Личностите, представени в моя сайт, са повлияли върху моето развитие. В отношението си към тези хора се опитвам да черпя от историята на нашето общуване или от техния принос в геометрията на пространството. Като ги представям на читателите, изразявам и своята признателност за това, че са направили от мен личен пример за търсене и развитие.

Хегел Хегел

Немският философ-идеалист противопоставил на господстващата през 18 век научна мисъл (разглеждаща обективния свят и неговото отражение в човешката психика като определена система от неизменни и затворени в себе си елементи) диалектическия метод, който изисква изучаването на заобикалящата ни природа и човешката история в тяхното движение и неразривна връзка.

Дейвид Хюм Дейвид Хюм

Дейвид Хюм (1711-76) е философ, историк и основател на шотландското Просвещение. Идея, в която развитието на човек  се издига до определен чувствен статус.

Джеймс Кларк Максуел Джеймс Кларк Максуел

виден деятел на шотландското Просвещение, направил много за актуализацията на наследството на келтите, които взаимодействали с пространството от позицията на цвета и светлината. Максуел е допринесъл изключително много за разбирането на античните култури. Освен това, неговите трудове по електродинамика дават основа на учението за развитието и управлението на човешкото съзнание чрез електромагнитните вълни.

Исак Нютон Исак Нютон

Велик мистик и ясновидец, или най-просто казано един изключителен момък от Уолсторп, който е успял да повдигне нивото на възможностите на човешкото съзнание до небивали за времето си висоти.

Готфрид Вилхелм фон Лайбниц  Готфрид Вилхелм фон Лайбниц 

Възприемането му на света е извънвремево, той с лекота посяга към древността и взаимодейства с настоящето. Ту осмисля Питагор, ту полемизира с Бекън. Всъщност Лайбниц успява да превърне философията в приложна наука и, най-важното, извежда аналогиите в трудовете на други философи, като често ги доосмисля и дава окончателно решение на поставените от тях задачи.

top