Даоистко тяло

25 октомври 2017

Владивосток

ЧОМ. Семинар „Алхимията на ветрилото: Изкуството на пурпурната пеперуда“

26 — 27 октомври 2017

Владивосток

ЧОМ. Семинар „Алхимия на Ба Гуа“

02 — 04 ноември 2017

Уфа

ЧОМ. Семинар „Построяване на алхимично съзнание. Учение на безсмъртния Цао Годзю“

09 — 22 ноември 2017

Москва

ЧОМ. Програма „Учение на безсмъртния Лю Дунбин“

27 — 29 ноември 2017

Санкт-Петербург

ЧОМ. Семинар „Учение на безсмъртната Хе Сянгу“

27 — 29 ноември 2017

Санкт-Петербург

ЧОМ. Семинар „Учение на безсмъртния Лан Цайхъ. Познание на личния код“

30 ноември02 декември 2017

Санкт-Петербург

ЧОМ. Семинар „Практика на безсмъртния Ли Тъгуай. Освобождаване от мътните води“

30 ноември02 декември 2017

Санкт-Петербург

ЧОМ. Семинар „Изкуството на Златния еликсир: учение на безсмъртния Лю Дунбин“

03 — 05 декември 2017

Санкт-Петербург

ЧОМ. Семинар „Изкуство на формиране на Дантиен. Учение на безсмъртния Цао Годзю“

06 — 08 декември 2017

Санкт-Петербург

ЧОМ. Семинар „Учение на безсмъртния Джан Голао. Развиване на дишането на костенурката“

14 — 16 юли 2018

Москва

ЧОМ. Семинар „Пречистване на костния мозък“

25 — 27 октомври 2018

Хабаровск, Русия

ЧОМ. Семинар „Алхимия на Тайдзи Цюан“

25 — 27 октомври 2018

Хабаровск, Русия

ЧОМ. Семинар „Тайдзи Цюан с ветрило“

09 — 10 ноември 2018

Владивосток

ЧОМ. Семинар „Алхимия на Ба Гуа: тринадесет монади“

11 ноември 2018

Владивосток

ЧОМ. Семинар „Алхимия на Тайдзи цюан“

15 — 19 януари 2019

Москва, Русия

ЧОМ. Семинар „Построяване на алхимичното тяло: деветте цинобърни еликсира“

11 — 20 март 2019

Барилоче, Аржентина

ЧОМ. Програма „Учението на безсмъртния Лю Дунбин“

12 — 15 май 2019

София, България

ЧОМ. Семинар по даоистка алхимия „Бяла пагода“

16 — 19 май 2019

България

ЧОМ. Семинар по даоистка алхимия „Зелена тераса“

top