и полубоговете. Според една от версиите, той се явява като едно от преражданията на Мананан Мак Лир, а според друга е непорочно заченат от Дехтире (дъщерята на друида Кадбар).

Кетцалкоатъл Кетцалкоатъл

Пернатият Змей — това е формула, свързваща силата на Земята, представена от тотема коатл, и силата на Небето, представена от тотема кетцал. Този образ се е превърнал в своеобразен символ на трансформацията в традициите на маите, запотеките, толтеките и ацтеките (макар и при ацтеките той да представлява повече Бог, отколкото човек, както е било в първите племена на маите).

Туан мак Кайрил Туан мак Кайрил

Той останал да живее на територията, създадена от Партолон, където много пространствени сили се опитвали да пуснат корен, но основни станали силите на Немед или тотемните сили, при които се развивали животните и птиците, като се напълвали с енергия и мощ.

Джан Санфън Джан Санфън

Санфън е даоисткото име, което Джан Дзюнбао (Zhang Junbao, 張君寶) получава след като преминава инициация. Оттегляйки се от света и съблазните му, Джан прекарва дълги години в странстване и води аскетичен начин на живот.

Хe Сянгу Хe Сянгу

Пазителката на Виолетовата стая на остров Пенлай или Острова на Безсмъртните. Виолетовата стая е стаята, в която се пази знанието за събирането на безсмъртното тяло.

Уей Хуацун Уей Хуацун

Една от основателките на даоистката школа Шанцин (Shang Qing). В даоистките книги я наричат „Първоначалната управителка на виолетовата пустота” (紫 虚 元君, Zixu Yuanjun) или госпожа Уей от южната Свещена планина (南岳魏 夫人, Nanyue Weifuren).

Уан Джаодзюн Уан Джаодзюн

Уан Джаодзюн – една от четирите Велики красавици на Китай, символизираща понятието за красотата по отношение на хармонията.

Цао Годзю Цао Годзю

Цао Годзю е член на императорското семейство Цао (Cao, 曹國舅). Един от осемте безсмъртни, който представя матрицата на триграмата Дуй. Представител е на новото поколение безсмъртни и дори, може да се каже, на новите технологии в постигането на това изкуство. Явява се представител на имперското семейство, който отхвърля управленския си дълг заради търсенето на безсмъртие. В същото време Цао Годзю използва златна пластина като символ на властта, която впоследствие превръща в Нефритени дрънкалки.

Лю Дунбин Лю Дунбин

Лю Дунбин (Lu Dongbin, 呂洞賓) е полулегендарен даоистки алхимик. Обожествен по време на династията Тан. Духовно име - Чун Яндзи (Chunyangzi, 純陽 子, Майстор на чистия Ян). Роден - през 796 в провинцията Шанси.

Лан Цайхъ Лан Цайхъ

Лан Цайхъ (Lan Caihe) е достигналият върховно равновесие. Природа му е свързана с храненето с небесен нектар, той владее знанието на Нефритената тръба или изкуството на хранене с Небесна роса. Лан Цайхъ не е нито мъж, нито жена, тъй като задачата му се състои в това да привнася и преобразува неделимата енергия на небето шън-дзин, необходима за телесната форма на онзи, който практикува вътрешна алхимия или има висша пренатална същност.

Джан Голао Джан Голао

Джан Голао (張果老, Zhang Guo Lao) е един от най-уникалните безсмъртни – той демонстрира способности и знания, противоречащи на всички норми и разбирания за това какво трябва да следва развитието. Голао е един от Осемте безсмъртни от даоисткия пантеон. Неговите знания дават шанс и възможност за сдобиване с най-висши качества и състояние на хората в преклонна възраст, освен това той помага и за разбирането и опознаването на природата на женското тяло, тъй като възприема знанията на великата Хе Сянгу (He Xian Gu), развиваща женския принцип на развитие, и така предлага на жените на възраст над 49 години възможност да се сдобият със специално тяло – тялото на Летящата жена. Именно това знание лежи в основата на създаването на школата на Летящите жени, където се приемали основно жени на възраст.

Ли Тегуай Ли Тегуай

Безсмъртният Ли Тегуай заема специално място в пантеона на даоистките безсмъртни и представлява каноничния модел на развитие, свързан с търсенето и преобразуването на ингредиентите. Идеята за кристализацията на еликсира първоначално го определила като железния безсмъртен, а впоследствие той станал известен като Железния бастун Ли (李铁拐/李鐵拐).

top