• Запис:

12 вида преживяване

Ще разгледаме 12 вида преживяване.

Институт за развитие на човека
2573

13-те вида усилия у човека

Човешкото тяло съществува в съответствие с усилията, които движат, генерират и видоизменят енергията. Тези усилия определят активните и пасивните свойства у човека и осъщесвяването в него на 72-те чувства и 12-те вида изживявания.

1586

72 вида чувства

72 вида чувства – това са 72 състояния, които могат да бъдат идентифицирани според качеството на нивото на живот. Тези 72 нива се определят от възможностите на 12-те преживявания.

875

Eндокринна система

Ендокринната система на тялото е строго изградена система, която разделя тялото на възли-генератори. От гледна точка на даоистката алхимия, ендокринната система е затворена система от енергийни структури и се отнася до структурата на практиките, свързани с концентрацията.

1352

Mamma mia!

Всяко действие на родителя по отношение на детето му е негова лична отговорност, а не на детето. Да се определят за детето действията му до момента на формирането му, което настъпва не по-рано от 20-25 години в зависимост от качествата или свойствата му, е като цяло странно. Реалната отговорност настъпва физически у човека, когато окончателно се е сформирал мозъкът му.

Лаборатория на развитието
1225

No more stupid dance than Salsa

No more stupid dance than Salsa,

Ама че ритъм: на-ни-на, на-на-ни...

Моля те, остани!

Ти си тук.

Тихо, няма нужда от думи,

Само поглед – очи в очи,

Замълчи!

3359

Адекватна оценка

Адекватната оценка е способността да оперираме с осмислянето на процеса. Тя се определя от три параметъра: опита, паузата и балансът. Всеки въпрос, свързан с адекватността, е въпрос, засягащ формулата на човешкото съзнание, което изисква да е налично определено усилие, за да може да се даде оценка на нещо. Най-трудното тук е личното разбиране за адекватността, т. е. първична тук е способността, а след това и умението да бъдем адекватни.

705

Ало! Търсят ви!

Мисълта се прокрадва тихо
На меки, безшумни крака.
Ето я, вече е съвсем близо:
Аз. Вече. Не мога. Така.
Да загубиш не е да спечелиш
Тази мисъл е като белег
Върху моите мисли и чувства

2276

Ало, звънят ви

Всеки отговор трябва да се основава на въпрос. Въпросът трябва да произтича от задача. А задачата трябва да разкрива мярата. Ситуацията тук много напомня на следната позиция: ти ми покажи и аз ще повярвам. Човек може да повярва, ако умее да вярва, а не просто да показва, че вярва.

1900

Алхимично мислене

Алхимичното мислене е вид усилие, формирано от интегралния мозък, който, от своя страна, се формира в резултат на практиките, свързани с алхимичното действие. Сред тези практически системи на преден план изпъква даоистката алхимия, която поставя пред занимаващия се задачата да опознае Даоисткото тяло. Познанието за даоисткото тяло е физическо условие за формирането на алхимичното мислене.

1461

Алхимията на духа

Алхимията на духа е преведеният на линеен език разказ за преживяванията, свързани с едно от нивата на пространството, което днес представлява центърът на макрокосмоса.

2783

Алхимията на Сет

Алхимията на Сет отразява самите закони на алхимията. Фундаментално погледнато, за да разберем що е алхимия, трябва първо да вникнем в закономерностите и мярата на пространството, а също и в процесите и взаимодействията, коите ние инициираме в него. Казано иначе – трябва да сме наясно с химичните и физични закони на битието.

440

Алхимията на тайдзи-цюан

Алхимията на тайдзи-цюан е действителното разбиране на механизма на развитие, когато не само създаваме усилието, но и го управляваме. Човек не бива да се занимава с алхимия, без да разбира матрицата, върху чиято основа тя се гради.

Лаборатория на развитието
920

Анатомия на кармата

Ето, ти се роди и тръгна, но само да знаеше накъде...А, звъни се Сцената е следната: Влиза Кармата и затова, всъщност, е невъзможно да се каже коя сцена трябва да бъде! В стаята седи Дзябяк и мързеливо поклаща глава.

Дзябяк
1210

Анатомията на тайдзи

Анатомията на тайдзи е науката за тялото в покой и в движение. За да се научи да се усъвършенства тялото ни, ние трябва да можем не просто да го опознаем, а да го опознаем правилно. Правилното опознатото тяло е залог за успеха в развитието, който не ни позволява да се откланяме встрани.

Лаборатория на развитието
1597

Анотация на книгата «Метод»

Тази книга е предназначена за разбиращи и търсещи хора. В нея се опитах да изложа основите на грамотното развитие на човека и да покажа какво представлява развитието изобщо. В различните времена и епохи са съществували и знаещи и незнаещи хора, но никога не е имало такова множество, което да пречи на хората да се развиват, каквото има днес.

689

Анотация на книгата „Йога на храненето”

„Йога на храненето” е книга, която разкрива и обяснява тайните на храненето като система. Това е един действащ механизъм, чиято цел е да се промени тоналността на съществуване на човека. Този механизъм може да изведе човека на по-високо ниво на живот и, най-важното, може да му помогне да спре да употребява смъртна храна.

515

Антиоксиданти

Антиоксидантите са вещества, които потискат свободните радикали, а с тях и процесите на окисляване в клетката. Какво са свободните радикали? Това са независими молекулни връзки. И днес медицина установява, че наличието на такива връзки е нещо лошо, а всички останали бързо започнаха много активно да предлагат продукти за тяхното унищожаване.

862

Апокалипсис

Идеята за Апокалипсиса представлява проект „Добре дошъл, край на света!, в който човечеството участва, очаквайки идването на Месията през 156 година, през 999 година, а след това и през 1284 година. След това започват да очакват сблъсъка на Земята със Слънцето през 1603 година. И всичко това без да отчитаме всички междинни свършеци на света.

Ритуал
227

Арабският танц като екстатично преживяване

Танцът не е просто движение, танцът – това е преобразуване. Но за да се достигне това преобразуване е необходимо тялото не просто да се разкрие, а да се вземе под контрол. Жената трябва да контролира танца с матката си, а мъжът със своето съзнание. Ако обаче танцуващият не стори това и се отпусне в усещания, тогава движенията ще го подчинят. И в този случай, дори да успее да следва движенията и даже да ги изразява, няма да може да ги управлява. В първия случай човек ще може да се наслаждава на усещанията, а във втория – на преживяванията.

477

Арка

Северният ъгъл на Авалон е ъгъл, насочващ хората към зоната на определена алхимична традиция. Традиция, която са познавали и познават различни тайни школи и ордени. Смята се, че истинските адепти на тези школи живеят по законите на друго време и много от тях са по нашите изчисления на стотици и хиляди години.

Ритуал
358

Астралният град или кристалният храм

Върхът на човешкото развитие на земята е построяването на Астрален град. Астралният град е място, свързано с определени точки на планетата, където енергията на Слънцето и Луната се пречупва по по-особен начин, създавайки един кристален модел на живот, способен да подхранва и поддържа този астрален град.

Ритуал
1474

Афоризъм от ЧОМ

Има узаконени мутирали начини за възприемане на поведението, още известни сред хората като „американски“ - да се замразиш на Алеутските острови с активна или пасивна порция очакване. За пасивната най-добре е осведомена групата „туземци“, която в очакване на чудо търпи и поддържа тялото ви до по-добри времена, когато ще се научим да размразяваме, както сега замразяваме.

1835

Балсам за кожата

Кожата е най-важната система на човешкото тяло, чиито функции зависят от вътрешното (чрез дробовете) и външното дишане (чрез рецепторите на кожата и жлезите с външна секреция). От качествата на работата на рецепторите зависи подхранването както на самата кожа, така и на цялото тяло чрез кожата, посредством пространството, в което се намираме.

Парфюмерист
1002

Балсам за костите B-300 „Дунатис“

Балсам B-300 представлява енергийна формула получена въз основа на природно извличане, чрез което се образува масло. Насочен е към подхранването и подсилването на костите. Резонансната структура на балсама се образува за сметка на коефициента, получен в резултат от смесването на висококачествени масла от Фарфала, което всъщност позволява да се създава насочено усилие, способно по своите характеристики да прониква в костта и да подхранва костния мозък.

Парфюмерист
1081

Балсам за кръвта «Кхорн» (B-200)

«Балсам 200» изразява пространствените характеристики, в които живеем. Това е балсам за кръвта, балсам с резонансно число, което може да влезе във взаимодействие с нашата кръв, и да я подхрани и засили. За да може кръвта ни да работи повече за нас, а не за пространството (а в това се крие особеността на кръвните клетки), трябва да успеем да я ориентираме към себе си.

Парфюмерист
623

Безсмъртие

Човечеството за времето на своето съществуване е преминало през няколко етапа на отношение към старостта и смъртта. Първият етап може да се нарече безсъзнателен, когато човешкия мозък не е бил в състояние да определи какво е смъртта и дори какво е старостта, явявайки се някакво животинско съзерцателно начало.

Безсмъртие
419

Бессмертные люди

Темата за безсмъртието не е нова и не е измислена, за да задоволи нечии интереси. Всички антични култури са изграждали живота си и взаимодействието си с Вселената през призмата на безсмъртното съществуване – както в телесна форма, така и под формата на дух.

509

Болестта на съвременния човек

Основният проблем на съвременния човек е в това, че решава проблемите си във временното пространство. Освен това по природа той битува в различни временни зависимости – социални, психологически, именни и прочие. Когато се намираме във временното пространство и ползваме неговите закони, не можем да постигнем нищо. Невъзможно е да се реши проблемът, като се използва тази определена честота, независимо какъв е проблемът.

613

Вампир

Това, което ние наричаме човек, в действителност е само условието за неговото съществуване. И ако това условие не е реализирано, той по-скоро е вампир, който пийва от собствената си кръв, отколкото човек. Кръвта подхранва в нас множество части, а също така и тези, които изработват тъй наречените човешки вибрации, които доста често отстъпват място на животинските или небесните (или по-точно на двете заедно). Но тук по-важното е, че всяка част изисква своето от кръвта.

350

Вегетарианство

Днес понятието за вегетарианство е много размито не само като факт, но и по същество. Първоначално всичко бе много просто – храненето с растителни продукти определяше вегетарианеца като вегетарианец. В същото време самото понятие „вегетарианец“ е привнесено понятие. За много култури храненето с растителни продукти е било естествен начин на живот и никой дори не се е замислял дали е вегетарианец или не.

Храненето на бъдещето
1818

Великите хора

Днес, времето на великите хора вече е отминало и е настъпило времето на сивите хора, или хорица, умеещи да се приспособяват и нагаждат към дадения елементарен ритъм на живот. И, фактически, не ни остава нищо друго, освен да чакаме, докато измрат. Ритъмът на днешното развитие и системата на образованието са настроени изцяло към попълване именно на редиците на такива бързоразвалящи се, мутирали биопродукти. Затова тези, които все още не са се превърнали в роби на тези мутанти, трябва да се отдръпнат настрани и да работят върху себе си. Борбата срещу въпросните мутанти е като борбата срещу хлебарките.

Ток-шоу Гуру
681

Вербално изразяване на невербалното

Удивителният език на жените - да се говори без да се изговаря, да се чува недоловимото - изразява вниманието и специалния интерес към пространствения език, който е поезия, свят на вербалното изразяване на невербалното.

Вербалната форма на общуванeто за невербалното е представена в проекта „Съвършена“. Тази тема се превърна в основна за 2016 година. И именно в темата на годината предлагам да се разберат основните тези, теми и идиоми на този език.

6377

Видове екстатичност

Съществуват няколко форми на екстатичност.

Лаборатория женского развития Экстатика
546

Вино от бога

Колкото и да говорим за произхода на винарството и да го приписваме на Египет, Месопотамия, Кавказ или дори Китай, едно може да се каже със сигурност: на фона на всички древни региони един изпъква над останалите и до днес, и това е Грузия.

Code de Vino
459

Виното — храна за вегетарианеца

Внимание, морков и вегетарианец, не си пречете един-друг на живота!Мнозина възприемат вегетарианеца като човек, който не яде месо, а той трябва да се възприема като човек, който консумира пестициди в по-големи количества, отколкото месояда.

515

Височайшият Властелин

Височайшият Властелин е онзи, който контролира всичко. Какво в тялото ни може да контролира всичко? Разбира се, съзнанието. И не просто съзнанието, а концентрираното съзнание. Концентрираното съзнание е Дворецът на мозъка Ниван-Гун, където живее Височайшият Властелин, който контролира всички условия за развиване на съзнанието и с чиято помощ може да се проникне във всички владения.

891

Витамините

Витамините са продукти за временен обмен на енергия. В зависимост от качеството на човешката енергия витамините могат да се синтезират в тялото. Колкото по-висока е честота на тяло, толкова по-ниска е зависимостта от витамините (намалява се необходимостта от тях и човек може да произвежда витамин чрез вътрешните енергийни процеси).

Храненето на бъдещето
643

Внимание, информация!

Данните, които не са завършени, разрушават и дезориентират работата на мозъка. Това означава, че тези данни, върху които ние фиксираме нашето съзнание, трябва да улегнат в него на нивото на концентрацията и анализа, т.е. трябва да бъдат превърнати в усилие и да преминат през процеса на съсредоточаване.

894

Внимание, секта!

Най-опасното е, когато хората изказват мнение по тема, от която не разбират. Такива хора трябва да бъдат наречени сектанти, тъй като са ограничени от поведенчески и ментални стереотипи, които да доста далеч от познанието. При това те често наричат всички останали сектанти.

1501

Внимание, храна!

Какво е съвременната храна? Това е конкуренция между бактерии, вируси и химични съединения, които водят съвременния човек до мутации, поражения на неговите органолептически възможности, нарушения на нормалната жизнено дейност на организма.

