«Развивайки тялото, ние не унищожаваме душата в пряк смисъл, но унищожаваме жизнената сила, която захранва душата. И тя умира даже по-рано, от тялото. Енергията, която необмислено прахосваме за тялото, не ни достига в зрялата възраст и в старостта. Безсмислено развивайки външната форма на тялото, се лишаваме от възможността за вътрешна форма.» (Бен Челеро)

Дишане

Съществуват много дихателни практики - както традиционни (пранаяма, дишане танжон, тумо, джошин кокю-хо, цигун и пр.), така и съвременни дихателни системи от типа на ребъртинг, холотропно дишане, бодифлекс, оксисайз, методите на Стрелникова, Бутейко, Кофлер…

Новини

Онлайн-семинар

Метафизика на мозъка. Седем нефритени обръча

16 – 17 януари

Мозъкът е истинското тяло на човека, което създава условията за нашето съществуване, настройките и връзките в тялото. Мозъкът представлява многоизмерна структура с диференцирана система от връзки и управление. За развиващия се човек е важно да постигне разбиране за мозъка, каквото в днешния свят на практика не съществува.


Онлайн-семинар

Метафизика на мозъка. Съзнанието на Один

23 – 24 януари

Съзнанието на Один, наричано още руническо съзнание, е извор на мислене, който подхранва вътрешно човешкия дух. Руническото съзнание е призвано да консервира природата на смъртта, свързвана със състоянието на неспособност или неумение за мислене.


Онлайн-лекция

ЧОМски срещи: „Грешки на практикуващите“

14 януари | 15:00 ч.

Когато не разбираме ориентира, налице е провокационен опит, и най-вече – развитие на ненужни или дори опасни усилия в тялото, енергията и съзнанието, всичко това често възпрепятства откриването и дефинирането на грешките в съзнанието. Нашето тяло е изградено от 9 базови вибрационни групи и грешките (в зависимост от вибрационната група) играят различна роля. Затова е и важно да се разбере формулата на грешките, а не те просто да се посочат.


Допълнение към програмата!

Овладяване на хармонията

11 – 23 януари | Турция

Програмата на семинара е допълнена от практиката багуа-джан с ветрило. Синхронизиране чрез ветрилото е не само от най-важните задачи за центриране на движението, но представлява и особен алхимичен процес, насочен към преобразуване както на вътрешната енергия, така и на външната. Багуа-джан с ветрило е форма, която се е създала в стила Лян. Тя се опира на въртящата се ос и дава различно разбиране за движението, при което опората е външна, благодарение на ветрилото.


Страници на автора

NitriQ Парфюмер Даосское тело The Perfect One ИнтегралQ

Видео

Интегрална цинобърна есенция „Cn1“

Интегрална цинобърна есенция „Cn1“

Интегралната цинобърна есенция „Cn1“ е продукт със специални задачи. Есенцията е произведена в ограничени количества, и е предназначена за хора, практикуващи алхимия.

Интегрален парфюм TCH 13

Интегрален парфюм TCH 13

Има какви ли не парфюми - леки, прохладни, наситени, хитри, незабравими и дори противни. А има и такива, чийто аромат е специален, неповторим, несравним с нищо, и на човек не му остава друго, освен желанието да се върне към тях, отново и отново.

Цайхун Шаонюй

Цайхун Шаонюй

Последователка на школата на Пътя на Чистата дева, поддържа и съхранява алхимичните традиции и служи като истински пример не само за практикуващите жени, но и за мъжете.

top