Семинар по даоистка кармична йога

Дата: 05/05/2017 — 09/05/2017
Адрес: Даманхур, Италия
Проекти: Лаборатория на развитието

Карма е понятие, сформирано въз основа на индийските учения, сред които най-основни и влиятелни са следните четири: индуизъм, джайнизъм, будизъм и сикхизъм. В тези традиции се осъществява и основния ход на човешкото развитие от гледна точка на движението, което включва и идеята за освобождаване.

Програма

 • Усилия, формиращи формата. Пет вида плътност на тялото.
 • Вибрационна ос. Кармична тръба.
 • Разкриване на кармичната форма. Преднебесна яма.
 • Събиране на формата на Предишното небе. Система за затваряне, мудри, които създават условия за изменяне на законите на енергията на Предишното небе.
 • Комбинация от мудри, възпитаващи духа.
 • Разкриване на пещта на Предишното небе. Разкриване на утробното дишане.
 • Ос на Предното небе. Преднебесни шпиони.
 • Последователност „Поклонение пред Нефритения император“.
 • Внедряване в резонантната честота на кармата (благодарение на специалното място на провеждане на семинара – Даманхур).
 • Внимание!

  • Броят на местата е ограничен!
  • Отговорността за настаняването и трансфера е на самите участници в мероприятието. При необходимост от логистична помощ може да се обърнете към нас в срок до 1 март.
  • Предвид особеностите на настаняването, свързани с мястото на провеждане на семинара, всички въпроси относно престоя трябва да бъдат непременно съгласувани с организаторите на семинара.

  Цена

  Обща

  1200

  Участници на семинара по кармична йога в Даманхур през 2015 или 2016 г., при регистрация до 1 юли

  1000

  • Цените са посочени в EUR.
  • Регистрацията предполага предплата в размер на € 100 EUR. В случай на отказ от участие внесените суми не се връщат и не се пренасят.
  • Цената не включва настаняване, трансфери, храна.
  • Издаването на билети и оформянето на визи са индивидуална отговорност на участниците.
  • При необходимост от съдействие за получаване на виза обръщайте се към нашите мениджъри.

  Място на провеждане

  Италия, Даманхур


  * * *

  За даоистката кармична йога

  Даоистка алхимия Даоистката алхимия на Предишното небе (xian tian), известна още като Даоистка кармична йога, е изкуство, насочено към съблюдаването и изучаването на методите за опознаване на енергията на предишното и следващото действия. Това учение, отнасящо се към Хуашанския клон на школата на Съвършената истина, е практика, която дава възможност да се надхвърлят границите на физическото разбиране за живота.

  В рамките на даоистката система практиката се основава на изработването на енергийни форми или структури, определяни от природата на връзките Земя-Небе-Човек. Знанието за законите на Преднебесното осигурява възможност да се съблюдават законите на измененията, предписани от Небето – изкуство, което ни позволява да опознаем миналото и да оценим настоящето.

  Още в мига на раждането у всеки човек се залага определена информация, която определя законите, обуславящи появата му на този свят. Даоистите обозначават тази информация с термина Предишно небе. Смята се, че качеството на Предишното небе определя процеса на развитие на човека от момента на раждането му и предопределя съдбата му, като диктува условията, направляващи развитието му. Качеството на Предишното небе зависи от много фактори, които включват качеството на енергията на предците му, особено родителите, мястото на раждане и обстоятелствата на зачатието му. Развитието на това качество в процеса на живота и развитието на човека определя понятието Следващо небе. Именно затова в даоистката алхимия работата с Предишното небе е много важна. Значението и влиянието на Предишното небе е на практика двояко: от една страна, то може да спомогне за развитието и да даде силен тласък на определен стадий в практиката; от друга, то може да се превърне непреодолимо препятствие.