Храненето на бъдещето Code de Vino
1054

Водата — това е вкусът на живота

Това, че водата заема важно място в живота на човека, е ясно. Но това, че вода определя вкуса на човека към живота, навярно го знаят малцина. От водата зависи качеството и вкуса на храната и напитките, които консумираме.

Храненето на бъдещето Code de Vino
378

Време

Интересно, а на колко ли съм години? ВРЕМЕ!
Сякаш има ги и не, сякаш расла съм, но не пораствала. ЕТО!
Поканиха ме да живея, но изоставиха ме тука. СВОД!
Нима е интересно, че дойдох, щом съдбата ми отлага някой? А?
Наоколо все същите блуждаещи и нищо неразбиращи, но говорещи и даже викащи. АЛО!

Пътят на жената
3570

Времеви показатели на интегралността

Времевите показатели на интегралността се съдържат в разбирането за анатомията на интегрирането, т.е. разбирането за процеса, който е необходимо да използваме, за да можем изобщо да напредваме в своето собствено развитие, а също и в алхимията. И макар даденият въпрос да се опира на интегралната архитектура, ние трябва да се научим и реално да изразяваме своето отношение към усилието на мозъка, преди да сме започнали да осмисляме това усилие и още повече да боравим с него.

Интегрална алхимия
1596

Времето

Времето е пулсация, свързана с вътрешния код на човека, т. е. с неговата смъртност. Ритъмът на смъртта е именно това, което хората наричат време.

1500

Възбуда

Животът представлява реализация на различни видове честотни излъчвания, които се приемат от мозъка и се обработват от съзнанието. Оказва се, че всички процеси в тялото са всъщност съзнателно следване или съзнателен избор. Но защо тогава съзнанието се подчинява, да речем, на чувството на глад или на сексуалната възбуда? Оказва се, че по някаква причина то го иска, или пък това е един избор без възможност за избор?

1903

Вътрешно подхранване и напълване

Напълването е процес, свързан с поддържането на заложения от природата код, т. е. на зададената константа при неразвиващия се човек. За развиващия се човек е опасно да стане зависим от напълването или всъщност да започне да усилва зависимостта си към предзададеното, вместо да пренастрои себе си.

Лаборатория на развитието
486

Вятър

Очертан е пътя ми от вятър, зовящ ме надалеч.

Kонкретно следва ме, зад мене стъпва и примамва

И дава шанс отново на стъпващите безответно…

3386

Гейсът любов

Любовь — это в первую очередь определенное состояние человека, выражающее его взаимоотношения с природой, окружающим пространством, с окружающими людьми. Тот, кто познает природу любви, познает природу человека, природу самого себя. Человек должен учиться любви, учиться любить себя, познавая в себе принципы и качества человека.

1114

Геометрийо, открий лицето си!

Историята е очакването на Нютон. Но ако не беше Евклид, то не би имало какво да се очаква. Впрочем да се описва историята и да се отъждествява с личности, забравяйки за времето и мястото, означава да разпалваме емоциите и да се губим във неверни твърдения.

418

Геометричен минимализъм

Умението да си взаимодействаме с прости форми ни позволява да опознаваме живота като изкуство, а изкуството като пропорция. Тази опитност е необходима за познаването на сложността на геометричното пространство, разбирането за неговата точност и за използването на сложни форми.

700

Геометрия на енергийната храна

Най-важната задача на съвременния човек е да се обедини със самия себе си. Съвременният човек е загубил чувтвото си за мяра на пространството, а с него и чувството си за мяра на действията. В резултат на това той е загубил и мярата на своето съзнание, а това е довело до загуба на самата възможност да се определи тази мяра. Защото всяка мяра е елемент на завършеността, т.е. тя е съдържателна.

Храненето на бъдещето
463

Геометрия на Натегнатото тяло

Подхранването чрез геометрията представлява определено геометрично изразено усилие, чрез което се учим, когато наблюдаваме някоя фигура, да виждаме не само формата й, а и усилието, което тази форма може да даде.

Храненето на бъдещето
1395

Геометрия на тялото в йогата на храненето

Геометрията на тялото в йогата на храненето има фундаментално значение, до разбирането на което трябва да доведе практикуването на храненето на бъдещето. Това е преди всичко свързано с подхранването чрез кристали, което помага да се измени структурата и значението на клетката, ориентирайки я от триизмерна зависимост към четириизмерно взаимодействие

Храненето на бъдещето
1322

Геометрията на мозъка

Най-голямата грешка е да се смята, че лявото полукълбо отговаря, например, за писането и речта, докато дясното – за усещанията, тъй като и лявото и дясното полукълба просто осъществяват възможностите на мозъка, а за всичко отговаря центъра на мозъка.

Интегральная медицина
2046

Геометрията на парите

Няма тема, която да е занимавала умовете на хората повече от парите. Живеем в свят, в който ценното се продава и купува. Следователно основната ценност за човека е в онова, което е продаваемо. Отношението към парите се е променило значително – те са се превърнали от инструмент в ценност, с което са накарали милиони хора да започнат да ги трупат, а след това дори са завзели власт над съзнанието им.

Дзябяк
1595

Геометрията на пространството

Геометрията на пространството e природна форма, която се определя от взаимодействието на силите. Тоест, ние говорим за различни комбинации от фигури, които формират пространството, като влияят върху развитието или унищожаване на нещо. Външно те сякаш са плод на случайност, но всъщност са плод на закономерност.

ALQUIMIA Travel
956

Геометрията на тайдзи-цюан

Геометрията на тайдзи цюан представлява определена характеристика на тялото, която дава възможност за усъвършенстването на свойствата му. Основната задача тук е да се постигне по-задълбочено проникване на енергията, изменяне на напрежението на тялото и най-вече подхранване и укрепване на съзнанието, което ще доведе и до усъвършенстване на геометричната му форма.

Лаборатория на развитието
1689

Гордост

Гордостта е един от елементите на удоволствието, необходимо на разклатеното съзнание. Но даденото понятие събира в себе си доста повече, отколкото някаква реакция към самия себе си и в този план гордостта придобива насочена сила, чрез която можеш да разпалиш съзнанието.

262

Граалът

Граалът е велико наследство от тайни и мистерии, символ на преобразуването и трансформацията. Какво представлява той – кристал, символичен източник на безсмъртие, чашата, от която е пил Исус на Тайната вечеря, съдът, в който е била събрана христовата кръв от Йосиф Ариматейски или всепораждащ котел? А може би това е жертвена чаша или напитка с амброзия, или полученият философски камък?

Ритуал
288

Грузинска йога

Нещо като призвание! Изобщо да се родиш в Грузия е вече призвание! Защото грузинците ги чака Вано в планините! А това е една доста дълга легенда... Грузия е най-голямата страна в света и затова си има най-дългата легенда! Тя може да се измерва с аромата или името на ястието!

Дзябяк
812

Гуру

Като използваме понятието „майстор” в нашия речник, ние често дори не се замисляме какво всъщност съдържа то. Майстор е човек, който е посветил по-голямата част от живота си на изучаването на едно или друго изкуство.

797

Да престанем да лъжем себе си

Да престанем да лъжем себе си означава да признаем, че живеем в пространство на лъжата. Това означава не да търсим истината, а да умеем да я претегляме, да я оценим. Истината, която не е снабдена с инструмент за преценка, която не е оценена, е все същата лъжа.

797

Да приемеш себе си такъв, какъвто си

Да разбереш, че ти си такъв, какъвто си е даденост, която определя развитието на тази форма, която ние изразяваме.

366

Да разберем напълването

За да можем да разберем напълването, ние трябва да се научим да не го класифицираме, а да разбираме собствената си зависимост от този процес. Едно нещо е да зависим от пространството, а друго – от действията в това пространство. От гледна точка на напълването, пространството за нас представлява константа. Затова твърдението, че можем въобще нещо да променим в него, е просто безсмислено.

658

Да се мисли в конструкции и форми

Всяка мисъл е форма, всяко действие е конструкция. За да се постигне разбиране за тези неща, за да не бъдат те празен набор от букви, трябва да се отървем от мързеливия интелект.

580

Да се научиш да слушаш и да чуваш

Навярно, названието на този блог звучи издевателски, тъй като тези, които още чуват, така и така разбират за какво става въпрос. А онези, които не могат да правят това, също са сякаш „при свои”.

716

Да се разпределиш по линията

Ние не можем да се развиваме в някакво действие, ако не зададем на това действие опит. Когато сме въвлечени в процеса на развитие, опитът най-често е времето, прекарано в този процес, а не разбирането на процеса.

689

Да туитнеш

Да туитнеш за мен е все едно да се туитнеш, което е същото като да попаднеш в полето на туитващи се. Какво е това – неразбиране или неумение? Или пък слабост? Може би това е слабост, при която изкуството да убиваш времето си е заменило съзидателното четиво.

Дзябяк
936

Даманхур

Все някога трябваше да се случи: светът да види въплъщението на свръх-висшия разум в действие. След като дълго време изпълнявало сакралните си задачи далеч от чуждите очи, днес това място е вече видимо и достъпно за всеки желаещ и се е превърнало в едно от съвременните чудеса на света. Нищо не може да бъде по-ценно днес от действията, извършени от хората на Даманхур или по-скоро от неговия основател, Фалко Оберто Айрауди (Falco, Oberto Airaudi), който създава един удивителен свят на извънвремево пространство.

1976

Движение

Движението е свойство на оста, което зависи от това, дали човешкото тяло е способно да създаде усилие в триизмерното пространство. Всички видове движение можем да разделим условно на линейно и обемно. Трябва същевременно да сме наясно, че движението е вече нещо, което носи в себе си обем. Тъй като тялото на човека обаче (и особено съзнанието му) не възприема този вид движение, ние условно разделяме видовете движение на линейно (плъзгане, обръщане, пренасяне на тежестта, постъпателно и инерционно движение) и обемно (възвратно-постъпателни движения, въртене).

Лаборатория на развитието
393

Движението в кръг

Идеята за движението в кръг произлиза още от дълбока древност. Тя е сформирала в началото практически всички ритуални схеми за взаимодействие на човека с Вселената, след това ритуалните танци, после и запазените до днес танци, сред които най-популярно е фламенкото. Макар че по-правилно би било да го наричаме андалуски кръг, келтските танци – келтски кръг, тангото – аржентински кръг, кючекът – арабски кръг и т. н.

953

Депресията – резултат от мързела

Смята се, че някъде около 2020 година депресията ще стане болест номер едно в света. Всичко това е резултат от услугите, удовлетворяването на интересите и условията за прекарване на времето, когато човек с минимална умствена и даже физическа активност получава куп емоции, които изтощават неговите човешки ресурси. И дори у него да се появят мисли да направи нещо, то той вече няма да има сили за това!

1497

Дзябяк

Общо взето, ако нещо не се получава – това е Дзябяк. А в повечето случаи не се получава, отколкото да се получава. Дори и да се получи нещо, не винаги ни харесва. Общо взето, не живот, а един само Дзябяк.

Дзябяк
1578

Диагностика

Докато развивах проектите „Хранене на бъдещето” и „Лаборатория за развитие” и разширявах базата от материали на тази тема, започнах да получавам много въпроси от различни хора на тема подобряване на здравето. В някои случаи можех просто да дам общ съвет или препоръка, без да имам лични наблюдения върху човека, но понякога става дума за дълго пренебрегвана ситуация или по-сериозен проблем, който дори самият човек не осъзнава

958

Дилемата на развиващия се Homo sapiens

Нека приемем, че някой си задава следния въпрос: «Какво е човекът?». Един съвсем не лош въпрос, дори необходим. Но за да може да го зададе, самият човек трябва първо да подготви себе си както за самия въпрос, така и за отговора му.

1135

Дихателната система

Дишането е основният процес, чрез който поглъщаме външно ци. Основната ни задача е да разберем мярата на дишането, т.е. да се научим не да насищаме себе си с въздух, а да поглъщаме енергията му. Ако разберем мярата на дишането, ще разберем и ъгъла на дишането. А това ще ни даде възможност да създадем условия за центростремително дишане и да свържем енергията на дишането с енергията на тялото.

820

Договорът на кафето

Договорът на кафето е изкуството да се договаряме със себе си, с пространството. Това е мярата, предложена на човечеството от тайнственото етиопско дърво. Своеобразна застрахова за човека, който се лъже както в живота, така и в смъртта. Изучаването на договора на кафето няма да те превърне нито в Нютон, нито в Борхес, а всъщност в собственик на кафене на Тауър стрийт, досущ като Едуард Лойд. А именно там, казват всички, се крие златното ключе към целия свят.

Храненето на бъдещето
968

Духовност

Духовността е многопластово понятие, за което трудно се говори. Защо това е така? Защото човек не разбира какво представлява дори идентификационният ритъм, а при духовността вече става дума за понятие, което лежи отвъд пределите на анализа. Опасното тук е не това, че днес ще наречем някого духовен или бездуховен, а това, че не разработваме, не развиваме собственото си отношение към този въпрос.

1269

Душата

Душата за съвременния човек е неопределено понятие, тъй като се намира в областта на свръхчувствителното възприятие, където той е в състояние да познае свръхсъзнателното преживяване.

428

Душата трябва да се труди

Защо прилаганите усилия не водят до очаквания резултат? Какво разрушава развитието? Най-вече, когато смятаме за развитие нещо, което всъщност не е развитие. Когато използваме наименования, които не разбираме. Очакването! Често ставаме част от някакъв процес, но не го ръководим, а очакваме, че всичко ще се измени по магически начин. Говорите за усилие, но разбирате ли откъде идва то, как се развива и как се контролира? Това са основополагащи понятия в развитието.

