Личностите, представени в моя сайт, са повлияли върху моето развитие. В отношението си към тези хора се опитвам да черпя от историята на нашето общуване или от техния принос в геометрията на пространството. Като ги представям на читателите, изразявам и своята признателност за това, че са направили от мен личен пример за търсене и развитие.

Марсело Плотник Марсело Плотник

Марсело въплъщава особен стил на живот. За този стил е характерно желание за реализация във всеки момент. Негов постоянен спътник е калабасът. Изглежда той я носи с онова чувство, с което мускетарите на Дюма са носили плащ и шпага. В Латинска Америка все още не съм срещал хора, които биха могли да се противопоставят на пространството на Марсело.

Бронислав Виногродски Бронислав Виногродски

Изключителната стойност на Бронислав е в съзнанието му, което той не спира да развива. Тази матричност на визията, тази структурираност, която демонстрира Бронислав, го прави велик мислител, който показва възможностите на човешкото усъвършенстване. Това е човек на пространството — той е важен на пространството. А бъдещето принадлежи на тези проблеми, които Бронислав Брониславович Виногродски засяга.

Олга Арефиева Олга Арефиева

Певица, автор на стихове и музика, солистка и ръководителка на група “Ковчег”.
Още в детска възраст започва да се занимава с пеене и успоредно с това обръщала внимание и на своето тяло и движение. В областта на движението, Олга приема себе си за последовател на школата на Атнон Адасинский и театър “DEREVO”. 

Муамар Кадафи Муамар Кадафи

Муамар Кадафи (Муамар бен Мухамад абу Меняр Абдел Салям бен Хамид ал Кадафи), за негово съжаление, принадлежеше не на себе си, а на Небето, което го държа тук над 42 години с определена мисия.

Михаил Казиник Михаил Казиник

Музикант, изкуствовед, писател, режисьор, философ на класическата музика, автор и водещ на множество програми, чиито жанрови особености дори не искам да уточнявам. Той може да застане зад всяка табела, тъй като в рамките й ще успее да предаде собственото си волно звучене.

Мария Магдалена Мария Магдалена

Едва ли ще се намери в света друга жена, за която да се срещат толкова много противоречиви сведения, версии и фалшификации, каквито сякаш с було прикриват образа на Мария Магдалена.

Никола Тесла Никола Тесла

Тесла възприема и, най-важното, взаимодейства със света нелинейно. Той превключва от една честотна характеристика на пространството към друга, което му дава възможност да представи или да създаде тайно учение, насочено към преформатирането на пространството. Никола Тесла опакова честотата на пространството във форма така, както ние днес опаковаме кекс или торта. А тези форми могат да поберат всичко – от кибритена клечка до кораба „Елдридж“, и могат да ги изведат извън пределите на нашата реалност.

top