  За много хора терминът Предишно небе е по-познат като карма, а техниките за работа с Предишното небе – като кармични техники. Подобни техники съществуват в много школи и традиции и всички те са обединени от стремежа за подобряване на качеството на енергиите свързани с кармата и като следствие – стремежа за нейното пречистване. Най-разпространеният метод се основава върху следването на волята на висшите сили и предаването на процеса на духовно пречистване в ръцете на духовете и божествата. Този път може да се окаже проблематичен, тъй като съществуват множество параметри, при които човек се предава на волята на висшите сили и не прави нищо самостоятелно, а само се задоволява с полученото състояние. По правило това води или до по-голяма загуба на сила или в по-добрия случай до заместването ѝ. А така се стига до замяна на едно качество на кармата с друго, което не е непременно по-добро. За да се предотвратят подобни проблеми, действията ни трябва да започнат с етапа на подготвяне на енергийната ни структура с помощта на тялото. Подобен път обикновено изисква уединение в манастир или продължително отшелничество, отказ от земните обвързаности и социални зависимости – традиция, сформирана в резултат на дълги векове и многочислени практикуващи, открили уединение в свещените планини на Тибет и Китай. Следването на подобен път наистина осигурява условията на покой и естественост, при които мястото и обкръжаващата среда подпомагат и усилват процеса.

  За съжаление в наше време далеч не всеки има възможността да създаде подобни условия (Даманхур е изключение). Освен това много извори на истинското знание вече не съществуват или са недостъпни за непосветените. Така много хора започват да работят с кармата, докато са външно и вътрешно в кръговрата на нещата, без да са създали необходимите енергийни условия. Важно е да се знае, че без наличието на сила и вътрешна готовност, тази работа може не само да не достигне целта на избавление от кармичната зависимост, но и напротив – може да усили тази зависимост. Кармата е преди всичко енергия и като всеки друг вид енергия, следва определени закони на трансформация. Кармичните връзки поддържат процеса на жизнена дейност независимо от нашата удовлетвореност от нея; ако този процес започне прекалено рано, може да се стигне до загуба на поддръжката и жизнеността, скрита зад нея. Именно затова работата с кармичните практики и изменяне на Преднебесната енергия започва едва след достигането на практикуващия на определено ниво, когато започва вътрешното преобразуване и има осъзнаване на законите на трансформацията.

  Информацията на Предишното небе е разположена в определени зони и центрове на тялото. Всяка част от човешкото тяло има енергийни центрове, енергийни връзки. Когато работим с тях, ние можем да оказваме влияние върху определени видове енергия. Даоистите са разработили система от специални упражнения, с чиято помощ тази информация може да се пречиства и така да се постига освобождаване на алхимични съставки. Този процес започва с подготвянето на енергийните зони на тялото, свързани с кармата. Необходима е преди всичко подготовка на съзнанието и тялото, особено на съдовете, които трябва да са готови да приемат енергията, освободена от оковите, за да не се разсейва тя във вътрешен хаос. За тази цел трябва да се създаде енергийна структура, която да предотврати възможната загуба на освобождаваната енергия и да спомогне по-нататък за усвояването на постигнатото чрез вътрешната работа. Така процесът на "пречистване" и подобряване на качеството на физическото съществуване с помощта на вътрешни изменения представлява необходимо начално условие.

  Основната зона, оказваща влияние върху енергията на Предишното небе, са китките. При определено разполагане на меридианите китките могат да променят циркулацията и движението на енергията в тялото не само с помощта на енергията, която се намира вътре, но и чрез взаимодействане с енергията отвън. С други думи китките могат да възприемат фината енергия от пространството и да влизат във взаимодействие с нея.

  Основни задачи на кармичната йога

  • постигане на нормална и управляема циркулация на енергията в тялото;
  • използване на силата на мястото за изработване на определени качества, което води до разкриване на принципите на Предишното небе, както и до освобождаване на неправилно използваната енергия (или нереализираната енергия) и нейното усвояване.

Регистрация

Само регистрирани потребители могат да подадат заявка за мероприятие. Въведи име и парола или се регистрирай тук.


За регистрация натисни тук За регистрация натисни.


Попитай водещия


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

1495
Във вид за печат
top