Дзябяк
1408

Дълголетие

Дълголетието е идея, лозунг, биологично явление, но най-вече проблем, касаещ онези, които не желаят да се разделят с живота. Дълголетието е сериозна и нееднозначна тема, тъй като главният въпрос в човешкия живот не е в това колко живее човекът, а как живее. По време на живота си ние убиваме такова количество време, че се налага да се запитаме защо изобщо се поставя въпросът за дълголетието. Ако човек не умее да живее, тогава какво значение има колко живее или по-скоро колко не живее?

1251

Его

Ти искаш да говорят за теб, но без да те знаят — това е най-добрия начин да се скриеш. Най-опасното за тебе е да признаеш своето право на съществуване. Всяка борба с теб ти е полезна, тя само те укрепва. Тъй като неумелата борба е винаги загубена.

538

Егрегорни тезиси

Нека допуснем подобно основание. Как бихме могли да обсъждаме егрегора, ако не разбираме физиката му? Наистина ли смятате, че всичко е дело на хората? Егрегорът е формула, която зависи от определен вид напрежение.

10270

Едно поражда две

За да разберем смисъла на живота, трябва да създадем условия за проявлението на този смисъл. Смисълът може да се прояви, само когато човек разбере следното: едно поражда две, а две поражда три.

487

Еднородност

Отсечките и правите не разполагат с множество свойства, но дават разбиране за еднородността. Еднородността е условие за асиметрично съществуване, в което действието не е съединено с предмета на действие. Каквото и да правим, ние не можем да се напълним с действието, ако няма форма, която да се напълни.

557

Еликсирът на красотата

Еликсирът на красотата представлява умението да поддържаш себе си в състояние на такава тоналност, която е способна да закрепи необходимите свойства на човека.

37

Енергетик

Енергетикът е продукт, израснал в определена зона, който, благодарение на честотните си характеристики, има способността да не се разрушава. С други думи при него липсва коефициент на смъртността.

Храненето на бъдещето
554

Енергиен контакт

Основното въздействие на енергетика е в работата на т.нар. "трансформери" – най-активните компоненти на енергетика. Тези компоненти определят честотата на целия енергетик, но не го характеризират. Характеризират го съединения, които се формират от синтез и абсорбция на био-компонентите. Това означава, че качеството на енергетика се определя от ефективното взаимодействие между отделните компоненти.

892

Енергийната формула

Енергийната формула представлява набор от енергетици, който – ако бъде оставен в покой – ще се превърне в кристал. Следователно, употребявайки енергетиците по определена схема, ние създаваме в себе си една по-съвършена форма, която поддържа усилието на кристализация в съзнанието (с което всъщност искаме да се сдобием).

433

Енергийно хранене

В основата на енергийното хранене лежи една концепция, която в древността са използвали много различни култури. Тази концепция представлявала интерес и била изследвана още по времето на Питагор и Аристотел. Теорията, за която става дума, била насочена към поддържането на определени условия вътре в човека, които изискват взаимодействане с тотема, т. е. казано на съвременен език – изискват поддържане в човека на определени енергийни и честотни показатели на съзнанието.

254

Енергията на матката

Разбирането за матката и енергията й представлява единно цяло, ако разглеждаме тази тема през призмата на естествената физиология, и нещо разделно, ако подходим към въпроса от гледна точка на усилието, което този орган може да сформира, създавайки допълнителни възможности за жената. Матката е своеобразен генератор в женското тяло, но той далеч не е включен у всяка жена.

Лаборатория женского развития
1477

Енергията на напълване

Небето и Земята разпределят пространството, в което живеем. То е променливо, точно както волята на Небето и Земята, но хората не забелязват тези промени, тъй като ги следват. Най-важното тук е, че всички тези промени са временни, а пространството ни е непостоянно. Следователно енергията, която определя живота на това пространство също е непостоянна.

280

Естетика на екстатичността

Подхващам темата за екстатичността, за да поставя под въпрос разбирането за това състояние. То е изначално естествено за нашето тяло и съзнание, но в същото време неумението да контролираме и да взаимодействаме с различните форми на напрежение на екстатичността може да разруши всички видове преживявания, свързани с него.

Лаборатория женского развития Экстатика
1226

Етапи на енергийното подхранване

Възприемането на енергийната храна изисква особени умения. Да вземем за пример жителите на Африка или Латинска Америка, за които тази храна е естествена, те се хранят с нея от детството си. Цялото знание на тези хора се строи чрез растенията и тяхната сила, а не чрез витамините и минералите. Затова те не само го приемат, но и, най-важното, го възприемат.

Храненето на бъдещето
963

Етерното поле

Идеята за етерното поле е най-завладяващата идея в цялата история на ароматите и кристалните есенции. Арóмата представлява етер, триизмерно пространство. Тя се развива подобно на кристала, който също има триизмерна основа и дори сингония. Именно тук се крие разликата между арома и аромат. Ароматът е преди всичко сила, но не и пространство.

Парфюмерист
1562

Етиопският дракон. Кафеното семе

Разбирането за кафето следва загадъчен и тайнствен път. Кафеното зърно днес е символ, който се развива според законите на свещената геометрия. А всеки почитател на кафето е всъщност кафеен дервиш. Предлагам ви тук един разказ за тайната на кафето, към която съзнателно или несъзнателно се стреми мисълта на всеки кафеен дервиш. Етиопският дракон е кафеният сериал на тема кафе. Това е разказ за зърното.

Храненето на бъдещето
1191

Жаждата за пари

Жаждата за пари вродена ли е или придобита? Кое е по-опасно – изпадането в нужда или разврата на желанията? Кое е по-важно – възпитанието на семейството, обществото, механизмите или степента на самоосъзнаване, самообразоване, обуздаване на егото?

859

Желание и намерение

Да различиш желанието от намерението е много просто: желанието не се контролира или се контролира лошо, а намерението се контролира осъзнато. Не е сложно да се даде характеристика на двете качества, но е сложно те да бъдат разбрани.

657

Жената на пътя

Жената като причина, жената като следствие или жената като път – тези въпроси именно предопределят свойствата и качествата на жената и, в резултат на това, нейното движение в посока на реализация или „утилизация”.

Пътят на жената
1206

Женското здраве

Женското здраве е обширна тема, която не изисква толкова разбиране, колкото възприемане и то не само от страна на жената, но като цяло от обществото. Женското здраве е неотделимо от самото понятие «жена». Жената е пространствена величина, дадена на Земята от универсума, тя играе първостепенна роля за съществуването на човека и човечеството като цяло.

1621

Животът в структурното тяло

Ако искаме да поддържаме своето тяло (а теоретично това може да се прави вечно, въпреки че, трябва да кажем, съществуват примери и практически случаи), то нашата задача е да създадем структура и да поддържаме в нея необходимото усилие. Трябва да се започне с малко: следва внимателно да се отнасяме към това какво и как пием.

358

Животът на човека

Животът на човека трябва да се оценява не от гледна точка на продължителността му, а от позицията на съдържанието му. Човек умира тогава, когато животът му стане безсъзнателен, а не тогава, когато го катафалката го изнесе до гробищата. Това да прекратиш съдържателното си съществуване е съвсем различно от това изобщо да нямаш такова, с други думи дори да не се проявиш и изразиш в човешка форма, в което се състои именно тази съдържателност.

1680

За алкохола

Когато говорим за алкохола, много хора веднага се сещат за алкохолните напитки, като забравят важното или залагат на несиметрични определения. Подобни мисли обаче ни водят по-скоро встрани и не помагат реално да разберем въпроса. Тази тема е изключително дълбока и сериозна, тъй като тя засяга всички аспекти на човешкия живот – медицинския, културния, религиозния, политическия и пр.

1341

За изкуството да запазим телесната си форма

Нашето тяло е раздвоено и докато не се сдобием с единно състояние на тялото, не може и да става дума за запазване, тъй като тялото е подчинено на кода Ин и кода Ян или кода на запазване и кода на развитие – ситуация, при която всеки си изисква своето. Човек не може да подобри тези кодове, той може единствено да ги влошава, преминавайки от това раздвоено състояние, в тройно или четворно.

804

За природата на нещата

Въпросът за същината на нещата е бил поставен още от Тамас де Кантимпре (Tamas de Kantimpre, 1201 – 1270), който e бил ученик на Алберт Велики. Той е търсил решение в знанията за билките и камъните, като на едни изключително точни носители на геометричния код на пространството, в което живеем.

506

Защо трябва да приемаме енергетици

В съвременния свят реакцията и рефлексията върху храната са заменили усещането и преживяването от изпълването на вкуса и на човек му е трудно да разбере природата на енергийното хранене. За това трябва да се познаят преживяванията, които предизвикват у нас определени вкусови усещания.

Храненето на бъдещето Code de Vino
716

Злите и незлите духове

INBI е стената на входа на манастир, чиято задача е да отклонява всичко ненужно. Това е като част от регламентирана подредба по Фън Шуй.Що се отнася до добрите и злите духове, то това е една форма на взаимодействие с пространството, която някога е била реална, но сега е условна. Самите духове живеят в същото пространство, в което се намираме и ние (при това по-голямата част от нас са духове).

1889

Знания за пари

Знание ли е знанието, купено за пари? Много добър въпрос. И много важен за мен. Аз обикалях по света цели 20 години, за да се обучавам и дълго време не можех да получа знания в тази или онази школа, тъй като трябваше да премина през всички етапи на обучение. Освен това ако не влезете в тесния кръг на просветените, то никога няма да получите знания или дори просто информация.

1227

Идеална симетрия

До идеалната симетрия при физическите тела най-много се приближават кристалите, макар че реално тя може да бъде въплътена и от човека, успял да развие равнопосочно силата на енергиите в тялото си. Човек може да усети симетрията единствено в този случай. За тази цел се въвежда и понятието ос. С други думи симетрията е винаги обвързана с наличието на ос.

870

Идентификационен ритъм

Персоналната идентификация има свой код, а кодът има свой ритъм, който се нарича идентификационен. Идентификационният ритъм е схемата, структурата, която дава възможност за реализирането на функцията на напълването и преобразуването. Опознаването на собствения ритъм е сложна и важна задача.

1168

Изкуството да живеем в усилие

Животът от гледна точка на усилието е не просто изкуство, а свойство на функционирането на съзнанието и енергията ни, както и възможност на тялото ни поне да не пречи на този процес. Да се лишиш от усилието означава преди всичко да загубиш адекватност на съзнанието.

Дзябяк
706

Изумрудената стая

Изумрудената стая е уникален иновационен проект, насочен не само към акумулирането на енергия в пространството и резонирането му с човека, но и към включване на възвратността, т.е. изключване на човека от времевите процеси. Възвратността е базово условие за алхимичния процес, при нея употребената енергия се възвръща за преработване, т.е. създава се особена енергийна формула за превръщане на енергията.

Интегрална живопис
658

Ин и Ян

Ин и Ян са вътрешната природа на пространството, което има три измерения, това е принципът на съществуване на пространството на нашата Земя. Ин и Ян са равни по степен и представляват пространството в съгласие със зададените им характеристики. Каквото и да правим, накъдето и да сме се устремили, нищо няма да промени тази природа, ако не разберем условията, които ще ни изведат извън понятието Ин-Ян.

610

Инвалид

Кой може да бъде смятан за инвалид? Това е лице, което е престанало да развива мозъка си. Той е непълноценен за себе си, но и нещо повече – разрушава пространството около себе си, тъй като без да има способността да разбира, слуша и да изразя мисли си, той е източник на проблеми за другите.

2429

Интегрален мозък

Интегралният мозък е вид мозък, който е в състояние да обработва значително по-големи обеми от информация и да управлява работата на тялото, вместо да го обслужва. Мозъкът на съвременния човек отдавна пребивава в пасивно състояние – той не просто не притежава функциите мислене, съсредоточаване и удържане на задачите, но дори няма възможността най-елементарно да наблюдава заобикалящите човека процеси.

Интегральная медицина
2069

Интегрална дреха

Интегралната дреха е вид дреха, способна да включи определени показатели в нашето тяло, които намират израз във формулата на възприятието. Това оказва върху мозъка ни нерефлекторна реакция, която се основава върху късата вълна на емоциите и има дълъг резонансен ефект, действащ по време на цялото използване на предмета.

Интегрална алхимия
1227

Интегрална медицина

Интегралната медицина е наука за времевото сечение. Тъй като е построена на задължителната връзка между тялото и духа, тя засяга високовибрационната схема от отношения, лежаща извън линейното (временно) съществуване на човека. Затова тя представя определени извънвремеви възможности, основани на резонирането на човека с пространството. С други думи това е един вид високовибрационна алхимия.

Интегральная медицина
1599

Интегрална хирургия

Интегралната хирургия е древна лечебна практика, оформила се успоредно с ученията за карма (обусловеност), самсара (кръговрат) и мокша (освобождение). В същото време още от епохата на Древен Египет съществуват данни за опити за пренастройването на човека, който бил сравняван с природата на нома. С понятието „ном“ или „септ“ били обозначавани енергийните връзки или интегралността, човекът бил номиниран според връзките, довели го на този свят.

Интегральная медицина
1780

Интегралната жена

Пространството, в което човек живее, има различни нива, с конкретни физически показатели. Неспособният да се интегрира в пространсвото човек изразява само едно от нивата му, което понижава чувствителността на възприемането му на света. Затова дори и да постига определени преживявания, които би искал да повтори, човекът няма способността да направи това, защото ако не познава законите на интегралността, той не може да ги реализира.

Пътят на жената Интегрална алхимия
2499

Интегрални символи

Интегралните символи са системата за представяне на интегралните полета, техния език. Законът на всяко поле се определя от това как и защо съществува то. А разбирането на всички полета може да се осъществи единствено от гледна точка на законите, които могат не просто да описват полето, но и да бъдат вписани в него. Тоест, тук става дума за ритъма, който поражда знанието за вибрацията, напрежението, т.е. за ритмика.

