Ритуал

Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи

Да опишеш Леонардо да Винчи е също толкова невъзможно, колкото и да обгърнеш мащаба на неговите интереси. Той би могъл да бъде представен като изкусен художник, скулптор, архитект, градостроител, естествоизпитател, хидравлик и геолог, математик, физик, астроном и химик, като поет, музикант и философ, авиоконструктор и филолог-лингвист, анатом, ботаник, палеонтолог, оптик и сценограф…

Дейвид Хюм Дейвид Хюм

Дейвид Хюм (1711-76) е философ, историк и основател на шотландското Просвещение. Идея, в която развитието на човек  се издига до определен чувствен статус.

Кухулин Кухулин

Кухулин (CúChulainn, ирл.) – първият персонаж в келтския епос, който достига състоянието на безсмъртие, след като е роден като човек под името Сетанта. Преди него това е достъпно само за боговете и полубоговете. Според една от версиите, той се явява като едно от преражданията на Мананан Мак Лир, а според друга е непорочно заченат от Дехтире (дъщерята на друида Кадбар).

Джеймс Кларк Максуел Джеймс Кларк Максуел

виден деятел на шотландското Просвещение, направил много за актуализацията на наследството на келтите, които взаимодействали с пространството от позицията на цвета и светлината. Максуел е допринесъл изключително много за разбирането на античните култури. Освен това, неговите трудове по електродинамика дават основа на учението за развитието и управлението на човешкото съзнание чрез електромагнитните вълни.

Исак Нютон Исак Нютон

Велик мистик и ясновидец, или най-просто казано един изключителен момък от Уолсторп, който е успял да повдигне нивото на възможностите на човешкото съзнание до небивали за времето си висоти.

Туан мак Кайрил Туан мак Кайрил

Той останал да живее на територията, създадена от Партолон, където много пространствени сили се опитвали да пуснат корен, но основни станали силите на Немед или тотемните сили, при които се развивали животните и птиците, като се напълвали с енергия и мощ.

Готфрид Вилхелм фон Лайбниц  Готфрид Вилхелм фон Лайбниц 

Възприемането му на света е извънвремево, той с лекота посяга към древността и взаимодейства с настоящето. Ту осмисля Питагор, ту полемизира с Бекън. Всъщност Лайбниц успява да превърне философията в приложна наука и, най-важното, извежда аналогиите в трудовете на други философи, като често ги доосмисля и дава окончателно решение на поставените от тях задачи.

Елена Блаватска Елена Блаватска

«Гениална рускиня, борила се с неукротима сила срещу материализма, сковал човешкия разум», «нейните духовни способности и достижения разкриват величествения образ на една жена, която с право може да се смята за най-великия адепт в историята на западната цивилизация и за пряк посланик на транс-хималайското братство».

top