Интегрална алхимия

28 — 30 септември 2017

Москва, клуб „ИНБИ“

ЧОМ. Фестивал „Даманхур. Изкуството на настройката“

05 — 07 ноември 2017

Уфа

ЧОМ. Фестивал „Интегрална алхимия”

05 ноември 2017

Уфа

ЧОМ. Кръгла маса „Интегрално поле”

03 — 07 май 2018

София, България

ЧОМ. Семинар по интегрална алхимия

19 — 21 юни 2018

Старият Орхей, Молдова

ЧОМ. Програма „Орфически мистерии“

16 — 22 ноември 2018

Владивосток, Русия

ЧОМ. „Отвъд ограниченията“. Програма „The Perfect One. Man“

21 — 23 юли 2019

България

ЧОМ. Програма „Орфически мистерии“

top