Интегрална алхимия
1251

Интегрално наблюдение

Интегралното наблюдение предполага  живот според законите на вниманието и удържане на настройките на духа. Умението да резонираме с духа си е най-висшата проява на нашето аз, представяща не само личната ни природа, но и мястото, в което тя се проявява. А това, следователно, е условие за постигането на пространствена представа за себе си.

Интегрална алхимия
1156

Интуитивно съзнание

За да може жената да се ориентира в света на знанието и информацията, за да има въможност да възприема своето съзнание от различни ъгли, важно е тя да умее да се настройва, да държи под внимание природата на „интуитивно съзнание” и, следователно, да се учи на интуитивно мислене. Това е най-важният тип мислене и всички велики жени са умеели да го управляват по естествен начин. То е било основа за съществуване на всички успешни общества, тъй като това мислене естественно се опира върху матката и се подхранва от нея. 

1371

Йога на храненето

Обявявам началото на ерата на йогата на храненето. Това е механизъм на захранване, който скоро ще се превърне в основен за умственото, физическото и енергийното развитие на съвременния човек.

2345

Йогите – кои са те

Йогата като система е претърпяла много изменения и има огромно количество вариации, но въпреки това успява да вкара в съзнанието на всички, които се занимават с нея, такава идея за духовното развитие, че наистина можем единствено и само да се преклоним пред това чудо на ХХ век.

1923

Йогите – кои са те: Част 2

В първата част на статията "Йогите – кои са те" разгледахме различните нива на йога и актуалната проблематика по въпроса. Сега нека поразсъждаваме за възприемането на йогата от западния човек. Западните хора познават йогата само от 100 години. И въпреки дълбоката й и дълга история и философия, тя се е възприемала и се възприема от масите и днес изключително от гледна точка на западния опит.

1381

Как да станем милионери

Въпросът за парите – това преди всичко е психологически въпрос, който представлява една своеобразна банка за възприятия. Дадените възприятия могат да бъдат вродени, а могат да бъдат и придобити. Тези два фактора определят следния принцип: парите като зависимост и парите като взаимодействие, тоест дават ли те реална свобода на човека или не.

1174

Как ЧОМ използва коменданта Бен Челеро като стълб за края на света

Разказва за това как в центъра по подготовка за безсмъртие, ЧОМ се трудил ден и нощ. Тази глава е за вътрешно ползване и вътрешен преглед. Ако случайно се натъкнете на нея, тя може да се превърне в Най-голямата грешка във вашия живот. Или по-скоро вече е станала.

405

Какво е човекът

За да отговаря на понятието, човек трябва да отговаря на едно неголямо, но важно условие – да умее да поддържа в себе си енергиите, които се отнасят към групата на човешките. Само че съвременният homo sapiens не само не е в състояние да оразличи енергийните процеси, той не може дори да поддържа на необходимото ниво функционалните качества, присъщи на човека.

1647

Какво означава да бъдеш честен

Да бъдеш честен означава да признаеш пред себе си, че си лъжец. Че не се занимаваш със своето развитие и не изкореняваш от себе си енергийния източник на лъжата. Енергийният източник на лъжата е ленивостта. Всяка минута, която убиваме е неправедна, а значи — лъжливо преживяна.

1157

Камъкът на съдбата

Скун е свещено място още от древни времена, а в центъра му се намира Хълмът на вярата. Тук се пази един камък, на който са сядали много поколения крале, за да получат символите на управлението. Този ритуал се превърнал с времето в свещен християнски ритуал и заедно с Граалът станал основният инструмент на познание за тамплиерите.

Ритуал
235

Канга

Белият човек трудно може да схване особения принцип тапа, който африканецът следва. Това е сила, която последният възприема с цялата си същност, тя се предава с майчиното мляко и се завещава от предците. За нея не се говори с непосветени, тя се чувства.

707

Кане Кона – кафе-символ

Кане Кона е име на пазара на кафето. Отнася се към сорта арабика (сoffea arabica) и расте по склоновете на Хуалалай и Мауна-Лоа в северната и южната част на големия остров Кона (Хавайски острови). Това е едно от най-качествените и скъпи кафета в света. По място на произход Кона е кафе, родено в слънчева утрин, с разпръснати облаци, гонени от лекия бриз и почиващи в меката нощ. Тези условия, съчетани с порестата, богата на минерали, вулканична почва създават може би най-хубавото кафе в света, известно като „копе” на хавайското наречие.

913

Канон за търсенето на елексира на безсмъртието

Болестите на съвременния човек отдавна са достигнали стомаха и костите му, ето защо лечението им е изключително сложно. Ако болестта е влязла в тялото като пирон, тогава тя може да бъде «извадена» или човек може да се избави от нея. Ако се е вмъкнала като винт, то тогава е необходимо завиване и развиване. Но и това не е достатъчно.

2032

Карма

Понятието карма се формира въз основа на индийските учения, сред които най – основните и влиятелни са следните четири: индуизъм, джайнизъм, будизъм и сикхизъм. В тези традиции се осъществява и основният ход на човешкото развитие от гледна точка на движението, което включва и идеята за освобождаване.

2253

Като те ударя!...

Истината в познанието – това е съзнанието, което е насочено към развитие, а не към агресивните тенденции, когато се опитваш да направиш на някого нещо. Безспорно в тайдзи-цюан съществуват такива направления като туей-шоу, което има своите закони и принципи, основаващи се на това, че ние работим с енергията и в това се изразява нашето развитие.

796

Кафето — лекарство против дебилност

Към 2012 година около 70% от хората ще боледуват, ако не от Паркинсон, то от нещо подобно. Всичко това е свързано с нервната система, която се разклаща както от природни, така и от социални явления.

Храненето на бъдещето Code de Vino
489

Качеството на напълването изменя усилието

Важното е да се разбира, че условията на напълване са заложени в нас от условията на нашето раждане и няма никакво значение къде се намираме, защото така или иначе навсякъде ще възприемаме напълването по един и същи начин. Напълването само по себе си е, така да се каже, енергия от низш порядък. Това е определена база, която ни е необходима за създаването на усилие и освобождаването ни от зависимостта от напълването. Или, по-правилно би било да се каже, за превключването ни от външната зависимост към вътрешна такава.

31

Класификация на енергетиците

Енергетиците се класифицират в няколко групи, като принадлежността им към тези групи се определя от резонансната честота на конкретния енергетик. Групите са седем.

509

Класификация на енергийните формули

Класификацията на енергийните формули е построена преди всичко въз основа на числовата геометрия, свързана със седемте тела на напрежение, които имаме. Тялото ни има седем форми за генериране на енергия, които са свързани с репродуктивната, кръвоносната, костната, сухожилната, мускулната, кожната и ендокринната системи.

330

Клетката

В човешките клетки протичат процеси, които определят както вътрешната реакция на самата клетка, така и набора от реакции в целия организъм. За начало просто е достатъчно да се разбере клетката на коя телесна система подхранваме или тренираме и как точно правим това. Това е необходимо за да се разбере целостта на тялото. Докато целостта на тялото не е налице, клетките се групират в съюзи, които често нямат нищо общо с личната природа на човека и възпрепятстват развитието му.

1245

Ключът за светилището

Ключът за светилището е въпросът за тайната – въпросът за тайната на строителството, когато очевидното за едни е неочевидно за други. Като Троя, която за едни била физическо въплъщение на конкретно място, а за други – просто идея за пречупването на светлината. Всеки свещен град, храм или място има свой ъгъл на пречупване, където се сливат идеята за смъртта и идеята за прераждането или дори трансформацията. Ъгълът се превръща в символ, символът – в знание, а знанието – в доктрина.

Ритуал
1524

Кокопели

Образът му е обвит в тайна и намира израз в хиляди рисунки из свещените места на Четирите ъгъла. Горещото слънце на Сонора крие истинското знание за предназначението на този символ, а звуците на флейтата му и до днес се чуват из каньоните и порталите на тези свещени места. Магията му е величествена и същевременно трагична. Той се появява в мига, когато времето донася на Земята смъртта. Тогава, както и днес, Кокопели се опитва да разбуди висшите вибрации, донесени на тези места от мистичните племена хохокам и анасази.

375

Корем

Коремът е яйцето, в което живее  иглата на Кашчей Безсмъртни, и докато не я достигнеш – няма как да се убодеш, а ако не се убодеш – няма как да почувстваш какво, всъщност, представлява коремът.

891

Котел, купа, чаша…

Корените на келтската култура на напитките – пиво, сайдер, вино, бира, уиски и пр. – водят до идеята за всезараждащия котел, свързан с мястото, където енергията може да се преобразува и да създава своеобразен нектар или есенция, получавана чрез сливането на различните енергии – на въздуха, водата и огъня.

Code de Vino
824

Крайност

Крайността е инициатива, която изисква допълнителни уточнения. Тя произхожда от вулгарната двусмисленост, в която постоянно се намира мозъка. А тъй като дуалността в съвременния свят се изразява в реакционността на самия човек, то това може да бъде признато за „народно състояние”.

452

Краят на света

2012 година измени честотите на Земята и сега настъпва материализацията на нов период, чиито задачи са насочени към унищожаване на грубите индивиди.

1101

Краят на света. Welcome!

Човечеството преминава през етап от развитието си, в който всеки жизнен процес е преобразуван в емоция. Нещо повече – превърнат е дори в условие за съществуване и преживяване. В така създадената ситуация нито една тема не е интересна за обществото от гледна точка на анализа и осмислянето и не носи разумна обосновка, но е необходима на преживяването.

Безсмъртие
2934

Криза или поглед от боклукчийския камион

Кризата е формула, съдържаща редица условия. В кризата не бива да се търсят виновни, това е набор от често принудителни и неконтролируеми действия в реакционния формат на съществуване. Кризата е фондюто на форберцателя. Изобщо, Дзябяк! Нечулите – напишете в гугъл, въведете Enter и чакайте. Ще дойдат за вас.

Дзябяк
1257

Криза на духовността

Кризата на духовността е категория, несъвместима с осмислянето. Способните да мислят разбират, че такова понятие просто не трябва да съществува. А за онези, които не могат да го правят, това е просто нещо като костенурка без черупка или черупка без костенурка.

1318

Кристално татуиране с лунен камък

Кристалната татуировка е средство за изменяне на вибрационното състояние. Работата с този тип татуировка е обвързана със задачите, при които основен елемент е лунният камък, който задава главния вибрационен поток в тялото ни. Затова независимо какъв камък ще използваме, първо трябва да започнем именно с лунен камък (вътрешно татуиране).

2283

Кръвно отмъщение

Семето на  бащата и кръвта на майката определят нашето съществуване в пространството на  нашата физическа природа. Кръвта определя нашето присъствие или отсъствие в  този свят, тъй като се явява основният източник за подхранване на мозъка. И от  начина, по който циркулира нашата кръв, се определят всичките ни чувства, преживявания  и емоции. Но най-важното нещо е, че тя определя вътрешното дишане – от кръвта  зависи способността на тялото да овладее процеса на енергийното дишане.

621

Кубично мислене

Всяко осмисляне без опознаването на перспективата на познанието не е нищо! Ако не преминем през опита на разбирането на невербалното виждане, вербалното виждане и резонансното виждане, не бихме могли да преминем към най-висшата гледна точка – кубичното виждане, а с него и към кубичното мислене. Кубичното мислене е формат на мислене, към който подхожда съвременният човек, вече изгубил невербалното мислене и още неусвоил вербалното.

Дзябяк
2917

Кубичното изживяване

Кубичното изживяване е условие за противопоставянето на живота в правилна и този в неправилна геометрична фигура. Когато се намираме в помещение с добра акустика, възприемаме музиката по по-различен начин, отколркото ако сме в помещение със слаба акустика. Удивителното обаче е, че подобно изживяване можем да създадем и вътре в себе си.

1513

Културата на индианците Чачапоя

Чачапоя е уникална култура от Андите, която е съществувала на територията на сегашно Перу (регион Амасонас) в периода между 600 – 1470 г. пр.н.е. Чачапоя поразително се отличавали от всички останали индианци в Андите, при това не толкова по своя външен вид, колкото по своите възможности.

ALQUIMIA Travel
528

Купи слона (сделката на 2015 година)

Събрали се американецът, руснакът и китаецът, за да си купят слон, в камбоджанските джунгли, в розовата зала на фермата на Полонски.Като настроение американецът бил недоволен, че в сделката освен него участват и руснак с пушкиново мислене (къдрокос) и китаец с мислене, съвсем неинтересуващо американеца (плешив). А самият американец имал прическата на Обама (на една страна).

Дзябяк
1274

Лаборатория на тялото

Няма как да опознаем света, ако не усъвършенстваме това, чрез което го опознаваме. Условието за съзнателно възприемане, преживяване и опознаване на света, както и за реагирането на този свят, се определя от матрицата на човека, а това е тялото му. Човешкото тяло е спектрален съд с различни вибрационни характеристики, в което основният параметър е съзнанието, защото именно то формира човека у човека.

177

Лекото вътре в тежкото

Докато не се освободим от зависимостта си от пространството, в което се намираме, докато мозъкът ни не набере сила, вечно ще бъркаме кое е важно и кое – второстепенно. Да говорим за дълбокото, без да разбираме дълбочината, означава да се отдалечаваме от разбирането на причината. Наистина да приемем това, което е, такова каквото е, е нещо сложно, но ако го приемем, тогава постигаме лекото

1068

Лимфатична система

Лимфатичната система е най-важната система в тялото, тя определя имунитета на човек. И ако наистина се интересуваме от имунитета, искаме да го подсилим, трябва да започнем с лимфатичната система.

1237

Литотерапията – настройка на високите честоти

Първата храна, която хората на Земята са консумирали, е имала кристална природа. Водата също се е смятала за продукт, който притежава такава природа. Перлата е първият минерал, който освен, че е бил използван като храна, е станал и неин символ. Следователно, напълно е възможно идеята за камъка като талисман да произлиза именно от нея.

Храненето на бъдещето Code de Vino
701

Майстор

О, велик експеримент над човечеството, кога ще приключи той? О свети Граал, това не е краят на тайната, а едва началото й! В този нестабилен свят може ли още някой действително да се замисли? Как се получи така, че божествените вълни ни тласнаха към английската земя, за да се научим, най-сетне, да различаваме светлината в такава мяра и обем, че да ни дари с разбирането за този свят?

259

Майчиният инстинкт

Майчиният инстинкт - това е свойство на интуитивното и медиумното съзнание, за защита на  пространството на представянето. Пространството на представянето е полето, което се формира от природата на пораждане на всеки човек. Вътре в него е възможно да се породи добавъчно поле, усилие, което е и свързано с раждането на дете.

2601

Маската „Храм на мъдростта“

Маската „Храм на мъдростта” (линфу, lingfu, 灵府) е отражение на идеята за въздействието, отражение (се и, xie yi, 写意 ), което в условна форма символизира синхронизацията. Маската представлява много сложен код, който има свой език, определена точност, конкретни дълбинни реакции в тялото и определено въздействие върху външното пространство. Знанието за този код се съдържа в символическата работа „Пътешествие на Запад”.

КРАСОТА
1018

Матка

Матката е най-важният съд в тялото на жената, който определя нейните физиологични, енергийни и ментални свойства. Всички процеси в женското тяло се построяват именно чрез този орган. Направлението на жените в тяхното развитие, като цяло, се определя от това как функционира тяхната матка и какви са нейните свойства.

Лаборатория женского развития КРАСОТА
304

Матрица на женското тяло

Формирането на учението за даоисткото тяло се e осъществило въз основа на разбирането за тялото в пространството, тоест по троичния принцип (Земя-Човек-Небе), който впоследствие е залегнал в основата на концепцията и знанията за даоисткото тяло. Освен това, трябва да се отчете и следния важен аспект: тялото в даоисткото учение се е разглеждало от позицията на две много важни концепции – движението и покоя.

Лаборатория женского развития КРАСОТА
873

Матрица на ритъма, или изпилване на мозъка

За да се придобие цялостност във физически, енергиен и ментален план е нужно да се постигне определено взаимодействие на едно по-дълбоко ниво, т.е. там където може да се получи връзка между всички видове енергии. Мястото, където възникват или по-скоро се достигат всички вибрации в нашето тяло, е мозъкът или по-точно матричният мозък.

494

Матрица на салсата

Салсата е жив, огнен, ако щете, пикантен танц с най-простичка основа. В това именно се крие неговата сложност, тъй като човек трябва да може да направлява тази основа. Тя трябва да бъде постоянна и в същото време проводима.

490

Матрицата на арабския танц

Матрицата на арабския ритъм се определя от ритъма максум (4/4), който формира пространствената фигура куб, в който протича танцът.

519

Матрицата на танго

Матрицата на танго е изкуството да се удържа ритъма. Тук става дума за една много твърда конструкция, която често остава скрита, освен това е трудно да бъде осъществена, тъй като тя поставя сериозни изисквания към тялото на тангероса. Изкуството да се удържа ритъма е изкуството на контрол над пространството и на всичко, което попада в него.

562

Матрицата на фламенко

Фламенко е много противоречив танц, който съдържа в себе си множество преплетени стилове. Изключително трудно е да се опознае матрицата на фламенко и макар че тя може да се обозначи с една единствена дума – „напрежение”, опознаването на това състояние е изключително трудна задача, отвела множество танцуващи този танц в напълно различна посока.

450

Мед няма

В момента протичат изменения в честотните характеристики на Земята и това е причината пчелите да се оттеглят в планинските и предпланинските райони. Преди всичко, защото цветята вече не притежават необходимата биоактивност. Всъщност, ние можем спокойно да кажем, че медът като такъв вече не съществува.

Храненето на бъдещето Code de Vino
502

Миризмата на съседа

Напълването е обусловена даденост, то е следствие и единственото, което се налага да правите тук, е да наблюдавате, за да се уверите лично или да се разубедите в казаното. В съществуващите пропорции с напълването не може да се направи нищо, то трябва да се измени. А това е невъзможно без усилие.

468

Митът за бойните изкуства

Във вида, в който се намират днес, бойните изкуства на 80% нямат нищо общо с „бойното“ и на 90% – с „изкуството.“ За да поместя дадената тема в блога си, аз не бях подтикнат толкова от личното си отношение към темата за бойните изкуства, колкото от отношението на хората и държавата към образованието.

860

Мозъчна атака

Най-опасното за човека е да допусне нарушаване на връзките на нейроните. Именно нарушаването на връзките води до поражение на главния мозък, а това от своя страна води до нарушаване на съзнателното съществуване.

Храненето на бъдещето Code de Vino
487

Мъжкият код

Мъжкият код представлява законът, според който мъжете трябва да се развиват. Това е една особена форма на познание, лежаща отвъд прага на реалността. Въпреки важната си роля и функция в развитието на съвременния свят, в който мъжът днес заема доминираща позиция, в действителност той прекарва живота си, преследвайки цели и задачи, които сам не разбира.

Лаборатория на развитието
1857

Мяра на енергетика

Енергетикът е продукт, сформиран чрез пространствената геометрия. С други думи това е продукт, който не само се определя, но и бива класифициран от пространството. Всеки енергетик представя върховите възможности на пространството, в което израства, освен това местата с по-ниска честота не могат да му влияят, което позволява енергетикът да се използва в зони с всякаква честота.

291

Мярата на Дионис или Дионисий

Каквото, както и колкото и да говорим за виното, то олицетворява силата на природата, божествената сила. Това не е просто напитка, а цяло обредно представление. И колкото и примитивно да се отнасят хората към това питие, те неизбежно се превръщат в част от сюжета на играта, част от веселбите и драмите, съпровождащи човека в неговия живот. А извършваните с виното действия зависят от самите нас, от разбирането ни за виното, от умението ни да го консумираме.

1268

Мярата формира оста

Мярата е преди всичко условие, това е оста, която задава направлението и най-вече въртенето. Въртенето изхожда от симетрията – колкото по-висок е порядъкът на въртенето, толкова повече условия имаме за превръщане, кристализация или постигане на форма от по-висок порядък.

Институт за развитие на човека
1160

На какво ни учи съвременната медицина

Съвременната медицина е плод на болно въображение на тема болести. Първо лекарите лишават пациента от волята за разбиране, а после другите – от волята за оздравяване. Ходенето по лекари само по себе си се превръща във възпалителен процес.

665

Направено в СССР

Съществуват едни хора като Навални, Ксения Собчак, Ярмолник, които са някак ненужни, макар и направени в СССР. Това са качествени пасионарни натури, които обаче имат един проблем – не са имали истински учители. А са поели в ръцете си правото да съдят всички и да действат откъм страната на правото.

Дзябяк
1411

Напълването е женско

Напълването е изключително женско качество, при мъжете не може да се говори за напълване, заради самата енергийна структура на мъжа. Мъжът може да се напълва, само ако се научи да трансформира енергията. Мъжкият организъм е в един постоянен процес на трансформиране на енергията и ако не са създадени условия за удържането и съхраняването на тази енергия, се стига до нейното изгаряне.

Лаборатория женского развития Экстатика
1363

Напълването като следствие от кармата

Напълването е следствие от условията, които позволяват на човек да се напълни. Следователно, всяко напълване, което е причинено отвън, е кармично и хората, преживявайки едни или други състояния, всъщност, преживяват това, което е заложено в тяхната природа. Съответно, всички преживявания, които са ни заложени по природа, са кармични по своята същност.

483

Напълването – временно понятие

Напълването е своеобразна временна преса, която притиска жителите на Земята. То се определя от ритъма на живот на човека, от ритъма на съзнателното му усилие, което не позволява на енергията да проникне надълбоко. Така човекът не може нито да преобразува, нито да усвоява енергията и просто я изгаря в горните слоеве на тялото си.

583

Напълването – понятие, свързано с формата

Напълването е понятие, което се съотнася с формата. Пространството, в което живеем е определено от нея. В тази форма е вписано всичко, включително и ние. Тя има своите изразени физико-енергийни показатели, които определят условията на напълване. Дори самите ние можем да бъдем разглеждани от позицията на определена субстанция, напълваща пространството.

203

Напълването – условие, а не качество

Възможно ли е да има качествено напълване в една агресивна социална среда?
Колкото и странно да звучи, но изобщо не е важно дали напълването ни ще е качествено или не, тъй като и едното, и другото са елементи на отвличането. Състоянието на напълване, или недостатъчността на човек, не е това, което го изразява. Усилието е това, което го изразява, т.е. способността му да не си позволява да се пренапълва, или точно обратното – умението му да нараства напълването, ако то не е достатъчно.

594

Националната идея

Националната идея е концепция, свързана с образованието и развитието на гражданите на страната, което е актуално за всяка държава. В противен случай възниква безредие, защото хората започват да си измислят ценности. Това е най-страшното: не стига това, че ценностите са измислени, но и това че е невъзможно да се ползват! От ценностите може да се ползва само образования човек.

886

Нацията като мяра

Шотландците са нация, създадена от много култури и народи. Това обаче не им пречи да се определят и да зададат идентичност на своята история, култура и образ.

Ритуал
477

Небесната матка

Небесната матка е специфична енергийна структура, която поражда висши форми на енергия както за небето, така и за земята, макар и в по-миниатюрна форма. Някои съвършени жени, способни да възприемат собствената си природа на едно по-фино равнище, също представляват небесната матка.

621

Невежите не бива да се обучават на наука

Ако човек е невежа, значи вече е създаден и обучен да бъде такъв. Единствената наука за него е да се обучава да бъде вежлив. Държавата е наплодила невежи и сега те си пречат едни на други.

785

Неочакваното

Кой е казал, че неочакваното идва, когато не очакваш? Човешкото съзнание очаква винаги, но тялото и енергията не винаги са готови. Какво е смъртта — неочакваното? При това никой не желае да я очаква. И въпреки това без да желаем да очакваме смъртта, ние я очакваме. Нищо неочаквано!

358

Непрекъснатостта — основа на измеримостта

За да се познае измерението, трябва да се познае непрекъснатостта, която създава пропорцията. Пропорцията е основа на физическата реалност. Важно е да се постигне състояние, в което можем да осъзнаем геометрията, а не да излизаме от него.

506

Нефритената стая

Интересна особеност на Нефритената стая е процесът на активиране на картините с помощта на кристални парфюми от естествен нефрит.

Интегрална живопис
1170

Нирвана по грузински

Живял едно време стар аксакал в една планинска махала. Само едно нещо го интересувало на този свят – традициите на Алавердоба, най-почитаният празник на всички грузинци. За да бъде понятно и на славяните - „Алавердоба“ значи нещо като „Вярвай в доброто и то ще те споходи“. Ако говорим за арменците за тях това е нещо като подготвяне за Деня на танкиста, за украинеца – за Деня на юриста... Защо на юриста, казвате? Ами, добре, че не попитахте защо арменците се готвят за Деня на танкиста.

2622

Няма грозни жени

Няма грозни жени, питайте всеки подпийнал мъж! Жената може да има грозно поведение, предизвикващо негативна реакция, което веднага формира негативното й възприятие. Тоест цялата работа е в това как жената се държи.

789

Обществото и парите

Как да живеем в общесвото и извън парите? Този въпрос включва три важни понятия – «живея», «общество» и «пари». Нека започнем с обществото. Общесвото са условията, в които се намираме по една или друга причина. Независимо какво е то, обществото или се усъвършенства, или се разлага. Като и единият и другият процес са напълно естествени. Оттук насетне въпросът опира до самия човек: каква е ролята му в този процес?

1221

Опитът или структурата на опита

Опитът или структурата на опита – това е методът. Опитът представлява извършването на някакво действие във времето, а структурата на опита – дисциплината за неговото изпълнение.

546

Ордо: мярата на ритуала

Ордо (Ordo) е мярата на ритуала, неговият сакрален език. Той олицетворява вътрешния олтар и подредеността и е необходим за обединяването на обекта и субекта според законите на познанието в границите, очертани от реда и мярата на ритуала, майсторството и храма.

456

Ори (Настройка)

Ключът към разбирането на ориша се крие в способността и умението да ги осъзнаем. Осъзнаването на ориша представлява своеобразно пътешествие. Това е умението да намерим, идентифицираме и разпознаем извора. Ако имаме това осъзнаване, то се нарича лично съзнание. Личното съзнание спомага за разкриването на личния код, което означава, че човек започва да представлява собствената си съдба, а не просто да я следва. Личният код в йоруба се определя с понятието Ори. Именно с помощта на Ори човек взаимодейства с ориша.

Африканското тяло
710

Орфически мистерии. Интегрален звук

Орфизмът представлява метафизическо учение за звука. Това е изкуството да преживяваме звука, тантрата на звука. Учението се е формирало от ритуалното преминаване на пространството, от орфическите мистерии. Тъй като неговото зараждане се свързва с определено място, през VI в. пр.н.е. орфизмът се превръща в култово учение.

Според една от версиите, Орфей е тракийският бард, който придобива безсмъртие. Това е причината поради която орфизмът като система от знания се свързва с тракийската култура.

Интегрална алхимия
2198

Осемте кръпки на Настрадин Ходжа

Суфистката мисъл следва три линии: индивидуална (нерелигиозна, която формира разбирането за дервиша – на отвлечения от грубия), персийска (основаваща се на зороастризма) и арабска (основаваща се на исляма).Когато започнем да изучаваме суфистката традиция, важно е да разбираме, че ако не умеем да боравим с арабското или ислямското мислене, много трудно ще се настроим към онова, което се нарича суфизъм.

Торбата на суфиите
1051

Отговори на въпроси по Бойни Изкуства

В реалността, за човека, който не контролира изменението на енергия, съновидението е процес, който е извън контрол. Дори ако природно му е заложена открита съзнателна връзка с процеса на преустройство на тялото и човек може да наблюдава (и дори да изразява) своите действия, той не може да се усъвършенства в тях, ако материалът не се обработва в осъзнато състояние. И по-точно в състояние на бодърстване.

272

Отговори на въпроси по образованието

Каква е хронологията на периодите на формиране на съзнанието?  Какви аспекти на съзнанието се формират във всеки период? Ако говорим за всеобхватно, така да се каже, изчерпателно познание за човека, то тук ние се сблъскваме с три нива на честотите

3434

Отговори на въпроси по темата „Метод“

Публикуваме отговорите на вашите въпроси по темата „Метод“. Благодарим за вашето участие!

761

Отговори на въпросите за 2012 година

Много от хората, които се учат да развиват своето съзнание, имат кръг от близки, които водят ниско осъзнат начин на живот. В резултат на това възниква определено противоречие – да наблюдаваме отстрани и да не се месим или да се опитаме „да почукаме на вратата“ на тяхното съзнание? Как е редно да се държим в дадената ситуация?

Безсмъртие
420

Отношението към парите

Най-обидното за човечеството е това, че парите са направили много хора тъпи, научили са ги са живеят нечестно и да убиват други хора. Целият въпрос е в това как получавате парите, какви усилия изхабявате. Да, парите са условие за съществуване в днешното пространство, но тук са нужни съответствия.

509

Парите като помощници – истински капан

Парите никога не са били ориентир за мен по простата причина, че знам, че винаги ще изкарам толкова, колкото ми трябват. По-нататък е въпрос само на мяра, а тази мяра трябва да се знае. Мога много да говоря за парите, понеже освен, че съм изкарвал милиони, дълго време съм живял и без пари. За мен делото е развитие и то представлява истинският капитал.

1106

Пилат Понтийски

Пилат Понтийски е една от най-противоречивите и в същото време загадъчни фигури в човешката история. На него е била поверена уникалната мисия да създаде световна религия. Помислете само, ако не беше разпнат Исус Христос, щеше ли да съществува днес християнството въобще? Най-малкото в този мащаб?

Ритуал
267

Плетящите времето

Племето анасази или плетящите времето e културата, с която може би трябва да започнем търсенето на Астралния храм в Югозападна Америка. Това е един загадъчен народ, от чиито недра произлизат други не по-малко интересни култури – навахо и хопи. Познанията на анасази разкриват закони и знаци, които дори и да не хвърлят светлина върху тайните на това знание, то поне водят към него.

573

Повелителите на островите

Великобритания е островна страна. Всеки остров генерира особена енергия, което се дължи на взаимодействието на сушата със заобикалящата я вода.

Ритуал
210

Подмладяване

Подмладяването е тема, която засяга различни плоскости от човешкото възприятие като цяло и разбира се по-конкретно това на жените. За да разберем смисъла и същността на подмладяването като процес, трябва да разберем условията за стареене на организма и първо да се научим как да спираме процесите на разрушаване, а след това вече и как да възстановяваме това, което подлежи на възстановяване.

2211

Подмяна на пространството

Като се въвличаме в развитие, ние често просто подменяме едно пространство с друго, като се прикриваме под една или друга традиция, която дори и да разбираме, не познаваме добре, тъй като не сме я изследвали.

268

Подхранване на кожната система: Формула «Борей» F-700

Подхранването на кожата (кожната система влиза в понятието Натегнато тяло) определя една от основните характеристики на съществуване на тялото, а именно храненето на тялото и неговата връзка с обкръжаващото го пространство.

1786

Подхранване на костната система: Формулата «Дунатис» F-300

Проектът «Хранене на бъдещето» представя енергийната формула «Дунатис» (F-300) за подхранване и укрепване на тялото на напрежението, съставено от костите в нашето тяло. Тази формула е основана на комбинирането на резонансните усилия на различни енергетици, което й дава възможност да влиза в резонанс с онази част от тялото, в която връзката с костната система е най-ефективна. Това е един уникален авторски продукт, разработен от Бен Челеро специално за системата Йога на храненето.

770

Подхранване на кръвта: QuantOM Energy Essence® Q200

Формула Integral Energy Essence® Q200 е сложно резонансно съединение, настроено на енергийното поле на кръвта. В класификацията на енергетиците формулата представлява поле от втората група, което и определя мярата на енергетика.

2663

Подхранване на мозъка

Днес, когато по-голямата част от човечеството вече се е отучила да използва възможностите на своя мозък, можем да говорим за една реална заплаха за просъществуването на самото човечество. Съвременното образование и начинът на живот водят до една сериозна деградация на човека, а тези, които все още продължават да се опитват да направят нещо със себе си, се сблъскват с доста сериозни трудности в подхранването на своя мозък.

1145

Подхранване на мозъка

Нашата молекулярна основа е водата. Няма нито една система на тялото, която да не зависи от нея, та нали човек е три-четвърти вода. От качеството на водната среда на тялото зависят всички биохимични процеси, зависи реакцията на човека към околния свят, и най-сетне — самото време на нашия живот.

Храненето на бъдещето Code de Vino
1355

Подхранване на мозъка: Формула «Аристотел» F-900

«Аристотел» е формула за подхранване на мозъка. Съзнанието е онова, което характеризира човека като такъв, а то се формира въз основа на качествата на геометрията на мозъка, на неговата балансираност.

1372

Подхранване на мускулите: Формула «Геркулес» F-400

«Формула 400» (за хората със средна мускулна маса) или «Формула 100» (за хората с голяма мускулна маса) целят да постигнат събиране, активиране и естествено разпределяне на енергията в мускулите.

1234

Подхранване на репродуктивната система: «Формула-500»

«Формула 500» е предназначена за подхранване на Пресеченото тяло, което е свързано с репродуктивната система. Пресеченото тяло е геометрично най-определеното тяло в организма ни, чиято специфична циркулация на енергията е насочена към изработването (посредством сексуалната енергия) на по-високи честоти, което всъщност и предизвиква състоянието на възбуда.

1762

Подхранване на сухожилната система: Формула «Ахил» F-600

Формулата F-600 е енергетик, насочен към подхранването и усилването на сухожилията. Резонансната структура на формулата позволява създаването на насочено усилие, което, благодарение на характеристиките си, може да прониква в сухожилната тъкан и да я подхранва.

645

Подхранване с кристална храна

Подхранването с кристална храна в рамките на системата Йога на храненето представлява особена дисциплина, насочена не само към усъвършенстването на нашето тяло и съзнание, но и към настройването към висшия разум, който също има кристална форма.

Храненето на бъдещето
1109

Познанието трябва да започне с фрагменти

Човек по природа е фрагментарно същество. Той сам по себе си не представлява цялост и поради това я изисква от природата, невъзможно е да се стреми към постигането й докато няма явен носител на тази цялостност.

639

Положително отрицание

Положително отрицание –
Ужким нищо, обаче е!
Внезапно желание нещо да кажеш,
Да го забиеш като ляво кроше.

2171

Превъплъщенията на Съвършения

Мъжът е преди всичко създател – човек, който съгражда – и изразява както качествата, които получава по природа, така и онези, които придобива в живота. Най-често сред тях водещо е едно, а ако това не е така, съществува риск животът му да се разпадне на множество фрагменти.

465

Предметът на силата

Предметът на силата е активна природна форма, способна да натрупва, регенерира и предава енергия. Предметът на силата има тяло, форма и проводимост, и може да представя различни форми на силата. Това може да бъде амулет, кристал, дреха, знак, картина. Предмет на силата е и книгата, тъй като тя може да пренася и предава енергията на знанието и да носи най-важното свойство за всеки предмет на силата – тактилността.

1353

Премяна за главата

Головной убор — один из 13-ти сакральных предметов одежды, определяющих сохранение и развитие энергии человека. Представляет собой необходимую часть гардероба, без которой в той или иной мере не может обойтись ни один человек. Даже используя бандану, платок или просто повязку на голову, мы изменяем свой статус и свойства энергии в голове. В древние времена головной убор, прическа и различные украшения на голову были единой композицией и использовались по тому или иному назначению.

Alquimia
217

Преносът на майсторството

Може ли да се ускори практиката или не бива? Този въпрос е изключително важeн за много хора. Безусловно въздействието на определени сили – на мястото или на учителя – може да ускори някои процеси и дори да ги подмени, но така ще се постигне в най-добрия случай един кратък път.

920

Препълване

Препълването е болест, свързана с това, че определени части от тялото ни функционират (повече или по-малко), а някои не, и най-отворените части се напълват повече. Типичната грешка на хората, които тепърва започват да се занимават, е, че вместо да оправят и възстановят проблемните си зони, те експлоатират това, което така или иначе си работи нормално. И тъй като мозъкът още не е готов за преобразуване, а енергията не циркулира правилно, по този начин човекът всъщност препълва себе си.

600

Преход към богатите

Съществува ли някаква външна сила, която да възпрепятства прехода към по-обезпечените слоеве на населението? С какво е свързан фактът, че едни хора печелят пари с по-голяма лекота, отколкото други, при положение че се занимават с еднаква дейност? Какви качества е необходимо да изгражда човек в себе си, за да може свободно да оперира с парите?

1268

Принципи на храненето на бъдещето

Когато прилагаме на практика системата Хранене на бъдещето, трябва да разбираме принципите, върху които е построена. Тези принципи са свързани с условията за развитие на енергията и организацията на енергийните процеси, протичащи на различни нива в нашето тяло.

Храненето на бъдещето
1590

Природата изменя геометрията си

Природата изменя своята геометрия и остават все по-малко и малко възможности за хората да съхранят своя разум в неговия пълен обем, което означава, че няма да могат да се наслаждават на своите преживявания

ALQUIMIA Travel
489

Причината за съществуването на Вселената

Причината за съществуването на Вселената се определя от принципите на взаимодействие между елементарните частици на материята и антиматерията. При определено геометрично усилие, тези частици са способни да възпроизведат взрив, който да доведе до кристализацията на материята и до определено въртене, което може да привлича частици и нарастване на масата, която от своя страна се развива по законите на асиметрията.

195

Пропорцията в изкуството тайдзи-цюан

 1. Преди да започнем да развиваме тялото (под тяло тук се разбира физическият и енергиен модел), трябва да го възстановим.
 2. Преди да развием геометрията и укрепим съзнанието, трябва да развием съсредоточаване.
  ...

812

Просветление

Просветлението може да се разбира в най-различни аспекти – от т. нар. недействие (у уей) до придобиването на яснота. В действителност обаче този процес трябва да се разглежда от физиологична гледна точка, тъй като днес той няма психологичен аспект - и за този, който постига „просветление” и за околните му. Всичко това води до заблуждения различните последователи на Пътя, но най-важното е, че то не разкрива яснотата, а само я призовава.

1144

Пространство. Хранене с геометрия

Храненето с геометрия е осъзнаване на дълбочината на пространството и най-важното, взаимодействие с пространството, в което живеем.

1501

Пространството на ума

Най-важният елемент за възприемането на будисткото тяло е разбирането на пространството, в което то се е формирало и от чиито закони произтича неговото развитие. Пространството на Тибет предопределя разликата между индийското тяло и традициите на будизма, формирали се в други азиатски региони.

94

Психология на възприятието за ритъм

Ритъмът определя качеството на контактуване на човека с околните, а и със самия себе си. Ако ритъмът се забави или ускори по отношение на личностното, човек ще загуби контакт не само с околните, но и със самия себе си. Следователно, съзнанието, енергията и тялото не участват в личностния процес на развитие, а всъщност следват условията на ритъма, който налага характерна реакция спрямо себе си.

788

Първичното усилие

Защо трябва човек да се развива? За да усъвършенства природата си. А защо трябва да усъвършенства природата си? За да осъществи човешкото си предназначение. Човекът представлява определена енергийна честота. Тя има свои собствени показатели, които определят процесът на живеене и преживяванията на човека в живота му. Важно е да се каже, че човекът, който е намерил персонификацията си (както и този, който не е), зависи от тези показатели. Това означава, че или той управлява тях, или те управляват него.

858

Първият ръб на кубичното мислене

Първият ръб на кубичното мислене, или първият интегрален дял на мозъка е енергийната маса на нашия мозък. Законът на нейното съхранение предопределя работата на целия мозък.
Мозъкът зависи от правилно снабдяване с енергия, която ние получаваме преди всичко чрез хранене, където особено внимание се отделя на енергийния потенциал на продукта. Много е важно първият отдел на мозъка да се съхранява и развива, обаче не е възможно това да се направи само за сметка на енергийния потенциал на самия главен мозък, тъй като този дял зависи също и от гръбначен мозък.

1375

Първият тамплиер

Идването на смъртта на земята води до създаването на първия некропол. Появява се и първата школа, обучавала хората как да не умират – школата «Сокара». Тя има 12 клона по цял свят, като келтският й клон, например, се нарича «Оенгус».

Ритуал
268

Разтягане

Разтягането е понятие, което силно се е вкоренило в съзнанието ни като действие, свързано със сухожилията. Развиването на сухожилията обаче, е свързано със създаването на определено съпровитление в тях, така че да се поддържа издръжливостта им, а не напротив да се лишаваме от това съпротивление. Защото последното бързо води до отслабването на костите и мускулите.

1378

Ракът

Ракът представляват процес, при който тялото на човека бива обзето от енергия, несъвместима с жизнените процеси. Развиването на рака днес е естествен процес, свързан с изменението на честотите, при което грубото ни тяло губи опората си върху по-грубите енергии и лесно бива атакувано и превзето.

1855

Ревност

Ревността е реакция, която може да се класифицира по най-различни начини. Това, което я характеризира обаче е, че никога не се обработва достатъчно от мозъка, тъй като импулсът или реакцията, наричана с понятието „ревност“, има по-голяма сила от силата на осмислянето й. Важно е да се знае, че ревността представлява не случаен, а развит във времето реакционен импулс в човешкия мозък.

3519

Регистраторът на напълването

Колкото и да определяме напълването, то си остава определено зависимо условие и желанието ни да разложим значимостта на това понятие на неговите съставни части, отново опира до същият този въпрос за напълването. Следователно, разделяйки напълването по неговите свойства, ние просто създаваме капан за самите себе си.

255

Реч

Речта e или умението да се управлява схемата на звуковия ред, или механичното използване на една конструкция – заучено или рефлекторно. Разликата между първото и второто се състои в това, че в единия случай става дума за речта на мислещ човек, който, следователно, може да възприема казаното, докато във втория случай човекът се явява придатък на изразяваното, което се характеризира с липса на дълбочина на възприятието.

Дзябяк
1333

Реч на Олег Черне на конференцията по случай 25-годишнината на INBI

В деня на 25-годишнината на ИНБИ искам да Ви приветствам и да ви благодаря за вниманието, което сте оказвали и оказвате на тази организация. Проектът ИНБИ съществува вече 25 години – период, в който той преживя три етапа.

Лаборатория на развитието
1215

Ризлинг – кралят на белите вина

Днес в производството на вината активно се използват ароматизатори и оцветители, но най-големите имитации се правят при приготвянето на белите вина. Милиони хора по целия свят се радват на техния аромат и вкус, но в действителност натуралните бели вина не са чак толкова много и е доста сложно да се направи едно добро бяло вино (за разлика от червеното).

Храненето на бъдещето Code de Vino
323

Ритуалът като мяра

Особеностите на организацията на информационното поле, свързващо човека със задачите, а и с другите информационни полета, определят задачата на ритуала като мяра.

Ритуал
753

Ритъмът е знание за преживяванията

Знанието представлява преди всичко умение да се класифицира онова, върху което се фокусираме. Фокусирането се отличава от реагирането с това, че съзнанието ни е насочено към предмета на вниманието ни и го удържа, като така се изчерпват вътрешните ресурси на усилие, които всъщност обезпечават фокусирането.

902

Ритъмът на живота

Човек се ражда с предварително зададено, т.е. предопределено поведение и дори състояние. Животът му се определя от ритъм, който се формира още при раждането му. Този ритъм е свързан с енергийните показатели на конкретния човек, с неговата изначална енергия. Ако тази енергия е недостатъчна, тогава човекът е обречен на хаос и неопределеност, тъй като всеки жизнен, социален или природен ритъм ще внася корекции в живота му.

Африканското тяло
906

Ритъмът – истинският календар

В днешно време е сложно да се разберат точните науки, тъй като за това се изисква реална сила и определен ориентир на познанията, докато в същото време нашият разум е далеч от универсалното и от самото понятие за универсалността. Тези нарушения отчасти са се случили благодарение на календара, който е заложен в нашето съзнание и довеждане му до определена зависимост от времето.

156

Ритъмът – метод за измерване на пространството

Истинското качество на нашия живот непосредствено се определя от разбирането на ритъма, когато всяко действие намира своето вътрешно съответствие. Животът без това разбиране е само участие в някакъв вид процес.

Африканското тяло
2196

Руското тяло

Руското тяло е онова тяло, което оперира чрез мислене на руски език. С други думи, човекът, който мисли на руски, всъщност представлява руското тяло. Руското тяло и руската култура са всъщност едно и също. Човек, за когото руският език е роден, е руснак независимо от националността си, тъй като именно руският език предопределя неговия поведенчески и културен характер, независимо от собствените му убеждения, религия или националност.

Alquimia
3542

Самоизместването

Когато се напълват с нещо, хората изпитват чувство на удоволствие, което се намира на границата с безразличието. Тук се крие разликата между удовлетворението и удоволствието. Удовлетворение е, когато контролираме процесите, които ни удовлетворяват. Удоволствие е, когато процесите контролират нас.

652

Светата земя

Сегодня, наверное, многим крайне сложно принять, что, возможно, Святая земля связана не с Палестиной, а с британскими островами и что именно сюда не только стремились, но и добирались Иисус и все, кто был с ним рядом. Дело даже не в миссии Иисуса Христа на британских островах, а в самих событиях, которые разворачивались здесь на протяжении всей истории.

Ритуал
166

Свръхсиметрията на ритъма

Ритъмът предава най-ефективно геометричния принцип на еквивалентността, заложен в теорията на Айнщайн. Ритъмът е силата на природата, която определя генерирането и трансформацията на енергията и разделя енергията според временен и невременен модел на съществуване.

1170

Седемте женски условия за преобразуване на великото учение Йоруба

Всичко в природата има своя вибрация, а тя има свой собствен ритъм. Това е езикът, с който пространството общува с човека. Познанието за вибрацията, звука и ритъма е залегнало в основата на едно от най-тайнствените и сериозни африкански учения, запазени в културата Йоруба. Познанията за седемте женски Ориш са знания за звука на природата, същността на живота и преобразованието.

977

Седемте тела

Схемата за развитие се състои от седем формули, които формират базовите честотни характеристики, покачват интензитета на енергията и, което е най-важното – подхранват системите на тялото. Това приучава нашето тяло да живее в други честотни характеристики и увеличава неговата енергоемкост и потенциал.

1818

Семейството и семейните ценности

Безспорно семейството и неговото място в бъдещето на сегашното общество е сред темите, най-силно вълнуващи умовете на хората и в същото време – една от най-профанизираните.

1148

Силата

Силата може да формира човека като воин, ако бъде подчинена на дисциплина. Тя може да го направи „сталкер” – човек, който следи своите собствени действия, а може да го превърне и в мъдрец, помагайки му да удържа и управлява мислите в главата си.

631

Силата и безсилието на века

Интервю, което списание AUS взе от мен през 2001 година, точно след събитията през септември същата година. Въпросите, които се повдигат в него, продължават до голяма степен да бъдат актуални и в сегашния развой на нещата, които се случват по света в навечерието на 2012 година; дори придобиват още по-широка популярност.

Безсмъртие
583

Синьо агаве

Индианското тяло е тяло на духа. Да се опознае индианското тяло обаче е много сложна задача. Индианското тяло е своеобразна геометрия, в която е заложена идеята за вписване на телесното (което се осъществява чрез тетрагоналното усилие) и нетелесното (кубичното усилие). Тук са заложени ориентири като Утринната и Вечерната звезда, които крият знанията или идеята за пътешествието на духа.

Alquimia Ben Chelero
403

Скитник

Скитник е някой, който или е изгубил, или не е намерил своето вътрешно пространство. Той не живее със себе си. И тук няма значение дали той е заобиколен от стени или не. Никой не може да живее между тях! И този, който не може да живее в себе си, не може да се разположи никъде другаде. Няма какво да разполажи.

1103

Стадо

Стадото е организирана общност, която се създава от държавата с цел по-добро управление и манипулация. Това е човешка биомаса, която понякога наричат електорат. Тези хора не могат да калкулират и да се замислят, тяхната задача е да реагират.

456

Стив Джобс и мозъкът!

Самият факт, че Стив Джобс има особено отношение към мозъка го прави уникална фигура. Апропо, именно това е основния секрет на неговата личност. Да помни за мозъка, развива мозъка, наблюдава мозъка – всичко това за него бе дори по-важно отколкото да използва този инструмент. Стив е искал да създаде и сам разработвал методи за познаване на мозъка, подчинявайки го на IT-технологии, които в крайна сметка са станали част от неговия мозък (или обратното).

1552

Строителството на Астралния град

Астралният град или храм е място в макрокосмоса, където се преселват онези, които притежават знанията и енергийната възможност да организират пространство за живот, характеризиращо се с геометрия от особен тип. Преходът в Астралния град е нещо като преселване на друга планета.

545

Супербактерията NDM-1

NDM-1 (Neu Delhi Metallo-Beta-Lactamase) е бактерия, която не е възприемчива към никакво лекарство. Бактерията е убийствена не само сама по себе си, тя е способна да породи вируси, с които съвременната медицина няма да може да се справи.

237

Суфисткото тяло

Несъответствията ни карат да търсим отговорите на въпросите си на грешното място. Ние реагираме, вместо да разбираме другия. Именно тук се крие проблемът на европееца – той се води от „кажи да”, докато арабинът „живее според законът на да”. А думите не струват нищо, ако не са подкрепени с действия.

308

Съвършената

Като малка си играех с времето,

Мама казваше, че си играя с играчки.

Просто възрастните не забелязаха,

Кога извън детството направих крачка

Кога от топлото ме издърпаха,

Чупейки крехкото ми рамо,

И как в кавички моето Аз заключиха

Пътят на жената
3819

Съвършенството не е панацея, а условие

Съвършенството не може да се обясни, то е процес. Когато говорим за усъвършенстване, но не работим върху себе си ежедневно, когато сме извън процеса, тогава всичките ни разсъждения по темата са просто реакция, при която по-скоро защитаваме собствената си позиция, отколкото да търсим нещо ново.

Дзябяк
929

Съдба

Твърдението, че човекът е особено тясно свързан с биосферата е най-голямата грешка на науката. Ритмите на Вселената съществуват без връзка с живота на човека, дори и той да може да се настройва спрямо тях. Едно е да разглеждаме човешкото тяло като корпус, а съвсем друго да разглеждаме човешкото тяло като мозък.

1554

Съзнание

Този проблем е много труден за разбиране, докато човек не се замисли за себе си и за собственото си съзнание. Въпреки това нека опитаме ... Преди всичко трябва да проследим какъв тип е вашето съзнание. Ръководеното от лявото полукълбо съзнание представлява система от отношенията на човека със самото съзнание, при което развитието на съзнанието изпреварва процеса на осъзнаване или преживяване на свойствата на съзнателното усилие, което прави този тип съзнание в крайна сметка не по-малко реакционно, отколкото ръководеното от дясното полукълбо съзнание.

Даоистко тяло
1188

Съзнание и дух

Съзнанието и духът са преди всичко условие, а след това – развитие. Духът на човека изразява съзнанието, а съзнанието определя състоянието на духа. В даоистката концепция за осъществяването на връзката между духа и съзнанието се използва понятието „срединност”. Какво представлява тази срединност? Тя е естественото хармонично състояние на съзнанието.

1482

Съзнанието — управител на духа

Съзнанието и духът — независимо от това какво значение им придаваме – не са особено значими за човека, докато не придобият форма, тъй като без форма те не могат да бъдат регулирани. Съзнанието на човека се появява тогава, когато човек започва да разбира геометрията на мозъка.

594

Съновният камък

Като цяло това е една история с прост сюжет, но сложни персонажи. И така... Килид Вледиг се жени за Голеудид и тя забременява от него. И именно това ни трябва, защото така ще получим ако не крал Артур, то поне братовчед му Кълхуч. Оттук насетне планът е следният: трябва да почакаме той да порасне. Или пък да не чакаме, а да сметнем, че вече е пораснал.

Ритуал
966

Състояние на съзнанието

Състоянието на съзнанието на даден човек се определя от свойствата на тялото му или по-скоро от неговата цялост. Колкото по-цялостно е тялото, толкова по-цялостно е съзнанието ни. Ако тялото не е цяло, то съзнанието също е разбито на части, които зависят от различните степени на активност на отделните части на тялото.

Лаборатория на развитието
2734

Състояние на ума

Когато практикуваме будистка тантра, трябва да знаем, че основата и дълбините на тялото ни са заложени там, където се крие знанието за мозъка, знанието за съзнанието, знанието за ума. Тези знания формират основата на медитационния процес нямшаг (тиб. mnyambzhag), който изисква удържане на съсредоточеността върху задачата за развиване на природата на ума и неговото довеждане до абсолютно състояние на пребиваване (самадхи), т. е. до възможност действително да се опираме на съзнанието и ума.

1187

Тайната доктрина

Всяко учение трябва да има своя доктрина… би ми се искало да кажа. Но, оказва се, не е така. Ако доктрината започне да бъде интерпретирана от хора, които не са въвлечени в самия процес на познание, хора, които не са част от тази доктрина, хора, които, съгласно самата доктрина, заемат различни ниши, а, следователно, имат различни възгледи, тогава можем да твърдим, че тази доктрина отсъства.

Ритуал
202

Тайните на женското тяло

Тайните на женското тяло са свързани преди всичко с репродуктивната система, в чиито понятия е заложена първичната геометрия на жената. Това е една сложна система, в която няма нищо излишно.

Лаборатория женского развития КРАСОТА
207

Тайният код

В областта Четирите ъгъла се сформира удивителна етническа група – индианците навахо. Те стават пазителите на таен език, който се ползва още и от анасази и вероятно хохока. Този вибрационен език е свързан с Великия дух. Това е езикът на творенето, който обяснява пророчеството на хопи.

Астральный храм
1079

Творене в името на творенето

Творенето е процес, който определя взаимодействието на геометрията и съзнанието ви. При това геометрията трябва да зависи от съзнанието, само в този случай може да има творене, тъй като оперирате с пространство, което контролирате. Когато извличаме удоволствие или си играем на напълване на геометрията, която само обезпечава това напълване, не може да има никакво творене. Може да има преживяване на напълването, което всъщност е емоция. Но за този малък фунт удоволствие ще отдадем на пространството енергия, напълно несъизмерима с полученото от това удоволствие.

472

Тезиси за женското говорене

 • Жената, която говори и жената, която бъбри. Първото е творчески акт, а второто – възбуждащ.
 • Говорещата жена умее да дозира речта си, а бъбрещата следи за реакциите на звученето.
 • Говорещата жена е израз на морални убеждения, а бъбрещата – акт на морална деградация.

  [...]

 • Лаборатория женского развития
  1850

  Теория и практика

  Теорията и практиката са двете най-сложни понятия за тези, които искат да разберат нещо. Да се превърне теорията, всъщност и практиката, в опит е невероятно сложна задача и осъществяването й е единственият път за опознаване както на теорията, така и на практиката.

  1477

  Теория на заговора

  Загубата на вкус е довела съвременния човек до възможност за почти пълно преминаване към химическа храна. Човешкият организъм вече приема напълно органично всички генномодифицирани и химични продукти. Например, заместителят на вкуса, наречен натриев глутамат (Е621), отдалечава човека от разбирането на вкуса. Тази съставка, между другото, е била активно използвана в хитлеристките лагери – с нея хранели концлагеристите. А днес тя се смята за неотменна част от редица ястия.

  Храненето на бъдещето Code de Vino
  710

  Традиция

  Това е доста странна, и в същото време привична за човешкия слух дума. Някои злоупотребяват с нея, други просто я повтарят. Образно казано, днес пустотата в действията, свързани с понятието за традиция, е запълнено от фалшиви начини на поддържане на пространството на живота, което в крайна сметка отдавна се е сдухало.

  409

  Ту за жената, ту за развитието…

  Жената, която губи своята целенасоченост, дадената й природа, става фрагментарна, тя трябва да прилага множество усилия, за да живее в различните епизоди на своя живот. И ако тя дори в тези епизоди представлява качество, тогава то, извинете, ще бъде плоско, линейно. Линейността отвежда жената далеч от пролетта.

  922

  Тялото

  Ходят-бродят по улиците тела, от които се носят странни звуци. Тази занимателна физика си няма име, но пък има сумати определения.

  953

  Украинското тяло

  Опознаването на културата на една народност е най-важното условие за разбирането ѝ. Това опознаване обаче не трябва да е свързано с определяне, а с изучаване. Ако разгледаме света днес, бихме могли да го разделим на различни езикови групи. Тези групи аз бих разделил по категории според типа мислене.

  Alquimia
  1558

  Усилието

  Усилието е характеристика на съзнанието на човека, която е в съответствие с неговите задачи. Това е особено физиологическо свойство на тялото, което е регулирано и контролирано от съзнанието, когато човек е в състояние да акумулира своите жизнени сили за решение на едни или други въпроси. Усилието е състояние, което непрекъснато се отработва и зависи от процеса на развитие на човек.

  604

  Усилието на напълването

  Очевидно е, че когато говорим за напълване, то съвременният човек преди всичко го възприема като нещо абстрактно, а не явно, тъй като, за да се разбере какво всъщност представлява напълването, би било възможно единствено ако се разбере какво означава събирането и удържането. Животът на съвременния човек е много примитивен във функционално отношение, понеже той използва само едно единствено усилие – усилието на напълване.

  49

  Условие

  Человек рождается и следует законам, которые его породили. Но развитие этих законов происходит во временном пространстве. И пока человек естественным образом растет — он есть часть этих законов. Когда же временные законы нас вырастили, то мы продолжаем опираться на то, что нас взращивало, так как это стало не просто опытом, а условием, где мы смотрим на всё с позиции одного угла.

  942

  Учението за реалното

  Учението за реалното (ши сюе) се родило на планината Кунлун, както ми разказа Безименният. Тази планина израснала от Единното. Единното било пет елемента, които сформирали планината, и шест завъртания, които я отгледали, така че днес ниската й част е изградена от яспис, а върхът – от нефрит. Именно там до днес се пазят писанията за тези учения. Реалното е Единното, а ако има Единно, то с него може да се прави нещо.

  839

  Учението на безсмъртната Хе Сянгу

  Учението на безсмъртната Хе Сянгу е направление в даоистката алхимия, свързано с изкуството на вътрешно преобразуване (това изкуство поражда самостоятелното направление, познато като Йога на храненето). Учението на Хе Сянгу е едно от осемте канонични учения в даоистката алхимия, свързани с практическите методи за преобразуване на тялото. Учението представлява самостоятелна система, но в същото време често е част от общата даоистка доктрина за създаването на Нефритеното тяло.

  Храненето на бъдещето
  892

  Учител – ученик

  Взаимодействието между учителят и ученикът е основна задача, свързана с развитието. Именно развитието следва да формира и отношенията между тях. Останалото, както се казват, е лирика. Ако ученикът не разбере какво е развитие, то той ще загуби много време и енергия в следване на чужд опит, без да е развил свой личен. А това означава, че той просто ще изпълнява функцията на участник в проект, дори може накрая да бъде в по-добра форма, но няма да разбере нищо от този проект и от тази форма.

  1847

  Фигура, равна на Бога

  Законите на пропорционалността са занимавали изключително много хората в древността. По-късно те били организирани в система от знания за получаването на правилната фигура, което поставило основите на математическата наука. Първите велики учени в рамките на тази система станали гърците Талес и Питагор.

  1440

  Фигурата на речта

  Речта отдавна е престанала да бъде форма на общуване за нас. Човек в наши дни не изразява думите, а просто използва една от словесните форми, която му помага да реализира преживяването на дадения момент. Фигурата на речта отдавна е заменила самата реч.

  Дзябяк
  901

  Формула за печелене

  Моля ви кажете, възможно ли е да се изчисли конкретно за някого оптималният метод за получаване (изкарване) на пари или е необходимо човек да се развива по отношение на всеки един от използваните начини? Да, възможно е. Сложно е, но може да се направи. За тази цел трябва да се реализира формулата „Какво ми носят парите? За какво са ми нужни пари?“

  792

  Формулата на красотата

  Формулата на красотата е системообразуващото разбиране за красотата, развито в рамките на една или друга традиция. Тук се сблъскваме с разбиране, различно от универсалното описание на красотата, типично за съвременния свят. С други думи, ако към красотата се подходи от типичната за съвременния свят гледна точка, тогава системен подход към този въпрос не може да има. Има бизнес подход или определени запазени традиционни форми.

  КРАСОТА
  1932

  Фу Си – изначалното съзнание

  Изучаването на темата за развитието на човешкото съзнание и мозък в даоистката традиция трябва да започне с разбирането на образа на Фу Си. Фу Си (Fu Xi, 伏羲) наричат легендарния първи управител на Китай, първия Ван на Поднебесната империя и предшественика.

  267

  Фундамент на измерението

  Фундаментът на развитието е в основата на човешкото съзнание за съизмерване. Факт е, че предметът на тялото е условие, а не даденост. Т.е. наличието на тяло още не означава, че реално го притежаваме. Както и увереността, че разбираме нещо, не означава реална представа за нещото.

  1144

  Хапче за съзнанието

  Огромен интерес в наши дни предизвиква голямото количество препарати и рецепти, които предлагат забавяне на процесите на стареене, което само по себе си представлява естествен процес на преживяване на стареенето и умирането на организма, от което зависи мозъкът.

  735

  Хармония

  Хармонията е познание за природата на красотата и нейното звучене се изразява чрез формата на тялото, формата на движението. Не може да се говори за красота с изкривено лице, така да се каже. Хармонията не е философско понятие, а изразено състояние на тялото и съзнанието, което определя не само преживяванията, но и качеството на живота ни изобщо. Само хармонично живеещият човек може да се напълва и да изразява красотата - както вътрешната, така и външната. Красотата е винаги проекция на хармоничното.

  54

  Хранейки съзнанието, храним и духа

  За да разберем как да храним духа си, трябва първо да разберем какво представлява духът. Ако човек не разбира физиката на духа, за него той е нещо езотерично и колкото и да разсъждава за духа, той няма да може да го изяви.

  Дзябяк
  1205

  Хранене на бъдещето

  Възможностите на всяка една култура се определят от това доколко тя разбира и, което е най-важното, доколко използва енергията на храната. Енергийната храна е храна, която по своите енергийни характеристики не само че подобрява състоянието на човек, но и му позволява да е независим от честотите на пространството, в което живее. Този вид подхранване подобрява работата на мозъка и като следствие повишава в пъти енергийния потенциал на човека.

  393

  Хранене с аромати

  Ароматът е характеристика, свързана с едно от шестте сетива, способно да намери отражение в природата на вкуса – обонянието. Всеки аромат има свое вибрационно усилие или честота, която зависи от силата и качеството му. Тъй като ароматът се възприема преди всичко посредством дишането, а дишането е основният източник и вносител на енергия за човека, то въздействието на всеки мирис върху нас зависи от външната ни реакция към него и вътрешната реакция на организма ни към честотата му.

  Парфюмерист
  612

  Хранене с брилянти

  Когато говорим за такива пропорционални съединения като брилянта или елмаза, трява да разбираме, че подхранването с тях е ниво от подхранването със структура, т. е. тип хранене, което лежи в понятията на подхранването с прана.

  Храненето на бъдещето
  397

  Храненето с енергийни формули

  Преди да говорим за качеството, безполезността или полезността на „Формулата”, по-важно е да разберем, че човекът, който преминава към работа с формулата, преминава към една нова форма на съществуване. Ако наблюдаваме хората, които приемат дори не „Формулата”, а просто енергетици, ще забележим, че при тях много бързо намалява потребността от храна.

  Храненето на бъдещето
  680

  Храним се с червен яспис

  Изкуството да се храниш с кристалната есенция или енергията на кристала червен яспис, се определя от способността за настройване към него и разбиране на геометричното му усилие.

  Храненето на бъдещето
  411

  Центърът на света

  Лох Финлаган (Loch Finlaggan, гелски) на остров Айлей (Islay) е центърът на света или мястото, където времето пропада. Това е вероятно най-мистичното езеро в света или поне в Шотландия. Тук изобщо трябва да се признае, че което и езеро в този край да вземем, ще се окаже, че то е някак особено и уникално – или представлява сакрална пентаграма, или в него има различни мистични животни, или то е центърът на света, или пък именно в него тамплиерите са скрили съкровищата си.

  Ритуал
  245

  Цялото число

  Изказването на мнение пред човек по какъвто и да било въпрос, е доста опасно за мозъка му, ако това мнение не се опира на цяло число. Само цялото число може да удовлетвори притежателя на този мозък. Можем колкото си искаме да говорим за черния дроб, но да не го чувстваме. Което значи, че това, за което говорим няма опора в нашата глава или нашето съзнание. Как е възможно да разсъждаваме за някого или нещо, без да умеем да боравим с цели числа?

  583

  Честността и здравето

  Да бъдеш честен днес е медицински въпрос, който е свързан със здравето. За съвременния човек категорията на душата не е нищо повече от някакъв обект от информационното поле. И въпреки че ние доста често използваме това понятие, то всъщност се явява един от способите за защита на състоянието на човек, в което той просто реагира на заобикалящия го свят без да има дълбочина на преживяванията. В резултат на това човек губи връзката със своята душа и практически не носи повече отговорност за своето съществуване, като се превръща в продукт, който е зависим от пространството.

  885

  Честотата на парите

  В древни времена парите са представлявали енергията на тотема, а днес представляват егрегорите на страните. С други думи те имат събирателно значение за всяка страна и всяка парична единица изразява вибрацията и честотата на конкретната страна.

  903

  Четирите ъгъла

  Кой точно е определил този район като мястото на Земята, на което предстои да изиграе една от най-важните роли, днес е трудно да се каже; но именно на индианците анасази трябва да благодарим за знанията относно времето и безвремието. Четирите ъгъла са сакрална пространствена геометрия, а това било важно за онези, които се защитавали от процеса на понижаване на вибрациите на Земята. Това място се съединявало с една особена геометрия на безвремевото пространство, а индианците излизали тук по пътеката сипапу или отвора, който ги свързвал с матрицата, определяща вибрацията на мястото, впоследствие наречена Майката Земя. Чрез тези походи анасази хармонизирали пространството: те сякаш свирели на него като на музикален инструмент.

  807

  Шаабан-контрагент, или цялата тайна за парите

  Парите са условие за преразпределяне на енергийните потоци, преминаващи чрез законите на третото интегрално поле или нашата земя. И дали човекът иска или, по- правилно казано, дали може да разбере това, за парите не е важно. Тъй като от гледна точка на парите човекът е инвестиционен фонд. С други думи за пространството е важно наличието на дванайсет фонда, основани на церемониалността, религиозността и емоционалността на човека. Когато той мисли, взаимодейства или просто борави с парите.

  1331

  Ъгъл на момента на раждане

  Ъгълът на раждане (или по-скоро, ъгълът на пораждане) е условна единица или мярка, която характеризира всеки човек. Човекът е пространствена величина, но за да се разбере това, е необходимо да се разкрие ъгъла на завъртане (мярката на развитие).

  847

  Ъгъл на храненето

  Практиката на храненето с кристали ни води до рабирането на най-важната сфера – т. нар. ъгъл на храненето. От гледна точка на храненето, това е най-важната и ценна характеристика на кристалите, онова, което те могат да предадат на организма ни.

  1105

  „Съвършената“ не се чете, „Съвършената“ се вкусва!

  Настойчиви са мислите, как да мина по-леко,
  Животът да е удобен, като старата дреха
  И да мине без много-много борба
  И да продължа да живея така,
  Без да си меря силите с тази, как й викат...
  Съдба...
  Как бих могла да се опълча на времето?
  Аз – несъвършената
  Нали съвършенството е нашата цел,
  И то най-възвишената.

  Пътят на жената
  2129
  top